Analiza comparativă dintre România și Finlanda

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4755
Mărime: 309.86KB (arhivat)
Publicat de: Virgilia S.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirila Anca Stefania

Cuprins

 1. Capitolul l: Cadrul conceptual 3
 2. 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice 3
 3. 1.2 Indicatorii utilizați pentru aprecierea dinamicii, structurii si nivelului cheltuielilor publice 9
 4. CAPITOLUL II : Analiza comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice în România și Finlanda 11
 5. 2.1. Analiza comparativă în MĂRIME ABSOLUTĂ și ca PONDERE ÎN PIB a cheltuielilor publice totale în România și Malta în perioada 2013-2018 11
 6. 2.2. Interpretarea nivelului și dinamicii cheltuielilor publice totale în România și Finlanda în perioada 2013-2018 12
 7. 2.3.Interpretarea valorilor coeficientului de elasticitate al cheltuielilor publice în raport cu PIB în România și Finlanda în perioada 2013-2018 13
 8. Capitolul III : Analiza comparative a structurii cheltuielilor publice în România și Finlanda 16
 9. 3.1 Structura ecoomică a cheltuielilor publice în România și Finlanda 16
 10. 3.1.1 Analiza comparative a structuriieconomice a cheltuielilor publice în mărimi absolute în România și Finlanda 16
 11. 3.2 Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Malta 18
 12. 3.2.1. Analiza comparativă a structurii funcționale a cheltuielilor publice mărimii absolute în România și Malta în perioada 2013-2017 18
 13. 3.2.2 Analiza comparativă a greutății specifice a principalelor categorii de cheltuieli publice din România și Finlanda 2013-2017 20
 14. Concluzii 21-22
 15. Figuri/Tabele/Grafice 23
 16. Bibliografie 24

Extras din proiect

Capitolul l: Cadrul conceptual

1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice

Cum se definesc cheltuielile publice?

Notiunea de cheltuiala publica a luat forma pe fondul evolutiei consumului de resurse, in forma baneasca, pentru satisfacerea nevoilor publice, fiind folosite cu mai multe acceptiuni, atat teoretic cat si practic, dintre care, se invoca, cel mai adesea, sensul juridic si economic.

In sens juridic, mai larg, cheltuiala publica semnifica o plată a unei sume de bani din resurse publice, angajată de crearea si functionarea entitatilor publice si, in general, de realizarea activitatilor cu caracter public, inclusiv al celor desfășurate prin intreprinderile cu capital de stat. In aceasta acceptiune, apare un complex de organisme sau entitati publice, cu competente si raspunderi fixat cu anticipație prin reglementari, cu privire la angajarea si, in final, efectuarea operatiunilor de plați, ceea ce cuprinde si configurații ale gestionarii, de ansamblu, a banului public, potrivit normelor legale.

In sens economic, cheltuiala publica precizează relatii si procese economice de repartitie a produsului intern brut, materializat in alocarea si utilizarea resurselor banesti, pentru realizarea de obiective/actiuni fiind de interes public, fie la nivel national, fie la nivel de colectivitati locale, inclusiv al entitatilor publice operative. Aceasta acceptiune cuprind procese economice de consum public al unor resurse, ce se înfăptiuesc in relație directa cu satisfacerea nevoilor de nevoi publice asumate spre a fi finantate de catre autoritatile statale.

Asadar, sub aspect economic, conceptul de cheltuiala publica precizeaza o anumita categorie de procese si relatii economice, care se desfășoara intre autoritatile de stat pe de o parte, persoane fizice sau juridice, pe de alta parte, cu prilejul alocarii si utilizarii resurselor banesti, pentru infaptuirea obiectivelor/actiunilor de interes public.

In acelasi context, simbolizând o componenta fundamentala a finantelor publice, cheltuielile publice formează, in esența, un grup de legături si procese economice in forma baneasca, prin care are loc o distribuire si utilizare practică a fondurilor financiare publice. Or, in aceasta acceptiune, se vorbeste, in mod implicit despre continutul lor economic, de relatii si procese de redistribuire financiara a produsului intern brut sau chiar a evolutiei nationale, respectiv de alocare/realocare a resurselor, in avantajul diferitelor persoane fizice si juridice aflate in poziții de beneficiari ale utilitatilor sociale, inclusiv de bani publici. Astfel, asemenena cheltuieli mijlocesc transmiterea valorii, sub forme ale bunurilor si serviciilor specifice consumului public si, in principiu, trebuie sa asigure, sub aspect financiar, functionarea normala a insitutiilor de stat, respectiv indeplinirea functiilor si îndatoririle statului. In acelasi timp, continutul lor concret i-a forme specifice obiectivelor/actiunlor finantate si se afla in plan de aplicare a programelor de guvernare ale grupurilor de persoane, (partide politice), care au puterea in stat, iar in mod obisnuit, evidentiaza mutații semnificative, atat in timp, cat si in spatiu, ce corespund obiectivelor de politica generala a statului.

Pe de alta parte, caracterul material sau nematerial al activitatilor publice ce stimuleaza alocarea si cheltuirea de resurse banesti(obtinute fie direct de catre entitatile publice din propria activitate, fie prin redistribuire de fonduri publice), determina si acceptiuni dinstincte ale notiunii de cheltuiala publica. În această ipostază, conceptul de cheltuiala publica are un sens mai larg, atunci cand se refera la totalul activitatilor cu caracter public, înglobând si pe cele din intreprinderile cu capital de stat, la care cheltuielile se îmbracă, in principiu, din venituri proprii.

Comparativ, el are un sens mai restrans, atunci cand sunt luate in vedere doar activitati nemateriale, care evoluează în institutii publice, iar cheltuielile acestora sunt, in principiu, finantate din bugetele publice ale autoritatilor de stat. In acest caz, conceptul de cheltuiala publica presupune alocarea de sume de bani din bugetele date si se substituie, deseori, cu cel de cheltuieli publice bugetare, intre care locul principal revine celor curprinse in bugetul de stat.

De asemenea, in interpretarea notiunii de cheltuiala publica, prezinta un prim interes abordarea acesteia de pe pozitiile specifice ale pricipiilor, fie clasice, fie modeste, cu privire la finantele publice. Conform conceptiilor denumite clasice, cheltuiala publica reprezinta o consumatie de valori cu caracter definitiv si irecuperabil. Ea dezechilibrează marimea produsului national si duce la o scădere a avutiei nationale, avand si un impact negativ asupra reproducerii capitalului si prosperitatii natiunilor. Aceasta explicatie se înregistrează in viziunea clasica asupra activitatii considerate neproductive a statului, care era privit doar ca un consumator de resurse, pentru a realiza activitati cu caracter public finantate din fondurile publice. In mod natural, cheltuielile publice bugetare aferente acestor obiective/actiuni doreau să fie diminuate la strictul necesar functionarii unui stat minimal, pentru ca, astfel efectul nefavorabil antrenat de ele sa devina cat mai redus.

Comparativ, in conceptia moderna, cheltuiala publica este transpusă din punct de vedere al reconsiderarii rolului atribuit statului, admitandu-se si o alta poziție, decat cea de simplu consumator de resurse pentru executarea îndatoririlor traditionale. Prevalează acum ideea ca prin rolul ce-i revine, mai ales, ca stat al bunastarii, acesta înfăptuiește o redistribuire a produsului creat cu efecte diferențiate asupra consumului, iar drept urmare, cheltuielile publice nu mai sunt doar consumuri definitive, ci si procese de realocare a resurselor, in scopul folosirii lor mai rezonabil, pe ansamblu, asigurandu-se si premise necesare recuperarii, fie si partiale, a acestora, in contextul dezvoltarii economiei.

Preponderent, invocandu-se si teoria regulaționistă, statul este prezent ca partener social, avand ca sarcină să păstreze echilibrul întregului sistem socio-economic si, concomitent, satisfacerea mai deplină a nevoilor întregii societăți.

Bibliografie

Surse web:

https://ec.europa.eu/eurostat

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia

https://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics

https://sin0nime.com/dex/

Surse cărți:

Gh. Filip., ,,Finante Publice”. Ed. Junimea

Iulian Văcărel., ,,Finante Publice”. Editia a Vl-a., Ed. Didactică și pedagogică, R.A.

Preview document

Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 1
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 2
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 3
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 4
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 5
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 6
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 7
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 8
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 9
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 10
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 11
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 12
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 13
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 14
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 15
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 16
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 17
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 18
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 19
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 20
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 21
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 22
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 23
Analiza comparativă dintre România și Finlanda - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Analiza comparativa dintre Romania si Finlanda.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Analiza mediului internațional de afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Reglementarea, calculul și contabilizarea taxei pe valoarea adăugată cu aplicație la SC Anlasen SA

CAPITOLUL I 1. IMPORTANŢA IMPOZITELOR ÎN FORMAREA VENITURILOR STATULUI 1.1. APARIŢIA IMPOZITELOR Impozitele au apărut odată cu statul, ca...

Studiu Comparativ Privind Administrația Publică Centrală pe Exemplul Finlandei și al Suediei

Capitolul 1. Administraţia publică centrală din Finlanda Model al profesionalismului, eticii şi moralei în ceea ce priveşte modalităţile de...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Studiu comparativ privind aplicarea impozitelor directe în statele membre ale Uniunii Europene

1. PREVEDERILE ACQUIS-ULUI COMUNITAR PRIVIND IMPOZITAREA DIRECTA Daca impozitele indirecte necesita un grad mare de armonizare dat fiind efectul...

Belgia - Contextul Economic Actual

1. Introducere Belgia a participat la procesul de integrare regională în Europa dinaintea formării Uniunii Europene, așa cum o știm astăzi,...

Analiza Comparativă a Indicatorilor Macroeconomici între România și Finlanda în perioada 2012 - 2016

Finlanda, denumită oficial Republica Finlanda, este o țară nordică situată în regiunea finoscandică a Europei de Nord. Se învecinează cu Suedia la...

Raport de Consultanță Privind Soluții pentru Creșterea Performanțelor în Cercetare ale Personalului Didactic la FEAA

I. Generalități. Direcții generale de creștere a perfomanței pentru cadrele didactice ale FEAA Context general În ultima perioadă a devenit mai...

Ai nevoie de altceva?