Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 27641
Mărime: 221.31KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”

Cuprins

 1. CAP. I - Structura managementului bancar 3
 2. CAP. II – Abordări teoretice privind noţiunea de risc 8
 3. 2.1. Riscul în diferite domenii de activitate umană 9
 4. 2.2. Neajunsurile definiţiilor contemporane ale noţiunii de risc 14
 5. 2.3. Abordarea model – baza teoretică a definirii noţiunii de risc 15
 6. 2.3.1. Geneza riscului 15
 7. 2.3.2. Definirea noţiunii de risc 29
 8. 2.3.3. Utilizarea noţiunii de risc în domeniul economic 33
 9. 2.4. Direcţiile de dezvoltare a managementului riscului 35
 10. CAP. III – Abordările contemporane privind managementul riscurilor în activitatea bancară 37
 11. 3.1. Riscuri şi operaţiuni în activitatea bancară 37
 12. 3.2. Cerinţele BNR privind managementul riscurilor şi aplicarea lor în România 38
 13. 3.3. Cerinţele Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel şi aplicarea lor în ţările dezvoltate 42
 14. 3.4. Descrierea generală a bazelor teoretice ale abordărilor noi propuse de Basel II privind riscul de credit 49
 15. CAP. IV - Evoluţii şi tendinţe ale sistemului bancar din România 68
 16. 4.1. Principalele evoluţii ale sistemului bancar românesc 68
 17. 4.2. Premise ale integrării sistemului bancar la nivel european 69
 18. 4.3. Priorităţi pe termen scurt şi mediu ale sistemului bancar românesc referitoare la politica de integrare europeană 70
 19. CAP. V - Studiu de caz: Strategia şi poziţia de piaţă a Băncii Comerciale “AlphaBank” 72
 20. 5.1. „AlphaBank” în cadrul sistemului bancar naţional 72
 21. 5.2. Strategia Băncii Comerciale “AlphaBank” de mangement al activelor si pasivelor bancare 74
 22. Concluzii 80
 23. Bibliografie 83

Extras din licență

CAP. I - Structura managementului bancar

Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care se utilizează patru categorii de resurse: umane, financiare, fizice şi de informaţii.

În exercitarea managementului bancar apar roluri şi calităţi cheie. Rolurile manageriale pot fi grupate in trei categorii principale:

a. roluri interpersonale, care la rândul lor cuprind trei categorii:

- managerul acţionând ca o figură proeminentă;

- managerul cu rol de lider;

- managerul cu rol de legătură.

b. roluri informaţionale – cele trei roluri informaţionale cunoscute decurg din cele interpersonale:

- rol de monitorizare;

- rol de diseminator de informaţii;

- rol de purtător de cuvânt.

c. roluri decizionale, care decurg şi ele din cele informaţionale. Informaţiile culese de manager au impact asupra deciziilor luate de acesta. Henry Mintzberg, care a cercetat aceste aspecte, a identificat patru roluri decizionale:

- rolul de antreprenor, de iniţiator voluntar al schimbării;

- cel de al doilea rol decizional este iniţiat de alte persoane şi grupuri, nu de manager, acesta răspunzând rolului său de soluţionator de probleme;

- rolul de distribuitor de resurse;

- rolul de negociator cu reprezentanţi ai organizaţiei.

Calităţile manageriale sunt, fără nici o discuţie, cele care condiţionează succesul. În literatura de specialitate se identifică trei tipuri importante de calităţi manageriale: profesionale, interpersonale şi conceptuale.

Calităţile profesionale ale managerului de bancă sunt cele necesare pentru realizarea activităţilor specializate, fiind foarte importante pentru managerii din prima linie.

Calităţile interpersonale se referă la capacitatea de comunicare, de înţelegere şi de motivare a persoanelor şi grupurilor.

Calităţile conceptuale depind de capacitatea managerului de a gândi in mod abstract.

La aceste trei, adăugam calităţile de diagnostic şi analiză, care permit identificarea naturii şi cauzelor unor probleme sau a unor situaţii favorabile pentru soluţionare sau repetare. Punând in discuţie structura managementului bancar, considerăm oportun a ne opri la cele cinci domenii ale managementului băncii, care redau esenţa activităţii bancare.

Managementul activelor şi pasivelor bancare, redau de fapt întreaga cuprindere a bilanţului băncii.

Gestionarea activelor şi pasivelor bancare constă, pentru o bancă, în determinarea unei situaţii ideale exprimate prin dimensiune şi structură, precum şi in luarea deciziilor ce-i permit să atingă această situaţie ideală.

Managementul riscurilor bancare este foarte important pentru că orice operaţiune bancară are o doză de risc, de incertitudine şi aceasta trebuie să intre obligatoriu in atenţia managerilor.

Resursele umane reprezintă în bănci resursa cea mai importantă, care produce prin prestaţia proprie, valori şi profit.

Marketingul este indispensabil in bănci, pentru ca pe această cale banca poate cunoaşte cerinţele pieţei, respectiv ale clienţilor, potenţialul concurenţilor, şi poate organiza corespunzător procesul de vânzare a produselor şi serviciilor proprii şi monitoriza in consecinţă de cauza concurentă.

În sfârşit, pentru orice bancă, scopul final este obţinerea de profit, motiv pentru care managementul performanţelor proprii este foarte important şi necesar.

Aspecte şi tendinţe actuale în managementul bancar şi influenţa acestora asupra activităţii bancare

Evoluţia managementului in general este influenţată de o multitudine de factori, dintre care pot fi menţionaţi: influentele mediului asupra activităţii bancare; punctele slabe sau limitele teoriilor manageriale; dificultăţile managementului, care implică o cercetare continua pentru găsirea de noi tehnici şi remedii.

În ceea ce priveşte factorii mediului extern care influenţează ideile şi teoriile manageriale, pot fi menţionaţi factorii: legislativi, etici, politici, economici, speciali, tehnologici, competitivi.

Concurenţa acerbă din ultimele două decenii şi fenomenele de recesiune din economiile puternic dezvoltate (ex: SUA, Japonia, Europa Occidentală), au determinat băncile să caute noi modalităţi de reducere a costurilor şi eficientizare a operaţiunilor.

În acest scop, se folosesc printre altele o serie de metode mai importante cum ar fi:

- reduceri de personal (‚downsizing’);

- contracararea cu terţi a unor servicii (‚out-sourcing’).

Bibliografie

1. Alexandru Olteanu, Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea, - „Managementul bancar. Caracteristici, strategii, studii de caz”, Editura Dareco, Bucuresti, 2003;

2. Al., Isaic-Maniu; A., Grădinaru; V., Voineagu; C., Mitruţ – “Statistică Teoretică şi Economică”, Iaşi, Editura Tehnică, 2004;

3. Aurel, O., Berea; Octavian, A., Berea - „Orientări în activitatea bancară contemporană”, Editura Expert, 2005;

4. Baron, T.; Biji, E.; Tovissi, L.; Wagner, P.; Isaic-Maniu, Al.; Korka, M; Porojan, D. -"Statistică teoretică şi economică”; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;

5. Basno Cezar, Dardac Nicolae. “Operaţiuni bancare”, Editura Tehnică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001;

6. Basno C., Dardac N., “Produse,costuri şi performanţe bancare”, Bucureşti: Editura ASE,2000;

7. Basno, C. / Dardac, N. - Management Bancar – Bucureşti, Editura Economică, 2002;

8. Basno C., Dardac N., “Riscuri bancare: Cerinţe prudenţiale.”, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2003;

9. Bogdan I., “Tratat de management financiar-bancar”, Bucureşti: Editura Economică, 2002;

10. Constantin, Floricel - „Relaţii valutar-financiare internaţionale”, Ediţia a-III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006;

11. Costin, C., Kiriţescu; Emilian, M., Dobrescu - „Băncile – Mică enciclopedie”, Editura Expert, 2004;

12. Dedu, V. – “Managementul bancar”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997;

13. Dăcanu V.E.,Chiriţă M.,Brendea C.,Zamfirescu M. Riscul şi performanţa creditului bancar în Romania, Bucureşti:Editura “Coresi”2001;

14. Dănilă, N. – Managementul Lichidităţii Bancare, Bucureşti, Editura Economică, 2002;

15. Dardac N. Basno C. “Management bancar”, Bucureşti: Editura Economică, 2002;

16. Dragomir, G. / Ciobanu, R. - Bănci şi Contabilitate Bancară – Brăila, Editura Evrika, 2000

17. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;

18. Dragomir, G. – Repere ale managementului Financiar-Bancar în Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004

19. Dragomir, G. / Mistreanu, A. - Inflaţie Şi Sisteme Monetare – Galaţi, Editura Fundaţiei Academica Danubius, 2001

20. Gaftoniuc Simona. “Practici bancare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 2006;

21. Moşteanu, T., Dumitrescu D., Alexandrescu F. - Preţuri şi concurenţă – Bucureşti, Editura Universitară, 2005

22. Pripoaie, R. – Finanţele şi gestiunea financiară a firmei, Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004

23. Pripoaie R. si alţii „Cunostinţe economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenţă”, specializarea Finanţe – Bănci Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2005

24. Pripoaie R. „Analiza si prognoza statistică a riscului de faliment al firmei – Studii comparative”, Monografie, E.D.P., Bucuresti, 2006

25. Roxin Luminiţa, “Gestiunea riscurilor bancare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;

26. Stoica M. “Managementul riscului bancar”, Bucureşti: Ed. Expect., RO 2008.

27. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

Preview document

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 1
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 2
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 3
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 4
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 5
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 6
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 7
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 8
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 9
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 10
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 11
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 12
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 13
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 14
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 15
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 16
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 17
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 18
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 19
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 20
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 21
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 22
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 23
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 24
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 25
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 26
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 27
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 28
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 29
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 30
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 31
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 32
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 33
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 34
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 35
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 36
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 37
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 38
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 39
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 40
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 41
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 42
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 43
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 44
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 45
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 46
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 47
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 48
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 49
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 50
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 51
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 52
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 53
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 54
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 55
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 56
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 57
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 58
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 59
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 60
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 61
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 62
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 63
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 64
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 65
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 66
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 67
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 68
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 69
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 70
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 71
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 72
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 73
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 74
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 75
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 76
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 77
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 78
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 79
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 80
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 81
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 82
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 83
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 84
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 85
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 86
Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Strategii ale Managementului Bancar in Economia Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Managementul calității serviciilor în comerț

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Studiu bancar - Unicredit Țiriac Bank

Introducere Importanţa studiului pieţii bancare este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte concurenţa din sectorul financiar-bancar...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Rolul socio-politic și economic al monedei euro

INTRODUCERE La 1 ianuarie 1999, unsprezece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o monedă comună, euro. Doi ani mai târziu li s-a alăturat...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Riscul operațional în activitatea de creditare România-Moldova

CAPITOLUL 1 RISCUL OPERATIONAL. COMPONENTELE ACESTUIA Riscul operaţional reprezintă expunerea băncii la pierderile financiare potenţiale...

Ai nevoie de altceva?