Satisfacția Muncii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 7892
Mărime: 35.02KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Molnar
Puncte necesare: 8

Extras din referat

CONCEPTUL DE SATISFACŢIE A MUNCII

Satisfacţia muncii este un important "produs" al oricărei întreprinderi, fiind, în acest sens, angajată funcţia socială a întreprinderii, respectiv obli¬gaţia acesteia de a fi loc "de muncă şi de viaţă", de a oferi oamenilor posibi¬lităţi optime de manifestare a personalităţii lor.

Abordarea modernă a conducerii relevă, în acelaşi timp, faptul că sa¬tisfacţia muncii reprezintă o importantă componentă a resurselor umane ale organizaţiilor economice, şi nu numai a lor, fiind unul dintre factorii funda¬mentali de care depinde eficienţa generală a muncii.

Satisfacţia muncii este, din punct de vedere psihosociologic, rezultatul diferenţei dintre ceea ce individul obţine ca recompensă a muncii şi ceea ce estimează el că ar trebui să obţină.

Satisfacţia muncii este o colecţie de atitudini referitoare la muncă, pe care le au angajaţii.

SURSELE SATISFACŢIEI ÎN MUNCĂ

Multiple sunt modurile prin care munca, viaţa din întreprindere afecteaz㬠participanţii, conducând, în final, la instalarea satisfacţiei sau insatisfacţiei¬ în muncă. Cătălin Zamfir analizează în "Muncă şi satisfacţie" următoarele surse (dimensiuni):

A. Facilităţi. Este vorba de condiţiile tehnologice, sociale şi umane în care se desfăşoară activitatea şi avem în vedere, printre altele:

- facilităţi economice - respectiv posibilităţi de câştig în raport cu alte întreprinderi;

- facilităţi socio-profesionale - posibilitatea dobândirii unei calificări superioare, a promovării în muncă;

- facilităţi sociale oferite de întreprindere - avem în vedere existen¬ţa, sau nu, a unor creşe, grădiniţe, cantine, locuinţe de serviciu, bilete de concediu, organizarea timpului liber, club, excursii etc.;

- orarul de lucru - în raport cu celelalte condiţii de viaţă poate fi sau nu convenabil;

- depărtarea locuinţei de întreprindere şi mijloacele de transport disponibile aflate la dispoziţia angajaţilor - timpul necesar depla¬sării şi comoditatea mijloacelor de transport sunt condiţii extrem de importante pentru calitatea muncii, în general, dar şi factori de care depinde satisfacţia muncii.

Întreprinderile tind să crească atenţia acordată facilităţilor în vederea sporirii gradului de integrare socială şi profesională şi a satisfacţiei în muncă.

B. Condiţii fizice elementare ale muncii, respectiv o serie de caracteristici ale muncii care afectează fizic, chimic, fiziologic organismul uman, cum ar fi:

- periculozitatea muncii - respectiv riscul accidentelor sau existenţa noxelor generatoare de boli profesionale;

- caracteristicile fizice ale locului de muncă, din care menţionăm:

- curăţenie-murdărie;

- ordine-dezordine;

- luminozitate – temperatură - zgomot;

- estetică (culoare, forme etc.).

C. Conţinutul muncii. Munca în sine - ceea ce trebuie să facă fiecare - are o serie de caracteristici înalt relevante pentru satisfacţia muncii, respectiv:

- calificarea cerută de postul ocupat. O muncă ce necesită capacităţi profesionale reduse este mai puţin satisfăcătoare decât una care presupune capacităţi profesionale ridicate. Odată cu creşterea calificării, munca tinde să fie tot mai satisfăcătoare; aceasta însă numai când calificarea corespunde capacităţii reale, altfel inca¬pacitatea sau supracapacitatea sunt generatoare de insatisfacţie în muncă;

- caracterul rutinier al muncii. O muncă de rutină înalt standardizată este în general puţin satisfăcătoare. Dimpotrivă, o muncă care soli¬cită spirit de inovaţie, care ridică probleme de soluţionat, care oferă posibilităţi de creaţie, de inovaţie este o muncă înalt satisfăcătoa¬re;

- tipul muncii. Munca de execuţie este mai puţin satisfăcătoare de¬cât munca de conducere. Activitatea de conducere are o serie de caracteristici înalt satisfăcătoare, cum ar fi: activitatea variată, soli¬citarea intensă a capacităţii intelectuale, contactele numeroase cu oameni din afara întreprinderii, autoritatea şi prestigiul de care se bucură etc.;

- concordanţa între munca, talentul şi aptitudinile angajatului. Este fundamental, pentru satisfacţia muncii, ca munca prestată să fie în concordanţă cu aptitudinile şi talentele fiecăruia, cu interesele sale;

- în fine, varietatea sau monotonia muncii influenţează diferit satis¬facţia muncii, mai ales de execuţie.

D. Relaţiile umane în muncă. Reprezintă o puternică sursă de satisfacţie-insatisfacţie în muncă. Pe de altă parte, acestea pot fi modificate cu mai multă uşurinţă şi independent de condiţiile tehnologice ale muncii, ele depinzând mai degrabă de condiţiile sociale generale, de gradul de cultură şi civilizaţie al comunităţii. Relevante pentru satisfacţia muncii sunt relaţiile cu colegii şi relaţiile cu şeful ierarhic direct.

- Relaţiile cu colegii din colectivul de muncă. Din acest punct de ve¬dere colectivul are două funcţii importante, respectiv: (a) reprezintă cadrul social şi uman al vieţii profesionale, afectându-ne ca oameni şi (b) este dispozitivul în cadrul căruia se desfăşoară, de fapt, ac¬tivitatea profesională. Ni se pare foarte interesantă, din punct de vedere al consecinţelor ei asupra activităţii de conducere, o cerce¬tare efectuată la scară internaţională care a avut, printre altele, obiectivul de a identifica posibilităţile existente în cadrul colectivelor, în organizarea actuală a muncii, de a comunica cu colegii din co¬lectiv. Rezultatele sunt elocvente: pe plan internaţional, în ţările dezvoltate, posibilităţile de a discuta în timpul orelor de program erau mult mai scăzute decât au considerat oamenii că ar trebui să fie, în vreme ce la noi s-au acuzat posibilităţile nelimitate, informale, de a comunica cu colegii, ceea ce s-a apreciat, corect, că afectează nu numai productivitatea muncii, ci şi calitatea acesteia.

Preview document

Satisfacția Muncii - Pagina 1
Satisfacția Muncii - Pagina 2
Satisfacția Muncii - Pagina 3
Satisfacția Muncii - Pagina 4
Satisfacția Muncii - Pagina 5
Satisfacția Muncii - Pagina 6
Satisfacția Muncii - Pagina 7
Satisfacția Muncii - Pagina 8
Satisfacția Muncii - Pagina 9
Satisfacția Muncii - Pagina 10
Satisfacția Muncii - Pagina 11
Satisfacția Muncii - Pagina 12
Satisfacția Muncii - Pagina 13
Satisfacția Muncii - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Satisfactia Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Cultură Organizațională

O data cu aparitia conceptului de cultura organizationala, studiul acestui fenomen a cunoscut o extraordinara amploare. Având importante implicatii...

Motivația

MOTIVATIE În management, sensul acţiunilor şi al comportamentului angajaţilor nu poate fi descoperit fără cunoaşterea motivelor care le-au...

Stresul și Oboseala Profesională

Stresul şi oboseala profesională, numite şi bolile secolului, sunt cele mai grave disfuncţionalităţi care apar în munca de birou. Din această cauză...

Metode avansate de evaluare individuală și de grup

SCURT ISTORIC AL INTREPRINDERII UNDE S-A EFECTUAT STUDIU este o sucursala a concernului Nexans, care se ocupa cu fabricarea de cablaje auto pentru...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Cercetarea Stresului

Hans Selye, parintele stresului, definea stresul ca "o relatie generala nespecifica a organismului la actiunea externa a unor factori-agenti...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Te-ar putea interesa și

Motivație

CAP.I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in...

Satisfacția Muncii

Finalitatea unei actiuni propuse trebuie în mod normal sa se materializeze într-o satisfactie de ordin material sau moral, functie de scopul avut...

Satisfacția privind cariera

1. INTRODUCERE Sunt în ceasul fericit când pot să lucrez fără a mai fi silit să muncesc – Constantin Noica In indelungata sa istorie omul a avut...

Elemente motivaționale în MRU

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie, asociatie, etc), in noua societate...

Motivația și satisfacția în muncă

Motivaţia reprezintă una dintre problemele centrale ale oricărei organizaţii, aceasta întrucât relaţia dintre organizaţie şi forţa de muncă este...

Satisfacția în muncă în administrația publică

Capitolul I. Definirea conceptului de satisfactie in munca Satisfactia in munca este o stare emotiva pozitiva care rezulta din opinia personala a...

Strategia de motivare și creștere a satisfacției în muncă a angajaților

Investigate de numeroase discipline precum economia, psihologia sau sociologia, motivarea și satisfacția în muncă reprezintă subiectul a numeroase...

Studiu de Caz - Satisfacția Muncii

REZUMAT Satisfacţia muncii reprezintă un aspect extrem de important cu impact foarte puternic in rezultatele obţinute de o organizaţie....

Ai nevoie de altceva?