Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 27642
Mărime: 758.03KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tureac Cornelia
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati
Specializare: Finanțe-Bănci

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ALTERNATIVE ALE BĂNCILOR COMERCIALE - OPERAȚIUNI CU PRODUSE DERIVATE 5
 3. 1.1. Declinul activităților tradiționale ale băncilor comerciale 5
 4. 1.2. Alternativele băncilor ca reacție la diminuarea profitabilității 9
 5. 1.3. Evoluția tranzacțiilor cu produse derivate ale băncilor 11
 6. CAPITOLUL II. PRODUSE FINANCIARE DERIVATE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 16
 7. 2.1. Contractele FORWARD 16
 8. 2.1.1. Utilizarea contractelor forward pe rata dobânzii 16
 9. 2.1.2. Contracte Forward pe curs de schimb 29
 10. 2.2. Utilizarea contractelor FUTURES 30
 11. 2.2.1.Tranzacții de acoperire folosind contracte futures pe rata dobânzii 30
 12. 2.2.2. Managementul riscului folosind contracte futures pe indici bursieri 31
 13. 2.2.3. Utilizarea contractelor futures pe valute 32
 14. 2.3. Utilizarea contractelor OPȚIONALE în activitatea bancară 35
 15. 2.4 Contractele SWAP 41
 16. 2.4.1. Utilizarea contractelor swap pe rata dobânzii 42
 17. 2.4.2. Contractele swap pe valută 48
 18. 2.4.3. Motivațiile încheierii contractelor swap 48
 19. 2.5. Derivativele de credit 49
 20. 2.5.1. Tipologia derivativelor de credit 49
 21. 2.5.2. Reglementarea derivativelor de credit 52
 22. 2.5.3. Evoluții și perspective pe piața derivativelor de credit 53
 23. CAPITOLUL III. IMPACTUL UTILIZĂRII PRODUSELOR DERIVATE ASUPRA RISCULUI SISTEMIC 55
 24. 3.1. Efectele utilizării produselor derivate la nivel macroeconomic 56
 25. 3.2. Efectul produselor derivate asupra stabilității piețelor financiare 58
 26. 3.3. Produsele derivate și politica monetară 59
 27. 3.3.1. Efecte asupra strategiilor de politică monetară 62
 28. 3.3.2. Efecte asupra mecanismului de transmisie a politicii monetare 64
 29. 3.3.3. Efecte asupra strategiilor de reglementare bancară 65
 30. CAPITOLUL IV. MODEL DE ANALIZĂ PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR DERIVATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 69
 31. 4.1. Situația pe plan internațional din punct de vedere al utilizării produselor derivate 69
 32. 4.2. Situația în România 71
 33. 4.3. Perspective privind dezvoltarea pieței produselor derivate la nivelul instituțiilor de credit din România 73
 34. 4.4. Reglementări care privesc utilizarea produselor derivate în activitatea instituțiilor de credit din România 76
 35. CONCLUZII 78
 36. BIBLIOGRAFIE 87

Extras din licență

INTRODUCERE

Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări. Pe măsura ce procesul de globalizare se intensifică, mediul economic este marcat de o tot mai mare volatilitate si incertitudine . În consecință, adesea, pe piață se tranzacționează “probabilități”.

În ultimele două decenii, băncile comerciale, la nivel internațional, au fost marcate de transformările ce au avut loc în mediul financiar. Noile tehnologii informaționale, de telecomunicații, inovațiile financiare, procesul de dereglementare și dezintermediere, au reprezentat mutații cu un puternic impact asupra activității băncilor comerciale.

Instituțiile financiare, ca verigi ale procesului de intermediere financiară, au un rol crucial în a orienta fluxurile de capital către arii în care sunt cel mai productiv utilizate. Procesul de intermediere financiară reacționează la schimbările din mediul economic, creând noi produse și servicii pentru a fi continuu compatibil cu cadrul financiar internațional. Este și cazul produselor financiare derivate, bursiere și extrabursiere, care devin elemente regăsite în raportările băncilor comerciale.

În acest context, prin prezenta lucrare, ne-am propus să identificăm, pe de o parte cauzele care au determinat băncile comerciale să se orienteze către activități cu produse financiare derivate, depășind sfera tradițională a operațiunilor bancare.

O altă arie de interes a fost aceea în care am încercat să explorăm modurile în care produsele derivate pot fi utilizate în activitatea bancară. Un întreg capitol este destinat să radiografieze principalele produse derivate, modul în care acestea pot fi utilizate și integrate în activitatea bancară. Ne-am centrat atenția asupra produselor care au ca activ suport rata dobânzii și cursul de schimb, fără a omite produsele derivate de ultimă generație, cele pe risc de credit.

Un alt deziderat a fost acela de a aprofunda, cel puțin teoretic, consecințele utilizării produselor financiare derivate în activitatea bancară asupra riscului sistemic și asupra politicii monetare.

De asemenea, lucrarea și-a propus să reliefeze care sunt condițiile actuale și perspectivele privind creșterea gradului de utilizare a produselor derivate la nivelul sistemului bancar românesc. Pornind de la prezentarea situației pe plan internațional din punct de vedere al gradului de utilizare a produselor derivate, să trecem la o analiză empirică la nivelul stadiului actual al sistemului bancar românesc și să identificăm perspectivele legate de extinderea acestor activități.

Reglementările bancare dobândesc noi dimensiuni în contextul utilizării produselor derivate, impunându-se trecerea de la reglementari bazate pe stabilirea unor limite ale ratelor bilanțiere, la practici de management și control intern al riscurilor, promovate prin Acordul Basel II.

Astfel, băncile au nevoie de o nouă abordare de management al riscului, respectiv de o monitorizare continuă a expunerilor.

Instituțiile de credit ce utilizează produse derivate trebuie să reconsidere caracteristicile sistemului de management al riscului, în scopul asigurării unor acoperiri eficiente. De asemenea, trebuie să ia în calcul necesitatea unui control intern robust, în special în domeniul riscului de credit, de piață, operațional și legal, în scopul prevenirii pierderilor din tranzacțiile cu astfel de produse.

Globalizarea și integrarea regională au indus schimbări care modifică natura riscurilor relevante pentru fluxurile comerciale și de capital internaționale și pentru sistemele de management al riscului. Băncile trebuie să fie transparente și conștiente de riscuri și de evaluarea lor, astfel încât riscurile inerente ale produselor derivate să fie adecvat gestionate.

Este evident că tranzacțiile cu derivative se bucură de oportunități globale, câtă vreme riscul este în mediul financiar actual un produs al incertitudinilor ce prevalează pe piețele globale, financiare și nefinanciare. Cadrul reglementărilor și al infrastructurii trebuie să țină pasul cu aceste dezvoltări. Achiziționarea și aplicarea cunoașterii de vârf și a înaltei tehnologii trebuie să reprezinte o strategie deliberată a băncilor pentru a se menține pe calea excelenței.

Bibliografie

1. Anghelache G. „Piața de capital. Caracteristici, evoluții, tranzacții”, Editura Economică 2004;

2. Bernstein I., - Piața Contractelor Futures - București, Editura Herma, 2000

3. Bordean I., - Economie politică - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

4. Bunea D., Bucșa D. „Produse bancare derivate”, Programul de Master Managementul Sistemelor Bancare, Editura ASE, București, 2004,

5. Chirita N., scarlat E., Politici macroeconomice - teorie si aplicatii, Editura Economica, 1998

6. Dardac N. , Basno C. - „Management bancar”, Editura Economica, 2002

7. Dragomir G., - Repere Ale Managementului Financiar Bancar În Epoca Modernă - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2004

8. Dragomir G., - Activitatea bancară și riscul în economie. Coordonate în plan mondial și național - București, Editura Didactică Și Pedagogică, 2003

9. Durand Huguette -Sisteme monetare si bancare straine, Ed. Cujas, Paris, 1986;

10. Filip Ghe. coord - Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerintele integrarii României în U.E., Ed. Junimea, Iasi, 2003

11. Floricel C., - Relații Valutar Financiare Internaționale - București, Editura Național, 2001

12. Grigore A., - Marketing general - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2008

13. Handy C. - Metode de analiza in marketing, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1971.

14. Ionescu R., - ”Tratat de economie europeana”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004

15. Ionescu Gh - Metode cantitative in marketing , Ed. Stiintifica - Bucuresti, 1971.

16. Lăzărescu S. A., Bunea D. „Benchmark-ul și riscurile bancare”, Finanțe, Bănci, Asigurări, pp.57-58, nr. 9/2004

17. Pușcaciu, V. / Pușcaciu, F.D. - Tranzacții Valutar Financiare - Note De Curs - Brăila, Editura Evrika, 2000 Internaționale

18. Trandafir M., - „Piete monetar- valutare in Romania”, E. D. P., Bucuresti, 2004;

19. Văcărel I., - Relații Financiare Internaționale - București, Editura Academiei Române, 1995

20. Vacarel I., - Politici economice financiare - de ieri si de azi, Editura Economica, Bucuresti, 2003

21. Puscaciu V. si Puscaciu F. - “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000.

22. Zipf, R. - Piața Obligațiunilor - București, Editura Mega Press Holding, 2000

23. *** - Instituțiile Și Societățile Financiare Și Organismele Economice Din România - Catalog General, București, 1999

24. * * * - Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galati, Facultatea de Stiinte Economice, 2004-2008

25. * * * - Revista Tribuna economica, 2004-2008

26. * * * Monitorul Oficial al României, 2000-2008

27. *** - www.bnro.ro

28. *** - www.wsj.com

29. Norma 10/2002 a BNR Regulamentul 4/2002 - privind piețele reglementate și produsele financiare derivate al CNVM

Preview document

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 1
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 2
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 3
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 4
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 5
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 6
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 7
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 8
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 9
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 10
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 11
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 12
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 13
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 14
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 15
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 16
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 17
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 18
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 19
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 20
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 21
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 22
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 23
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 24
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 25
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 26
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 27
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 28
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 29
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 30
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 31
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 32
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 33
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 34
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 35
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 36
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 37
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 38
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 39
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 40
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 41
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 42
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 43
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 44
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 45
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 46
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 47
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 48
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 49
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 50
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 51
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 52
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 53
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 54
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 55
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 56
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 57
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 58
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 59
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 60
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 61
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 62
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 63
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 64
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 65
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 66
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 67
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 68
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 69
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 70
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 71
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 72
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 73
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 74
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 75
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 76
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 77
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 78
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 79
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 80
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 81
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 82
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 83
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 84
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 85
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 86
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 87
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 88
Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea produselor financiare derivate in cadrul activitatii bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța

Introducere Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza...

Globalizare versus Integrare Financiară

INTRODUCERE Nu există o definiție a globalizării într-o formă universal acceptată și, probabil, nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Sistemul Bancar Internațional

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL 1.1 Băncile şi intermedierea financiară Conceptul de bancă datează din cele mai vechi...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani. Potrivit reglementărilor care guvernează...

Indicii BVB și Relevanța Acestora pentru Piața de Capital din România

CAP 1 INDICII BURSELOR DE VALORI IN GENERAL 1. Indicii burselor de valori din SUA Indicii NYSE reflectă foarte fidel nivelul pieţei curente...

Managementul Riscului de Credit la Raiffesen Bank

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK CAPITOLIL I STADIUL CUNOAŞTERII Piaţa financiară este extrem de volatilă datorită...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare în România

În procesul tranziţiei la economia de piaţă de după 1990, România a înţeles necesitatea existenţei şi funcţionării unei pieţe de capital dezvoltate...

Implicații ale Instrumentelor Derivate de Credit Asupra Activității Financiar - Bancare

I Abordări teoretice privind derivatele de credit Potrivit concepţiei economice tradiţionale, rolul sistemului bancar, respectiv al pieţei...

Ai nevoie de altceva?