Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27541
Mărime: 2.06MB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 - Conținutul și necesitatea cheltuielilor publice pentru protecția șomerilor 2
 2. 1.1 Premise ale implicării statului în protecția șomerilor 2
 3. 1.2 Modele de protecție a șomerilor și implicațiile acestora 9
 4. 1.2.1 Modelul scandinav (nordic sau social democratic) 10
 5. 1.2.2 Modelul anglo-saxon: 13
 6. 1.2.3 Modelul continental (corporstist, Renan): 15
 7. 1.2.4 Modelul sud-european (mediteranean, emergent) 16
 8. CAPITOLUL 2 - Mutații în cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile acestora 19
 9. 2.1 Mutații în dinamica și structura șomajului în economiile moderne 19
 10. 2.2 Mutații în sistemele de protecție a șomerilor (comparații internaționale) 25
 11. 2.3 Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice pentru protecția șomerilor și implicațiile acestora 31
 12. CAPITOLUL 3 - Sistemul de protecție a șomerilor în România și impactul acestuia 37
 13. 3.1 Baza legală și instituțională de protecție a șomerilor 37
 14. 3.2 Caracteristicile sistemului asigurarilor de somaj 41
 15. 3.3 Măsuri active de protecție a șomerilor și impactul acestora 45
 16. 3.4 Analiza cheltuielilor din bugetul asigurărilor de șomaj (dinamica , structura) și impactul acestora 51
 17. Concluzii și propuneri 62
 18. Bibliografie: 66

Extras din licență

CAPITOLUL 1

Conținutul și necesitatea cheltuielilor publice pentru protecția șomerilor

1.1 Premise ale implicării statului în protecția șomerilor

Istoria politicilor sociale este relativ scurtă, de aproximativ un secol. Ca disciplină științifică, politicile sociale au o istorie și mai scurtă, de aproximativ o jumătate de secol.

Unii autori plasează începutul politicilor sociale în antichitate întrucât au existat preocupări ale statelor (dincolo de într-ajutorarea comunitară) de a susține pe cei în nevoie, în caz de calamitate, foamete, război, etc. În Sumer zeitatea Nanshe simboliza justiția și echitatea socială, principii fundamentale ale politicilor sociale. În Atena se acordau echivalentul a ceea ce numim azi pensii pentru invalizii și orfanii de război, măsuri care pot fi circumscrise politicilor sociale.

Legea Săracilor („Poor Law Act”) din Marea Britanie în anul 1601, din timpul reginei Elisabeta, reprezintă un alt moment important în istoria politicilor sociale. Acest act normativ prevedea acordarea de ajutor săracilor în schimbul prestării unor munci în folosul comunității - cum le-am numi astăzi - din partea celor apți de muncă. Trebuie remarcată asemănarea cu sistemul de acordare a ajutorului social din zilele noastre. Prin această lege statul își asuma responsabilitatea pentru persoanele sărace, categorie importantă de asistați în politicile sociale și în prezent. Totuși, activitățile concrete de prevenire a cerșitului și de atragere a săracilor în acțiuni lucrative reveneau comunității locale. Astfel, legea prevedea obligația fiecărei parohii de a prelua responsabilitatea pentru proprii săraci. Săracii erau împărțiți pe categorii funcție de capacitatea de a munci. Cei inapți de muncă - bătrânii, bolnavii, puteau locui în „instituții de caritate”, un fel de aziluri ale zilelor noastre. În cazul refuzului de a munci, cei apți de muncă erau pedepsiți să trăiască în „case de corecție”, un fel de închisori. Specialiștii evidențiază și alte momente importante în istoria politicilor sociale. Războaiele napoleoniene (1799 - 1815) au avut ca efect răspândirea ideilor Revoluției Franceze în spațiul european și la o noua concepție despre rolul statului, dar și la înmulțirea problemelor sociale ale vremii: sărăcire masivă, foamete, etc. În contextul înmulțirii problemelor sociale generate de război și a schimbărilor socio-economice majore ale vremii (industrializare, urbanizare) s-a consolidat ulterior o atitudine mai degrabă negativă cu privire la extinderea ajutoarelor către anumite categorii. Pe lângă argumentul decisiv al costurilor mult prea ridicate pentru susținerea ajutoarelor, au fost invocate și alte argumente economice, demografice și chiar morale (Ricardo - scăderea salariilor, sărăcirea populației care muncește, Malthus - creșterea rapidă a populației; Bentham - demotivează munca).

Astfel, după mai bine de 200 de ani, în urma unui raport asupra Legii săracilor, aceasta este amendată (Amendamentul Legii Săracilor, 1834) în sensul limitării ajutoarelor, criteriile de eligibilitate devenind mult mai stricte. Cei apți de muncă erau obligați să muncească și trăiască în așa-numitele „case de muncă”, separați de familie, soți și copii, în condiții de viață mai precare decât cele în care trăia un muncitor sărac de pe piața muncii.

Abia la sfârșitul sec al XIX-lea schimbarea ideologică generată de Revoluția Franceză devine dominantă. Spre exemplu, școlile erau întreținute prin acțiuni de caritate, fie de biserici, fie din alte inițiative, statul făcându-și simțită prezența abia către sfârșitul secolului când, prin elaborarea Actului Educațional din 1870 susține dreptul oricărui copil la o formă de școlarizare. După 1880 școala primară devine obligatorie și gratuită.

Introducerea modelului asigurărilor sociale în Germania anilor 1880 în timpul cancelarului Otto von Bismark reprezintă însă momentul crucial în dezvoltarea politicilor sociale moderne. Pentru prima dată se încerca constituirea unui sistem de protecție pe alte principii decât cele ale ajutorului acordat celor mai săraci. Primele legi în domeniul asigurărilor sociale pot fi considerate prima implicare cu adevărat importantă a statului modern în protecția socială a indivizilor.

Au fost introduse:

- Asigurările pentru accidente industriale - 1871

- Asigurările de sănătate - 1883

- Asigurările de pensii - 1891

Mulți autori apreciază că scopul acestora nu a fost unul umanist cât mai mult politic pragmatic. Legile introduse perpetuau în fapt diviziunea și stratificarea socială prin instituirea unor privilegii diferențiate, scopul fiind de fapt loializarea indivizilor față de monarhie și stat. Soluția instituirii unor politici sociale guvernamentale cu rol protector a provenit din zona dreptei politice, din zona unor ideologii liberale sau conservatoare. Mulți specialiști în politici sociale apreciază că sistemul securității sociale este în fond de origine liberală sau conservatoare. În Germania și în alte țări vest-europene care se aflau în plină creștere economică, statul (identificat pe atunci cu interesele capitaliștilor) dorea să reducă amenințarea “stângii proletare” și să demonstreze că este capabil să susțină deopotrivă dezvoltarea economică și protecția socială. Democratizarea politică și universalizarea dreptului de vot au obligat puterea politico-economică a sfârșitului de secol XIX să adopte măsuri în favoarea muncitorilor. Competiția electorală pe care o instituie democratizarea Europei occidentale accelerează opțiunea industriașilor și a instituțiilor “statului-națiune” de a adopta programe sociale menite să asigure bunăstarea colectivă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea sistemele de asigurări se generalizează în aproape toate țările europene (nu și în SUA). Sistemele de protecție socială își extind acoperirea și își diversifică măsurile de suport. Totuși, cu greu se poate vorbi de sisteme coerente și integrative de suport.

Bibliografie

1. Bailey David. "Explaining the underdevelopment of 'Social Europe': a critical realization" in Journal of European Social Policy, v. 18, n. 3, August 2008, p. 232-245.

2. Alber. H - Law as an Instrument of Rational Practice, in: Terence Daintith/ Günther Teubner (ed.), Contract and Organization. Legal Analysis in the Light of Economic and Social Theory, Berlin/New York 1986, de Gruyter, p. 25- 51.

3. Anghelache C-tin, Romania 2003. Starea economica. Perspective, Ed Economica, Bucuresti, 2003

4. Bercusson Brian, Estlund Cynthia (eds.). Regulating labour in the wake of globalisation: new challenges, new institutions. Oxford: Hart, 2008.

5. Bienkowski Wojciech, Brada Jozef, Radlo Mariusz-Jan (eds.). Growth versus security: old and new EU members' quest for a new economic and social model. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.

6. Buzducea, D., Sisteme moderne de asistenta sociala, Polirom, Iasi, 2009;

7. Deacon, B. (1993), Developments in East European Social Policy, in C. Jones (ed), New Perspectives on the Welfare States in Europe, London and New York: Routledge;

8. Deacon, B. and Szalai, J. (1990), Social Policy in the New Eastern Europe, Aldershot: Avebury;

9. Dickens Linda (et al.). Challenges of European employment relations: employment regulation, trade union organization, equality, flexicurity, training and new approaches to pay. Alphen/Rijn: Kluwer Law International, 2008.

10. Ferge, Z.(1997) A Central European Perspective on the Social Quality of Europe in W. Beck, L.van der Maesen, A. Walker (eds.), The Social Quality of Europe, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International;

11. Filip Gh., Finante Publice , Editura Junimea, Iasi, 2002

12. Filip Gh., Voinea Gh., Lungu N., Mihailescu S., Zugravu B., Finante, Ed Sedcom Libris, Iasi, 2001

13. Greer Scott. "Choosing paths in European Union health services policy: a political analysis of a critical juncture" in Journal of European Social Policy, v. 18, n. 3, August 2008, p. 219-231.

14. Hendrickx Frank (ed.). Flexicurity and the Lisbon Agenda: a cross-disciplinary reflection. Antwerp: Intersentia, 2008. 7. ROOM Graham. "Social policy in Europe: paradigms of change" in Journal of European Social Policy, v. 18, n. 4, November 2008, p. 345-352.

15. Lazar, F., Introdurece in politici sociale comparate, Polirom, Iasi, 2010;

16. Muller, K., Ryll,A.,Wagener, H-J (1999), Transformation of Social Security Pensions in Central-Eastern Europe, Heidelberg-New York: PhysicaVerlag;

17. Neamtu, G., Stan, D., Asistenta sociala, Polirom, Iasi, 2005;

18. Nicolae D. Popescu, Finante publice, Finante, Bugete, Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 2002

19. Prelici, V., Barbat, C., Asistenta sociala in perspective integrarii europene: identitate si procesualitate, Editura Universitatii de Vest Timisoara, 2007;

20. Ringold, D., (1999). Social Policy in Postcommunist Europe: Legacies and Transition in L.J. Cook, M.A.Orenstein and M.Rueschemeyer, Left Parties and Social Policy in Postcommunist Europe, Boulder and Oxford: Westview Press;

21. SCHMID Günther. Full employment in Europe: managing labour market transitions and risks. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

22. Standing, G.(1996), Social Protection in Central and Eastern Europe: a Tale of Slipping Anchors and Torn Safety Nets in G. Esping-Anderson (ed), Welfare States in Transition. National Adaptations in Global Economies, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications;

23. Stark, D. și Bruszt, L.(1998), Postsocialist pathways. Transforming politics and property in East Central Europe, Cambridge: Cambridge University Press;

24. Szarka, A., Asigurari si protectie sociala, Editura Universitatii din Oradea, 2009;

25. Vacarel I. , Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006

26. Zamfir, C. (1995), Politica socială în România în tranzitie, în E. Zamfir și C. Zamfir (coord), Politici sociale. România în context european, București: Edit. Alternative;

- ** www.ec.europa.eu

- ** www.missoc.org

- ** www.mmssf.ro

- ** www.anofm.ro

- ** www.insse.ro

Preview document

Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 1
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 2
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 3
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 4
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 5
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 6
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 7
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 8
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 9
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 10
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 11
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 12
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 13
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 14
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 15
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 16
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 17
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 18
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 19
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 20
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 21
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 22
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 23
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 24
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 25
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 26
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 27
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 28
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 29
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 30
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 31
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 32
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 33
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 34
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 35
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 36
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 37
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 38
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 39
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 40
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 41
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 42
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 43
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 44
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 45
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 46
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 47
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 48
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 49
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 50
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 51
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 52
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 53
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 54
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 55
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 56
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 57
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 58
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 59
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 60
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 61
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 62
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 63
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 64
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 65
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 66
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 67
Cheltuielile publice pentru protecția șomerilor și implicațiile lor - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Cheltuielile publice pentru protectia somerilor si implicatiile lor.pptx
 • Cheltuielile publice pentru protectia somerilor si implicatiile lor.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Parteneriatul public privat

Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a reprezentat convingerea mea personală cum că noțiunile teoretice, odată transpuse în practică,...

Relații cu publicul

1. Relatiile Publice. Notiuni Generale Domeniul relatiilor publice este foarte important la nivelul institutiilor publice pentru ca ofera...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Probleme ale Ocupării și Șomajului în România

INTRODUCERE În ansamblul factorilor de producţie, unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă omul, baza desfăşurării multor procese...

Șomajul în România

INTRODUCERE Problema ocupării forţei de muncă a reprezentat un domeniu ce necesită o atenţie mărită datorită actualităţii sale. Şomajul este un...

Etică în afaceri

1. Ce este etica? Geneza si consacrarea economiei de piata constituie un proces complex ce presupune mecanisme si institutii purtatoare de valori,...

Rata Inflației

Capitolul 1- Notiuni introductive Inflaţia reprezintă unul dintre cele mai “nocive” fenomene economice care se manifestă în economiile...

Cheltuieli Publice pentru Sănătate

Cheltuielile publice sunt un concept financiar al cărui conţinut îl reprezintă exprimarea în formă bănească a relaţiilor economico-sociale apărute...

Șomajul

Somajul este o stare negative e a populatiei active disponibile, care nu gaseste locuri de munca din cauza dereglarii relatiei dintre dezvoltarea...

Inflație vs șomaj

Antet. Orice politică are drept scop declarat atât un nivel scăzut de şomaj, cât şi o inflaţie moderată. Aceasta, cu scopul esnţial de a creea o...

Bazele economiei

CAPITOLUL I ECONOMIA - FORMA A ACȚIUNII UMANE 1.1. Activitatea economică 1.2. Nevoile (trebuințele) economice 1.3. Interesele economice 1.4....

Ai nevoie de altceva?