Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7359
Mărime: 653.34KB (arhivat)
Publicat de: Valentin B.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Introducere

Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza dezvoltării economiei.

Dinamismul, flexibilitatea, adaptabilitatea, potențialul inovator reprezintă câteva dintre caracteristicile pe care operatorii economico-sociali le au și care sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a economiei oricărui stat.

Aceștia mereu au jucat un rol important în dezvoltarea economiei, prin crearea de locuri de muncă, creșterea competiției și inovației, contribuind la dinamismul și unitatea pieței.

Efectele pozitive generate de acestea sunt multiple, cele mai importante sunt îmbunătățirea mediului concurențial, crearea oportunităților dezvoltării și adaptării la noile tehnologii, ocuparea unor nișe de piață care nu sunt profitabile pentru companiile mari.

Operatorii economico-sociali au fost mereu actorul principal în viața economică și socială a oricărei națiuni, fiind baza necesară dezvoltării economiei. Caracterul dinamic și flexibil, adaptabilitatea, capacitatea inovativă reprezintă câteva dintre elementele pe care le au și care sunt considerate importante pentru progresul armonios a economiei oricărui stat.

În fiecare țară, operatorii economico-sociali generează dinamism și profitabilitate, au rol în creșterea competitivității, sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă active.

În România, ca în oricare economie de piață, operatorii economico-sociali au efecte benefice pentru sistemul economic, prin rolurile pe care le îndeplinesc:

- dimensionarea lor redusă contribuie la diminuarea practicilor birocratice și la evitarea depersonalizării relațiilor umane, datorită scurtării circuitului documentelor și al informațiilor în firmă. De aceea, asigură o calitate superioară a ocupării din punctul de vedere al performanțelor și satisfacției în muncă. Relațiile în aceste firme sunt mai puțin formalizate și există o mai strânsă legătură între eforturile individuale și obiectivele întreprinderii;

- accentul pe procesele de inovație, atât în privința tehnologiilor, cât și a managementului, reprezintă o altă trăsătură importantă a operatorilor economico-sociali;

- un alt rol important este acela că sporesc caracterul concurențial al unor piețe, ele însele fiind surse de concurență, determinând astfel o mai bună satisfacere a nevoilor consumatorilor;

- asigură combinări ale unor factori de producție care, în alte condiții, probabil nu ar fi folosiți: resurse locale, produse secundare ale firmelor mari și altele.

- operatorii economico-sociali sunt surse importante creatoare de locuri de muncă, prin aceasta ele contribuind la stabilitatea socială a zonei respective;

- sectorul operatorilor economico-sociali este principala sursă de formare a clasei de mijloc, ce are un rol decisiv în asigurarea stabilității socio-politice a țării. Acest lucru este posibil datorită faptului că distribuția puterii economice prin sistemul firmelor mici și mijlocii conduce la o repartizare favorabilă a puterii în societate;

Lucrarea „Analiza statistică a populației operatorilor economico-sociali- comparație România-Franța" analizează în primul capitol importanța dezvoltării firmelor în orice economie de piață, posibilele efecte ale creșterii/reducerii acestei populații asupra economiei țărilor respective, diferențe între țările analizate, iar capitolul al doilea prezintă indicatorii ce vor fi studiați: populația numărului de operatori economico-sociali pe total/tipuri; rata de înființare noi operatori, rata de faliment, rata de supraviețuire peste 1 an/2 ani, precum și semnificația fiecăruia.

Capitolul 1 Operatorii economico-sociali

1.1 Importanța dezvoltării operatoriilor economico-sociali în economie

Operatorii economico-sociali au fost mereu actorul principal în viața economică și socială a oricărei națiuni, fiind baza necesară dezvoltării economiei. Caracterul dinamic și flexibil, adaptabilitatea, capacitatea inovativă reprezintă câteva dintre elementele pe care le au și care sunt considerate importante pentru progresul armonios a economiei oricărui stat.

În fiecare țară, operatorii economico-sociali generează dinamism și profitabilitate, au rol în creșterea competitivității, sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă active.

În cele două țări analizate, ca în oricare economie de piață, operatorii economico-sociali au efecte benefice pentru sistemul economic, prin rolurile pe care le îndeplinesc:

- dimensionarea lor redusă contribuie la diminuarea practicilor birocratice și la evitarea depersonalizării relațiilor umane, datorită scurtării circuitului documentelor și al informațiilor în firmă. De aceea, asigură o calitate superioară a ocupării din punctul de vedere al performanțelor și satisfacției în muncă. Relațiile în aceste firme sunt mai puțin formalizate și există o mai strânsă legătură între eforturile individuale și obiectivele întreprinderii;

- accentul pe procesele de inovație, atât în privința tehnologiilor, cât și a managementului, reprezintă o altă trăsătură importantă a operatorilor economico-sociali;

- un alt rol important este acela că sporesc caracterul concurențial al unor piețe, ele însele fiind surse de concurență, determinând astfel o mai bună satisfacere a nevoilor consumatorilor;

- asigură combinări ale unor factori de producție care, în alte condiții, probabil nu ar fi folosiți: resurse locale, produse secundare ale firmelor mari și altele.

- operatorii economico-sociali sunt surse importante creatoare de locuri de muncă, prin aceasta ele contribuind la stabilitatea socială a zonei respective;

- sectorul operatorilor economico-sociali este principala sursă de formare a clasei de mijloc, ce are un rol decisiv în asigurarea stabilității socio-politice a țării. Acest lucru este posibil datorită faptului că distribuția puterii economice prin sistemul firmelor mici și mijlocii conduce la o repartizare favorabilă a puterii în societate;

- operatorii economico-sociali asigură potențialul de dezvoltare al viitoarelor mari întreprinderi, grație proceselor de creștere și dezvoltare la care iau parte;

- operatorii economico-sociali se pot integra relativ ușor într-o rețea economică regională, ceea ce contribuie la dezvoltarea regiunii respective și la reducerea șomajului.

Operatorii economico-sociali joacă un rol esențial în economia europeană. Ele reprezintă o sursă de abilități antreprenoriale, inovare și creare de locuri de muncă. Acestea constituie 99,8% din întreprinderile Uniunii Europene (aproximativ 24 de milioane de IMM-uri) și asigură aproximativ 70% din PIB-ul UE.

Totodată, acestea generează două treimi din numărul total al locurilor de muncă, 66,9% în cele 27 de țări ale Uniunii Europene (aproximativ 76 de milioane de locuri de muncă), multe dintre acestea fiind în zonele rurale și generează 58,4% din valoarea adaugată, cu ponderi diferite în diverse sectoare industriale.

În România, cei peste 600.000 de operatori economico-sociali contribuie cu 70% din produsul intern brut. Totodată, acestea asigură ocuparea a 65,9% din totalul locurilor de muncă din mediul privat și generează 50,34% din valoarea adăugată brută.

Bibliografie

1. Andrei T.,Statistică și econometrie, Ed. Economică, București, 2003

2. Anghelache C., Badea S.G., Capanu I., Wagner P., Bazele statisticii teoretice și economice, Ed. Economică, București, 2005

3. Baron T., Biji E., Tövissi L., Wagner P., Isaic-Maniu Al., Korka M., Porojan D., Statistică teoretică și economică, Ed. Didactică și Pedagogică R.A., București, 1996

4. Ghenea, M. (2011), Antreprenoriat - Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Ed. Universul Juridic, București

5. Nicolescu O., Haiduc I. C., Nancu D. (2012), Carta Albă a IMM-urilor din România, Ed.Sigma, București

6. Popa I. (2010), Management intraprenorial, Ed. ASE, București

7. Puiu A. coord. (2011), Politica socială a întreprinderii, Ed. Independența Economică, Pitești

8. Stancu I. (2002), Analiza și gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Economică, București

9. Vasilescu G. L. (2009) , Microcreditarea o soluție alternativă, Tribuna Economică, nr. 38

10. Banca Mondială (2010) , Doing business Romania, 2010

11. CNIPMMR (2011), Carta albă a IMM-urilor din România

12. Fundația Post-privatizare, (2012), Situația curentă a întreprinderilor mici și mijlocii din România, 2012

13. www.immromania.ro

14. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201307_focus06.en.pdf

15. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/small-and-medium-sized-enterprises_en.pdf

Preview document

Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 1
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 2
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 3
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 4
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 5
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 6
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 7
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 8
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 9
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 10
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 11
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 12
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 13
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 14
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 15
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 16
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 17
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 18
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 19
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 20
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 21
Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Analiza statistica a populatiei operatorilor economico sociali - Comparatie Romania-Franta.docx

Alții au mai descărcat și

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări...

Studiu comparativ între economia României și Italiei

Introducere Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?