Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 243 în total
Cuvinte : 86437
Mărime: 1.52MB (arhivat)
Publicat de: Avram Oltean
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugeniu Hriscev
Universitatea de Stat din Moldova. Teză de doctor

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE. 3
 2. I. ABORDAREA TEORETICO-CONCEPTUALĂ A NOŢIUNII DE RISC ŞI
 3. EVALUAREA RISCULUI.9
 4. 1.1. Abordarea noţiunii de risc şi clasificarea riscului. 9
 5. 1.2. Tipologia metodelor de dimensionare a riscului. 25
 6. II. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA SISTEMULUI BANCAR ŞI GESTIUNEA RISCULUI.52
 7. 2.1. Tendinţe în dezvoltarea sistemului bancar. 52
 8. 2.2. Prevederile Noului Acord de Capital Basel. 75
 9. 2.3. Modele de management al riscului. 95
 10. III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII RISCULUI FINANCIAR. 105
 11. 3.1. Analiza şi dimensionarea riscului de lichiditate. 105
 12. 3.2. Opţiuni privind perfecţionarea evaluării riscului de credit. 117
 13. 3.3. Perfecţionarea gestiunii riscului de piaţă. 126
 14. IV. ABORDAREA INTEGRATĂ ÎN EVALUAREA RISCULUI BĂNCII COMERCIALE.138
 15. 4.1. Sistemul de management integrat al riscului. 138
 16. 4.2. Modelarea şi evaluarea performanţelor băncii comerciale prin Reţele Petri. 153
 17. 4.3. Analiza riscului prin simularea activităţii băncii comerciale. 177
 18. V. SINTEZA REZULTATELOR CERCETĂRII. 187
 19. VI. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 188
 20. BIBLIOGRAFIE. 195
 21. ADNOTARE. 211
 22. ANEXE. 213

Extras din proiect

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia

Actualitatea temei de cercetare

În anii 90 ai secolului trecut, în Republica Moldova, a demarat procesul de reformare a

economiei ţării, în consecinţa căruia băncile s-au transformat din instituţii ale controlului

financiar şi centre de decontări între diferitele subdiviziuni ale economiei centralizate, în

societăţi comerciale, care funcţionează în baza principiilor economiei de piaţă. Dezvoltarea şi

multiplicarea activităţilor bancare, în perioada reorganizării, a impus abordări noi în realizarea

politicilor şi tehnicilor bancare, inclusiv a managementului riscului bancar.

Gestiunea riscurilor în sectorul bancar are o importanţă deosebită, fiind argumentată prin

rolul pe care îl au băncile în economie, prin prezenţa unui mare şi variat număr de riscuri

bancare, prin faptul că banca, mai mult ca oricine, operează cu banii societăţii (o dată la formarea

capitalului social şi a doua oară operând cu conturile clientelei).

În plus, se simte o înviorare a concurenţei din partea instituţiilor financiare din străinătate,

care, pătrunzând pe piaţa Republicii Moldova, aduc cu sine politici, tehnologii, produse, servicii

şi abordări noi ale gestiunii bancare. Pentru a-şi menţine poziţia pe piaţă, băncile Republicii

Moldova vor trebui să perfecţioneze abordarea tradiţională a gestiunii bancare, practicată

anterior, inclusiv în domeniul riscurilor bancare. Managementul riscurilor bancare devine, astfel,

un test de competenţă şi competitivitate pentru integrarea în sistemul financiar mondial.

În lucrările economiştilor din Republica Moldova, sunt evidenţiate direcţiile principale de

dezvoltare a managementului bancar, însă, multe aspecte referitoare la gestiunea riscurilor,

deocamdată, nu sunt abordate. Afară de aceasta, importanţa şi complexitatea gestiunii riscului

bancar, evoluţia rapidă a modalităţilor şi tehnicilor de gestiune şi, nu în ultimul rând, apariţia

permanentă a tipurilor noi de servicii şi produse bancare, şi, respectiv, a riscurilor implicate de

acestea, impun o reactualizare periodică a temei abordate. Integrarea metodelor şi tehnicilor

bancare moderne în Republica Moldova este impusă şi de mediul concurenţial creat în ultimii

ani, inclusiv prin intrarea pe piaţă a băncilor străine.

Astfel, problema elaborării metodelor aplicative privind administrarea riscurilor bancare, în

momentul de faţă, relevă evenimente curente atât pentru Sistemul Bancar Naţional, cât şi pentru

Sistemul Bancar Mondial, fapt confirmat de publicaţiile recente ale Comitetului de Supraveghere

Bancară de la Basel pe lângă Banca Internaţională a Reglementărilor (Comitetul Basel).

Actualitatea lucrării rezidă în totalitatea acestor factori.

Gradul de studiere a temei

Se consideră că bazele managementului riscului au fost puse odată cu apariţia teoriei

probabilităţii (în contextul jocurilor de noroc) în secolul XVII, care, mai târziu, a evoluat într-o

disciplină de sine stătătoare, care, cu timpul devine baza matematică a teoriei financiare şi,

respectiv, a teoriei riscului. După cum afirmă Bernshtain, în secolele XVI-XVII, au fost

descoperite majoritatea mijloacelor şi instrumentelor utilizate astăzi în managementul riscului –

de la teoria probabilităţii, teoria jocurilor şi până la teoria haosului.

Analiza literaturii economice în problema riscului şi managementului riscului bancar

demonstrează lipsa, chiar şi în prezent, a unei opinii unice referitoare atât la definirea noţiunii de

risc, cât şi la principiile managementului adecvat al riscului în banca comercială.

În cadrul cercetărilor efectuate, au fost luate în considerare rezultatele investigaţiilor

ştiinţifice ale mai multor instituţii, precum: Comitetul Basel, Banca Mondială, Fondul Monetar

Internaţional, Institutul Monetar European, Asociaţia Băncilor din Republica Moldova, Institutul

Bancar Român etc.

Domeniul de cercetare

Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi practice ale gestiunii

riscului în banca comercială

Obiectul cercetării îl constituie sistemul de management al riscului în banca comercială,

procesele de identificare, evaluare, analiză şi control ale riscului bancar, analiza comparativă a

cerinţelor organelor de supraveghere bancară, perfecţionarea metodelor de evaluare a riscului în

banca comercială.

Scopul şi sarcinile cercetării întreprinse

Scopul tezei – dezvoltarea aspectelor teoretice, metodologice şi practice de gestiune a

riscului bancar şi formularea propunerilor privind perfecţionarea managementului riscului în

băncile din Republica Moldova.

Scopul propus a determinat următoarele sarcini ale cercetării:

– analiza evoluţiei noţiunii de risc, abordarea contemporană a noţiunii de risc;

– concretizarea esenţei, particularităţilor, principiilor de identificare şi clasificare a

riscurilor bancare;

– analiza etapelor evoluţiei şi dezvoltării managementului bancar, inclusiv managementului

riscului bancar;

– evidenţierea particularităţilor gestiunii riscului bancar în ţările cu economia în reformare;

– analiza cerinţelor organelor de supraveghere bancară, inclusiv ale Comitetului Basel,

referitor la managementul riscului în banca comercială;

– concretizarea esenţei, structurii şi metodelor de identificare, evaluare, analiză şi control

ale riscului financiar;

– analiza şi perfecţionarea modelelor de evaluare a riscului financiar în banca comercială;

– cercetarea şi dezvoltarea tendinţelor actuale în gestiunea riscurilor bancare;

– cercetarea posibilităţilor utilizării unor metode principial noi în evaluarea riscului bancar;

– propunerea modalităţilor de implementare în practica bancară a managementului integrat

al riscului băncii comerciale.

Preview document

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 1
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 2
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 3
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 4
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 5
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 6
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 7
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 8
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 9
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 10
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 11
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 12
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 13
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 14
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 15
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 16
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 17
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 18
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 19
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 20
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 21
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 22
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 23
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 24
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 25
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 26
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 27
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 28
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 29
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 30
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 31
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 32
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 33
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 34
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 35
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 36
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 37
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 38
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 39
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 40
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 41
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 42
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 43
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 44
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 45
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 46
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 47
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 48
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 49
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 50
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 51
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 52
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 53
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 54
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 55
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 56
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 57
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 58
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 59
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 60
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 61
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 62
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 63
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 64
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 65
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 66
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 67
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 68
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 69
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 70
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 71
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 72
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 73
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 74
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 75
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 76
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 77
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 78
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 79
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 80
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 81
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 82
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 83
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 84
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 85
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 86
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 87
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 88
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 89
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 90
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 91
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 92
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 93
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 94
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 95
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 96
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 97
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 98
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 99
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 100
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 101
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 102
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 103
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 104
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 105
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 106
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 107
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 108
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 109
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 110
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 111
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 112
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 113
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 114
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 115
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 116
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 117
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 118
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 119
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 120
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 121
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 122
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 123
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 124
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 125
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 126
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 127
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 128
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 129
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 130
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 131
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 132
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 133
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 134
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 135
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 136
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 137
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 138
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 139
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 140
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 141
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 142
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 143
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 144
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 145
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 146
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 147
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 148
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 149
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 150
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 151
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 152
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 153
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 154
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 155
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 156
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 157
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 158
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 159
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 160
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 161
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 162
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 163
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 164
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 165
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 166
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 167
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 168
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 169
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 170
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 171
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 172
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 173
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 174
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 175
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 176
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 177
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 178
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 179
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 180
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 181
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 182
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 183
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 184
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 185
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 186
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 187
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 188
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 189
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 190
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 191
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 192
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 193
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 194
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 195
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 196
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 197
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 198
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 199
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 200
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 201
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 202
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 203
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 204
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 205
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 206
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 207
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 208
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 209
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 210
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 211
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 212
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 213
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 214
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 215
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 216
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 217
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 218
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 219
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 220
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 221
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 222
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 223
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 224
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 225
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 226
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 227
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 228
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 229
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 230
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 231
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 232
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 233
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 234
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 235
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 236
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 237
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 238
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 239
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 240
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 241
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 242
Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială - Pagina 243

Conținut arhivă zip

 • Teoria si Practica Riscului in Banca Comerciala.pdf

Alții au mai descărcat și

Controlul prin inventariere al societății Kamis SRL

Capitolul 1 : Controlul prin inventariere – noţiuni generale Controlul prin inventariere este modalitatea principală de control faptic având ca...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Riscul Ratei Dobânzii

CAPITOLUL 1 ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI 1.1. Notiuni generale despre risc Riscul este un factor...

Analiza Riscului de Creditare - BCR

1. Riscul de credit – definiţie, cadrul legislativ Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operaţiunile lor curente, iar...

Ai nevoie de altceva?