Importanța creării unei echipe de succes

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14361
Mărime: 716.79KB (arhivat)
Publicat de: Daniela N.
Puncte necesare: 13
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag.3
 2. CAPITOLUL I Rolul și importanța resurselor umane pag.6
 3. 1.1. Organizațiile și resursa umană pag.6
 4. 1.2. Rolul resurselor umane pag.9
 5. 1.3. Caracteristici ale resurselor umane pag.12
 6. CAPITOLUL II Rolul liderului în asigurarea succesului muncii în echipă pag.14
 7. 2.1. Definiția liderului pag.14
 8. 2.2. Munca în echipă pag.19
 9. 2.3. Metode de obţinere a performanţei pag.22
 10. CAPITOLUL III Studiu de caz. Compania Fieldstar SRL pag.31
 11. 3.1. Prezentarea FIELDSTAR SRL şi a obiectului de activitate pag.31
 12. 3.2. Chestionare şi analiza situaţiei existente pag.35
 13. CAPITOLUL IV Concluzii şi propuneri pag.48
 14. Bibliografie pag.55
 15. Anexe pag.57

Extras din licență

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea echipelor.

Obiectivele principale urmărite au fost rolul şi importanţa resurselor umane şi activitatea liderului în cadrul etapei de formare, precum şi condiţiile în care activitatea unei echipe poate duce la îndeplinirea cu succes a obiectivelor.

În capitolul I, intitulat Rolul şi importanţa resurselor umane au fost prezentate noţiuni teoretice despre organizaţie, despre resursele umane din cadrul unei organizaţii şi rolul acestora, precum şi despre elementele care le caracterizează. S-au arătat mai multe teorii de conducere a oamenilor din organizaţie. Au fost definite mai multe categorii de personal, modul în care se poate face recrutarea indivizilor, identificarea posibilităţilor de atribuire a rolurilor din cadrul unei echipe, factorii de influenţă în motivarea personalului.

Tot în primul capitol au fost analizate funcţiile resurselor umane necesare pentru a fi asigurată eficienţa. Resursele umane au puterea de a introduce riscuri pentru că gradul de motivaţie nu este permanent. De remarcat este că resursele umane sunt valoroase, greu de imitat sau de înlocuit.

În capitolul al II lea, intitulat Rolul liderului în asigurarea succesului muncii în echipă, au fost analizate trăsăturile specifice liderului, calităţile, tipuri de lider şi rolul acestuia. Au fost prezentate strategiile şi factorii pe care un conducător al echipei trebuie să-i aplice. Acesta trebuie să ţină cont de personalităţi, cultură, structură, roluri. Liderii determină succesul echipei, dar o echipă de succes nu depinde doar de lider ci și de membrii ei, iar pentru rezolvarea sarcinilor şi problemelor sunt necesare decizii.

Au fost identificaţi factorii de conduită ai unei echipe performante, aspectele negative de comportament şi aspectele pozitive. Concluzia a fost că succesul pe o perioadă îndelungată este asigurat prin concentrarea şi devotamentul membrilor echipei.

Printre aspectele generale ale muncii în echipă generatoare de beneficii au fost enumerate caracteristicile atractive ale muncii, creşterea motivaţiei, influenţele din exterior, satisfacţia muncii. Cu toate acestea s-a stabilit că nu orice problemă se poate rezolva prin apariţia unei noi echipe. Este necesar să fie întrunite mult mai multe condiţii specifice, care să devină caracteristici de bază.

În capitolul al III lea se face prezentarea firmei alese pentru studiul de caz, compania Fieldstar SRL, adică se descriu pe scurt, obiectul de activitate al firmei, ofertele, partenerii, parcul logistic. Pentru atingerea obiectivelor menţionate se utilizează metoda cercetării cantitative şi calitative. Cercetarea are la bază un chestionar format din 12 întrebări care încearcă să definească aspecte referitoare la buna funcţionare a echipelor. În urma analizei răspunsurilor la întrebări se delimitează principalii factori de influenţă din activitatea echipelor, sau principalele obstacole care trebuie înlăturate.

Capitolul al IV lea este reprezentat de concluzii şi propuneri în urma analizelor făcute pe baza întrebărilor din chestionare. Se delimitează obiectivele care se impun a fi explicite, pentru că în funcţie de ele, rezultatele concrete pot varia destul de sensibil conform cu stilul de lucru al echipei. În cazul muncii care se impune a fi centrată pe fiecare angajat, vor rămâne la alegerea echipei sarcina şi alte activităţi de realizat.

În acest ultim capitol se mai menţionează aspecte organizatorice pentru implementarea unor propuneri în vederea eficientizării echipelor şi acţiuni strategice ale liderilor.Capitolul I. Rolul şi importanţa resurselor umane

1.1. Organizațiile și resursa umană

Cu toții facem parte din diverse organizații, în cadrul cărora interacționăm zilnic cu alte persoane și zilnic luăm decizii cu privire la activitățile noastre personale dar și la îndeplinirea funcțiilor ce ne sunt atribuite. Un individ nu ar putea supraviețui prea mult de unul singur, de aceea, se asociază cu alți oameni pentru a face față provocărilor și pentru a administra mai rațional resursele obținute și pentru a găsi siguranță și sprijin emoțional in perioadele de vulnerabilitate. Asocierea și interacțiunea indivizilor (care au facilitat învățarea, cooperarea, coordonarea) au permis progresul extraordinar din știință si cunoaștere ce caracterizează societatea modernă, o societate a organizațiilor.

Organizația este o formă rațională, instituționalizată, de interacțiune a unui grup de persoane, justificată de interesul sau pretextul atingerii unui scop comun, aceasta producând mai bine și mai eficient ceea ce indivizii ar produce singuri, neorganizat. Comportamentul organizațional se referă la studiul comportamentului uman în cadrul unei organizații și implică înțelegerea, predicția și controlul comportamentului uman în organizații.

Bibliografie

- Dochia Cristina, Avantajele şi riscurile muncii în echipă, articol www.campuscluj.ro, 7 noiembrie 2013, accesat pe data de 28.04.2016

- Ioan Carmen, Rolul şi importanţa resursei umane în cadrul organizaţiilor, articol www.scribd.com, 01.05.2011, pag.1, accesat pe data de 30.04.2016

- Harmon, S.W. & Hirumi, A., A systemic approach to the integration of interactive distances learning into education and training, 1996

- Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Cum să formezi echipe de succes, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008

- Maxwell C. John, Cele 21 de legi supreme ale liderului, Editura Amaltea, Bucureşti, 2002

- Michael A. West, Lucrul în echipă - Lecţii practice, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pag. 133,223

- Neculau Adrian, Dinamica grupului şi a echipei, Editura Polirom, Iaşi, 2007

- Pastor Ioan, Resursele umane-elemente strategice ale organizaţiilor, Revista de Antreprenoriat transilvan, nr.3/2010

- Raboca, Horia Mihai, Teorie şi comportament organizaţional, Note de curs. Universitatea Bucureşti, 2010, pag.4

- Robbins, S.P., Organizational Behavior. Concepts, Controversies, Applications., Prentice-Hall International, Inc. New Jersey,1998

- Roşcov Mihaela, Importanţa resurselor umane, Tribuna Economică, 19.11.2011

- Rupert Eales-White, Cum să formezi echipe eficiente, Traducerea: Daniela-Cristina Nătăleţu, Editura All Beck, Bucureşti, 2004 pag.111

- Spiegel, J. & Torres, C., Manager's Official Guide to Team Working New Jersey, Wiley, 1994

- Tichy, N.M, E. Cohen, Liderul sau arta de a conduce, Editura Teora Bucureşti, 2000 Surse de internet:

- www.belbin.com - Informaţii oficiale despre lucrările lui Meredith Belbin

- www.businessballs.com - Informaţii despre resursele de învăţare

- www.documents.tips - Munca în echipă, element generator de performanţe

- www.teamwork.ac.uk/MGS_teamwork_tutoring_draft_manual.pdf Levin, P. şi Kent, I. (2001). Manual provizoriu despre îndrumarea muncii în echipă: 28 de întrebări şi răspunsuri pentru profesorii care se ocupă de munca în echipă în universităţi

- www.polirom.ro - Lucrul în echipă. Lecţii practice.

Preview document

Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 1
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 2
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 3
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 4
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 5
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 6
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 7
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 8
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 9
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 10
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 11
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 12
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 13
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 14
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 15
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 16
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 17
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 18
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 19
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 20
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 21
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 22
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 23
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 24
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 25
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 26
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 27
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 28
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 29
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 30
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 31
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 32
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 33
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 34
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 35
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 36
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 37
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 38
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 39
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 40
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 41
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 42
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 43
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 44
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 45
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 46
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 47
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 48
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 49
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 50
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 51
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 52
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 53
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 54
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 55
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 56
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 57
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 58
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 59
Importanța creării unei echipe de succes - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Importanta crearii unei echipe de succes.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Modalități de lansare a unei afaceri de succes

INTRODUCERE Lansarea unei afaceri noi este motorul economiei și contribuie la creșterea și dezvoltarea ei. Chiar dacă întreprinderile mici și...

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Munca în echipă

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent...

Schimbări organizaționale - studiu de caz la firma SC Germanos Telecom România SA

1.Prezentarea de ansamblu a organizatiei 1.1 Obiectul de activitate al companiei conform codului CAEN Ce este CAEN - CAEN reprezinta acronimul...

Învățarea pe tot parcursul vieții - prioritate a politicilor publice în sectorul de educație românesc

INTRODUCERE În decursul ultimilor 10 – 15 ani Învăţarea pe tot parcursul vieţii a ocupat o poziţie centrală în cuprinsul agendei politice europene...

Te-ar putea interesa și

Munca în echipă

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent...

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank

1. Rezumat Proiectul de diagnoză şi dezvoltare privind Managementul Resurselor Umane a fost realizată în cadrul băncii Piraeus Bank, banca fiind o...

Analiza societății - managementul organizațiilor

Infiintata in anul 1955, compania Antibiotice SA (ATB) este incadrata de Thomson Reuters in industria “Biotehnologii si medicamente”, fiind unul...

Conflictul organizațional

Introducere - Actualitatea temei. Rasa umană a demonstrat în mod repetat o incompetență incredibilă în rezolvarea conflictelor. Conflictul este o...

Caracteristicile întreprinzătorului

Caracteristicile intreprinzatorului Cuvinte cheie: intreprinzator, caracteristicile intreprinzatorului, abilitati personale, competente...

Team building - tehnică de comunicare eficientă în interiorul firmei

REZUMAT În prima parte a lucrării vom vorbi despre comunicarea externă , vom defini ce este comunicarea externă rolul şi importanţa ei precum şi...

Ai nevoie de altceva?