Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 20370
Mărime: 3.93MB (arhivat)
Publicat de: Beatrice N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 5
 4. 1.1. Procesul de recurtare 5
 5. 1.2.Procesul de selecție 10
 6. 1.3. Procesul de integrare profesională 13
 7. CAPITOLUL II 19
 8. DESCRIEREA FIRMEI „PIZZA HUT” 19
 9. 2.1. Scurt istoric 19
 10. 2.2. Localizare și date de identificare 22
 11. 2.3. Obiectul activității 24
 12. 2.4. Organigrama firmei și resursele umane 30
 13. 2.5. Analiza structurii forței de muncă 33
 14. 2.6. Analiza principalilor indicatori economico financiari 35
 15. CAPITОLUL III 39
 16. STUDIU DЕ CAZ - RЕCRUTARЕA, SЕLЕCȚIA ȘI INTЕGRARЕA PЕRSОNALULUI LA PIZZA HUT 39
 17. 3.1.Recrutarea resurselor umane 39
 18. 3.1.1. Recrutarea pentru posturile de contabil și pizzar 42
 19. 3.2. Selecția și angajarea resurselor umane 43
 20. 3.2.1. Selecția inițială a candidaților 43
 21. 3.2.2. Procedura de angajare 45
 22. 3.2.3.Încadrarea profesională a noilor angajați. 52
 23. СОNСLUZII ȘI PRОPUNЕRI 55
 24. BIBLIOGRAFIE 57
 25. ANЕXĂ 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care ne aflăm au condus treptat la eaborarea unor noi metode și tehnici de selecție, încadrare și integrare a personalului unității.

Am considerear că această temă este una foarte importantă, deoarece, recrutarea, selecția și integrarea personalului are rolul de a stabilii exact treapta și felul muncii care îi revine fiecărei persoanel în evoluția sa.

Recrutarea și selecția resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizație care dorește nu numai supraviețuirea pe piață, ci și întărirea pozițiilor pe această piață și pătrunderea cu succes pe alte piețe noi.

Personalul unei întreprinderi cuprinde salariați încadrați permanent sau temporar, prezenți la lucru, aflați în concediu de odihnă, concediu de boală sau de studii, salariați absenți motivat sau nemotivat, cei care efectuează ziua liberă, cei trimiși să lucreze în afara întreprinderii, cei aflați în deplasare, precum și elevii și studenții aflați în timpul practicii în întreprindere, în cazul în care sunt salariați ai acesteia.

Pe baza acestor idei generale, se pot evidenția principalele motive pentru care am ales această lucrare de licență.

În primul rând, din dorința de a cunoaște cât mai bine activitatea desfășurată de societatea Pizza Hut, aici inluzând toate aspectele și toți factorii care conlucrează la desfășurarea unui management eficient în domeniu.

În al doilea rând, din dorința de a reuși să înțeleg cât mai bine conceptele de recrutare, selecție și integrarea a personalului din punct de vedere practic, nu numai din punct de vedere teoretic cum s-a întamplat până în prezent.

Lucrarea este structurată în trei capitole, după cum urmează:

Capitolul 1, intitulat Delimitări conceptuale privind managementul resurselor umane în care am definit conceptele de recrutare, selecție și integrare, și am enumerat principalele surse și metode apecifice acestor procese care sunt utilizate în cadrul societăților comerciale.

Capitolul 2, reprezintă prezentarea societății Pizza Hut Ploiești, în care am scris un scurt istoric al acesteia, localizarea și datele de identificare ale acesteia, obiectul de activitate și structura organizatorică, precum și analiza forței de muncă.

În capitolul 3, intitulat Studiu de caz-recrutarea, selecția și integrarea personalului la Pizza Hut am analizat pas cu pas aceste procese utilizate de către societate pentru posturile de pizzar și contabil primar.

În încheierea lucrării de licență am prezentat concluziile referitoare la recrutarea, selecția și integrarea personalului în general și cu procesul de recrutare, selecție și integrare dn cadrul Pizza Hut în particular.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Ioan Cindrea, Managementul resurelor umane, Editura Universității Lucian Blada, Sibiu, 2008, p.42

2. Pânișoara Ion, Managementul resurselor umane, Editura Polirom, Iași, 2005, p.156

3. https://www.wall-street.ro/selec+ie+profesional/1/data.html?=selec+ie+profesional

4. Marinaș Cristian, Manolescu A., Managementul comparat al resurselor umane, Editura A.S.E., București, 2006, p. 38

5. Bogathy, Zoltan (coord.), Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2007, p.14

6. Marinaș Cristian, Manolescu A., op.cit., p.28

7. Ioan Cindrea, Managementul resurselor umane, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2008, p.59

8. Porumb Elena Marinela, Managementul resurselor umane, Ediția a doua, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2005, p.49

9. Dr. Constantinescu Dan, Managementul resurselor umane, Editura Universitară, București, 2003, p.42

10. https://www.victorkapra.ro/wp-content/uploads/2014/10/20-de-lucruri-despre-Pizza-Hut-pe-care-trebuie-s%C4%83-le-%C8%99tii.pdf

11. https://www.wall-street.ro/articol/Economie/223399/Start-la-primul-IPO-din-fast-food-in-Romania-Cum-vad-analistii-oferta.html?utm_source=WSPRO&utm_medium=link&utm_campaign=Redirect&utm_term=AID3399

12. http://pizzahut.ro/blog/istoria-pizza-hut/

13. http://pizzahut.ro/blog/istoria-pizza-hut/

14. https://www.pizzahut.ro/

15. https://www.pizzahut.ro/docs/ph_politica_prelucrare_date.pdf

16. https://www.pizzahut.ro/

17. https://www.pizzahut.ro/meniu/pizza

18. https://www.pizzahut.com.cy/our-story

Preview document

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 1
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 2
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 3
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 4
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 5
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 6
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 7
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 8
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 9
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 10
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 11
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 12
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 13
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 14
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 15
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 16
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 17
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 18
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 19
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 20
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 21
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 22
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 23
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 24
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 25
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 26
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 27
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 28
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 29
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 30
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 31
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 32
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 33
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 34
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 35
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 36
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 37
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 38
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 39
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 40
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 41
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 42
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 43
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 44
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 45
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 46
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 47
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 48
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 49
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 50
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 51
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 52
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 53
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 54
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 55
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 56
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 57
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 58
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 59
Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Recrutarea si integrarea personalului in cadrul unei companii multinationale.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste...

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Profilul Psihoprofesional al Experților din Departamentele de Resurse Umane

CAP. 1. CADRUL TEORETIC 1. Delimitarea şi prezentarea conceptelor 1. 1. Procesul de recrutare şi selecţie profesională 1. 1.1 Definirea...

Analiza economico-financiare a Rompetrol Rafinare

CUVÂNT ÎNAINTE Petrolul sau țițeiul - in mod justificat numit si “aurul negru“, pentru calitățile sale ca și pentru avantajele ce rezultă din...

Migrațiile Internaționale ale Specialiștilor Români

Prin migratia internationala a fortei de munca se intelege procesul de trecere a fortei de munca dintr-o tara în alta, în vederea desfasurarii unei...

Externalizarea Activităților

Aspecte teoretice ale fenomenului externalizarii Ce este externalizarea (outsourcing)? În literatura de specialitate de limba engleza exista mai...

Motivarea

Debutul şi dezvoltarea unei afaceri de succes depind în mare măsură de o serie de activităţi de MRU cum ar fi: analiza postului, recrutarea,...

Influențele globalizări asupra managementului resurselor umane

Semnificatia termenului de globalizare poate fi analizata si inteleasa din diverse puncte de vedere. Fenomenul globalizarii poate fi caracterizat...

Procesul de recrutare al personalului

In prezent, în condiţiile economiei de piaţă actuale, când globalizarea şi interdependenţa economiilor statelor lumii au atins cote semnificative,...

Ai nevoie de altceva?