Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9007
Mărime: 194.39KB (arhivat)
Publicat de: Carmen N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CRAMA LA SALINA SRL 5
 3. I.1 Scurt istoric 5
 4. I.2 Obiectul de activitate 5
 5. I.3 Structura organizatorică 6
 6. CAPITOLUL II. FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTELE DE COST ȘI DECIZIE 8
 7. II.1 Structuri de costuri utilizate la SC CRAMA LA SALINA SRL 8
 8. II.1.1 Concepte și definiții 8
 9. II.1.2 Tipuri de costuri utilizate în cadrul SC CRAMA LA SALINA SRL 9
 10. II.1.3 Utilizarea informațiilor de tip cost în luarea deciziilor 12
 11. II.2 Tipuri de decizii fundamentale pe baza costurilor la SC CRAMA LA SALINA SRL 13
 12. II.2.1 Conceptul de decizie și proces decizional 13
 13. II.2.2 Tipuri de decizii luate în cadrul SC CRAMA LA SALINA SRL 15
 14. II.2.3 Facilitarea procesului decizional prin analiza costurilor 16
 15. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIILOR LA 17
 16. SC CRAMA LA SALINA SRL 17
 17. III.1 Fundamentarea deciziilor pe baza metodei Direct Costing 17
 18. III.2 Analiza cost - profit - volum 21
 19. III.3 Analiza pe baza costului marginal 30
 20. III.4 Tabloul de bord - instrument de monitorizare a performanței 31
 21. CONCLUZII 34
 22. BIBLIOGRAFIE 36

Extras din disertație

INTRODUCERE

În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea deciziilor, contabilitatea financiară fiind cea care oferă informații despre modul de funcționare al acestuia.

Pentru luare unor decizii în condiții favorabile sunt necesare informații coerente și relevante. Pentru a prezenta valoare pentru manageri informațiile trebuie să îndeplinească anumite criterii, printre care:

-să contribuie la scăderea incertitudinii în ceea ce privește viitorul;

-să prezinte efecte asupra deciziilor;

-sa prezinte influență asupra modificărilor „sensibile” privind rezultatele deciziilor luate.

Prosperarea activității societăților este influențată de factorul decizional, iar eficiența are ca și rezultat reușita activității. Viitorul unei societăți durabile și productive depinde în mod direct de modul de formare al eficienței decizionale care se poate realiza prin schimbarea modului pe care îl aplică pentru depășirea punctelor slabe, în unul nou, care constă în căutarea punctelor tari și elaborarea premiselor necesare obținerii unor performanțe de nivel înalt pentru fiecare parte componentă a societății.

Eficiența unei societăți, precum și capacitatea ei de lucru se află în interdependență cu eficiența managerilor. Un manager eficient devine factorul principal în asigurarea succesului societăți. De asemenea, pentru a obține rezultate este necesar să se pună accent pe eficiență, deoarece fără aceasta degeaba există inteligență sau cunoștințe, eficiența fiind cea care le transformă în rezultate.

Progresul societăților este condiționat, în mare parte de activitatea managerilor, mai exact de eficiența deciziilor luate la aceștia la fiecare nivel ierarhic.

Economia țării noastre este una deficitară, iar soluțiile pentru a putea rezista în aceste condiții trebuie să vină de cele mai multe ori din interior, și prea puțin din exterior. Una din soluțiile de care dispune o societate pentru a putea face față acestei situați constă în regândirea sistemului decizional prin utilizarea informațiilor de tip cost în vederea luării deciziilor.

„Metodologia de calculație a costurilor reprezintă un ansamblu coerent de soluții în raport cu care trebuie să se desfășoare toate acțiunile necesare realizării obiectivului fundamental al contabilității de gestiune și anume controlul condițiilor interne de producție prin intermediul costului de producție”

Lucrarea are ca temă „Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență” are în vedere tocmai alegerea soluțiilor necesare luări deciziilor corecte pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Am ales această temă cu scopul de a analiza modul de luare al deciziilor pe bază de costuri în cadrul unei societăți care are ca obiect de activitate obținerea vinului.

Obiectivul principal al lucrării constă în perceperea procesului decizional și asimilarea deprinderilor necesare luării deciziilor pe bază de costuri și eficiență pentru asigurarea performanțelor.

Metodologia lucrării

Pentru realizarea prezentei lucrări au fost folosite două tipuri ale cercetării științifice: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.

Prin cercetarea fundamentală am urmărit crearea cadrului teoretic al temei de cercetare prin prezentarea noțiunilor importante legate de costuri și de decizii.

Cercetarea aplicativă a fost folosită pentru realizarea studiului de caz. Astfel am ales să analizez situația deciziilor pe baza costurilor în cadrul unei societăți producătoare de vinuri. Calculul costurilor a fost făcut prin aplicarea metodei Direct Costing dar și prin utilizarea Costului marginal. Rezultatele obținute contribuind în mod direct la luarea deciziei de a continua sau nu producerea tuturor produselor.

Pe parcursul lucrării am folosit atât cercetarea calitativă cât și cea cantitativă prin utilizarea diverselor metode: comparația, observarea, analiza dar și prin folosirea informațiilor date de către societate.

Se realizează o combinație între cercetarea cantitativă și cea calitativă, ceea ce înseamnă că s-a folosit o abordare deductivă. Noțiunile teoretice vin în sprijinul înțelegerii analizei făcute pe baza situației prezentate de societate. Cercetarea calitativă a constat în folosirea metodei interpretative pentru a analiza rezultatele obținute în urma analizei făcute.

Pentru a atinge obiectivul propus am împărțit conținutul lucrării în trei capitole, astfel:

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A SC CRAMA LA SALINA SRL

În acest capitol am urmărit prezentarea principalelor date aferente societății asupra căreia mi-am îndreptat atenția pentru realizarea lucrării. M-am axat pe istoricul acesteia, pe obiectul de activitate dar și pe structura organizatorică.

CAPITOLUL II. FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTELE DE COST ȘI DECIZIE

În continuare am creat cadrul teoretic al lucrării prin prezentarea peincipalelor noțiuni: decizie, cost, informații, proces decizional, eficiență.

CAPITOLUL III. Studiu de caz privind fundamentarea deciziilor la SC CRAMA LA SALINA SRL

În ultima parte a lucrării am realizat o analiză a fundamentării deciziilor în cadrul SC CRAMA LA SALINA SRL pe baza metodei Direct Costing și pe baza Costului Marginal. În urma rezultatelor obținute am prezentat deciziile potrivite pentru continuarea activității în condiții de profitabilitate. De asemenea, în acest capitol am realizat și elaborarea unui tablou de bord pentru a putea monitoriza performanțele societății într-un mod cât mai simplu, prin analiza principalilor indicatori economici.

Bibliografie

1. Constantin Aurelian Ionescu Contabilitate de gestiune, Editura Pro Universitaria, București 2018

2. Cucui Ion, Horga Vasile, Radu Mariana Contabilitate de gestiune, Editura NICULESCU SRL, București 2003

3. Dumitru Andreea Paula Contabilitate de gestiune. De la teorie la practică, Editura Pro Universitaria, București 2017

4. K. Ebbeken. L.Possler, M.Ristea Calculația și managementul costurilor, Editura Teora, București 2000

5. Louis Dubrulle Contabilitate de gestiune, Editura Economică, București 2002

6. Radu Mariana Contabilitate de gestiune, Editura Bibliotheca, Târgoviște 2010

7. Ph.Avare, L.Ravary,

G.Legros, P.Lemonnier Gestiune și Analiză Financiară, Editura Economică, București 2002

8. Toma Maria Contabilitatea și gestiunea trezoreriei, Editura Pro Universitaria, București 2016

9. Țegledi Adriana Monica Contabilitate de gestiune, Editura Pro Universitaria 2015

10. Zamfir Mariana Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Editura Pro Universitaria, București 2017

Preview document

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 1
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 2
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 3
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 4
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 5
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 6
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 7
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 8
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 9
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 10
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 11
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 12
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 13
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 14
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 15
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 16
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 17
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 18
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 19
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 20
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 21
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 22
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 23
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 24
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 25
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 26
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 27
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 28
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 29
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 30
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 31
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 32
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 33
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 34
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 35
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 36
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 37
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 38
Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri si eficienta.docx

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Calculația costurilor într-o organizație industrială la SC Agrofarine SRL

Introducere În abordarea problematicii din această lucrare pot spune că am pornit de la câteva informaţii: - există posibilitatea de îmbunătăţire...

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează...

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Capitolul 1. Introducere “Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de...

Analiza cost-beneficiu în protecția mediului din cadrul firmei Lafarge

INTRODUCERE Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un...

Corelația cost-rentabilitate la SC Confort SA

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE COSTURILOR Problematica costurilor apare - dată cu introducerea contabilităţii în partidă dublă,...

Orientări în Determinarea Nivelului Prețului pe Piața Bunurilor De Consum

INTRODUCERE Preţul a constituit, de-a lungul timpului, obiectul preocupărilor cercetătorilor din domeniul economiei, psihologiei, statisticii sau...

Costul de Producție

CAPITOLUL 1 COSTUL DE PRODUCŢIE –CATEGORIA ECONOMICĂ DE BAZĂ ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. CONCEPTUL TEORETIC AL COSTULUI -ESENŢĂ ECONOMICĂ O...

Managementul și Controlul Informațional al Costurilor

INTRODUCERE În mod tradiţional, contabilitatea internă (de gestiune) a avut ca principal scop determinarea costului produselor, serviciilor,...

Studiul de fezabilitate - bază pentru fundamentarea deciziei investiționale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Ai nevoie de altceva?