Analiza sistemului bugetar unitar din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, ppt
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 2891
Mărime: 1.55MB (arhivat)
Publicat de: Paula D.
Puncte necesare: 9
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

 1. Capitolul 1. Noțiuni introductive 3
 2. 1.1 Conceptul de sistem bugetar public .3
 3. 1.2 Principiile bugetare .4
 4. Capitolul 2. Procesul bugetar .5
 5. 2.1 Elaborarea, aprobarea, execuția și încheierea proiectului de buget 5
 6. 2.2 Controlul bugetar .6
 7. Capitolul 3. Analiza bugetului de stat în România în perioada 2012-2016 7
 8. 3.1 Analiza nivelului total al resurselor și cheltuielilor financiare publice în mărime absolută și ca pondere în PIB .7
 9. 3.2 Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente (venituri fiscale, nefiscale, împrumutate) în România din perioada 2012-2016 10
 10. 3.3 Analiza structurii economice și funcționale a cheltuielilor publice în România din 2012-2016 14
 11. Concluzii 19
 12. Bibliografie 20

Extras din proiect

Capitolul 1. Noțiuni introductive

1.1 Conceptul de sistem bugetar public

Manifestarea proceselor și relațiilor specifice de mobilizare și utilizare a resurselor financiare publice, având ca determinant existența nevoilor comune ale membrilor colectivității, conturează accepția economică a noțiunii de buget public, care apare în aceste condiții ca un ansamblu (grup) de relații financiare prin care se realizează repartiția produsului intern brut (mobilizarea și alocarea resurselor financiare), prin intermediul autorității publice, pentru satisfacerea nevoilor colective.

Apreciat prin prisma conținutului economic specific, „bugetul exprimă procese, tehnici și relații de mobilizare a unei părți din produsul intern brut la dispoziția statului și de repartizare a resurselor respective pe destinații corespunzătoare nevoilor sale”.

Această legătură se manifestă într-un dublu sens: pe de o parte, ca relații prin intermediul cărora se mobilizează resursele bănești la dispoziția statului, iar pe de altă parte, ca relații prin care se repartizează aceste resurse către utilizatorii lor.

Pornind de la ideea că bugetul public reflectă în mod esențial procese de repartiție a produsului creat, remarcăm că acestea concretizează, după caz, în:

- repartiția primară a produsului intern brut, în cazul veniturilor care se prelevă de la întreprinderile statului sau provin din exploatarea proprietăților acestuia. În această categorie trebuie incluse și fluxurile financiare care concretizează acordarea de subvenții de către stat entităților din sectorul economic public;

- repartiția secundară sau redistribuirea produsului intern brut, în cazul veniturilor prelevate de către stat de la diferitele persoane sau entități pe baza resurselor financiare formate la dispoziția acestoraîn cadrul repartiției primare (ca profituri, salarii, dobânzi, chirii, drepturi de autor etc.), sub forma impozitelor, taxelor sau altor contribuții cu caracter obligatoriu, ca și alocarea și cheltuirea lor.

- repartiția (redistribuirea) resurselor în plan internațional, sub forma împrumuturilor acordate sau contractate, a ajutoarelor, donațiilor etc., cu o pondere mai redusă în bugetele publice.

Considerat în sens juridic, bugetul (de stat) se confundă adeseori, prin forma pe care o îmbracă, cu noțiunea de lege bugetară.

În țara noastră, reglementarea legală a bugetelor publice (legea finanțelor publice) definește generic noțiunea de buget ca fiind „documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice”.

Bugetul public, în accepția sa juridică, s-a impus în mod obiectiv ca un suport adecvat și indispensabil pentru consacrarea organizării și conducerii raționale a activităților financiare publice, constituindu-se prin prevederile pe care le cuprindea, ca un tablou evaluativ de venituri și cheltuieli publice.

1.2 Principiile bugetare

1. Principiul anualității face referire la perioada de timp în care se încasează veniturile și se efectuează cheltuielile înscrise în autorizația dată Guvernului de către Parlament, iar pe de altă parte, la perioada de timp pentru care se întocmește și se aprobă bugetul.

2. Principiul universalității - înscrierea în buget, în sume integrale, a tuturor veniturilor și cheltuielilor statului.

3. Specializarea bugetară - înscrierea în buget, aprobarea și urmărirea execuției după o schemă numită clasificația bugetară.

4. Unitatea monetară - toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională. Aceasta este realizată cu ajutorul sistemului conturilor naționale, unde regăsim atât veniturile și cheltuielile statului, cât și ale colectivităților locale și bugetului asigurărilor sociale.

5. Unitatea bugetului - înscrierea într-un singur document (buget general) a tuturor veniturilor și cheltuielilor statului. Acesta are rolul de a asigura cunoașterea și reflectarea veniturilor și cheltuielilor bugetare.

6. Realitatea bugetului - indicatorii de cheltuieli și venituri să aibă corespondent în posibilitățile reale de realizare a lor. Acest principiu necesită ca elaborarea, aprobarea și urmărirea execuției bugetului să se întemeieze pe date reale.

7. Publicitatea bugetului - conținutul bugetului să fie adus la cunoștința publicului, pentru că bugetul este considerat unul dintre documentele de interes public. Astfel, sunt utilizate mijloace de informare, precum televiziunea, presa, pentru a putea dispune toți cetățenii de aceste informații, chiar să se afle punctele de vedere ale specialiștilor.

8. Echilibrarea bugetului - egalizarea veniturilor ordinare cu cheltuielile totale pentru fiecare an bugetar, atât pentru etapa de proiectare - aprobare, cât și pentru cea de execuție, ajungând până la faza de închidere a exercițiului bugetar.

9. Neafectarea veniturilor - nu se pot rezerva anumite venituri pentru a finanța anumite cheltuieli. Astfel, nu trebuie să se administreze alte fonduri bănești din resursele bugetare ale statului, decât cele din fondul bugetar.

Bibliografie

1. Oprea, F., Sisteme bugetare publice. Teorie și practică, Editura Economică, București, 2011

2. Oprea, F., Sisteme bugetare publice, suport de curs, UAIC, 2019

3. Dascălu, Elena D., Sistemul bugetar al României, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006

4. Filip, Gheorghe, Finanțe publice, Editura Junimea, Iași, 2010

5. I. Văcărel, Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică RA, București, 2004

6. Tatiana Moșteanu, Buget și trezorerie publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006.

7. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat

Preview document

Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 1
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 2
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 3
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 4
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 5
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 6
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 7
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 8
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 9
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 10
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 11
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 12
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 13
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 14
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 15
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 16
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 17
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 18
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 19
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 20
Analiza sistemului bugetar unitar din România - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Analiza sistemului bugetar unitar din Romania.docx
 • Analiza sistemului bugetar unitar din Romania.ppt

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova

Introducere O comparatie între sistemele bugetare dintre România şi Republica Moldova va pune în evidenţa asemănările şi deosebirile la nivelul...

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE BUGETUL DE STAT 1.1. Conceptul de buget public naţional şi structura acestuia 1.1.1. Definirea şi rolul bugetului...

Structura resurselor financiare publice și factori de influență asupra formării lor

1.Caracterizare generală a sistemului resurselor financiare publice Resursele financiare în general reprezintă mijloace băneşti necesare pentru...

Structura resurselor financiare publice și factorii de influență asupra formării lor - în plan mondial, în România

1. Caracterizarea generală a sistemului resurselor financiare publice Resursele reprezintă elementele bogăţiei unei naţiuni şi se prezinta sub...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

I. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și bugetele locale . 1. Introducere: Veniturile bugetare sunt mijloace banești sau...

Ai nevoie de altceva?