Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22305
Mărime: 554.59KB (arhivat)
Publicat de: Jawaro S.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivația angajaților 8
 3. 1.1. Conceptul de motivare 8
 4. 1.2. Formele motivației 12
 5. 1.3. Principalele teorii motivaționale 14
 6. 1.4. Importanța motivației personalului în organizație 16
 7. Capitolul 2. Metode, tehnici și instrumente ale motivației personalului 21
 8. 2.1. Factori ai motivației 21
 9. 2.2. Mecanisme ale motivației 24
 10. 2.3. Modalități de motivație a personalului 31
 11. 2.3.1. Promovarea personalului ca mijloc de motivație 31
 12. 2.3.2. Influența culturii organizaționale asupra motivației 35
 13. 2.3.3. Alte modalități de motivație 36
 14. Capitolul 3. Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul SC Boromir Prod SA 40
 15. 3.1. Prezentarea organizației SC Boromir Prod SA 40
 16. 3.1.1. Scurt istoric 40
 17. 3.1.2. Prezentarea produselor și serviciilor 41
 18. 3.1.3. Analiza mediului companiei 41
 19. 3.1.4. Analiza S.W.O.T. 44
 20. 3.2. Obiectivele și ipotezele cercetării 45
 21. 3.3. Metodologia cercetării și eșantionare 48
 22. 3.4. Analiza rezultatelor chestionarului 50
 23. Concluzii 63
 24. Recomandări 65
 25. Bibliografie 69
 26. ANEXE 71

Extras din disertație

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic modul dezvoltare al resurselor umane influențează succesul companiei Boromir. Este adevărat că rezultatele unui proiect de îmbunătățire organizațională care privește oamenii se văd mult mai greu decât cele ale unui proiect care vizează retehnologizarea sau reducerea costurilor interne. Dar fiecare dintre aceste ultime două procese au în comun oamenii care le creează și care le transpun în realitate. Pilonul principal al calității produselor și tehnologiilor de ultima oră este omul. De aceea pentru o bună funcționare a sistemului cât și atingerea unor rezultate remarcabile este necesar ca orice firmă să se ocupe de resursele umane care lucrează în cadrul lor. Toate celelalte procese nu sunt altceva decât rezultate ale muncii și satisfacției oamenilor care constituie compania.

Tot mai multe companii reexaminează în momentul actual modul în care privesc resursele umane de care dispun. Unghiul prin care erau priviți angajații s-a schimbat. Angajații au devenit însăși compania urcând de pe treapta mijloacelor de atingere a obiectivelor firmei. Această situație s-a schimbat mai ales pentru firmele care operează în domeniul serviciilor.

Dintre toate procesele de resurse umane care pot fi dezvoltate în cadrul companiilor, procesul de motivare ocupă un loc central deoarece, într-o măsură sau alta, toate celelalte derivă din buna funcționare a acestuia. A fi permanent atent cum poți să-i motivezi pe oameni, cum poți să crești performanța și satisfacția angajaților, înseamnă să restructurezi toate procesele din cadrul companiei Boromir, de la elaborarea fișelor de post până la stabilirea unor sisteme de remunerare echitabile sau planuri de carieră.

S-a dovedit că dezvoltarea unei companii depinde în mare măsură de modul în care angajații sunt motivați. Fără o viziune clară a ceea ce dorește compania să facă și fără o motivare adecvată a oamenilor care să transforme acea viziune în realitate, o organizație nu are cum să reușească.

În momentul de față se doresc echipe de lucru auto motivate care pot, cu puțină supervizare, să transpună în practică scopurile stabilite. Rolul managerilor fiind în acest caz de a oferi suport și consultanță membrilor echipei.

Procesul de motivare al angajaților nu este altceva decât procesul prin care ne asigurăm că toți angajații lucrează în direcția viziunii stabilite și în scopul atingerii obiectivelor propuse. Modul în care se realizează această motivare este înțeles în mod diferit de oameni, datorită faptului că fiecare are propria sa realitate și propriul său mod de a vedea lucrurile. Trebuie urmărite și menținute cauzele care motivează salariații. O motivare din punct de vedere economic - salariul, prime etc. - trebuie susținută prin stimularea angajaților din punct de vedere moral - recunoașterea meritelor de către șefi sau colegi. Din păcate, nu toți managerii sunt familiarizați cu metodele eficiente de motivare care produc efecte durabile, pe termen lung.

Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizația în desfășurarea activității pentru atingerea obiectivelor sale și, în consecință, este logic să se acorde o atenție cu totul deosebită gestiunii acestor resurse. În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje, autovehicule sau bani sunt doar de importanță secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoilor oamenilor. Desigur, oamenii au roluri diferite în cadrul unei organizații și au multe legături cu alte afaceri. Oamenii sunt angajații unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienți, creditori, debitori și deseori sunt acționari ai unei inițiative. În mod frecvent însă ei pot avea toate aceste atribute, la un loc.

Managementul resurselor umane contribuie la creșterea eficienței economice și sociale a oricărei firme, prin integrarea la un nivel superior a activității firmei în cadrul pieței și economiei naționale, pe bază de criterii economice, ceea ce are ca urmare economisiri absolute și relative de muncă vie și materializată, atât la nivel de unitate economică, cât și la nivelul sistemelor în care aceasta este integrată .

Contribuția managementului resurselor umane nu se rezuma doar la latura economică; deosebit de importantă este și eficiența socială, care se referă la aspecte necuantificabile direct, dar cu multiple consecințe asupra tuturor factorilor implicați în activitățile societății și, în primul rând, asupra factorului uman. Între elementele de eficiență socială se pot scoate în evidență: calitatea climatului intern, fluiditatea relațiilor ierarhice - care țin de comunicarea la nivelul organizației,intensitatea și conținutul motivării personalului,intensitatea sentimentului de apartenență la întreprindere ( Moldovan-Scholz M., Managementul Resurselor Umane, Ed. Economică, București, 2000, p.18) .

Importanța ființei umane în conducerea cu succes a unei afaceri este cea care face din managementul resurselor umane componenta esențială pentru toți managerii. Această responsabilitate este nu numai de a da o slujbă oamenilor, de a-i îndruma cum să lucreze și de a le înregistra performanțele, deși, managerii trebuie să facă și acest lucru. Pe lângă toate acestea este și o investiție în a da oamenilor putere, pentru ca ei să acționeze eficient și eficace. Mai înseamnă să exploatezi cunoștințele individuale, talentele, imaginația și creativitatea, pentru binele comun.

Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a resurselor financiare și informaționale. Conceperea sistemică a firmei implică abordarea resurselor umane în strânsă interdependență cu celelalte resurse, pornind de la obiectivele fundamentale la a căror realizare concură împreună, de la conexiunile de esență ce există între ele. Suprasolicitarea resurselor umane, în detrimentul celorlalte, afectează echilibrul dinamic al întreprinderii ce condiționează funcționarea și dezvoltarea sa profitabilă. În teoria tradițională a întreprinderii, salariații erau priviți prin prisma modului în care aceștia executau, în mod disciplinat anumite operații prestabilite, puneau în mișcare mașini și dispozitive tehnologice sau îndeplineau unele activități. Așa au apărut și conceptele folosite, din păcate și astăzi, de „forță de muncă” sau chiar „mână de lucru” ( Puiu A., Management analize si studii comparative, Ed. Indepentența Economică, Pitești 2004, p. 87).

Bibliografie

Abrudan D.B., Serratore M., (2002), Motivația și motivația resurselor umane pentru performanță, Ed. Solness, Timișoara

Alexe C., Ciurea S. (2007) Management. Elemente aplicative, Editura Universitară, București

Bocșa E., (2009), Psihologia dezvoltării umane, Ed. Focus, Petroșani

Crețu,T., (1997), Componentele orientative ale personalității și sistemul social și personal de valori în psihologia vieții cotidiene, Editura POLIROM, Iași

Crețu R., Shanks R., Ciobanu G., (2001), Motivația angajaților în companiile românești, Ed. Cornelius SRL, Baia Mare

Dalton, M., Wilson, M., (2000), The Relationship of the Five- Factor Model of Personality to Job Performance for a Group of Middle Eastern Expatriate Managers în Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 31, nr. 2

Deselnicu D.C., (2006), Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești, Editura Performantica, Iași

Emilian R, (1999), Conducerea resurselor umane, Editura Expert

Emilian R., (2001), Inițiere în managementul serviciilor, Ed. Expert, București

Evans, apud Roy B., Wickens S. (2009), Relatii verbale abuzive : Cum sa le recunoasteti și cum să reactionați, Editura Meteor Press, București

Goldenson, apud Coon, (1983) The Enciclopedia of Human Behavior

Hăhăianu L., (coordonator), (2000), Consilier - Managementul resurselor umane, Ed. Rentrop & Straton Grup de Editură și consultanță în afaceri, București

Herzberg, F., (1968), Work and the Nature of Man. Londra: Stamples Press

Herzberg F., Barbara B., (2008), The Motivation to Work. US: Transaction Publishers

Johns G., (1998), Comportament organizațional, București, Editura Economică

Năstase, Marian, (2003), Cultura organizațională și managerială, disponibilă pe

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=325&idb=

Preview document

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 1
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 2
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 3
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 4
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 5
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 6
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 7
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 8
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 9
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 10
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 11
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 12
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 13
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 14
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 15
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 16
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 17
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 18
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 19
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 20
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 21
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 22
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 23
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 24
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 25
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 26
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 27
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 28
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 29
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 30
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 31
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 32
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 33
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 34
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 35
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 36
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 37
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 38
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 39
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 40
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 41
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 42
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 43
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 44
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 45
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 46
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 47
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 48
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 49
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 50
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 51
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 52
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 53
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 54
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 55
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 56
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 57
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 58
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 59
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 60
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 61
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 62
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 63
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 64
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 65
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 66
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 67
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 68
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 69
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 70
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 71
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 72
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 73
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 74
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 75
Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Cai de crestere a motivatiei angajatilor in cadrul companiei SC Boromir SA.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație

Introducere Societatea din zilele noastre se confruntă cu schimbări ce succed cu o mare rapiditate și în care, pentru lumea afacerilor,...

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Ai nevoie de altceva?