Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13193
Mărime: 199.28KB (arhivat)
Publicat de: Dumitrache C.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Partea I Stadiul Cunoașterii 5
 2. 1. Noțiuni teoretice privind motivarea 5
 3. 1.1. Conceptul de motivație 5
 4. 1.2. Teoriile motivării 6
 5. 1.3. Tehnici motivaționale 11
 6. 1.4. Tipuri de motivație 12
 7. 1.4.1. Motivarea negativă și pozitivă 12
 8. 1.4.2. Motivarea intrinsecă și extrinsecă 12
 9. 1.4.3. Motivarea economică și moral-spirituală 13
 10. 1.4.4. Motivarea afectivă și cognitivă 14
 11. 1.5. Teoriile managementului motivațional 14
 12. Partea a II-a Contribuții personale 15
 13. 2. Analiza sistemului motivațional în cadrul Consiliului Județean Prahova 15
 14. 2.1. Prezentarea generala a Consiliului Judetean Prahova 15
 15. 2.2. Funcționarea Consiliului Județean Prahova 17
 16. 2.3. Obiectul de activitate 18
 17. 2.4. Sistemul de recompensare 19
 18. 2.4.1. Recompense directe 20
 19. 2.4.2. Recompense indirecte 21
 20. 2.5. Analiza resurselor umane din Cadrul Consiliului Judetean 22
 21. 2.5.1. Analiza structurii fortei de munca (analiză statică) 22
 22. 2.5.2. Analiza stabilității resurselor umane 23
 23. 2.6. Studiu privivind motivarea angajaților din cadrul Consiliului Județean 26
 24. 2.6.1. Scop și obiective 27
 25. 2.6.2. Ipotezele cercetări 27
 26. 2.6.3. Eșantionare 27
 27. 2.6.5. Interpretarea chestionarelor 29
 28. Partea a III-a 39
 29. Anexe 39
 30. Bibliografie 43
 31. Bibliography 43

Extras din licență

Introducere

Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la ascensiune, și anume, motivarea angajaților. Susțin că resursele umane reprezintă elementul cheie în susținerea oricărei instituții. Pentru crearea unui sistem de tip „win-win” angajatul trebuie motivat satisfăcător pentru ca acesta să iși dea tot interesul pentru instituție, devenind mult mai productiv, iar prin productivitate aducând instituției un cîștig mai mare.

Strategia de motivare trebuie să atingă toate nevoile pe care le are un angajat, un salariu bun, prime, sporuri sau alte recompense financiare, recunoașterea meritelor personale, respectul cuvenit și aprecierea ce i se cuvine fiecărui angajat sau alte facilități (servicii medicale, traininguri, teambuilding-uri).

Tema „Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice” pe care o voi prezenta în următoarele capitole, a fost aleasă deoarece consider că în toate instituțiile publice este nevoie de un sistem motivational optimizat nevoilor angajaților.

În prima parte a lucrării m-am axat pe aspecte teoretice privind motivarea angajaților, prezentând câteva din definițiile motivației prezente în lucrări de specialitate, tipurile și teoriile motivării, iar spre sfârșit teoremele managementului motivational.

Pentru partea a II-a am ales ca instituție de studiu “Consiliul Județean Prahova” și anume analiza sistemului motivational în cadrul acestei instituții. Această analiză începe cu date despre instituție, funcționarea și obiectul de activitate al Consiliului Județean Prahova, urmate de sistemul de recompensare, analiza statică și analiza dinamică a resurselor umane din cadrul acestei instituții. Spre sfârșitul analizei sunt prezentate interpretările chestionarelor aplicate celor 230 de angajați ai instituției.

La finalul lucrării, am adus o serie de concluzii și recomandări de perfecționare a sistemului motivational la nivelul Consiliului Județean Prahova.

Partea I Stadiul Cunoașterii

1. Noțiuni teoretice privind motivarea

1.1. Conceptul de motivație

Termenul de motivație provine din limba latină de la verbul movere care inseamna miscare. Motivația este o stare interioară ce energizează, activează, sau pune în mișcare un individ, canalizând, orientând comportamentul său în direcția unui țel, a unui obiectiv.

Eugen Burdus defineste motivatia ca fiind „reprezentată de gradul de orientare a unui efort persistent spre realizarea unuia sau mai multor obiective.” (Burduș, 2007, p. 214)(Se apreciază că un om este motivat pentru munca pe care o exercită atunci când el depune un efort permanent pentru a atinge anumite obiective.

Motivatia poate fi definită ca „procesul de selecție, orientare și menținere a comportamentului uman, în funcție de anumite nevoi și aspirații.” (Căprărescu & Burduș, 1999, p. 417) Prin motivație se explică de ce oamenii aleg un anumit mod de acțiune, preferându-l față de altele, de ce și-l mențin, uneori pe o perioadă îndelungată, chiar în condiții nefavorabile. La baza comportamentului indivizilor în organizație și/sau în afara ei se află multe resorturi, mai mult sau mai puțin explicite. Astfel, nota generală a definițiilor data motivării vizează atât latura fizică, cât și cea psihologică a acțiunilor umane.

Dicționarul explicativ al limbii române oferă următoarea definiție a motivării: „motivația reprezintă totalitatea motivelor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri.” (Emilian, 2003, p. 36)Rezultă că la baza conduitei morale se află mereu un ansamblu de mobiluri care sprijină realizarea unor acțiuni și care sensibilizează distinct persoana la influențele externe, făcând-o mai mult sau mai puțin permeabilă la ele.

Motivația este o temă fără un contur foarte precis, deoarece se raportează la numeroase direcții de investigație. Florin Druță afirmă în cartea „Motivația economică” faptul că „motivația declanșează sau dinamizează comportamentul. Atunci când un individ trece de la absența acțiunii la execuția acesteia, spunem ca el este motivat. Nu numai că motivația ne furnizează energia necesară pentru un anumit comportament, ci ea chiar orientează acest comportament. Motivația face ca acest comportament să fie în armonie cu trebuințele omului.” (Druță, 1999, p. 23)

1.2. Teoriile motivării

Teoriile se centrează pe nevoile invidivului la locul de muncă. Ideea principală a acestor teorii este aceea ca invidivul va fi motivat să muncească și să facă performanță dacă ceea ce primește în schimb răspunde nevoilor personale.

Din punct de vedere istoric, preocupările privind teoretizarea motivației au parcurs un drum similar managementului științific. Primele preocupări sunt semnalate la sfârșitul secolului al XX-lea, atât printre practicienii managementului, cât și printre psihologi.

Bibliografie

Burdus Eugen, G. C., 2007. Fundamentele managementului organizatiei, editia a 2-a. In: Bucuresti: Editura Economica, p. 21.

Burduș, E., 2007. Fundamentele managementului organizatiei, editia a 2-a. Bucuresti: Editura Economica.

Buzea, C., 2010. Motivația-Teorii și practici. București: Institutul European.

Căprărescu , G. & Burduș, E., 1999. Fundamentele managementului organizației. Bucuresti: Editura Economică.

Cosma, M., 2001. Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Prahova in perioada 2001-2004. In: Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Prahova in perioada 2001-2004. Ploiesti: Consiliul Judetean Prahova , p. 1 .

Deaconu A., Potgoreanu S. & Segal T., 2004. Factorul uman și performanțele organizației. București: editura ASE.

Deaconu , A. & Podgoreanu, S., 2004. Factorul uman si performantele organizatiei. București: Editura ASE.

Deaconu , A., Potdoreanu , S. & Segal, S., 2004. Factorul uman și performanțele organizației. București: editura ASE.

Dogaru, M. M. & Zaharia , V., 2016. Managementul resurselor umane și munca în echipă. București: Editura Universitară.

Donnelly, Ivancevich & Gibson, 1973. Organizations. sine loco: sine nomine.

Dragomir, G. I., 2017. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI MOTIVAȚIONAL ÎN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE TAROM S.A. Bucuresti: ASE.

Drd. Bălan , D. A., 2010. București.

Drobotă, N., 2001. Dicționar de economie. București: Editura Economică.

Druță, F., 1999. Motivația Economică. București: Editura Economică.

Emilian, R., 2003. Managementul resurselor umane. Bucuresti: Editura ASE.

Nicolescu, O., 2004. Managerii și managementul resurselor umane. Bucuresti: Editura Economică.

Pânișoară , G. & Pânișoară , I. O., 2005. Motivarea eficientă. București: s.n.

Popescu, N. I., 2009. Tendințe în managementul resurselor umane. București: Tribuna Economică.

Radu , E., 2003. Managementul resurselor umane. Bucuresi: Editura ASE.

Radu , E., 2003. Managementul Resurselor Umane. București: Editura ASE.

Robu , V. & Vâlceanu, G., 2005. Analiza economico-financiară. Ediția a II-a ed. București: Editura Economică.

Sinaia, C. A., 2001. Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (republicată). [Online]

Available at: http://colegiulagricol.ro/corp/sindicat/cursuri_sinaia/s7.pdf

[Accessed 03 03 2018].

Vârjan, D., 2005. Economii si politici sociale. București: editura ASE .

Preview document

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 1
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 2
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 3
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 4
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 5
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 6
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 7
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 8
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 9
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 10
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 11
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 12
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 13
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 14
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 15
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 16
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 17
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 18
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 19
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 20
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 21
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 22
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 23
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 24
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 25
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 26
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 27
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 28
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 29
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 30
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 31
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 32
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 33
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 34
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 35
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 36
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 37
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 38
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 39
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 40
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 41
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 42
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 43
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 44
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 45
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 46
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 47
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 48
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 49
Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de perfectionare a sistemului motivational in cadrul institutiilor publice.docx

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în...

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care...

Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste...

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor

CAPITOLUL 1 Conținutul și necesitatea cheltuielilor publice pentru protecția șomerilor 1.1 Premise ale implicării statului în protecția șomerilor...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate...

Reforma administrație publice

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea...

Managementul Instituției Publice

Prezentare generală Tranziţia spre economia de piaţă determină o transformare şi în calitatea administraţiei, conducând la profesionalism (ceea ce...

Politici Publice

Capitolul I Sistemul instituţional din România şi funcţionalitatea acestuia 1.1. Rolul statului şi implicarea administraţiei publice în România...

Ai nevoie de altceva?