Fertilitate-Chisinau SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18387
Mărime: 134.38KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere .pag. 3
 2. Capitolul I. Aspectele teoretice de bază ale managementului
 3. comerțului ...pag. 6
 4. 1.1. Comerțul și funcțiile sale ...pag. 6
 5. 1.2. Specificul managementului resurselor umane și
 6. motivării în comerț ..pag. 13
 7. 1.3. Specificul gestiunii logisticii și desfacerilor în comerț ...pag. 18
 8. Capitolul II. Analiza activității firmei de comerț
 9. S.A. Fertilitatea - Chișinău ...pag. 24
 10. 2.1. Caracteristica generală a întreprinderii pag. 24
 11. 2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii pag.29
 12. Capitolul III. Modalitățile de perfecționare a sistemului
 13. managerial al SA Fertilitate-Chișinău .pag.42
 14. 3.1. Modernizarea subsistemului informațional la
 15. SA Fertilitate-Chișinău .pag. 42
 16. 3.2. Perfecționarea subsistemului organizațional pag.50
 17. 3.3. Perfecționarea subsistemului decizional ..pag. 55
 18. Încheiere .. ...pag. 60
 19. Bibliografie . .. pag.62
 20. Rezumat ... ... pag. 64
 21. Anexe pag.65

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de mărfuri, activitate care constituie conținutul comerțului, constituie una din etapele fundamentale ale circuitului economic, alături de producere, schimb și consum. În condițiile unei intensificări a relațiilor economice internaționale, problemele organizării și gestiunii comerțului capătă o importanță deosebită, cauzată de intensificarea circulației mărfurilor la nivel mondial și regional. Firmele comerciale sunt nevoite să implementeze în permanență noi metode de comerț, să utilizeze pe larg instrumentele informaționale, care întră tot mai activ în viața economică de zi cu zi.

Din punct de vedere managerial, firmele de comerț au nevoie de un sistem informațional eficient, care le-ar permite accesul rapid la cele mai recente informații din mediul de afaceri, de un sistem organizațional flexibil, care le-ar permite o reacționare rapidă la schimbările din mediu și de un sistem decizional modern și eficient, care ar corespunde la reacții prompte din partea conducerii la schimbarea cerințelor cererii, ofertei și altor factori ai mediului extern.

Dacă ne referim la mediul antreprenorial autohton, condițiile din mediul extern sunt extrem de aspre, comerțul fiind domeniul cu cea mai intensă concurență pe piață. Relativa ușurință de inițiere a unei afaceri în comerț, în comparație cu o afacere productivă, a făcut ca în Moldova să apară un număr destul de mare de rețele comerciale, supermarketuri, magazine de diferită specializare și nivel. Ca urmare, calitatea managementului întreprinderilor de comerț capătă o importanță deosebită și imprimă temei date de cercetare o actualitate incontestabilă.

Drept bază informațională a cercetării aspectelor practice ale gestiunii întreprinderilor de comerț au fost utilizate materialele întreprinderii SA Fertilitate-Chișinău, Societatea desfășoară următoarele genuri de activitate:

- importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar destinate protecției plantelor de boli și dăunători;

- prestarea serviciilor de consultare în aplicarea mărfurilor de uz fitosanitar.

Scopul tezei este de a analiza specificul managementului întreprinderilor de comerț și a modalităților de perfecționare a acestuia.

Sarcinile lucrării, care decurg din scopul acesteia sunt:

- Analiza conceptului de comerț și conținutul acestuia,

- Analiza specificului managementului resurselor umane în cadrul întreprinderilor de comerț,

- Determinarea aspectelor specifice ale managementului logisticii în cadrul întreprinderilor de comerț,

- Analiza activității întreprinderii de comerț SA Fertilitate-Chișinău,

- Determinarea căilor de perfecționare a sistemului decizional al întreprinderii analizate.

Suportul teoretico - științific al lucrării îl constituie atât literatura științifică din Republica Moldova, România și Rusia, cât și legislația Republicii Moldova și materialele contabile informative ale S. A. „Fertilitatea - Chișinău”.

Structura lucrării: Teza de licență este formată structural din introducere, trei capitole, concluzii, rezumate în limba română și engleză, o listă de referințe bibliografice.

În Introducere este formulată actualitatea temei de cercetare, sunt definite scopul și obiectivele lucrării, este arătată structura prescurtată a compartimentelor lucrării.

În primul capitol „Aspectele teoretice de bază ale managementului comerțului” este analizat conținutul comerțului și funcțiile sale și specificul managementului resurselor umane și motivării în comerț precum și unele aspecte specifice ale gestiunii logisticii și desfacerilor în comerț.

În capitolul doi „Analiza activității firmei de comerț S.A. Fertilitatea - Chișinău” este prezentată caracteristica generală a întreprinderii și realizată analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii.

Capitolul trei ”Modalitățile de perfecționare a sistemului managerial al SA Fertilitate-Chișinău” conține propuneri de modernizare a subsistemului informațional la SA Fertilitate-Chișinău, unele recomandări de perfecționare a subsistemului organizațional și subsistemului decizional.

În Încheiere sunt prezentate concluziile și recomandările rezultate din cercetarea efectuată.

Bibliografie

Legi și acte normative:

1. Legea Republicii Moldova. Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Nr.845-XII din 03 ianuarie 92/. În: Monitorul Oficial al R.Moldova din 28 februarie 1994. - nr.2/33.

2. Legea Republicii Moldova Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007. În: Monitorul Oficial, 30 noiembrie 2007, nr.184-187, p. I, art. 711.

3. Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni Nr. 1134 din 02.04.1997. În: Monitorul Oficial Nr. 38-39 din 12.06.1997.

Literatura de specialitate:

4. Bărbulescu, C. Economia și Gestiunea Întreprinderii. Ediția a II-a.- București: Economică, 1999.

5. Bărbulescu, C. Еconomia și gestiunea întreprinderii.- B.: Еconomică, 2005.

6. Bășanu, Gh., Pricop, M. Managementul Aprovizionării și Desfacerii.- B.: Еditura Еconomică, 2006.

7. Burda, A., Orheian, O. Logistica și distribuția mărfurilor.- București: Pro Universitaria, 2012.

8. Cojocaru, S. , ș.a. Managementul resurselor umane în AP.- Ch.: AAP, 2011.

9. Croitoru, G. ș.a. Strategii manageriale.- B.: Pro Universitaria, 2014.

10. Crețu, I. Managementul calității. Note de curs.- Chișinău: U.T.M, 2008.

11. Florescu, C. ș.a. Marketing.- București: Expert, 1992.

12. Hrișcev, E. Managementul inovațional.- Ch.: ASEM, 2001.

13. Istocescu, A. Stategii și Managementul Strategic al Firmei.- București: ASE, 2003.

14. Levința-Perciu, E. Motivarea personalului: provocări și soluții.- Ch.: Elan Poligraf, 2012.

15. Mărgulescu, D., Stănescu, C., David, I. Analiza Economico-Financiară. București: Oscar Print, 1999.

16. Mihăilescu, N., Raducan M. Analiza Activității Economico-Financiare.- B.: Victor, 2005.

17. Mecкoн, M., Aлбepт, M., Хeдoypи Ф. Оcнoвы мeнeджмeнтa. - M.: Дeлo, 1997.

18. Roșca P. Economia întreprinderii. Manual. Chișinău: ULIM, 2004.

19. Patriche, D. Marketing în economia de piata.- București: Optimal, 1992.

Surse internet:

20. Băeșu, C. Economia comerțului. Note de curs. - Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”/ Accesibil la www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_EC.pdf /accesat 12.03.2016/

21. Motivarea forței de vânzare/www.locomarkid.ro/site/test%202%20-%20vanzari/C%207-vanzari.doc/accesat 20.02.2016/

22. Moga, T. ș.a.Management. Curs electronic. Procesul decizional. www.biblioteca-digitala.ase.ro/accesat 22.02.2016/

23. Site-ul companiei SA Fertilitate-Chișinău/www.fertilitatea.md//accesat 12.03.2016/

Preview document

Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 1
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 2
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 3
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 4
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 5
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 6
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 7
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 8
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 9
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 10
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 11
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 12
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 13
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 14
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 15
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 16
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 17
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 18
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 19
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 20
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 21
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 22
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 23
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 24
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 25
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 26
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 27
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 28
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 29
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 30
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 31
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 32
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 33
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 34
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 35
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 36
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 37
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 38
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 39
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 40
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 41
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 42
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 43
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 44
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 45
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 46
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 47
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 48
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 49
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 50
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 51
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 52
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 53
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 54
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 55
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 56
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 57
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 58
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 59
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 60
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 61
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 62
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 63
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 64
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 65
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 66
Fertilitate-Chisinau SA - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Fertilitate-Chisinau SA.doc

Alții au mai descărcat și

Marketingul Serviciilor în Agricultură

2.1. NATURA ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR Un aspect deosebit de important asupra căruia majoritatea specialiştilor au stăruit în lucrările lor...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Evoluția teritorială a orașului Ungheni

INTRODUCERE Argumentarea temei Lărgirea domeniilor de activitate, în urma dezvoltării ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, în general trecerea...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

I. Introducere 1. Argumentare În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare...

Resursele biologice în Republica Moldova

INTRODUCERE Prezenta teză de licenţă constituie o evaluare din punct de vedere fîzico-geografic a resurselor biologice din Republica Moldova. Am...

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Studierea Epocilor de Semănat a Orzului de Toamnă după Mazăre la Boabe

Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potential înalt de productivitate. De aceea în condițiile Republicii...

Starea mediului ambiant în Republica Moldova, surse de poluare și măsuri de protecție

Întroducere Relaţiile om şi natură, în condiţiile trecerii de la economia planificată la relaţiile de piaţă şi în contextul agravării multor...

Influența epocilor de semănat asupra productivității orzului de toamnă

RECOMANDĂRI Bibliografie: Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potenţial productiv înalt. Deaceea în...

Ai nevoie de altceva?