Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 27886
Mărime: 387.80KB (arhivat)
Publicat de: Diana B.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Deselnicu Dana
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Ingineria Resurselor Umane în Organizațiile Industriale

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivația angajaților
 3. 1.1 Conceptul de motivare ..
 4. 1.2 Formele motivației
 5. 1.3 Teorii ale motivației ..
 6. 1.4 Factorii și mecanismele motivației
 7. 1.5 Modalități de motivare a personalului unei organizații .
 8. 1.6 Influența culturii organizaționale ...
 9. Capitolul 2. Cadrul teoretic privind satisfacția angajaților
 10. 2.1 Conceptualizare și scurt istoric al satisfacției în muncă ..
 11. 2.2 Teorii ale satisfacției în muncă
 12. 2.3 Dimensiunile satisfacției în muncă ..
 13. 2.4 Factori ce determină satisfacția în muncă
 14. 2.4.1 Satisfacția privind munca în sine ..
 15. 2.4.2 Satisfacția privind salariul
 16. 2.4.3 Satisfacția privind posibilitățile de promovare .
 17. 2.4.4 Satisfacția privind relațiile cu șeful ..
 18. 2.4.5 Satisfacția privind relațiile cu colegii ...
 19. 2.5 Relația dintre motivație și satisfacție ...
 20. Capitolul 3. Gradul de motivație și satisfacție într-o organizație
 21. 3.1 Descrierea firmei ...
 22. 3.1.1 Organigrama firmei.. .
 23. 3.1.2 Analiza PESTLE .. .
 24. 3.1.3 Analiza SWOT . .
 25. 3.2 Metode utilizate în cadrul firmei pentru a motiva resursa umană
 26. 3.3 Identificarea gradului de motivație în cadrul firmei și metode de creștere a motivației
 27. 3.4 Analiza satisfacției în cadrul firmei și metode de îmbunătățire ...
 28. Concluzii
 29. Bibliografie

Extras din disertație

Introducere

Societatea din zilele noastre se confruntă cu schimbări ce succed cu o mare rapiditate și în care, pentru lumea afacerilor, provocările, adaptarea și obligativitatea schimbării aparțin de domeniul normalității. Managerii au devenit tot mai preocupați de motivare în muncă, pe de-o parte angajații doresc recunoaștere, pe de altă parte instrumentele trecutului, autoritatea și controlul nu mai oferă rezultatele dorite. Una din variabilele esențiale în contextul organizațional este motivația resurselor umane, fiind bine știut că efortul comun al acestora contribuie decisiv la atingerea scopurilor, chestiune ce a suscitat tot mai mult interes de-a lungul timpului, studiile încercând să traseze teorii concrete referitoare la mecanismele motivaționale ce stau la baza performanțelor notabile ale unei organizații și la factorii comportamentali ce determină indivizii să realizeze interesele organizației pentru a avea ca finalitate satisfacția în muncă.

Putem afirmă faptul că omul este imprevizibil, această caracteristică poate fi privită atât într-o manieră pozitivă cât și negativă. La fel cum am afirmat faptul că fiecare individ este unic, anumiți factori externi precum stresul, nesiguranță, dezechilibrul financiar pot motiva pozitiv un angajat care astfel să obțină performanțe sau pot deveni piloni eșecului.

Procesul din spatele deciziilor, comportamentului unui individ diferă, în acesta direcție se remarcă apariția mai multor teorii care privesc spre explicare dezvoltarea societății industriale utilizând că pion principal motivația. Totodată există o paletă largă de teorii ale motivației, unde sunt analizați în prin plan factori psihologici și psihosociali.

Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivația angajaților

Capitolul inițial cuprinde o abordare din punct de vedere teoretic, având că principale obiective analiza factorilor care influențează și stimulează motivația, urmată de o perspectivă organizațională. Modul de dirijare a performanțelor, stimuli interi și externi dar și metode care îmbunătățesc rezultatele resursei umane.

1.1. Conceptul de motivație

Provenind din latinescul „movere”, care înseamnă mișcare, motivația este elementul cheie care pune bazele și clădește o organizație de succes. Motivația de-a lungul timpului în literatură de specialitate a fost definită din mai mute perspective. În urmă analizării definițiilor date motivației putem observă centrarea pe procesul din spatele motivației și încercarea de a oferi un răspuns cele mai dificile întrebări ,,Ce anume îi face pe oamenii să muncească eficient?”.

Abordată uneori superficial, motivația a pus în dificultate cercetătorii care au căutat premise sau ipoteze general valabile plecând de la comportamentul observat. Astfel putem afirmă că definirea acestui concept are întotdeauna un element de subiectiv. Existent în literatură încă din anul 1930 a devenit un subiect de interes până în zilele noastre mai ales în domenii precum: pedagogie, psihologie, sociologie, politică, economie, religie. Devenind un subiect de interes în atâtea domenii utilitatea sa este generalizată, analizată din perspective diferite dar având în prim plan unicitatea ființelor umane.

,,Motivația se referă la dinamica comportamentului, procesul de inițiere, susținere și direcționare a activităților organismului” (Goldenson, 1983).

,,Motivația este primul element cronologic al conduitei, fiind cea care pune în mișcare organismul, persistând până la reducerea tensiunii” (Sillamy N., 1996).

,,Motivația reprezintă măsura în care un efort persistent este dirijat pentru realizarea unui scop”. (Johns G, 1998).

,,Motivația corespunde unei modificări a organismului care o pune în mișcare până la reducerea acelei modificări” (Lagache, Pieron, 2003).

,,Motivația se referă la influențele care guvernează inițierea, direcționarea, intensitatea și persistența comportamentului” (Evans, Roy B., Wickens S, 2009).

,,Motivația se referă la factorii interiori individului, care stimulează, mențin și canalizează comportamentul în legătură cu un scop” (Papalia D. E., Wendkos S.,Feldman R. D., 2010).

Bibliografie

1. Ajzen, I., Fishbein, M., 1980. Understanding attitudes and predicted social behavior. New Jersey: Englewood Сliff.

2. Albrecht H., 2011. Performance management. UK: Edinburgh Business School.

3. Alexe C., Ciurea S., 2007. Management: Elemente aplicative. București: Editura Universitară.

4. Bogathy, Z., 2004. Manual de psihologia muncii și organizațională. Iași: Editura Polirom.

5. C. Zamfir, 1980. Dezvoltarea umana a întreprinderii. s.l.:s.n.

6. Catalin Zamfir, 1980. Munca și satisfacție. București: Editura Economică.

7. Constantin D., 2004. Managementul de succes: motivarea angajaților. s.l.:s.n.

8. Crețu,T., 1997. Componentele orientative ale personalității și sistemul social și personal de valori în psihologia vieții cotidiene. Iași: Editura POLIROM.

9. Dalton M., Wilson M., 2000. The Relationship of the Five- Factor Model of Personality to Job Performance for a Group of Middle Eastern Expatriate Managers în Journal of Cross-Cultural Psychology. s.l.:s.n.

10. Dan Ariely, Alan Cooke, 2005. Psychology, Behavioral Economics, and Public Policy, Marketing letters. s.l.:s.n.

11. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.

12. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.

13. Deselnicu D.C., 2006. Comportamente și abilități antreprenoriale în firmele românești. Iași: Editura Performantica.

14. Drăgan Burghelea, 1981. Determinarea și motivarea angajaților. s.l.:s.n.

15. Drugaș, M., 2011. Psihologie organizațional-managerială. Concepte fundamentale și aplicații. Oradea: Editura Universității din Oradea.

16. Emilian R., 1999. Conducerea resurselor umane. s.l.:s.n.

17. Evans, Roy B., Wickens S, 2009. Work and motivation. s.l.:s.n.

18. Gary Johns, 2001. Organization theory. s.l.:s.n.

19. Goldenson, 1983. The Enciclopedia of Human Behavior. s.l.:s.n.

20. Hackman T., Oldham C., Johns G., 1998. Improvement of employees motivation. s.l.:s.n.

21. Hăhăianu L., 2014. Managementul carierei profesionale și dezvoltarea personală a angajaților. s.l.:s.n.

22. Hare R., 1970. Psychopathy. s.l.:University of British Columbia.

23. Herzberg F., Barbara B., 2008. The Motivation to Work. New York: s.n.

24. Ioan Mihai Micle, 2009. Motivarea personalului: ghid pentru manageri. s.l.:s.n.

25. Johns G, 1998. Comportament organizațional. București: Editura Economică.

26. Johns R., 1998. Manager's motivation desk book. s.l.:s.n.

27. Kenrick, 1992. Psychology. New Jersey: Prentice Hall.

28. Kleiman C., 2004. Concise Adair on teambuilding and motivation. s.l.:s.n.

29. Lagache, Pieron, 2003. Measuring and improving employee motivation. s.l.:s.n.

30. Locke R., 1968. Public sector performance: management, motivation and measurement. s.l.:s.n.

31. Maslow A., 1987. Motivation and Personality. s.l.:s.n.

32. Maslow A., 2009. Personality theories. s.l.:s.n.

33. Muchinsky A., 1987. Introduction to organizational behaviour. s.l.:s.n.

34. Müller C., 2010. Employee Motivation and Incentives at Apple.. Grin Verlag: s.n.

35. Octave Gelinier, 1990. Strategie d'entreprise et motivation des hommes. s.l.:s.n.

36. Papalia D. E., Wendkos S.,Feldman R. D., 2010. Motivation through the work itself. s.l.:s.n.

37. Paul E., 1996. Satisfacția în muncă. s.l.:s.n.

38. Popescu-Neveanu P., 1978. Dicționar de psihologie. București: Editura Albatros.

39. Pralong S., 2010. De ce m-am întors în România. București: Editura Polirom.

40. Prof. univ. dr. ing. Florin Danalache, fără an Motivarea - Arma strategică suport curs specializare masterat „Proiectarea structurilor socio-tehnice”. București: Universitatea Politehnică.

41. Schein E., 1998. Theory of employee motivation and satisfaction. s.l.:s.n.

42. Sillamy N., 1996. Corporate Motivation. s.l.:s.n.

43. Sutton A., 2015. Work Psychology in Action. China: Palgrave Macmillan.

44. Zlate M., 1994. Fundamentele psihologiei. București: Editura Hyperion.

45. Zlate M., 1999. Eul și personalitatea. București: Editura Trei.

Preview document

Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 1
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 2
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 3
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 4
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 5
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 6
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 7
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 8
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 9
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 10
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 11
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 12
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 13
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 14
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 15
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 16
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 17
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 18
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 19
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 20
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 21
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 22
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 23
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 24
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 25
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 26
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 27
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 28
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 29
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 30
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 31
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 32
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 33
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 34
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 35
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 36
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 37
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 38
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 39
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 40
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 41
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 42
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 43
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 44
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 45
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 46
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 47
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 48
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 49
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 50
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 51
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 52
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 53
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 54
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 55
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 56
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 57
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 58
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 59
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 60
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 61
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 62
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 63
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 64
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 65
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 66
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 67
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 68
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 69
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 70
Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Cai de crestere a motivatiei si satisfactiei angajatilor intr-o organizatie.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

INTRODUCERE Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Strategia de management a firmei de asigurări Groupama

Acest proiect este realizat la Compania de Asigurari Groupama avand ca functie principala asigurarea viata si non viata. Scopul acestui proiect...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Proiect de practică - teleperformance

Prezentarea firmei Teleperformance este o companie fondată în 1978, lider în privinţa serviciilor de contact center şi CRM externalizat în lume....

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Elaborarea unui plan de instruire și perfecționare a personalului la SC Aerostar SA Bacău

Capitolul 1. Noţiuni generale despre pregătirea şi dezvoltarea profesională Resursa umana este cea mai dinamica dintre toate resursele pe care le...

Motivarea Personalului

1.Procesul de motivatie Ce este motivatia? „Unui om este mult mai usor sa-i dezvolti calitatile decat sa-i inlaturi defectele”, "Cultiva-i omului...

Satisfacția Muncii

CONCEPTUL DE SATISFACŢIE A MUNCII Satisfacţia muncii este un important "produs" al oricărei întreprinderi, fiind, în acest sens, angajată funcţia...

Motivarea angajaților

Motivarea angajatilor În managementul firmei, sensul adevărat al acţiunilor şi comportamentului angajaţilor nu poate fi descoperit fără...

Diagnoză și Dezvoltare în Managementul Resurselor Umane

1. REZUMAT Firma analizata este S.C. Cosmo Plus S.R.L, firma ce isi desfasoara activitatea in domeniul telefoniei mobile Firma este in plina...

Omniasig

Cap.1. Prezentarea organizatiei In 1995 cand si-a inceput activitatea, Omniasig avea o singura sucursala si 12 angajati. Astazi, Omniasig a...

Gamma Press Consulting - Analiza SWOT

CAP I PREZENTAREA PROFILULUI FIRMEI Societatea comerciala „GAMMA PRESS CONSULTING SRL ” a fost inregistrata in Registrul Comertului sub nr....

Ai nevoie de altceva?