Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 10498
Mărime: 536.50KB (arhivat)
Publicat de: Carmen S.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere ...3
 2. Capitolul I. - Semnificația conceptelor: Carieră și managementul carierei
 3. 1.1. Noțiuni generale despre carieră și managementul carierei 5
 4. 1.2. Obiectivele managementului carierei .8
 5. 1.3. Planificarea carierei 9
 6. 1.4. Stadiile carierei ...11
 7. 1.5. Eficacitatea carierei ..14
 8. 1.6. Strategii de carieră 14
 9. CAPITOLUL II - Prezentarea și Organizarea JW Marriott Bucharest Grand Hotel
 10. 2.1. Scurt istoric al lanțului Marriott ...16
 11. 2.2 Descrierea hotelului Marriott București .18
 12. 2.3 Piața de acțiune și clientela .22
 13. 2.4. Oferta de servicii ..25
 14. 2.5. Organizarea hotelului Marriott București .27
 15. 2.6. Departamentul de Resurse Umane- principalele atribuții și responsabilități ...31
 16. 2.7. Pregătirea și gestiunea carierei angajaților 35
 17. Capitolul III - Studiu de caz - Analiza Managementului Carierei la JW Marriott Bucharest Grand Hotel
 18. 3.1. Metodologia cercetării ..39
 19. 3.2. Structura eșantionului ...39
 20. 3.3. Analizarea și interpretarea rezultatelor .41
 21. Concluzii 48
 22. Bibliografie .49

Extras din disertație

Introducere

Serviciile ocupă un loc important în ansamblul economiei, acțiunea lor manifestându-se pe multiple planuri. Acest fapt se datorează mutațiilor înregistrate în viața economică și socială, dezvoltării și diversificării structurilor economiilor lumii, amplorii cuceririlor științifice și pătrunderii lor în realitatea de zi cu zi.

Tendința creșterii rolului serviciilor în viața economică și socială s-a manifestat în special în economiile țărilor dezvoltate unde alături de ramurile tradiționale ale economiei au apărut unele activități distincte, renumite în sfera serviciilor, înființarea întreprinderii de servicii este strâns legată de necesitatea satisfacerii unor nevoi nou apărute - nevoile de servicii - ca urmarea a revoluției tehnico-științifice. Întreprinderea de servicii se definește ca fiind unitatea organizatorică ce reunește resursele materiale, financiare și umane în scopul realizării unor prestații destinate satisfacerii nevoilor de servicii în condițiile obținerii unui profit.

Calitatea resurselor umane dintr-o întreprindere are un rol deosebit de important deoarece aceasta condiționează eficiența utilizării resurselor materiale și financiare ale întreprinderii. Dar, asigurarea resurselor umane necesare este o problemă dificilă deoarece trebuie desfășurată în concordanță cu obiectivele, strategiile și tacticile întreprinderii.

Datorită caracteristicilor particulare ale serviciilor - intangibilitatea și îndeosebi inseparabilitatea - resursele umane dețin rolul principal în acest domeniu. Lucrătorul este cel ce creează serviciul, el are rolul determinant în realizarea acestuia, trebuind să satisfacă cerințele populației în cât mai mare măsură. Consumatorii nu percep serviciul decât prin raportare la personalul de contact; aceștia nu caută serviciul propriu-zis, ci doar persoana care trebuie să-l realizeze.

Pentru prestarea serviciului la standarde înalte, personalul utilizat trebuie să corespundă atât din punct de vedere numeric cât și sub raportul pregătirii profesionale și să întrunească o serie de cerințe de comportament impuse de relațiile în care se află cu purtătorii cererii.

Planificarea carierei reprezintă un proces complex și sistematic de stabilire a obiectivelor carierei, de elaborare și implementare a strategiilor de autoevaluare și analiză a oportunităților, implicând atât responsabilitatea individului, cât și a organizației.

Scopul acestei lucrări este de a studia atât aspectele teoretice, cât și cele aplicative ale carierei ca proces care poate fi planificat, dezvoltat și evaluat.

În primul capitol am sintetizat câteva elemente esențiale cu privire la conceptele “carieră” și “management al carierei” din perspectiva diferiților autori din literatura de specialitate; de asemenea, am precizat obiectivele managementului carierei și cele trei etape ale managementului carierei: planificarea carierei individuale, planificarea carierei organizaționale și dezvoltarea carierei.

Capitolul doi prezintă unitatea aleasă pentru a o studia. JW Marriott Bucharest Grand Hotel este unul din cele mai impresionante hoteluri de 5 stele și felul în care este organizat m-a determinat a-l alege pentru studierea managemantului carierei în cadrul lui. După prezentarea hotelului, a pieței de acțiune și evidențierea activității departamentului de resurse umane, s-a făcut un sondaj în cadrul hotelului la care au luat parte 50 de angajați. Capitolul III prezintă studiul propriu-zis. Obiectivele cercetării au fost bine structurate pentru a evidenția preocuparea pentru planificarea carierei, integrarea nevoilor și aspirațiilor individuale în nevoile și obiectivele organizaționale, satisfacerea nevoilor organizaționale, dezvoltarea și amplificarea imaginii pozitive sau favorabile a organizației, asigurarea pregătirii și dezvoltării necesare angajaților pentru a le permite să facă fată oricărui nivel de responsabilitate, cât și dezvoltarea unor noi căi ale carierei.

Ultima parte a lucrării prezintă concluziile ce au reieșit în urma studiului.

Capitolul I. - Semnificația conceptelor:

Carieră și managementul carierei

1.1. Noțiuni generale despre carieră și managementul carierei

Conceptul de carieră se întâlnește frecvent în limbajul curent, fiind polisemantic. Tradițional, termenul de carieră era asociat cu persoanele care ocupau funcții de conducere sau posturi foarte bine plătite. Noțiunea de carieră s-a extins însă, treptat, având în vedere întregul personal al unei organizații, cât și dezvoltarea în cadrul postului deținut sau în cadrul altor ocupații, pe măsura acumulărilor de experiență profesională .

Potrivit literaturii de specialitate, conceptul de carieră deține diverse semnificații:

The New Webster´s Dictionary definește cariera ca fiind: ocupația sau profesiunea urmată de-a lungul vieții profesionale; sau cursul general de acțiune al unei persoane într-o parte sau în întreaga viață .

Frances Clark definește noțiunea de carieră, astfel: „Putem considera o carieră ca o succesiune de posturi sau activități, planificate sau nu, implicând elemente de avansare, angajare și dezvoltare personală de-a lungul unei perioade definite de timp ”

Alte definiții abordează în mod special anumite elemente și etape ale carierei. Astfel, acestea pot fi grupate după cum urmează:

Bibliografie

1. Armstrong, M., Managementul resurselor umane: manual de practică, Editura CODECS, București, 2003

2. Cătălina Bonciu , Introducere în managementul resurselor umane, Editura CREDIS, București, 2007

3. Constantinescu, D.A., Dobrin, M., Niță, S.& Niță, A., Managementul resurselor umane, Editura Tehnică, București, 1999

4. Coroiu N., Structuri de cariera, adaptare dupa Clark, F. SA. Total Career Management, McGraw-Hill, 1992

5. H.G.Heneman , Personel/Human Resource Manag., Boston, Fourth Edition, Irvin, 1989

6. Jigău, M. (coord) , Orientarea carierei. Încotro?, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003

1. Jansen, J., Managementul carierei- ghid practice, Editura Polirom, Iași , 2007.

2. Jigău, M., Consilierea carierei, Editura Sigma, București, 2001.

7. Klatt, L.A., Murdich, R.G., Schuster, F.E., Human Resource Management, Charles E. Merrill Publishing, A Bell Howell Company, Columbus, Toronto, London, Sydney, 1985

8. Lefter, V. & Manolescu, A. , Managementul resurselor umane, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995

9. Lefter, V., Deaconu, A., Puia, R. , Managementul resurselor umane. Teorie si practica, Editura Economica, București, 2008

10. Manolescu, A. , Managementul resurselor umane, Editura Economica., București, 2003

11. Manole Cristina, Managementul resurselor umane în administrația publică, Ed.ASE, București, 2006

12. Olteanu V., Economia întreprinderii de servicii, A.S.E., București 1994

13. Preda, M., Comportament organizațional. Teorii, exerciții și studii de caz , Iași, Editura Polirom, 2006.

14. Vlăsceanu, M. , Organizații și comportament organizațional, Editura Polirom, Iași, 2003

15. Vlăsceanu Mihaela, Managementul carierei. Să învățăm să ne construim o carieră, Ed. Comunicare, Bucuresti, 2002

16. Zlate, M. , Leadership și management, Editura Polirom, Iași, 2004

17. Zorlentan, Tiberiu Burdus, Eugen Nicolescu, Management, Editura Didactica si Pedagogica, București, 1992

18. Wagner John A., , John R. Hollenbeck, Management Comportamental Organizational, Prentice Hall, 1992

- Agerpres

- www.hotel_marriott.bucurestihoteluri.ro

- www.bucurestihoteluri.ro/hoteljwmarriott.php

- http://www.grand.hotel.marriott.bucuresti.tourneo.ro

- www.marriott.com

- www.merriam-webster.com

- www.wikipedia.org

- www.grandhotel.ro

- www.horeca.ro

- www.tophospitality.ro

Preview document

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 1
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 2
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 3
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 4
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 5
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 6
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 7
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 8
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 9
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 10
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 11
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 12
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 13
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 14
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 15
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 16
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 17
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 18
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 19
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 20
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 21
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 22
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 23
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 24
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 25
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 26
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 27
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 28
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 29
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 30
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 31
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 32
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 33
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 34
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 35
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 36
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 37
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 38
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 39
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 40
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 41
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 42
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 43
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 44
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 45
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 46
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 47
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 48
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 49
Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Managementul carierei in cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Resurselor Umane la SC Honeywell Life Safety România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI HONEYWELL Inc. 1.1. Scurt istoric al corporaţiei Honeywell Inc. Istoria Honeywell a început în anul...

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Cariera Profesională - Consideratii Teoretice

INTRODUCERE Primordial în Managementul Resurselor Umane este asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, astfel încât să se obţină...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Te-ar putea interesa și

Marriott Bucharest Grand Hotel

Industria hotelieră este o componentă a industriei turismului, fiind o activitate economică din sfera serviciilor şi, ca orice domeniu economic,...

Referințe teoretice - stresul

Stresul. Un cuvânt devenit banal, pe care toata lumea îl utilizează, fară să ştie cu adevărat ce înseamnă.Un cuvânt încărcat deseori de conotaţii...

Ai nevoie de altceva?