Raport practică servicii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9238
Mărime: 212.76KB (arhivat)
Publicat de: Doru Diaconu
Puncte necesare: 9
Este un raport de practica realizat cu informatii reale in cadrul firmei AVENSA din Iasi, o firma de consultanta. Este un raport prezentat la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Cuprins . 1
 2. Motivaţii . 2
 3. Sinteza raportului . 3
 4. Cap. I Prezentarea organizaţiei
 5. 1.1 Istoric: înfiinţare, evoluţie, privatizare . 6
 6. 1.2 Obiectul de activitate . 7
 7. 1.3 Sediul, filiale, puncte de lucru . 7
 8. 1.4 Managementul organizaţiei . 8
 9. 1.5 Personalul de conducere . 9
 10. 1.6 Principiile managementului firmei . 10
 11. 1.7 Cifra de afaceri şi profitul . 11
 12. Cap. II Piaţa
 13. 2.1 Valori de promovare a profesionalismului pe piaţă . 12
 14. 2.2 Servicii oferite de Avensa . 12
 15. 2.3 Clienţii, partenerii organizaţiei . 15
 16. 2.4 Concurenţa firmei . 16
 17. Cap. III Aspecte detaliate privind organizaţia
 18. 3.1 Atribuţii şi relaţii organizatorice
 19. 3.1.1 Organizaţia .17
 20. 3.1.2 Conducerea organizaţiei . 17
 21. 3.1.3 Departamente . 20
 22. 3.2 Aspecte privind stabilirea preţului serviciilor
 23. 3.2.1 Proiecte de finanţare . 22
 24. 3.2.2 Proiectul Sapard . 25
 25. 3.3 Proiecte implementate . 26
 26. 3.4 Lista proceselor din sistemul de management al calitaţii . 31
 27. 3.5 Chestiuni practice constatate . 33
 28. 3.6 Relaţii publice externe . 34
 29. 3.7 Piaţa muncii-şomajul . 34
 30. Bibliografie . 35

Extras din proiect

MOTIVAŢII

S.C AVENSA Consulting S.R.L s-a înfiinţat prin desprinderea departamentului de consultanţă din cadrul Centrului de Dezvoltare Comunitară (ONG) care funcţionează din 2000 (motivaţia fiind creşterea activităţii specifice). Socetatea oferă servicii de consultanţă în afaceri şi management pentru sectorul privat, public şi ONG. Firma reprezintă acum o entitate economică cu rol deosebit de important în peisajul prestatorilor de servicii de consultanţă din oraşul Iaşi, cu sferă de acţiune în toată zona Moldovei.

Stagiul de practică s-a desfăşurat în condiţii normale, chiar foarte plăcute, întrucât cu angajaţii eram familiarizat în urma implementarii unui proiect pe probleme de intergrare, fapt care m-a motivat în alegerea acestei firme pentru a realiza raportul de practică. Menţionez că nu am întampinat probleme deosebite în obţinerea informaţiilor cu privire la aspectele pe care le-am dorit să le lămuresc, cu toţii oferindu-mi sprijinul la momentul oportun.

Legat de aspectului practic în care s-au concretizat problemele teoretice întâlnite la cursuri, acumulate pe parcursul anului II de studiu, am identificat concordanţe puternice pe latura managementului, în acest context noţiunile fiind bine implementate, deasemni şi pe latura marketingului care, acolo, este la un nivel nu foarte avansat, dar echilibrat practicat, din perspectiva mix-ului de marketing.

Astfel, am observat puternice similitudini la nivelul managerial, al ierarhizării şi al structurării activităţilor în cadrul firmei, comportamentului salariaţiilor, implicara acestora, orientarea către client, manifestarea stilurilor de leadership etc.

Într-o privire de ansamblu stagiul de practică a fost unul reuşit, de asemena eficient datorită recoltării informaţiilor în timp util dar, cel mai important lucru fiind constatarea aspectului practic al informaţiilor de nivel teoretic.

SINTEZA RAPORTULUI

Firma S.C AVENSA Consulting S.R.L îşi are sediul în Strada Barbu Lăutaru nr. 48A IAŞI. Obiectul de activitate il constituie consultanţă pentru afaceri şi management, proiecte de dezvoltare pentru finanţări (inclusiv proiectare tehnică), marketing, traininguri, având regim de proprietate 100% privat.

AVENSA înglobează o echipă tanără, cu spirit de iniţiativă, receptivă la nevoile clientului, flexibilă în negocieri, gata oricând pentru a întâmpina situaţii noi şi cu o dorinţă mare de a caştiga orice confruntare cu exigenţele formate pe piaţă. Să considerat de asemena necesitatea apariţiei lor pe piaţă, am putea spune, ca o firmă romanească de consultanţă, datorită greutăţilor întampinate de cei ce-şi doreau să obţină o finanţare nerambursabilă. Scopul principal al celor ce au dorit ca această firmă să se înfiinţeze a fost aceea de a creşte calitatea proiectelor, dorite a fi implementate şi implicit caştigarea finanţării ce o presupun acestea.

AVENSA deţine toate resursele necesare pentru a acordă consultanţă şi asistenţă în ansamblarea dosarului necesar obţinerei unei finanţări nerambursabile prin programul S.A.P.A.R.D. Valoarea proiectului variază în funcţie de măsura în care este încadrat.Termenul de execuţie a proiectului (dosarului) de finanţare este de 30 zile. În cadrul acestuia ei asigură:

- Analiza şi evaluarea condiţiilor de eligibilitate - GRATUIT;

- Definirea obiectivelor şi a valorii estimative a proiectului în vederea contractării lui;

- Intocmirea studiului de fezabilitate/memoriu justificativ;

- Intocmirea planului de afaceri;

- Intocmirea cererii de finanţare conform normelor specifice (secţiunea generală, -secţiunea specifică, secţiunea economică, secţiunea financiară);

- Ansamblarea tuturor pieselor componente pentru dosar, inclusiv proiecte de execuţie, dovadă terenuri, autorizaţii necesare;

- Asistenţă la semnarea contractului de finanţare cu Agenţia SAPARD;

- Organizarea concursurilor de oferte şi intocmirea dosarelor de achiziţii;

- Asistenţă totală de la semnarea contractului de consultanţă şi până la rambursarea intregii sume finanţate de către S.A.P.A.R.D.

Datorită faptului că firma a fost înfiinţată la mijlocul anului 2003 (iunie), deci o firmă tânără, evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului pe ultimii doi ani reflectă seriozitatea, devoţiunea şi încrederea caştigată în acest domeniu, pe piaţa muncii. (2003. Cifra de afaceri = 295.333 RON; Profitul Brut = 26.878 RON; Profitul Net = 10.001 RON; 2004. Cifra de afaceri = 2.130.366 RON; Profitul Brut = 33618 RON; Profitul Net = 16.450 RON)

Firma AVENSA se ghidează organizaţie urmatoarele princiipiile ale managementului:

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

LEADERSHIP

IMPLICAREA PERSONALULUI

ABORDAREA MANAGEMENTULUI CA SISTEM

ÎMBUNĂTAŢIREA CONTINUĂ

RELATII RECIPROC AVANTAJOASE CU FURNIZORUL

De asemenea, societatea AVENSA promovează valori cu ajutorul cărora intrand pe piaţă şansele de reuşită sunt mai mari.Cateva dintre aceste valori sunt:

- Clienţii noştri reprezintă raţiunea pentru care noi existăm. (suntem dedicaţi succesului clienţilor noştri).

- Creativitate şi dinamism.(proiectele de dezvoltare, şi deci progresul, au nevoie de creativitate pentru a avea succes)

- Orientarea spre performanţă şi calitate.(valoarea noastră se regaseşte în angajaţii AVENSA).

- Know−how.(cunoştintele noastre se regasesc în fiecare proiect de dezvoltare creat de catre AVENSA)

- Confidenţialitatea.(suntem loiali clientului şi obiectivelor sale, menţinand confidenţialitatea informaţiilor privilegiate împărtaşite de aceştia şi evitarea conflictelor de interese).

Preview document

Raport practică servicii - Pagina 1
Raport practică servicii - Pagina 2
Raport practică servicii - Pagina 3
Raport practică servicii - Pagina 4
Raport practică servicii - Pagina 5
Raport practică servicii - Pagina 6
Raport practică servicii - Pagina 7
Raport practică servicii - Pagina 8
Raport practică servicii - Pagina 9
Raport practică servicii - Pagina 10
Raport practică servicii - Pagina 11
Raport practică servicii - Pagina 12
Raport practică servicii - Pagina 13
Raport practică servicii - Pagina 14
Raport practică servicii - Pagina 15
Raport practică servicii - Pagina 16
Raport practică servicii - Pagina 17
Raport practică servicii - Pagina 18
Raport practică servicii - Pagina 19
Raport practică servicii - Pagina 20
Raport practică servicii - Pagina 21
Raport practică servicii - Pagina 22
Raport practică servicii - Pagina 23
Raport practică servicii - Pagina 24
Raport practică servicii - Pagina 25
Raport practică servicii - Pagina 26
Raport practică servicii - Pagina 27
Raport practică servicii - Pagina 28
Raport practică servicii - Pagina 29
Raport practică servicii - Pagina 30
Raport practică servicii - Pagina 31
Raport practică servicii - Pagina 32
Raport practică servicii - Pagina 33
Raport practică servicii - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Raport Practica Servicii.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri - firmă de consultanță în afaceri

1.DATE INTRODUCTIVE - Viziunea intreprinzatorului Plus Consulting este o firma de consultanţă cu capital privat romanesc, al carei scop principal...

Studiul cursului acțiunilor la SC Banca Română pentru Dezvoltare - GSG SA - lucrare de curs

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societãţile comerciale i...

Plan de marketing privind promovarea și ofertarea serviciilor de consultanță ale firmei SC Accent SRL

1.Aspecte introductive S.C. Accent S.R.L. si-a inceput activitatea in anul 2002 la initiativa a doi asociati , si are ca principal obiect de...

Proiect de Marketing - Dobrogea Grup

Firma analizata :S.C DobrogeaGrup S.A 1.Prezentarea Firmei 1.1 Istoric 2007 -Se pune in functiune o linie automatizată de producere a pâinii...

Dezvoltarea Firmei PM Consulting - Firmă de Consultanță și Training în Management de Proiect

I . DESCRIEREA FIRMEI I.1. Date de identificare: 1. Numele firmei: “PM Consulting” 2. Cod unic de înregistrare: R 14533151 3. Forma juridică de...

Consultanță agricolă

Cap.I Introducere în consultanţa agricolă : principii şi concepte I.1 Conceptul de consultanţă agricolă Ca şi alte concepte care au aparut mai...

Plan de afaceri la firma de consultanță în resurse umane SC Special Consulting SRL

Date de identificare Numele firmei: SC Special Consulting SRL Codul unic de inregistare: R: 13976983 Cod fiscal R 1529746 Forma juridica de...

Plan de Afaceri - Expres Audit and Consulting

3. Partea descriptiva 3.1 Prezentarea afacerii 3.1.1 Descrierea ideii de afacere Acest plan reprezinta lansarea unei frime de audit, Expres...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Promovare a Vânzărilor în Domeniul Hotelier

INTRODUCERE Decizia de a aborda această temă are la bază importanta tehnicilor promotionale utilizate în domeniul hotelier; astfel se doreste...

Căi de Valorificare a Produsului Turistic Zona Băile Herculane

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății, creșterea productivității muncii sociale, sporesc nevoile oamenilor în legătura fizică și spirituală a...

Competitivitatea Privită prin Prisma Raportului preț-calitate

Cuvânt înainte Produsul, după cum este definit conform standardului ISO 9000:2001 (punctul 3.4.2) este «rezultatul unui proces», existând patru...

Proiect practică

În localitatea în care locuiesc nu sunt înca unitati sau firme care sa aiba în componenta lor servicii de marketing si management. Unitatea la...

Managementul organizatoric în vederea obținerii performanței la societatea SAG Services Provider SRL

Motivaţie, explicaţii: Am ales să fac raportul de practică de specialitate la această firmă datorită atmosferei şi mediului în care se desfăşoară...

Practică BCR

1. Rezumat executiv În cadrul acestui raport de practică am analizat organizarea și funcționarea companiei BCR (Banca Comercială Română) în ceea...

Raport de practică - economia comerțului, turismului și serviciilor

SINTEZA RAPORTULUI In cadrul acestui raport de parctica am incercat sa imbin teoria su practica si anume ce am invatat in facultate cu ce am...

Servicii de Alimentație

CAPITOLUL I Operaţiuni specifice restaurantelor Conţinutul si importanţa serviciilor turistice de alimentaţie publica. Alimentaţia publică,...

Ai nevoie de altceva?