Agenții economici

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1555
Mărime: 39.61KB (arhivat)
Publicat de: Mihai M.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații.

Activitatea economică este rezultatul participării simultane a milioane de indivizi ce realizează milioane de acțiuni, de acte economice.

Activitățile economice care au loc în cadrul economiei naționale a unei țări necesită prezența subiecților vieții economice, a acelor care desfășoară efectiv aceste acte economice și care sunt cunoscuți sub denumirea de agenți economici sau de operatori economici.

Definirea conceptului de agenți economici

Agenții economici sunt persoane sau grupe organizate de persoane , care participă la viață economică a societății, îndeplinind anumite roluri și având comportamente economice similiare.Ei pot fi persoane fizice sau juridice care posedă , într-un fel sau altul factori de producție pe care îi utilizează și/sau dispun și consumă bunuri produse în societate.

În cadrul fiecărei țări există un număr însemnat de agenți economici care se diferențiază între ei în funcție de:

-formă de proprietate

-sferă su domeniile de activitate în care se acționează

- formele de organizare a activității lor

Tipuri de operațiuni economice realizate de agenții economici:

a). Operațiuni asupra bunurilor/serviciilor :

- Producerea de bunuri /servicii

- Consumuri intermediare și finale

- Formarea brută a capitalului fix

- Impozituri.

b).Operațiuni de repartiție:

- Plata salariilor , impozitelor , taxelor

- Transferuri de capital

- Asigurari de bunuri.

c).Operațiuni financiare :

- Obținerea de credite

- Cumpărarea de acțiuni, obligațiuni

- Efectuarea plătii

Multitudinea și marea diversitate a agențiilor economici a impus folosirea unor criterii de grupare și caracterizarea lor.

Pe plan mondial , cea mai mare utilizare cunoaște tipologia ce stă la bază sistemului de evidența statistica a conturilor naționale, unde se disting:

1). Agenți economici producătorii de bunuri și servicii

2). Agenți economici consumatori

3). Agenți economici financiari - reprezentanții de institui financiare și de credit

4). Administrațiile

5). Străinătatea-agenți aparțin altor economii naționale .

Un alt criteriu reprezentativ este cel instituțional, care permite o calsificare logică și clară a agențiilor economici și , în același timp , permite evidențierea fluxurilor real și monetare care caracterizează circuitul de ansamblu al activității economice.

Gruparea agenților economici pe sectoare instituționale se realizează pe bază funcției lor principale în economie.Din alt punct de vedere intalim următoarele categorii de agenții economici:

Întreprinderile au caracteristici comune:

- Reprezentate de unitățile economice care produce bunuri și servicii mărfare de natură nefinanciara;

- Funcția lor principală este de a produce bunuri și servici;

- Scopul activității desfășurate este maximizarea profitului;

- Finalitatea activității economice o constituie satisfacerea nevoilor populației;

- Prin cumpărară de factori de producție și transformarea lor în bunuri de consum creează valoarea adugata plus valoarea creață în cadrul întreprinderii;

- Au o dimesiune socială : fiecare din ele , totodată un grup de oameni;

- Sunt în interacțiune permanență cu alte întreprinderi și centru de decizie din sistemul economiei și sociale în care există.

Preview document

Agenții economici - Pagina 1
Agenții economici - Pagina 2
Agenții economici - Pagina 3
Agenții economici - Pagina 4
Agenții economici - Pagina 5
Agenții economici - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Agentii economici.docx

Alții au mai descărcat și

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Metoda Taguchi

Introducere: a) Principiu metodei Metoda Taguchi s-a impus pentru că s-a dovedit că mult mai eficientă decât celelalte metode de planificare a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Activități, tehnici și strategii privind creditarea curentă

Introducere Pornind de la originea cuvântului, de la latinescul “creditum-credere”, care înseamna a crede, a se încrede, a avea încredere, se...

Impactul concentrărilor economice asupra mediului concurențial

1.1. Introducere “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au cele mai mari beneficii. Într-un timp al schimbărilor,...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Proiectarea telefonică a unui raion pe sistemul EWSD

INTRODUCERE Apariţia sistemelor de comutaţie şi de transmisie digitale a deschis perspective considerabile pentru telecomunicaţii şi informatică,...

Noțiunea de Concentrare Economică în Dreptul Concurenței

INTRODUCERE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături de libertatea de mişcare a bunurilor,...

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Ai nevoie de altceva?