Munca în echipă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 15513
Mărime: 656.53KB (arhivat)
Publicat de: Maria A.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI ORGANIZAȚIA
 3. 1.1. Definirea conceptelor de resurse umane și managementul resurselor umane... 3
 4. 1.2. Managementul performanței .. 5
 5. CAPITOLUL II - ECHIPA DE LUCRU ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ
 6. 2.1. Definiții ale conceptului de echipă și muncă în echipă .. 7
 7. 2.2. Echipa- un tip special de grup . 10
 8. 2.3. Avantajele și dezavantajele echipelor .. 13
 9. 2.4. Elementele constitutive ale echipe .. 16
 10. 2.5. Tipuri de echipe 18
 11. 2.6. Caracteristicile unei echipe de succes 20
 12. CAPITOLUL III - SUCCESUL MUNCII ÎN ECHIPĂ
 13. 3.1. Luarea angajamentului . 23
 14. 3.2. Rolul liderului în dezvoltarea echipei . 24
 15. 3.3. Modalități de asigurare a condițiilor optime muncii în echipă . .. 31
 16. CAPITOLUL IV - PREZENTAREA FIRMEI SC CHANTAL DESIGN SRL 36
 17. CAPITOLUL V - STUDIU DE CAZ - cercetare științifică despre rolul muncii în echipă în cadrul organizației
 18. 5.1. Eșantionare, scop, obiective, metode și tehnici folosite, ipotezele cercetării științifice ... 40
 19. 5.2. Desfășurarea anchetei. Interpretarea rezultatelor 42
 20. CAPITOLUL VI - CONCLUZIILE CERCETĂRII. PROPUNERI .. 56
 21. ANEXE . .. 59
 22. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent pe munca în echipă. Echipele reprezintă pentru organizație singura modalitate de a colecta contribuții de la membrii ei și de a oferi membrilor organizației sensul implicării în vederea atingerii țintelor organizaționale.

Reperele reușitei unei munci în echipă în cadrul unei organizații sunt prezentate pe parcursul a trei capitole de teorie, în care am urmărit ca obiective principale rolul și importanța resurselor umane în organizație și a managementului acestora; ce înseamnă echipa de lucru de succes; condițiile realizării succesului muncii în echipă și factorii de care acesta depinde.

În capitolul I, intitulat Managementul resurselor umane și organizația, au fost prezentate noțiuni teoretice despre conceptele de Resurse umane și Managementul resurselor umane, precum și despre Managementul performanței. Resursele umane trebuie să aibă anumite calități pentru realizarea obiectivelor organizaționale, cum și conducerea acestora trebuie să fie cea mai potrivită, cele două componente fiind interdependente.

În capitolul al II-lea, ,,Echipa de lucru și munca în echipă”, am definit cele două concepte, după care au fost dezbătute diferențele dintre echipă și grup, avantajele și dezavantajele echipei.

Pentru obținerea peformanței în muncă trebuie respectate niște etape în formarea echipelor de lucru, de asemenea sunt necesare cunoștințe despre compatibilitatea și disponibilitatea resursei umane către munca de echipă. În acest sens, am prezentat elementele constitutive ale unei echipe, tipuri de echipe, precum și caracteristicile unei echipe de succes.

Cel de-al III-lea capitol numit ,,Succesul muncii în echipă” descrie contextul în care o echipă de muncă nu numai că îndeplinește cu succes atribuțiile, dar și realizează performanță.

Începând cu etapa de constituire a echipei, unde este importantă luarea angajamentului față de echipă și obiectivele urmărite de aceasta, dar și față de ceilalți membri ai ei, echipa trebuie condusă în forma cea mai adecvată pentru asigurarea succesului. În ceea ce privește conducerea echipelor, cu tot ceea ce presupune acest lucru: selecție, organizare, coordonare, control, comunicare, colaborare, a fost prezentat pe larg rolul liderului în dezvoltarea echipei.

Acest ultim capitol de teorie se încheie cu prezentarea unor modalități de asigurare a condițiilor optime muncii în echipe. Sunt exemplificate modele de comportamente acceptate și neacceptate în cadrul unei echipe, se identifică problemele care duc la insucces: conflictele, dificultăți de comunicare, diviziunea muncii, motivarea personalului.

În capitolul al IV- lea se face prezentarea firmei alese pentru studiul de caz, S.C. CHANTAL DESIGN S.R.L., adică se descriu pe scurt, obiectul de activitate al firmei, structura organizațională, managementul firmei.

Societatea cu răspundere limitată se ocupă cu fabricarea unor articole de îmbrăcăminte, a confecțiilor de damă, mai exact creează modele unicat sau în serie mică.

În capitolul al V-lea se realizează un Studiu de caz în care voi face o cercetare

științifică despre rolul muncii în echipă în cadrul organizației. Cercetarea se face pe baza unui sondaj realizat cu ajutorul unui chestionar care conține un numaăr de 14 întrebări în legătură cu tema dată.

Capitolul al VI - lea este reprezentat de Concluziile cercetării și propuneri.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI ORGANIZAȚIA

1.1. Definirea conceptelor de resurse umane și managementul resurselor umane

Cea mai veche utilizare a termenului de resurse umane în corporații și întreprinderi se referă la indivizii dintr-o firmă sau agenție, precum și la sectorul dintr- o organizație care se ocupă cu anagajarea, concedierea, formarea, precum și alte probleme de personal, la care de obicei se face referire prin managementul resurselor umane.

Importanța ființei umane în conducerea cu succes a unei afaceri e cea care face din managementul resurselor umane un set de competențe, deprinderi și atitudini esențiale pentru toți managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale organizației.

Consultanții și managerii susțin că oamenii constituie “bunul cel mai de preț” al unei organizații. Astfel, în funcție de scopul urmărit, managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate, în rândul cărora se înscrie și managementul resurselor umane.

Succesul unei organizații e determinat și de calitatea resurselor umane, de procedurile prin care se face atragerea și menținerea celor mai strălucite talente, care să realizeze cele mai dificile sarcini cu același entuziasm cu care le realizează pe cele ușoare.

În orice organizație de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul cărora gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaționale), iar problemele privind recrutarea, selecția, instruirea, perfecționarea, evaluarea, recompensarea și motivarea au devenit principalele direcții de cercetare a Managementului Resurselor Umane ale oricărei organizații.

Bibliografie

- Arădăvoaice, Gheorghe, Liderul și munca în echipă, Editura Antet, 2008

- Androniceanu,Armenia, Managementul schimbărilor. Valorificarea potențialului creativ al resurselor umane, Editura All Educational, București, 1998

- Belbin, Raymond Meredith, Beyond the Team

- Blanchard, Ken, Randolph,Alan, Grazier, Peter, Cum să formezi echipe de succes, Editura Meteor Press, București, 2008

- Dochia Cristina, Avantajele și riscurile muncii în echipă, articol www.campuscluj.ro

- Cornescu, V., Mihailescu, I., Stanciu, S., Managementul organizației, Editura All Beck, 2003

- Cannon-Bowers, J.A. și Salas, E. , Making decisions understress: Implications for individual and team training, American Psychlogical Association, Washington, DC.

- Ioan Carmen, Rolul și importanța resursei umane în cadrul organizațiilor, articol www.scribd.com

- Harmon, S.W. & Hirumi, A., A systemic approach to the integration of interactive distances learning into education and training, 1996

- Katzenbach, J. R., Smith, D. K.. The wisdom of teams: Creating the high-performance organization Boston: Harvard Business School. 1993

- Kozlowski, Steve W.J., Ilgen, Daniel R., Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams, 2006

- Kozlowski, Steve W.J. , Ilgen ,Daniel R., Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams, 2006

- Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Cum să formezi echipe de succes, Editura Meteor Press, București, 2008

- Levi, Daniel, Groups dynamics for teams, 2001

- Maxwell C. John, Cele 21 de legi supreme ale liderului, Editura Amaltea, București, 2002

- Michael A. West, Lucrul în echipă - Lecții practice, Editura Polirom, Iași, 2005

- Neculau Adrian, Dinamica grupului și a echipei, Editura Polirom, Iași, 2007

- Pastor Ioan, Resursele umane-elemente strategice ale organizațiilor, Revista de Antreprenoriat transilvan, nr.3/2010

- Raboca, Horia Mihai, Teorie și comportament organizațional, Note de curs. Universitatea București, 2010

- Robbins, S.P., Organizational Behavior. Concepts, Controversies, Applications., Prentice-Hall International, Inc. New Jersey,1998

- Roșcov Mihaela, Importanța resurselor umane, Tribuna Economică, 19.11.2011

- Rupert Eales-White, Cum să formezi echipe eficiente, Traducerea: Daniela-Cristina Nătălețu, Editura All Beck, București

- Stanciu, C., Rezolvarea creativă a problemelor în echipă, Editura University Press, 2006

- Spiegel, J. & Torres, C., Manager's Official Guide to Team Working New Jersey, Wiley, 1994

- Tichy, N.M, E. Cohen, Liderul sau arta de a conduce, Editura Teora București, 2000

Surse de internet:

- www.belbin.com - Informații oficiale despre lucrările lui Meredith Belbin

- www.belbin.com/belbin-team-roles.htm Descrierea de către Belbin a rolurilor în echipă

- www.businessballs.com - Informații despre resursele de învățare

- www.documents.tips - Munca în echipă, element generator de performanțe

- www.teamwork.ac.uk/MGS_teamwork_tutoring_draft_manual.pdf Levin, P. și Kent, I. (2001). Manual provizoriu despre îndrumarea muncii în echipă: 28 de întrebări și răspunsuri pentru profesorii care se ocupă de munca în echipă în universități

- www.polirom.ro - Lucrul în echipă. Lecții practice.

Preview document

Munca în echipă - Pagina 1
Munca în echipă - Pagina 2
Munca în echipă - Pagina 3
Munca în echipă - Pagina 4
Munca în echipă - Pagina 5
Munca în echipă - Pagina 6
Munca în echipă - Pagina 7
Munca în echipă - Pagina 8
Munca în echipă - Pagina 9
Munca în echipă - Pagina 10
Munca în echipă - Pagina 11
Munca în echipă - Pagina 12
Munca în echipă - Pagina 13
Munca în echipă - Pagina 14
Munca în echipă - Pagina 15
Munca în echipă - Pagina 16
Munca în echipă - Pagina 17
Munca în echipă - Pagina 18
Munca în echipă - Pagina 19
Munca în echipă - Pagina 20
Munca în echipă - Pagina 21
Munca în echipă - Pagina 22
Munca în echipă - Pagina 23
Munca în echipă - Pagina 24
Munca în echipă - Pagina 25
Munca în echipă - Pagina 26
Munca în echipă - Pagina 27
Munca în echipă - Pagina 28
Munca în echipă - Pagina 29
Munca în echipă - Pagina 30
Munca în echipă - Pagina 31
Munca în echipă - Pagina 32
Munca în echipă - Pagina 33
Munca în echipă - Pagina 34
Munca în echipă - Pagina 35
Munca în echipă - Pagina 36
Munca în echipă - Pagina 37
Munca în echipă - Pagina 38
Munca în echipă - Pagina 39
Munca în echipă - Pagina 40
Munca în echipă - Pagina 41
Munca în echipă - Pagina 42
Munca în echipă - Pagina 43
Munca în echipă - Pagina 44
Munca în echipă - Pagina 45
Munca în echipă - Pagina 46
Munca în echipă - Pagina 47
Munca în echipă - Pagina 48
Munca în echipă - Pagina 49
Munca în echipă - Pagina 50
Munca în echipă - Pagina 51
Munca în echipă - Pagina 52
Munca în echipă - Pagina 53
Munca în echipă - Pagina 54
Munca în echipă - Pagina 55
Munca în echipă - Pagina 56
Munca în echipă - Pagina 57
Munca în echipă - Pagina 58
Munca în echipă - Pagina 59
Munca în echipă - Pagina 60
Munca în echipă - Pagina 61
Munca în echipă - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Munca in echipa.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Managementul muncii în echipă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Aprovizionarea

Introducere Asemenea întregii societăţi româneşti, armata se află într-un profund proces de transformare care vizează toate structurile şi...

Strategii de Soluționare a Situațiilor Conflictuale în Cadrul Organizației

REZUMATUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ Motivul abordării acestei teme este faptul că o bună parte din timpul nostru toţi intrăm în conflict unii cu alţii,...

Munca de echipă

INTRODUCERE De-a lungul timpului oamenii au încercat să interacționeze și să coopereze eficient pentru obținerea unei vieți cât mai bune și pentru...

Te-ar putea interesa și

Importanța creării unei echipe de succes

Tema aleasă prezintă o importanţă deosebită în domeniul managementului deoarece prezintă etapele necesare în modul de constituire şi în motivarea...

Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci

1.1. Echipa - celula de bază a organizaţiei Celula unei organizaţii o reprezintă echipa, nu individul. Nu întâmplător Likert (1961) a imaginat o...

Teambuildingul și efectele asupra eficacității echipei

Motivare: Legătura dintre TB și eficacitatea echipei Organizațiile performante în sec. XXI au trecut de la o formă de organizare funcțională sau...

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă,...

Dinamica de Grup și Munca în Echipă

Introducere în dinamica de grup şi munca în echipă De ce dinamică? Termenul de „dinamică” vine de la cuvântul grecesc care înseamnă „forţă”....

Aspecte privind Managementul Carierei

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei. Dezvoltarea...

Munca în echipă, element generator de perfomante în organizații - studiu de caz - Atlas Telecom Network

Capitolul I 1.1. Evolutia si Definirea conceptului de Resurse Umane Succesul unei organizatii, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de...

Munca în Echipă și Posibilități de Aplicare în Administrația Publică

Introducere ”Viaţa, munca şi jocul în societatea umană presupun cooperarea cu ceilalţi. În cadrul grupurilor şi organizaţiilor ne exprimăm atât...

Ai nevoie de altceva?