Motivarea personalului în management - provocări și soluții

Disertație
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20313
Mărime: 658.06KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina-Simona-Zora Stancovici
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. REZUMAT . pg. 3
 2. LISTA TABELE ȘI FIGURI pg. 6
 3. INTRODUCERE ... pg. 7
 4. CAPITOLUL 1 - IMPORTANȚA COMUNICĂRII ȘI A MOTIVĂRII ÎN PROCESUL DE MANAGEMENT AL ANGAJAȚILOR .. pg. 9
 5. 1.1. Aspecte introductive privind comunicarea și motivarea ... pg. 9
 6. 1.2. Definirea și rolul comunicării manageriale în motivarea angajaților . pg. 10
 7. 1.3. Motivarea tinerelor generații de angajați pg. 12
 8. CAPITOLUL II - MOTIVAREA ÎN VEDEREA OBȚINERII PERFORMANȚEI ... pg. 15
 9. 2.1. Definirea și scopul motivației . pg. 15
 10. 2.2. Teorii privind motivația în muncă .. pg. 16
 11. 2.3. Factori motivaționali ... pg. 24
 12. 2.4. Metode de motivare pg. 28
 13. CAPITOLUL III - STRATEGII DE RECOMPENASARE A ANGAJAȚILOR . pg. 32
 14. 3.1. Metode financiare de recompensare a personalului pg. 35
 15. 3.2. Metode non-financiare de recompensare a personalului pg. 36
 16. 3.3. Practici internaționale de aplicare a strategiilor de motivare .. pg. 38
 17. 3.4. Motivarea personalului în Uniunea Europeană .. pg. 40
 18. 3.5. Exemple de motivare în companii de renume pg. 42
 19. CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ - STRATEGII DE MOTIVARE ȘI GRADUL DE SATISFACȚIE AL ANGAJAȚILOR S.P.D.Î.R.P. REȘIȚA .. pg. 46
 20. 4.1. Introducere .. pg. 46
 21. 4.2. Metode și forme de evaluare a angajaților .. pg. 48
 22. 4.3. Interpretarea rezultatelor . pg. 49
 23. 4.4. Concluzii în urma studiului . pg. 53
 24. CONCLUZII pg. 56
 25. ANEXE . pg. 57
 26. Anexa 1 - Chestionar . pg. 57
 27. BIBLIOGRAFIE .. pg. 60

Extras din disertație

INTRODUCERE

“Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în sine.”

Buna funcționare a unei instituții este în corelație cu maniera în care salariații sunt încurajați să munceasca, prin diverse mijloace de motivare, prin felul în care li se asigură posibilitatea de ascensiune și dezvoltare a carierei.

Motivarea definește actul prin intermediul căruia lucrătorii sunt dirijați să atingă țelurile impuse ale companiei.

Actualmente angajații nu mai profesează doar din considerente financiare ci și pentru a obține starea psihologică de mulțumire sufletească în urma acțiunilor întreprinse, pe lângă satisfacția financiară existând și instrumente non-financiare de satisfacere care au uneori rezultate mai spectaculaose chiar decât o majorare a remunerației (mobilarea optimă a încăperii unde lucrează, modernizarea și îmbunătățirea continuă a procesului de muncă, promovarea etc.)

Angajații sunt eficienți dacă primesc respectul cuvenit și dacă simt că se integrează în colectiv.

Toate instrumentele de motivare au avantaje și dezavantaje, aplicarea lor trebuind să se facă în principal pe baza preferințelor celor implicați.

Fiecare organizație trebuie să își dezvolte propriul sistem de motivare, care să poată fi adaptat și îmbunătățit din mers pe măsură ce organizația evoluează și îți schimba caracteristicile.

Identificarea celor mai eficace metode de motivare reprezintă o provocare permanentă a managerilor, indiferent de sectorul de activitate.

“Obiectivul general al lucrării este acela de a evidenția importanța strategică a motivării în cadrul procesului de management, fiind demonstrat faptul că performanțele obținute la nivelul organizației, precum și prestigiul acesteia depind în mod hotărâtor de calitatea resurselor umane.

Pentru elaborarea lucrării am recurs la surse bibliografice din domenii precum comunicarea, comunicarea managerială, relațiile publice, cursuri de management și de marketing. De asemenea, am folosit și dicționare de specialitate, pentru explicarea unor noțiuni, termeni și concepte.

Sursele au fost atât cărțile cât și internetul, pentru partea teoretică.” Pentru partea practică am realizat un studiu de caz pe bază de chestionar, aplicat pe un eșantion de 186 angajați din cadrul Serviciului Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului

Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița, reprezentând 100% din totalul populației studiate.

Primul capitol al lucrării prezintă importanța comunicării și a motivării în procesul de

management al angajaților, detaliind aspecte despre comunicare și motivare. Un subcapitol

aparte îl constituie tratarea subiectului motivării în rândul tinerilor angajați.

Capitolul al II-lea abordează scopul și componentele motivației, în vederea obținerii performanței, factori motivaționali de bază și teorii privind motivația. Într-un subcapitol dedicat sunt prezentate cele mai eficiente și utilizate strategii de motivare a angajaților.

Capitolul III tratează problematica recompensării angajaților și vine, în completare, cu aspecte privind practicile internaționale de aplicare a strategiilor de motivare, motivarea personalului în Uniunea Europeană și exemple de motivare din trei companii de renume (Walt Disney, Ubisoft, Nestlé).

Capitolul IV cuprinde un studiu de caz privind strategiile de motivare în cadrul S.P.D.Î.R.P. Reșița (instituția în care pofesez) și gradul de satisfacție al angajaților.

În contextul globalizării și schimbărilor continue în care ne aflăm, clasicele modele de managementul sunt depășite, căutându-se noi tehnici manageriale și motivaționale.

„Ponderea în care puterea, autoritatea și influența sunt utilizate a suferit modificări de-a lungul timpului. Astăzi accentul este pus pe influență, autoritatea ierarhică este mai puțin eficientă în a produce efectele scontate. Mai importante sunt capacitatea de a motiva, aprecia, înțelege și negocia.”

Am încercat să conturez importanța motivării personalului în procesul de management și să evidențiez cât este de necesară redefinirea conceptului de motivare.

Concluziile pe care le-am tras în urma studiilor își vor dovedi utilitatea în viitor, constituind atât un punct de sprijin personal, în activitatea pe care o voi desfășura, în calitate de participant la conducerea grupurilor de lucrători ai unei instituții publice, cât și, sper, în activitatea altor persoane implicate în procese de coordonare.

Bibliografie

1. Armstrong, M., Managementul Resurselor Umane - Manual de practică, Editura CODECS, 2007

2. Bonciu, C., Instrumente manageriale psihologice, Editura All Beck, București, 2000

3. Burciu, A., Chasovschi C., Vancea R., Nastase C., Introducere în management, Editura Economică, București

4. Burduș, E., Căprărescu, G., Fundamentele managementului organizației, Editura Economică, 1999

5. Burnois, F., Chouchal, J.H., Managing Managers in Europe, în European Management Journal

6. Certo, S.C., Managementul modern, Editura Teora, București, 2002

7. Chașovschi, C., Managementul resurselor umane, Curs 2007-2008

8. Cherecheș, I., Motivarea și recompensarea, Editura Perfect, București, 2004

9. Chișu, V.A., Manualul specialistului în resurse umane, Casa de editură Irecson, București, 2000

10. Ciopi, O., Ciopi, M., Motivarea personalului în raporturi de muncă, 2003

11. Coates, C., Managerul total, Editura Teora, București, 1997

12. Cole, G.A., Managementul personalului, Editura CODECS, București, 2000

13. Constantinescu, D., Managementul resurselor umane, Suport de curs, Editura Fundației Ecologice, București, 2003

14. Covey, S., The Seven Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster, New York, 1987

15. Crețu, R., Shanks, R., Ciobanu, G., Motivarea angajaților în companiile românești, Editura Cornelius SRL, Baia Mare, 2001

16. Deaconu, A., Podgoreanu S., Segal, T., Factorul uman și performanțele organizației, Editura ASE, București, 2004

17. Decenzo, D.A., Robbins, S.P., Personnel/Human Resource Management, Subsequent Edition

18. Dennz, R., Cum să te motivezi ca să câștigi, Editura Plitom, 2005

19. Drăgușin, M., Management - Particularități în comerț, Editura Gruber, București, 2003

20. Druță F., Motivația economică, Editura Economică, București, 1998

21. Emilian, R., (coordonator), Managementul resurselor umane, Editura ASE, București, 2003

22. Gary, J., Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1998

23. Harrington, H.J., Management total în firma secolului 21, Editura Teora, București, 2000

24. Hăhăianu, L., (coordonator), Consilier - Managementul resurselor umane, Editura “Rentrop & Straton - Grup de editură și consultanță în afaceri”, București, 2000

25. Hoffman, O., Sociologia organizațiilor, Editura Economică, 2004

26. Keenan, K,, Cum să motivezi, Editura „Rentrop & Straton - Grup de editură și consultanță în afaceri”, București, 1997

27. Kok, L.H., Walt Disney employees’ training participation and its effect on employees’ intrinsic motivation, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, April 2009

28. Kubr, M., Introducere în management, Editura Alternative, București, 1994

29. Luthans, F., Kreitner, R., Organizational Behavior Modification, 1975

30. MacDonald, J., Piggot, J., Global Quality - The New Management Culture, Great Britain, 1992

31. Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura R.A.I., București, 2008

32. Maslow, A., Motivation and personality, 3rd Edition, Harlow, 1987

33. Mathis, R.L., Nica, P., Rusu, C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 1997

34. Miner, J.B., Organizational Behavior: Essential Theories of Motivation and Leadership, 1st edition, Routledge, 2005

35. Nica, P. ș.a., Managementul firmei, Editura Condor, Chișinău, 1994

36. Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A., Management, Editura Sedcom Libris, Iași, 2001

37. Popescu, L., Resurse umane, comportament și management, București, Editura Cimer, 2001

38. Prodan, A., Tofan, A., Managementul resurselor umane, Editura Universității A.I. Cuza, 2008

39. Russu, C., Management, Editura Expert, București, 1996

40. Rușeț, C., Managementul resurselor umane, Editura Solness, Timișoara, 2006

41. Sherman, A., Bohlander, G., Managing Human Resources, South-Western Publishing Co, 1992 Edition

42. Stăncioiu I., Management - Elemente fundamentale, Editura Teora, București, 1998

43. Șerb, S., Relații publice și comunicare, Editura Teora, București, 2005

44. Taylor, F.W., Scientific Management, 1911

45. Zlate, M., Tratat de psihologie organizațional-managerială, vol I, II, Editura Polirom, 2007

Preview document

Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 1
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 2
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 3
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 4
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 5
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 6
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 7
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 8
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 9
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 10
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 11
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 12
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 13
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 14
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 15
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 16
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 17
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 18
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 19
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 20
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 21
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 22
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 23
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 24
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 25
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 26
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 27
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 28
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 29
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 30
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 31
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 32
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 33
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 34
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 35
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 36
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 37
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 38
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 39
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 40
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 41
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 42
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 43
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 44
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 45
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 46
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 47
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 48
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 49
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 50
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 51
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 52
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 53
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 54
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 55
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 56
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 57
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 58
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 59
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 60
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 61
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 62
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 63
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 64
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 65
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 66
Motivarea personalului în management - provocări și soluții - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Motivarea personalului in management - provocari si solutii.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Satisfacția Muncii

Finalitatea unei actiuni propuse trebuie în mod normal sa se materializeze într-o satisfactie de ordin material sau moral, functie de scopul avut...

Schimbări organizaționale - studiu de caz la firma SC Germanos Telecom România SA

1.Prezentarea de ansamblu a organizatiei 1.1 Obiectul de activitate al companiei conform codului CAEN Ce este CAEN - CAEN reprezinta acronimul...

Particularitățile economico-sociale ale Managementului Japonez

INTORDUCERE Una dintre țările cu cea mai explozivă și expansivă perioadă de dezvoltare economică este Japonia, managementul nipon fiind adus în...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Lichidității Bancare

INTRODUCERE Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de integrare funcţională a unui ansamblu diferenţiat de activităţi specifice,...

Fertilitate-Chisinau SA

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de mărfuri, activitate care constituie conținutul comerțului, constituie una...

Acordurile Europene

1.1. Conţinutul economic al motivaţiei Motivaţia reprezintă suma forţelor, energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul...

Mcdonald’s - Arch Deluxe Burger

I. Descrierea organizatiei, domeniul de activitate, dimensiune, misiune, obiective, structura 1. Prezentarea Companiei McDonald’s McDonald’s...

Ai nevoie de altceva?