Modalități de lansare a unei afaceri de succes

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 32625
Mărime: 106.54KB (arhivat)
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Borza Anca, Asistent dr. Crișan Cătălina
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. Capitolul 1. Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - concepte, delimitări, definiții
 2. 1.1Etapele și evoluția fenomenului de creare a întreprinderilor mici și mijlocii în România 1
 3. 1.2Abordări conceptuale ale întreprinderilor mici și mijlocii 4
 4. 1.3Caracteristici și factori de influență asupra întreprinderilor mici și mijlocii 8
 5. 1.4Avantajele și dezavantajele unei întreprinderi mici și mijlocii 10
 6. Capitolul 2. Antreprenoriatul și gândirea antreprenorială
 7. 2.1 Evoluția antrreprenoriatului 13
 8. 2.2 Calitățile esențiale ale unui antreprenor de succes 18
 9. 2.3 Modul de gândire și creativitatea - de la idee la afaceri profitabile 22
 10. 2.4 Modalități de creare și dezvoltare a afacerii 27
 11. 2.4.1 Înființarea prin forțe proprii a unei întreprinderi mici și mijlocii 27
 12. 2.4.2 Cumpărarea unei afaceri existente 32
 13. 2.4.3 Franchizingul 35
 14. 2.5 Legătura și diferențele dintre antreprenoriat și managementul întreprinderilor mici și mijlocii 45
 15. Capitolul 3. Studiu de caz - Urmărirea evoluției afacerilor întreprinse de către Kovács Eugen
 16. 3.1 Prezentarea antreprenorului Kovács Eugen 48
 17. 3.2 Prezentarea interviului 52
 18. 3.3 Interpretarea rezultatelor interviului 62
 19. Concluzii generale 71
 20. Bibliografie 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Lansarea unei afaceri noi este motorul economiei și contribuie la creșterea și dezvoltarea ei. Chiar dacă întreprinderile mici și mijlocii în mod individual nu pot influența individual direcția economiei, studiile din ultimii ani arată că cei care au investit în afaceri mici și mijlocii au îmbunătățit starea economiei care este în declin.

Acesta a fost și motivația în elaborarea unei lucrări care să se axeze pe procesul de lansare a unei întreprinderi mici și mijlocii.

Primul capitol al lucrării, Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - concepte, delimitări, definiții prezintă cadrul general al întreprinderilor mici și mijlocii. În primul rând s-a tratat evoluția fenomenului antreprenorial din România, etapele evoluției și care au fost acele schimbări cruciale care au infleunțat lansarea de noi întreprinderi mici și mijlocii. Fenomenul de lansare al întreprinderilor mici și mijlocii fiind unul relative nou în țara noastră, în subcapitolul al doilea am dorit să definim și să clarificăm cele mai uzuale concepte din cadrul IMM-urilor. Deși există foarte multe abordări și formulări asupra întreprinderilor mici și mijlocii le-am subliniat pe cele care sunt în concordanță cu legislația României și cu abordările acceptate în țară. În subcapitolul trei am dezvoltat care sunt caracteristicile specifice unei întreprinderi mici și mijlocii, care îl deosebesc de alte forme de afaceri. După acestă am cules acele avantaje care derivă din această formă de lansare a unei afaceri, dar și dezavantajele care decurg din lansarea unei întreprinderi mici și mijlocii.

Capitolul al doilea, Antreprenoriatul și gândirea antreprenorială tratează pe larg fenomenul antreprenorial, cum poate o persoană să devină antreprenor , care sunt tehnicile cele mai uzuale de lansare a unei afaceri și prin ce se deosebește antreprenoriatul de managementul întreprinderilor mici și mijlocii. În primul rând privim în ansamblu fenomenul antreprenorial de-a lungul instoriei de la primele ei apariții până în timpul prezent. Totodată observăm diferite abordări conceptuale ale antrepenoriatului și evoluția ei. În subcapitolul al doilea sunt descrise caracteristicile generice ale unui antpreprenor de succes cu scop orientativ pentru oricine care ar dori să devină unul. Subcapitolul trei tratează gândirea specifică a unui antreprenor și tehnicile cele mai eficiente de găsire a unor idei competente pentru transformarea lor în afaceri de succes. Subcapitolul patru dezvoltă trei forme de materializare a unor idei de afaceri, adică a trei căi de lansare a unei afaceri, și anume: înființarea prin forțe proprii, cumpărarea unei afaceri existente și franciza. Se tratează fiecare tehnică în parte: ce înseamnă, care sunt avantajele și dezavantajele lor și care sunt specificitățile lor. Ultimul subcapitol dezvoltă punctele comune și deosebirile între procesul antreprenorial și influențele lui aspura unei întreprinderi, și a managementului întreprinderilor mici și mijlocii.

Studiul de caz prezintă antreprenorul Kovács Eugen și afacerile întreprinse de dânsul. Prin prezentarea și intervievarea antreprenorului obținem o imagine asupra ceea ce înseamnă practic să fi un antreprenor , care sunt avantajele și dezavantajele unei asemenea activități, cum să lansezi și să menții o afaceri într-o economie schimbătoare. Totodată prin prezentarea activității din cadrul firmelor SC AUTOCLINICA SRL și SC QH AUTO SRL care au fost înființate prin forțe proprii găsim informații valoroase asupra procesului antreprenorial, iar prin prezentarea activității din cadrul SC AUTOREX SOLUTIONS SRL aflăm ce înseamnă să deții o afacere prin contract de franciză.

Ultima parte a lucrării dezvoltă concluziile, părerile și toate acele elemente care mi-au dezvoltat gândirea și prespectiva aspra fenomenului de lansare a unei întreprinderi mici și mijlocii în urma elaborării acestei lucrări.

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

De mulți ani s-a constatat că lansarea și dezvoltarea unor afaceri fie și de cele mai mici dimensiuni aduc beneficii foarte mari atât economiei dar și a întregii populații care depind de ceea ce oferă acele afaceri. Preocupare serioasă însă spre domeniul managementului întreprinderilor mici și mijlocii și asupra antrerpenoriatului în România s-a manifestat după Revoluție când circumstanțele economice, politice și legislative au încurajat lansarea afacerilor în regim propriu de către întreprinzători privați. În tot acești ani s-au elaborat studii și s-au scris cărți care se axează pe aceste teme însă cu siguranță nu este o temă epuizată sau tratată la nesfârșit.

Motivul alegerii acestei teme a pornit de la preocuparea personală înspre oportunitățile pe care le oferă lansarea unei afaceri, ce implică un asemenea proces de lansare, care sunt avantajele și dezavantajele lansării unei afaceri și cum anume contextul economic își pune amprenta asupra unei întreprinderi mici și mijlocii. Totodată am fost interesată ce înseamnă a fi un antreprenor de succes, care sunt calitățile esențiale ale unui antreprenor bun, cum gândește unul și prin ce metode generează ideile cele mai bune și profitabile în cadrul unei afaceri. Nu în ultimul rând am dorit să tratez care sunt acele tehnici și modalități de lansare care s-ar potrivi unui antreprenor.

Informațiile și datele sintetizate în prezenta lucrare sunt bazate pe studierea unor lucrări de specialitatea, menționate la Bibliografie dar și pe cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de studiu.

Pentru elaborarea studiului de caz am folosit diverse tehnici de culegere a informațiilor atât în mod direct cât și indirect. Interviul structurat realizat împreună cu antreprenorul Kovács Eugen a fost sursa principală de informații ceea ce a fost întregită de discuțiile libere cu dânsul, cât și cu angajații. Totodată observarea desfășurării activității antreprenoriale a managerului Kovács Eugen mi-au oferit o imagine asupra modului cum activează dânsul în cadrul afacerilor întreprinse. Toate aceste metode de informare diverse au ajutat la crearea unei imagini complete asupra activităților întreprinse dar și asupra perspectivei personale ale domnului Kovács Eugen asupra antreprenoriatului.

Prezenta lucrare dovedește importanță deoarece oferă o imagine aparte asupra ceea ce înseamnă a fi antreprenor într-o economie în continuă schimbare și în urma tratării aspectelor teoretice aferente temei, prezintă exemplul real al unui antreprenor de succes.

Bibliografie

Ashton, R. (2006) : Cartea întreprinzătorului: liste de control: 1000 de ponturi utile care te ajută să-ți pornești și să-ți dezvolți afacerea, București: Rentrop&Straton.

Borza, A. (2000) : Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Cluj-Napoca.

Borza, A., Crișan, C., Bordean, O., (2009) : Antreprenoriat: managementul firmelor mici și mijlocii : concepte și studii de caz, Cluj - Napoca : Risoprint.

Bucurean, M., (1999) : Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Cluj-Napoca.

Burns, P., Dewhurst, J., (1996) : Small business and antrepreneurship, Basingstoke, Hampshire; London : MacMillen Press.

Burtică, M., Tăgoată, A., Tămășilă, M., (2006) : Managementul întreprinderilor mici și mijlocii : concepte, evoluție, strategii, Timișoara: Solness.

Crăciun, L., (2001) : Managementul strategic al întreprinderilor mici și mijlocii, București: Semn’94.

Frunzăverde, D., Irimia, H., Rîndașu, V., (2005) : Antreprenoriat : teorie și practică, Timișoara: Mirton.

Györfy, L. (2009) : Activitatea antreprenorială din România în contextul dezvoltării economiei , Cluj-Napoca.

Hatten, T., (2009) : Small business management, USA: Houghton Miffin Company.

Leuca, G. (2009) : Considerații privind managementul întreprinderilor mici și mijlocii din industria românească în contextul integrării europene, Timișoara: Politehnică.

Matei, L. (1998) : Managementul întreprinderilor mici și mijlocii : strategii și performanțe, București : Editura Fundației ,, România de Mâine,,.

Nickels, W., McHugh, J., McHugh S., (2005) : Understanding Business, USA: McGraw- Hill/Irwin

Nicolescu, O., (1999) : Management, București: Editura Economică.

Nicolescu, O., (2001) : Managementul întreprinderilor mici și mijlocii : concepte, metode, aplicații, studii de caz, București: Editura Economică.

Pánczél, Z. (2010) : Franciza - afacerea secolului , Timișoara : Mirton.

Pintea, S. (2007) : Elemente de psihologie antreprenorială: repere teoretico-experimentale, Cluj-Napoca : A.S.C.R.

Stoica, V., (1998) : Modul economic de gândire: elemente de inițiere, București: Tribuna Economică.

Stokes, D., Wilson, N., (2006) : Small business management and entrepreneurship, Canada: Thomson.

Zeidman, P. (1999) : Franciza , București : Capital:Expert.

Preview document

Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 1
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 2
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 3
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 4
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 5
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 6
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 7
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 8
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 9
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 10
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 11
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 12
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 13
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 14
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 15
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 16
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 17
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 18
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 19
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 20
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 21
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 22
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 23
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 24
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 25
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 26
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 27
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 28
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 29
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 30
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 31
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 32
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 33
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 34
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 35
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 36
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 37
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 38
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 39
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 40
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 41
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 42
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 43
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 44
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 45
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 46
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 47
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 48
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 49
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 50
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 51
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 52
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 53
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 54
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 55
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 56
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 57
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 58
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 59
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 60
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 61
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 62
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 63
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 64
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 65
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 66
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 67
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 68
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 69
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 70
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 71
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 72
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 73
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 74
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 75
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 76
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 77
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 78
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 79
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 80
Modalități de lansare a unei afaceri de succes - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de lansare a unei afaceri de succes.doc

Alții au mai descărcat și

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Antreprenoriatul Feminin - Femeia Manager în România

1. Managementul în afaceri 1.1. Managementul şi antreprenoriatul Cuvântul „management” derivă din latinescul „manus” (mână) şi reprezintă ca...

Sectorul IMM - "Uriasul Ascuns" al Economiilor Occidentale

- INTRODUCERE Fara nici o îndoiala , ultima perioada se caracterizeaza prin cele mai rapide si spectaculoase schimbari din evolutia omenirii. In...

Înființare firmă

1.Infiintare firma de la zero ,,S.C. OMARPROD S.R.L.” 1.1 Motivatia de a deveni antreprenor. Antreprenorii reprezintă motorul sistemului...

Managing succesful business project

Introduction The process of value creation is of major importance in entrepreneurship (Alvarez & Barney, 2007). The extension of this statement to...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Inițierea și administrarea afacerilor

I. DEFINIREA CONCEPTULUI DE INTREPRINZATOR SI FUNCTIILE ACESTUIA Cuvantul «intreprinzator » deriva din verbul francez « entreprendre » care...

Tehnici de negociere și mediere

Capitolul 1. Elemente generale de negociere și mediere Totul în viață este o negociere. Această tehnică stă la baza interacțiunilor pe care le...

Te-ar putea interesa și

Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

INTRODUCERE În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a...

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Reorganizarea Structurală a Mediului Business

CAPITOLUL 1. PERSPECTIVE 1.1 MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI “Dumnezeu ne-a făcut pe toţi capabili să reuşim” Thomas J. Stanley În ultimii ani în...

Plan de afaceri - fermă de struți

DEFINITII 1. Conceptul de Plan de Afaceri Un plan de afaceri poate fi descris ca si un document care sintetizeaza continutul si...

Plan de Afaceri Inovativi SRL

Cap. 1 Sumar Innovativi.S.R.L. reprezintă o întreprindere al cărei scop este realizarea unor produse originale, menite să ușureze munca omului....

Analiza francizei LUKOIL

1. FRANCHISINGUL - MODALITATE DE EXTINDERE A UNEI AFACERI. Franchisingul e o modalitate de dezvoltare a unei afaceri cu șanse mari de reușită....

Inițierea și administrarea afacerilor

I. DEFINIREA CONCEPTULUI DE INTREPRINZATOR SI FUNCTIILE ACESTUIA Cuvantul «intreprinzator » deriva din verbul francez « entreprendre » care...

Site Femina

1. Definirea si descrierea problemei la nivel de organizatie – rol, utilitate, public Femina este o companie producatoare de cosmetice, ce se...

Ai nevoie de altceva?