Analiza procesului educațional prin optica marketingului

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 11436
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Nicoară
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE . pag. 2
 2. CAPITOLUL I
 3. Marketingul educaţional – specializare a marketingului serviciilor. pag. 5
 4. 1.1. Specificitatea marketingului educaţional . pag. 5
 5. 1.2. Piaţa instituţiei educaţionale .pag. 8
 6. 1.3. Politica de produs şi preţ în domeniul educaţional . pag.10
 7. 1.4. Politica de distribuţie şi promovare . pag.12
 8. CAPITOLUL II
 9. Evaluarea randamentului şcolar. pag.17
 10. 2.1. Importanţa evaluării . pag.17
 11. 2.2. Niveluri şi ipostaze ale evaluării . pag.19
 12. 2.3. Funcţiile evaluării . pag.21
 13. 2.4. Ipostaze ale rezultatelor şcolare . pag.25
 14. CAPITOLUL III
 15. Analiza activităţii Colegiului Economic. pag.27
 16. 3.1. Misiunea Colegiului Economic şi obiective strategice . pag.27
 17. 3.2. Structura Colegiului Economic . pag.28
 18. 3.3. Baza tehnico-materială . pag.35
 19. 3.4. Analiza SWOT . pag.35
 20. CAPITOLUL IV
 21. Studiu de caz: Analiza procesului educaţional şi randamentul şcolar la disciplina „Contabilitate” . pag.37
 22. BIBLIOGRAFIE . pag.49

Extras din licență

Moto:

„Marketingul cuprinde toate activităţile prin care o firmă se adaptează într-un mod creator şi profitabil la mediul în care operează”

(Ray Corey)

Dezvoltarea impetuoasă a serviciilor, în ultimele decenii, a creat condiţiile afirmării unor tinere ramuri ale marketingului care îmbogăţesc tezaurul gândirii economice cu o serie de elemente noi, parte integrantă a progresului ştiinţific ce are loc în domeniul cunoaşterii umane.

Evoluţia marketingului este marcată de pătrunderea sa şi în alte domenii decât cel economic, respectiv în spaţiul activităţii neeconomice, acolo unde obiectivul fixat nu-l constituie obţinerea de profit material. La fel ca o firmă ce desfăşoară activităţi economice, într-o viziune de marketing, poate proceda şi o organizaţie cu caracter social sau „marketing nonprofit” ori „marketingul în scopuri nelucrative”.

Peter Druker consideră că organizaţiile nonprofit constituie în prezent „avangarda dezvoltării viitoare a marketingului”.

În acest sens, în prezent se vorbeşte în mod curent despre:

- marketingul educaţional;

- marketingul sănătăţii publice;

- marketingul sportiv;

- marketingul ecologic.

În ceea ce urmează voi încerca să tratez câteva aspecte legate de marketingul educaţional.

Instituţiile de învăţământ, structurate şi organizate inclusiv pe baza unor principii de marketing, conştientizează tot mai mult că poartă o anumită responsabilitate şi trebuie să se implice în rezolvarea unor astfel de probleme, că ele nu trebuie să pregătească forţă de muncă în general, ci pentru satisfacerea unor nevoi cât se poate de concrete şi reale.

Căutările insistente, formarea unui segment de manageri, au determinat până la urmă instituţiile de învăţământ să accepte schimbări de optică radicale, să nu mai respingă categoric, să nu considere nedemne noile orientări şi practici.

Astfel, a fost acceptat, în mod treptat şi marketingul şi s-a născut ceea ce azi numim marketingul educaţional.

MARKETINGUL EDUCAŢIONAL – SPECIALIZARE A MARKETNGULUI SERVICIILOR

1.1. Specificitatea marketingului educaţional

Aplicarea marketingului în domeniul serviciilor de învăţământ este cunoscut sub denumirea de „marketing educaţional”.

Marketingul educaţional este chemat să slujească obiectivele armonizării intereselor individuale cu cele colective în privinţa instruirii.

Necesitatea abordării activităţii de învăţământ într-o optică de marketing este determinată de similitudinile pe care le are cu activităţile din domeniul prestaţiilor de servicii.

Dacă, în forma sa tradiţională, marketingul presupune prezenţa a patru elemente, respectiv:

- un factor interesat – firma;

- un mediu vizat – piaţa;

- produsul sau serviciul oferit;

- plata bănească pentru dobândirea acestuia;

Asemenea elemente se regăsesc şi în cazul în care obiectivul nu-l constituie neapărat un produs material, iar „răsplata” acţiunilor nu se evaluează, în mod obligatoriu în bani. Aceste elemente se regăsesc într-o formă schimbată, dar aproximativ în aceeaşi poziţie.

În această accepţiune, unităţile de învăţământ se plasează la agenţi de mediu, succesul sau insuccesul lor fiind determinat de gradul de integrare în cadrul acestuia.

Bibliografie

1. Apaczai C. J. - Program de formare a cadrelor didactice experţi în evaluare pentru învăţământul postliceal - suport de curs – CDD, Miercurea Ciuc, Harghita, 2006;

2. Bozgan V. - Comerţ şi servicii, Editura Economică Preuniversi-taria, 2002;

3. Cerghit I. - Metode de învăţământ – Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997;

4. Cucoş C. - Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice – C. Cucoş, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

5. Daicu V. - Marketing internaţional , Editura Economică, Bucureşti, 2005;

6. Dantelescu P. - Cercetarea de marketing, Editura Brandbuilders Group, 2006;

7. Kotler A. - Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti;

8. Kotler P. - 10 păcate capitale de marketing, sume şi soluţii;

9. Olteanu V. - Marketingul serviciilor – Teorie şi practică, Editura Uranus, Bucureşti 1999;

10. Pavelcu V. - Principii de docimologie, Editura Pedagogică, Bucureşti,1968;

11. Pistol I. Gh, Ciochină I, Iordache C, Enache E. - Marketing, Editura Industria Economică, 2001;

12. Radu Şt. - Evaluarea randamentului şcolar-curs de pedagogie, Universitatea din Bucureşti, 1988;

13. Simeanu E, Mareş I, Gh. Drugan - Monografia Liceului Economic – Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2002;

14. Stoica M. - Pedagogie pentru definitivat, grad II, grad I şi studenţi – Editura Gh. Cârţu Alexandru, Craiova, 1997;

15. Vrabie D. - Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară, Editura Pedagogică, Bucureşti, 1975;

16. Wright J. - Blog marketing – Jeremy Wright, Editura Business, Media Group, Bucureşti, 2006;

17. Ghidul complet al marketingului direct şi interactiv, Editura Bic All, 2003;

18. Legea 87/2006 – lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

19. MEC – Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006 – Curriculum pentru „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor” şi „Standardele de pregătire profesională”;

20. Planul strategic de dezvoltare 2005-2007 al Colegiului Economic – Rm. Vâlcea.

Preview document

Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 1
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 2
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 3
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 4
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 5
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 6
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 7
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 8
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 9
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 10
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 11
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 12
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 13
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 14
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 15
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 16
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 17
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 18
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 19
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 20
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 21
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 22
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 23
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 24
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 25
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 26
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 27
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 28
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 29
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 30
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 31
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 32
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 33
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 34
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 35
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 36
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 37
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 38
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 39
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 40
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 41
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 42
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 43
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 44
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 45
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 46
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 47
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 48
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 49
Analiza procesului educațional prin optica marketingului - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Analiza Procesului Educational prin Optica Marketingului.doc

Alții au mai descărcat și

Marketingul Serviciilor Educaționale

INTRODUCERE Problematica studiată, motivaţia şi importanţa temei de cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una...

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind...

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?