Studiu de Fezabilitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13026
Mărime: 219.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ioan

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I STUDIUL DE FEZABILITATE - CONCEPT,
 3. INIŢIATOR, STRUCTURĂ
 4. 1.1. Concept
 5. 1.2. Structură
 6. CAPITOLUL II CONTEXTUL SOCIAL
 7. 2.1. Poziţia societăţii comerciale în sectorul Prestărilor de servicii
 8. 2.2. Scopul studiului de fezabiliate
 9. CAPITOLUL III AGENTUL ECONOMIC
 10. 3.1. Prezentarea generală a SC ERIK JR SRL
 11. 3.2. Descrierea lucrării
 12. CAPITOLUL IV PROIECŢIILE FINANCIARE
 13. 4.1. Proiecţiile financiare privind investiţia
 14. 4.2. Analiza financiară
 15. 4.2.1. Fundamentarea poziţiilor care se regăsesc în analiza situaţiilor
 16. financiare
 17. CAPITOLUL V RISCURILE ACTIVITĂŢII SC ERIK JR SRL
 18. CAPITOLUL VI REZUMAT
 19. CONCLUZII
 20. BIBLIOGRAFIE
 21. Anexa 1 - STUDII DE FEZABILITATE
 22. Anexa 2 - MODELE – STUDII DE MARKETING PENTRU SPĂLĂTORII
 23. Anexa 3 - MODELE – STUDII DE MARKETING PENTRU SPĂLĂTORII
 24. Anexa 4 - CONTRACT
 25. Anexa 5 - ORGANIGRAMA SC ERIK JR SRL
 26. Anexa 6 - EŞALONARE RAMBURSARE CREDIT
 27. Anexa 7 - INDICATORII FINANCIARI
 28. Anexa 8 - PRAGUL DE RENTABILITATE
 29. Anexa 9 - SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
 30. Anexa 10 - SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
 31. Anexa 11 - FLUXUL DE NUMERAR
 32. Anexa 12 - FLUXUL DE NUMERAR

Extras din proiect

INTRODUCERE

Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor. Numai prin intermediul investiţiei se poate realiza o economie cu structură modernă, dinamică şi eficientă care să permită creşterea substanţială a productivităţii muncii, dezvoltarea bazei materiale şi cercetării ştiinţifice.

Creşterea volumului investiţiei este posibilă numai în cadrul anumitor limite. Aceste limite sunt date de nivelul acumulării intern şi de posibilităţile de folosire a resurselor externe de finanţare a investiţiei. Nu este suficient să dispui de resurse noi de investiţii pentru a realiza de fapt progresul dezvoltării şi creşterii economice. Este necesară o preocupare deosebită şi constantă pentru ca aceste eforturi să se soldeze cu efecte sporite.

Necesitatea investiţiei trebuie apreciată pornind de la cerinţele pieţei, de la gradul de folosire a capacităţilor de producţie şi a mijloacelor fixe existente din aceeaşi categorie cu cele propuse, ţinând cont de posibilităţile de creştere a capacităţilor existente prin lucrări de automatizare, mecanizare şi robotizare sau prin modernizarea utilajelor existente, ceea ce determină în prezent retehnologizarea producţiei.

Pentru investiţia propusă în prezenta lucrare s-a pornit de la ideea că în economia de piaţă, care se cristalizează în România în această perioadă de tranziţie spre deosebire de ţările dezvoltate, se simte o lipsă acută pe piaţă a prestatorilor de servicii.

Dacă într-o economie de piaţă, cum este cea a S.U.A, firmele mici din domeniul prestărilor de servicii (ateliere de service, tapiţerii, spălătorii chimice, băcănii, saloane de cosmetică, croitorii etc.) produc aproximativ 50 % din produsul intern brut al ţării, în România, după 1989, sfera prestărilor de servicii s-a redus drastic, de aceea revigorarea acestui sector se impune ca necesitate acută, ceea ce impulsionează investitorii spre acest domeniu.

CAPITOLUL I

STUDIUL DE FEZABILITATE - CONCEPT, INIŢIATOR, STRUCTURĂ

1.1. CONCEPT

Un studiu de fezabilitate nu este un scop în sine, ci numai un mijloc de a ajunge la decizia de a investi. Acesta trebuie să ofere o bază tehnică, economică şi financiară pentru o astfel de decizie.

În cadrul unui astfel de studiu, se definesc şi se analizează elementele critice legate de realizarea unui produs dat, împreună cu variante de abordare ale acesteia.

Studiile de fezabilitate au drept scop principal fundamentarea din punct de vedere tehnic şi economic a strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor, a deciziilor majore privind evoluţia în perspectivă a acestora, evidenţiind implicaţiile dezvoltării asupra propriei lor activităţi şi asupra mediului general de acţiune.

Un studiu de fezabilitate trebuie să se concretizeze într-un proiect privind o capacitate de producţie dată, pe un amplasament deja ales, folosind o anumită tehnologie sau tehnologii corelate cu anumite materiale indigene sau din import, cu costuri de investiţie şi producţie determinate şi cu venituri care să asigure o rentabilitate a investiţiei (ROI = Return On Investment) corespunzătoare.

Termenul de studiu de fezabilitate este adeseori înţeles greşit, deoarece furnizorii de echipament şi tehnologie în mod deliberat îl folosesc greşit. Astfel, în mod frecvent, este numit studiu de fezabilitate un proiect orientat pe furnizarea de echipamente sau pe selectarea unor anumite tehnici.

Câteodată, în ţările industrializate, previziunile privind producţia sau vânzările se bazează pe experienţa acumulată. În ţările în curs de dezvoltare, însă, dacă astfel de studii nu sunt raportate la condiţiile locale de producţie, pot fi orientate necorespunzător şi pot conduce la o utilizare greşită a resurselor. Un studiu de fezabilitate trebuie să se raporteze la factorii de producţie disponibili, la condiţiile pieţei locale şi la condiţiile de producţie; aceasta implică o analiză ce trebuie concretizat în costuri şi venituri.

Un studiu de fezabilitate poate fi:

1 orientat spre piaţa de desfacere (porneşte de la cererea potenţială sau existent)

2 bazat pe intrări de materiale (materii prime, energie).

Un studiu de fezabilitate trebuie să ajungă la concluziile definitive privind toate rezultatele de bază ale proiectului, după luarea în considerare a mai multor variante.

1.2. INIŢIATOR

În ţările în curs de dezvoltare, studiile de oportunitate a investiţiei sunt cel mai adesea efectuate de instituţii guvernamentale sau semiguvernamentale, cu scopul de a atrage investiţii interne sau externe sau a determina formarea de societăţi mixte. În anumite cazuri, şi studiile de prefezabilitate sunt efectuate de instituţii publice, inclusiv organizaţii de promovare a investiţiilor, bănci de dezvoltare şi firme particulare.

Preview document

Studiu de Fezabilitate - Pagina 1
Studiu de Fezabilitate - Pagina 2
Studiu de Fezabilitate - Pagina 3
Studiu de Fezabilitate - Pagina 4
Studiu de Fezabilitate - Pagina 5
Studiu de Fezabilitate - Pagina 6
Studiu de Fezabilitate - Pagina 7
Studiu de Fezabilitate - Pagina 8
Studiu de Fezabilitate - Pagina 9
Studiu de Fezabilitate - Pagina 10
Studiu de Fezabilitate - Pagina 11
Studiu de Fezabilitate - Pagina 12
Studiu de Fezabilitate - Pagina 13
Studiu de Fezabilitate - Pagina 14
Studiu de Fezabilitate - Pagina 15
Studiu de Fezabilitate - Pagina 16
Studiu de Fezabilitate - Pagina 17
Studiu de Fezabilitate - Pagina 18
Studiu de Fezabilitate - Pagina 19
Studiu de Fezabilitate - Pagina 20
Studiu de Fezabilitate - Pagina 21
Studiu de Fezabilitate - Pagina 22
Studiu de Fezabilitate - Pagina 23
Studiu de Fezabilitate - Pagina 24
Studiu de Fezabilitate - Pagina 25
Studiu de Fezabilitate - Pagina 26
Studiu de Fezabilitate - Pagina 27
Studiu de Fezabilitate - Pagina 28
Studiu de Fezabilitate - Pagina 29
Studiu de Fezabilitate - Pagina 30
Studiu de Fezabilitate - Pagina 31
Studiu de Fezabilitate - Pagina 32
Studiu de Fezabilitate - Pagina 33
Studiu de Fezabilitate - Pagina 34
Studiu de Fezabilitate - Pagina 35
Studiu de Fezabilitate - Pagina 36
Studiu de Fezabilitate - Pagina 37
Studiu de Fezabilitate - Pagina 38
Studiu de Fezabilitate - Pagina 39
Studiu de Fezabilitate - Pagina 40
Studiu de Fezabilitate - Pagina 41
Studiu de Fezabilitate - Pagina 42
Studiu de Fezabilitate - Pagina 43
Studiu de Fezabilitate - Pagina 44
Studiu de Fezabilitate - Pagina 45
Studiu de Fezabilitate - Pagina 46
Studiu de Fezabilitate - Pagina 47
Studiu de Fezabilitate - Pagina 48
Studiu de Fezabilitate - Pagina 49
Studiu de Fezabilitate - Pagina 50
Studiu de Fezabilitate - Pagina 51
Studiu de Fezabilitate - Pagina 52
Studiu de Fezabilitate - Pagina 53
Studiu de Fezabilitate - Pagina 54
Studiu de Fezabilitate - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Studiu de Fezabilitate
  • CUPRINS1.doc
  • lucrare completa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Capitolul 1. Introducere “Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de...

Procesul de Înființare a Unui Hotel

Capitolul 1. Alegerea subiectului 1.1 Identificarea problemei Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea...

Studiu de fezabilitate Maintex SA București

Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat in conformitate cu cerintele Bancii Comerciale Romane - continutul orientativ al unui studiu de...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Prelegeri investiții

TEMA 1. Investiţii – concept, politici 1.1. Noţiuni conceptuale Noţiunea de investiţie este sinonimul cu: alocare, plasare, dotare, iar într-un...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate al unei Stații de Îmbuteliere GPL

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie,...

Studiu de fezabilitate pentru acordare credit de investiții

CAP. I FUNDAMENTELE INVESTITIEI 1. Notiunea de investitie. 2. Clasificarea investitiilor. 3. Strategii investitionale si rolul lor in...

Studiu de fezabilitate a investiției la S.C. Embro S.R.L.

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii...

Proiectarea unei Aplicații Informatice

CAP. I. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU APLICAŢIA INFORMATICĂ 1.1 Conceptul de studiu de fezabilitate. Rol şi obiective Elaborarea unui sistem...

Studiu de Fezabilitate

CAPITOLUL I INTRODUCERE PRIVIND ROLUL ŞI CONŢINUTUL STUDIILOR DE FEZABILITATE Secțiunea I Aspecte generale cu privire la un studiu de...

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea...

Studiu de Fezabilitate - SC Dante Impex 2010 SRL

DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ”DANTE IMPEX 2010 S.R.L” Societatea comerciala DANTE IMPEX 2010 este o societate cu raspundere limitata cu sediul...

Studiu de Fezabilitate - SC Pann SA

INTRODUCERE Întreprinderile din agricultură şi industria alimentară, aflate în procesul de restructurare şi de relansare a activităţii, suferind...

Ai nevoie de altceva?