Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14536
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Publicat de: Alexandru B.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.univ.dr. Ana-Mădălina Potcovaru
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. CAPITOLUL I STADIUL CUNOAȘTERII .. 5
 2. 1.1. Aspecte teoretice generale privind motivarea resurselor umane ... 5
 3. 1.2. Teorii ale motivației 8
 4. 1.2.1 Teoriile holist-umaniste . 9
 5. 1.2.2.Teoria ierarhiei nevoilor .. 10
 6. 1.2.3. Teoria ERG 11
 7. 1.2.4. Teoria bifactorială .. 11
 8. 1.2.5. Teoria X-Y . 12
 9. 1.2.6. Teoria așteptărilor .. 13
 10. 1.2.7. Teoria echității .. 14
 11. 1.3 Tipuri de motivare . 15
 12. 1.3.1 Motivarea pozitivă și negativă . 15
 13. 1.3.2 Motivarea intrinsecă și extrinsecă 16
 14. 1.3.3 Motivarea economică și moral - spirituală ... 16
 15. 1.3.4 Motivarea afectivă și cognitivă 17
 16. CAPITOLUL 2 .. 18
 17. 2. Analiza sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani ... 18
 18. 2.1. Prezentarea generală a Primăriei Municipiului Focșani . 18
 19. 2.2. Analiza SWOT a Primăriei Municipiului Focșani . 18
 20. 2.3. Analiza resurselor umane din cadrul Primăriei Municipiului Focșani 20
 21. 2.3.1. Analiza structurii forței de muncă ... 20
 22. 2.3.2. Analiza stabilității resurselor umane ... 22
 23. 2.4. Studiu privind gradul de motivație al resurselor umane din cadrul Primăriei Municipiului Focșani ... 25
 24. 2.4.1 Scopul si Obiectivele studiului realizat 25
 25. 2.4.2. Ipotezele cercetarii . 26
 26. 2.4.3. Eșantionare . 26
 27. 2.4.4. Metodologie ... 27
 28. 2.4.5. Analiza și prelucrarea datelor . 27
 29. 2.5. Analiza diagnostic a Primăriei Municipiului Focșani . 38
 30. 2.5.1. Analiza punctelor forte ... 38
 31. 2.5.2. Analiza punctelor slabe .. 39
 32. 3
 33. 2.6. Analiza ipotezelor . 39
 34. 2.7. Limitele cercetării și direcții viitoare de cercetare . 40
 35. CAPITOLUL 3 .. 41
 36. 3.Concluzii și recomandări privind sistemul motivațional din cadrul Primăriei
 37. Municipiului Focșani . 41
 38. 3.1. Concluzii .. 41
 39. 3.2. Recomandări . 42
 40. Anexe . 44
 41. Bibliografie 48

Extras din licență

INTRODUCERE

Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit,

interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor

prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de

angajați bine pregătiți, suficient motivați, dar și de o conducere pe măsură.

Principalul factor care contribuie la mulțumirea angajaților este nivelul de motivație

existent în cadrul instituției în care aceștia își desfășoară activitatea. Deoarece resursa umană

reprezintă factorul decident în cadrul unei instituții, este important să existe o comunicare

eficientă între conducere și angajați, pentru ca celor din urmă să le fie identificate nevoile și

pentru a acționa în vederea satisfacerii acestora.

Motivarea angajaților este un termen destul de amplu deoarece se poate regăsi sub

diverse forme, atât sub formă financiară, cum ar fi salariul, vouchere de vacanță, prime sau

alte recompense de ordin financiar, dar și sub formă nefinanciară, cum ar fi : apreciere pentru

munca depusă, reduceri în diverse domenii atractive pentru aceștia (sală, film, servicii

medicale), avansare pe funcții de conducere, posibilități de perfecționare și dezvoltare, etc.

De aceea, din prisma importanței pe care o are motivația, am ales tema

”Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani”, pe care

urmează să o prezint în capitolele următoare.

În prima parte a acestei lucrări m-am axat pe aspectele teoretice ale motivației,

prezentând cele mai importante definiții ale acesteia, teoriile motivației, dar și clasificarea

acesteia.

A doua parte este reprezentată de partea de cercetare a lucrării, în care am făcut o

analiză a sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani. Pentru început,

am prezentat câteva informații despre instituție, am realizat o analiza swot a acesteia, dar și o

analiză asupra resurselor umane existente în cadrul primăriei, după care am stabilit un set de

20 de întrebări adresate angajaților primăriei, iar la finalul analizei am interpretat rezultatele

chestionarului oferit de către respondenți. În urma analizei am identificat cele mai importante

puncte forte și puncte slabe ale acestei instituții, care m-au ajutat în elaborarea analizei

diagnostic.

Partea de final a lucrării a fost destinată unor concluzii și recomandări cu privire la

sistemul motivațional existent, dar și a unor modalități de îmbunătățire și perfecționare al

acestuia.

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAȘTERII

1.1. Aspecte teoretice generale privind motivarea resurselor umane

Termenul de motivație a luat naștere în 1930, provenind din limba latină, de la cuvântul

„mișcare”. În domeniul resurselor umane, acest cuvânt are înțelesul de îndemn asupra

angajatului de a pune lucrurile în mișcare. (Pell, 2007, p. 263)

Motivarea este ceea ce Vallerand & Thill defineau în 1993 drept ,,Construit

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement dirigé vers un but.”

(Vallerand & Thill, 1993, pg. 533-581). Motivația reflectă ,,o stare interioară care îl

determină pe un individ să se comporte de o manieră care să îi asigure atingerea unui anumit

scop” (Certo, 1997, p. 123). În câmpul muncii, aceasta trebuie înțeleasă drept o

disponibilitate a unei persoane de a depune un anumit efort în vederea îndeplinirii

obiectivelor organizației, având încrederea și certitudinea că munca depusă va avea drept

efect atingerea unor obiective personale. Ca atare, există un set de factori motivatori care pot

contribui la sporirea valorii subiective a muncii, ținând cont de caracteristicile indivizilor, dar

și de situațiile existente, cum ar fi: apecierea angajaților pentru munca depusă și pentru

rezultatele obținute, creșterea gradului de libertate în luarea deciziilor, atenția acordată

activităților în echipă, stabilirea obiectivelor precum și a modalităților de realizare a acestora,

etc. (Nica, 2012, p. 14)

Orice tip de organizație depinde în ceea ce privește potențialul și eficacitatea sa de

nivelul de performanță al fiecărui membru. În consecință, performanțele fiecărui individ sunt

determinate de o serie de variabile. Reușita într-un domeniu de activitate este influențată atât

de calitatea resursei umane, cât și de motivația factorului uman față de munca depusă. Putem

spune, astfel, că, potențialul de dezvoltare și capacitatea resurselor umane de a-și învinge

propriile limite, le conferă acestora unicitate. (Manole, 2006, p. 12)

Prin urmare, motivația personalului este esențială, întrucât activitatea angajaților este

cea care induce performanța organizațională în toate ariile de activitate pe care aceasta le

desfășoară.

Motivarea resurselor umane aduce în discuție principalele răspunsuri la întrebarea:

“Ce anume îi motivează și îi determină pe angajați să muncească într-un mod eficient?” Acest

aspect al managementului resurselor umane are drept scop stimularea angajaților în vederea

obținerii unor rezultate care să coincidă cu indicii de performanță stabiliți. În momentul în

care angajatul este conștient de capacitățile proprii, cunoaște valoarea reală a muncii sale și

lucrează într-o structură care îi solicită și îi valorifică abilitățile, motivația acestuia și-a atins

obiectivul.

Bibliografie

1. Burduș, E. (1999). Fundamentele managementului organizatiei. București: Editura

Economică.

2. Certo, S. (1997). Modern Management. Prentice Hall.

3. Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și

calitative. București: Editura Economică.

4. Constantin, A. (2008). Motivarea personalului pentru performanță și eficiență.

Tribuna economică, pg. 88-90.

5. Emilian, R. (2003). Managementul resurselor umane . București: Editura ASE.

6. Manole, C. (2006). Managementul resurselor umane în administrația publică.

București: Editura ASE.

7. Mathis, R. L., Panaite, N., & Rusu, C. (1997). Managementul resurselor umane.

București: Editura Economică.

8. Moldovan-Scholz, M. (2000). MAnagementul resurselor umane. București: Editura

Economică.

9. Nica, E. (2012). Managementul resurselor umane în administrația publică. București:

Editura Economică.

10. Panaite, N., & Ifrimescu, A. (2004). Management. Concepte și aplicații. Iași: Editura

SEDCOMLIBRIS.

11. Pânișoară, G., & Pânișoară, I.-O. (2005). Managementul resurselor umane. Iași:

Polirom.

12. Pânișoara, G., & Pânișoară, I.-O. (2016). Managementul resurselor umane. Iași:

Editura Polirom.

13. Pell, A. (2007). Managementul resurselor umane. București: Editura Curtea Veche.

14. Piéron, H. (1953). Vocabulaire de la Psychologie.

15. Rosulescu, R. (2015). Be smart, Be business. Preluat pe Iunie 12.06.2018, 2018, de pe

Stelian Muscalu: http://www.stelianmuscalu.ro/piramida-lui-maslow/

16. Sasu, H. (2007). Eficiența recompenselor. Tribuna economică, pg. 32-34.

17. Vâlceanu, G., Robu, V., & Georgescu, N. (2005). Analiză economico-financiară.

București: Editura Economică.

18. Vallerand, R., & Thill, E. (1993). Introduction à la psychologie de la motivation.

Éditions Études Vivantes.

Preview document

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 1
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 2
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 3
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 4
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 5
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 6
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 7
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 8
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 9
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 10
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 11
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 12
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 13
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 14
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 15
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 16
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 17
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 18
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 19
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 20
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 21
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 22
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 23
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 24
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 25
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 26
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 27
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 28
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 29
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 30
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 31
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 32
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 33
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 34
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 35
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 36
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 37
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 38
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 39
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 40
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 41
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 42
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 43
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 44
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 45
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 46
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 47
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 48
Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea sistemului motivational in cadrul Primariei Municipiului Focsani.pdf

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Ai nevoie de altceva?