Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Disertație
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27302
Mărime: 138.29KB (arhivat)
Publicat de: Dan Timofte
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ani Matei

Cuprins

 1. Capitolul 1. Introducere 2
 2. Capitolul 2. Analiza cost-beneficiu 4
 3. 2.1 Definirea ACB 4
 4. 2.2 Istoricul metodei 5
 5. 2.3 Concepte de bază ale ACB 7
 6. 2.4 Etapele şi instrumentele ACB 10
 7. 2.5Bază pentru metodele moderne de dimensionare a cheltuielilor (veniturilor) bugetare: PPBS, RCB, ZBB 16
 8. 2.6 Analiza cost - eficacitate 18
 9. 2.7 Avantaje şi dezavantaje ale ACB 20
 10. 2.7.1 Limitele ACB 20
 11. 2.7.2 Sursele de erori în analiza cost – beneficiu 21
 12. 2.7.3 Avantajele analizei cost - beneficiu 25
 13. Capitulul 3. Dezvoltarea locală 26
 14. 3.1 Noţiuni generale 26
 15. 3.2 Evaluarea şi elaborarea proiectelor de dezvoltare locală 30
 16. 3.3 Resurse europene pentru sprijinul dezvoltării locale şi regionale 33
 17. 3.3.1 Politica de dezvoltare regională şi fondurile structurale 33
 18. 3.3.2 Evoluţia politicii regionale în cadrul tratatelor, problemă disparităţii.36
 19. 3.3.3 Programul operaţional regional 47
 20. Capitolul 4. Practici de implementare a politicilor de dezvoltare locală. Studiu de caz - ,,Reabilitare a şcolii generale Dridu, extindere (construire) cu grupuri sanitare, extindere (construire) sală de sport şi reabilitare împrejmuire" 54
 21. Capitolul 5. Concluzii 71
 22. Capitolul 6. Bibliografie 73

Extras din disertație

Capitolul 1. Introducere

“Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de Premise suficiente, să îţi spun ce să hotărăşti, dar, dacă vrei, îţi pot spune cum. Când apar acele Cazuri dificile, ele sunt dificile, în primul rând, deoarece atunci când le Judecăm nu avem în Minte în acelaşi timp toate Argumentele pro şi contra, ci uneori ni se prezintă un Set dintre ele, iar altădată un altul, primul scăpându-ne din Vedere. De aici diferitele Scopuri sau Înclinaţii care prevalează alternativ, precum şi Incertitudinea care ne pune în încurcătură.

Pentru a trece peste asta, Metoda mea este aceea de a împărţi printr-o Linie o Foaie în două Coloane, scriind deasupra uneia Pro şi deasupra celeilalte Contra. Apoi, timp de trei sau patru Zile de Judecată, scriu sub fiecare dintre Titluri scurte Indicii cu privire la diferitele Motive pe care le găsesc pentru sau împotriva Măsurii la diferite Momente. Când le avem pe toate la un loc, într-o singură Vedere, mă străduiesc să estimez Valoarea fiecăruia; şi când găsesc două, una de o parte şi alta de cealaltă, care par a fi egale, le eliminăm pe amândouă. Dacă găsesc un Argument pro egal cu două Argumente contra, le elimin pe toate trei. Dacă găsesc că două Argumente contra sunt egale cu trei Argumente pro, le elimin pe toate cinci; şi tot aşa, până aflu la sfârşit în ce parte înclină Balanţa; şi dacă după încă o Zi sau două de judecată nimic nou care să aibă Importanţă nu se întâmplă în nici o parte, iau o Hotărâre în mod corespunzător. Şi, deşi Valoarea Argumentelor nu poate fi determinată cu Precizie Matematică, totuşi, atunci când fiecare dintre ele este astfel judecat, separat şi prin comparaţie, şi când totul stă în faţa mea, cred că pot judeca mai bine şi risc mai puţin să fac un Pas grăbit; şi, de fapt, cred că este de un mare Folos acest tip de Ecuaţie, în ceea ce ar putea fi numită Matematica Morală sau Prudenţială.”

B. Franklin, Londra, 19 septembrie 1772

Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un set de decizii personale, tocmai pentru că anticipează într-un mod foarte realist o serie de aspecte originale referitoare la analiza cost-beneficiu, spre exemplu formula ,, Metoda mea este aceea de a împărţi printr-o Linie o Foaie în două Coloane, scriind deasupra uneia Pro şi deasupra celeilalte Contra”, poate ilustra ,,chintesenta ACB”, deoarece putem construi si mai apoi determina raportul beneficiu(pro)/cost(contra).

Alegerea temei a avut la bază caracterul multidisciplinar, adică posibilitatea de a aprofunda noțiuni teoretice și practice cu privire caracterul de evaluare a eficienţei sistemului legislativ romanesc, de asemenea o parte importanta a lucrării a fost destinata dezvoltării locale și regionale, precum și elemente ce privesc finanțarea programelor structurale ale UE.

În capitolul doi al lucrării am încercat sa surprind acele noțiuni absolut necesare înțelegerii fenomenului de analiza cost-beneficiu, unde am tratat subiectul de o maniera teoretica punând accent pe ,,tratarea” comparata a studiilor de specialitate.

Capitolul trei conține o serie de informații ce au urmărit evidențierea celor mai recente notiuni din domeniul dezvoltării locale elaborate de autori de referința, de asemenea o parte importanta a capitolului este destinata principalelor teorii de dezvoltare regionala.

În următorul capitol am încercat punerea în practica a noțiunilor teoretice prezentate prin realizarea unui studiu de caz pe baza unui proiect cu finanțare europeana din cadrul Programului Operațional Regional.

Necesitatea de informare reprezinta un punct de plecare în studiul unei lucrări, iar aceasta necesitate nu trezește interesul decât în urma unei prezentări agreabile a autorului. Pe parcursul realizării acestui proiect am încercat sa țin cont de toate referințele și sugestiile, și sper ca am atins obiectivul principal-acela de a ,,trezi curiozitatea, de a citi”.

Capitolul 2. Analiza cost-beneficiu

2.1 Definirea ACB

Analiza cost beneficiu (ACB) – Cost Benefit Analysis (CBA) este o metodă de analiză economic-ecologică apărută în secolul al XIX-lea în SUA. Analiza cost-beneficiu este percepută de literatura economica-ecologică de specialitate ca o metoda de evaluare economică a efectelor ambientale (ecologice, sociale etc.) ale proiectelor de investiții (în special cele din domeniul public) în construcții, industrie, transporturi, turism sau agricultura.

Am început cu această precizare pentru a evita confuziile rezultate din traducerea ad-literam, dar nu de sens, a unor termeni preluați din literatura străină. Analiza cost-beneficiu (ACB) – (Cost Benefit Analysis-CBA sau Benefit Cost Analysis BCA) nu trebuie înțeleasă prin prisma indicatorului venituri-costuri ce ar rezulta din traducerea termenului benefice-cost, care înseamnă venit cost și nicidecum beneficiu cost. Cost-benefit (diferit de benefice-cost) semifică raportul economic (eforturile economice-costuri), ecologic (efectele ecologice – afectarea / îmbunătățirea ambientului natural) și social (efecte sociale privind crearea sau dispariția de locuri de muncă, protecția sănătății oamenilor, îmbunătățirea nivelului de trai, beneficiile rezultate din educația, calificarea și recalificarea oamenilor etc.)

În 2007, Văcărel I. , evidențiază aspectul ce face referire la faptul ca ,,beneficiul reprezintă de fapt avantajul obținut pe seama furnizării serviciului public, pentru care s-au elaborat variantele de proiect. În cadrul metodei se apelează la raportul cost/beneficiu al cărui nivel optim este folosit ca un criteriu de exprimare a eficacității deciziilor publice, în cadrul unui program actualizat.”

Analiza cost-beneficiu reprezintă o tehnică de analiza formală a beneficiilor și costurilor aferente proiectelor de investiții publice și private, programelor și politicilor. Obiectivul ACB este acela de a fundamenta deciziile cu impact social, mai precis, de a aloca optim resursele societății atunci când piața este incapabilă să facă acest lucru.

2.2 Istoricul metodei

Metoda analizei cost beneficiu (ACB) a apărut ca metodă de lucru încă din anii 1808. La vremea aceea un funcționar al Trezoreriei Americane pe nume Albert Galatin propunea ca, pentru proiectele privind transportul pe apa, să fie utilizată o metoda de analiză și evaluare bazată pe compararea costurilor și beneficiilor financiare și non-financiare ale investițiilor

După o perioada de treizeci și sase de ani (1844), francezul Jules Dupuit a argumentat fezabilitatea investiților din domeniul public cu ajutorul unui model de analiză de tip cost – beneficiu. Metoda a început să- și dovedească utilitatea abia la începutul secolului XX în SUA, când, s-a aplicat la o serie de analize economice a unor proiecte de irigații începând cu 1902 și mai apoi în 1936 a fost aplicată și la proiecte de prevenire și combatere a inundațiilor

În anul 1958 Otto Eckstein , subliniază utilitatea metodelor ACB în evaluarea proiectelor de investiții în lucrările de hidroamelioraţi și hidroenergetice. Autorul menționat corelează de asemenea și utilitatea ACB cu fundamentul economic al bunăstării societății de consum.

Preview document

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 1
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 2
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 3
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 4
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 5
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 6
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 7
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 8
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 9
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 10
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 11
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 12
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 13
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 14
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 15
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 16
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 17
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 18
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 19
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 20
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 21
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 22
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 23
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 24
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 25
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 26
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 27
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 28
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 29
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 30
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 31
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 32
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 33
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 34
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 35
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 36
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 37
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 38
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 39
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 40
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 41
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 42
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 43
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 44
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 45
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 46
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 47
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 48
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 49
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 50
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 51
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 52
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 53
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 54
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 55
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 56
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 57
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 58
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 59
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 60
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 61
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 62
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 63
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 64
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 65
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 66
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 67
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 68
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 69
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 70
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 71
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 72
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 73
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 74
Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Analiza Cost-Beneficiu in Evaluarea Proiectelor de Dezvoltare Locala.docx

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Managementul Industriei Hoteliere în Zona Brașovului

Pentru a putea analiza Mangamentul Industriei Hoteliere din zona Brasovului, trebuie sa localizam orasul, atat din punct de vedere istoric cat si...

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Proiect de finanțare europeană - o șansă pentru o educație mai bună

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE 1.1 Titlul proiectului ”O șansă pentru o educație mai bună!” 1.2 Localizarea...

Studiu de Fezabilitate

INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor....

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Analiza cost-beneficiu în protecția mediului din cadrul firmei Lafarge

INTRODUCERE Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un...

Sectorul non-guvernamental în prestații de servicii publice - implicare, efecte și rezultate pro women

CAPITOLUL I 1. Date de identificare a organizatiei. 1.1. Organizatii non-guvernamentale Termenul de organizatie non-guvernamentala este utlizata...

Creșterea capacității de producție și a calității produselor în cadrul SC Kripton Systems SRL Iași

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Transporturi de Persoane

1. CONSIDERENTE GENERALE 1.1. Aparitia si evolutia transporturilor rutiere din România Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umana de...

Impactul infrastructuriii asupra dezvoltării turismului rural

Introducere Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi timp. Interesul pentru deplasarea în mediul rural a început să crească începând...

Raport practică servicii

MOTIVAŢII S.C AVENSA Consulting S.R.L s-a înfiinţat prin desprinderea departamentului de consultanţă din cadrul Centrului de Dezvoltare...

Studiu de Fezabilitate ITC

I. PARTILE SCRISE 1. DATE GENERALE a) Denumirea investitiei Investitia se concretizeaza in crearea „Centrului pentru Dezvoltarea unei...

Ai nevoie de altceva?