Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 18676
Mărime: 333.27KB (arhivat)
Publicat de: Victor Antal
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Tranca
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Metodologia cercetării 4
 3. CAPITOLUL 1. Riscurile bancare – Abordări teoretico - metodologice 5
 4. 1.1 Noţiuni generale despre risc 5
 5. 1.2 Clasificarea riscurilor bancare 6
 6. 1.2.1 Riscul de creditare 8
 7. 1.2.2 Riscul de lichiditate 11
 8. 1.2.3 Riscul de piaţă 14
 9. 1.2.4 Riscul de faliment 16
 10. 1.2.5. Riscul operaţional 17
 11. 1.2.6 Riscul tehnologic 17
 12. 1.2.7 Riscul produsului nou 17
 13. 1.2.7 Riscul strategic 17
 14. 1.2.8 Riscurile ambientale 18
 15. CAPITOLUL 2. Cerinţe ale gestiunii riscului în bănci – indicatori de risc şi performanţă bancară 22
 16. 2.1 Gestiunea riscurilor 22
 17. 2.1.1 Cerinţe cu privire la nivelul minim de lichiditate 22
 18. 2.1.2 Cerinte cu privire la diviziunea riscului 24
 19. 2.1.3 Indicatorii de analiză a riscului bancar 29
 20. 2.1.4 Indicatori ai performanţei bancare 32
 21. CAPITOLUL 3. Managementul riscului bancar-Cerinţele Acordului Basel II 38
 22. 3.1 Prevederi generale ale acordului Basel II 40
 23. 3.1.1 Pilonul Nr. 1. Cerinţele minime de capital 40
 24. 3.1.2 Pilonul Nr.2 Supravegherea activităţii bancare 44
 25. 3.1.3 Pilonul Nr. 3 Disciplina de piaţă 45
 26. 3.2 Impactul Basel II în băncile româneşti 46
 27. CAPITOLUL 4. Studiu de caz 50
 28. CAPITOLUL 5 Concluzii 69
 29. Bibliografie 70

Extras din licență

Introducere

Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de măsurare şi redare a performanţei bancare sunt diferite, dar, în final, unul din cele mai eficiente îl constituie sistemul de indicatori mai mare sau mai mic, utilizat în acest scop, care depinde de fiecare bancă în parte.

Indicatorii de performanţă bancară evidenţiază poziţia băncii la un moment dat în cadrul întregului sistem bancar, ceea ce permite ca managerii să ia măsuri în consecinţă, de păstrare a performanţei dacă indicatorii sunt pozitivi, sau de îmbunătăţire a performanţei dacă indicatorii nu sunt la nivelul la care banca şi i-a propus, sau la nivelul reglementărilor cerute de instituţiile centrale. Aceşti indicatori rezultă din datele contabile care reflectă perioada de referinţă (bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere), mărimea lor fiind rezultatul comparării posturilor bilanţiere.

În primul capitol al acestei lucrări am prezentat noţiunile generale legate de risc, realizând o clasificare cât mai potrivită a acestora.În cel de al doilea capitol m-am axat pe gestiunea riscurilor, prezentând indicatorii de analiză a riscului bancar precum şi indicatorii de performanţă bancară necesar a fi calculaţi pentru a se putea astfel aprecia situaţia financiară a unei bănci în cadrul sistemului din care face parte aceasta.

Datorită faptului că managementul riscului bancar este prezentat într-o manieră impecabilă în cadrul Acordului Basel II, în cel de-al treilea capitol am prezentat pe scrurt prevederile acestui acord împreună cu pilonii pe care acesta se bazează.

Capitolul 4 este cel în care am realizat un studiu, încercând să subliniez câteva trăsături ale sistemului bancar românesc, impreună cu evoluţia principalilor indicatori de performanţă şi risc aferenţi acestuia şi deasemenea am prezentat situaţia financiară a Băncii Române pentru Dezvoltare pe perioada 2006-2008.

Metodologia cercetării

Se consideră că bazele managementului riscului au fost puse odată cu apariţia teoriei probabilităţii (în contextul jocurilor de noroc) în secolul XVII, care, mai târziu, a evoluat într-o disciplină de sine stătătoare, care, cu timpul devine baza matematică a teoriei financiare şi, respectiv, a teoriei riscului. După cum afirmă Bernstein, în secolele XVI-XVII, au fost descoperite majoritatea mijloacelor şi instrumentelor utilizate astăzi în managementul riscului – de la teoria probabilităţii, teoria jocurilor şi până la teoria

Haosului.

Lucrarea are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice şi practice ale gestiunii riscului şi performanţei în bănci.

Bazele teoretice şi metodologice ale gestiunii riscurilor bancare, ale evaluării, controlului, eliminării şi finanţării riscurilor în bănci sunt abordate şi cercetate în lucrările multor autori, precum: W. Thorhill, W. Loleman, S. Jaqtiani, G. Seldin, B. Pesek, P. Angelini, R. Bhala, G. Caprio, M. Edez, F. Edwards, K. Froot, I. Brauda, F. Modiliani, W. Sharpe, W. Thornhill, V. Cocriş, C. Basno, N. Dardac, P. Bran, V. Dedu, C. Kiriţescu, L. Roxin,

L. Cobzari ş.a.

Pentru redactarea lucrării de faţă m-am folosit de mai multe surse de informaţii, precum, articole din diverse publicaţii financiare, diferite cărţi de specialitate, teze de doctorat.

Ceea ce am încercat să fac este să surprind cât mai bine evoluţia şi importanţa acestor indicatori de risc şi performanţă bancară, atat pe ansamblu în ceea ce priveşte sectorul bancar românesc cât şi în mod particular, efectuând o scurtă analiză a situaţiei financiare a Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD).

Pe baza formulelor am calculat principalii indicatori şi am încercat să efectuez o interpretare cât mai adecvată a rezultatelor obţinute, încercând să concluzionez evoluţia înregistrata de sectorul bancar di România în general şi de BRD în particular.

Preview document

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 1
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 2
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 3
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 4
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 5
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 6
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 7
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 8
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 9
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 10
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 11
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 12
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 13
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 14
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 15
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 16
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 17
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 18
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 19
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 20
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 21
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 22
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 23
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 24
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 25
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 26
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 27
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 28
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 29
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 30
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 31
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 32
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 33
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 34
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 35
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 36
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 37
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 38
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 39
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 40
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 41
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 42
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 43
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 44
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 45
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 46
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 47
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 48
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 49
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 50
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 51
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 52
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 53
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 54
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 55
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 56
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 57
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 58
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 59
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 60
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 61
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 62
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 63
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 64
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 65
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 66
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 67
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 68
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 69
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 70
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 71
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 72
Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Noi Abordari ale Riscului Bancar - Cerintele Acordului Basel II.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul în procesul creditării bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...

Analiza și evaluarea riscurilor bancare la Banca Transilvania

Introducere Datorita rolului şi importanţei pe care băncile le au în asigurarea bunei funcţionări a unităţilor, a economiei naţionale în ansamblul...

Lichiditatea Institutilor de Credit

Argument Datorita rolului crucial pe care bancile il detin in cadrul sectorului financiar, aceasta lucrare se concentreaza in mod specific asupra...

Produse și servicii bancare - implicațiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare

Implicatiile Basel II asupra gestionarii riscurilor bancare In decursul istoriei, sistemele financiare nationale, expuse riscurilor, s-au dotat cu...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Riscurile în Antreprenoriatul Bancar

Activitatea bancară reprezintă a sferă specifică a activităţii de antreprenoriat îndreptată spre atragerea şi acumularea mijloacelor băneşti...

Riscurile Bancare și Gestiunea Acestora

4 4.1 NOŢIUNEA DE RISC BANCAR. BENCHMARK-UL Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Reglementarea activității bancare

Sistemul financiar-bancar este unul dintre cele mai reglemetate sectoare economice, iar din acesta, bancile sunt cele mai reglementate institutii...

Supravegherea Bancară în UE

1. Supravegherea bancară. Concept și rol 1.1. Noţiunea de supraveghere “Noţiunea de supraveghere este definită ca acţiunea de a supraveghea...

Ai nevoie de altceva?