Veniturile bugetelor unităților

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1678
Mărime: 28.42KB (arhivat)
Publicat de: Nadia B.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Guțu
Chisinau, R. Moldova
Veniturile obtinute de u.a.t. in RM. 2018.

Extras din referat

Procesul complex al constituirii si repartizarii resurselor financiare publice, circulatia fluxurilor financiare catre si de la bugetul de stat, este asigurat prin structuri institutionale specifice, bine delimitate din punct de vedere al atributiilor care le revin, apartinand statului de drept.O prezentare a acestora nu se poate face altfel decat in functie de ierarhizarea lor din punct de vedere al reprezentarii si al atributiilor care le revin.

Dependența financiară a autorităților publice locale subminează totalmente noțiunea de autonomie locală și creează o dependență totală de autoritățile publice centrale.

Sistemul actual al finanțelor publice locale suferă cel mai mult din cauza faptului ca parametrii de bază ai bugetelor locale nu sunt elaborați și aprobați în conformitate cu careva act legislativ, dar sunt rezultatul negocierilor dintre primărie și raion și dintre raion și Guvern ( în persoana Ministerului Finanțelor ) . Altfel spus procesul bugetar la nivel loccal iese din cîmpul legal și trece în cel al relațiilor interpersonale.

Sistemul finanțelor publice locale trebuie să asigure autonomia autoritășilor publice locale în procesul de elaborare , aprobare și executare a bugetelor locale,iar transferurile trebuie să fie executate în baza unor reguli clare.

În condițiile cînd autorităților publice locale, pe de o parte , le sunt indicate normativele de cheltuieli, iar pe de altă parte le sunt aprobate structura și volumul veniturilor , lor nu le rămîne decît executarea pur tehnică a bugetului . Acest lucru face ca ele să nu se simtă proprietari cu drepturi depline asupra resurselor financiare, dar sunt în poziția de asimilatori de resurse.

În opinia mai multor aleși locali fnanțele publice au o influență majoră asupra perfomanței autorităților publice locale. Venitul autorității locale este uneori considerat a fi un indicator al nivelului de conducere în localitatea dată. Un buget mai mare poate crea o cooperare între principalii actori sociali din colectivitate ,punînu-le la dispoziție un teren ma mare pentru activitate, și stimulează colaborarea între ei , care duce, în final la creșterea performanțelor .

În cazul unui buget mai mare, putem vorbi și de un grad de receptivitate mai înalt autorităților administrației publice locale,fiindcă mai multe nevoi sociale pot fi satisfăcute.

Însă nu numai resursele financiare din bugetull de stat sunt importante ,dar și propriile surse semnificative .Dependența financiară de resursele bugetului de stat descrește autonomia locală, chiar dacă fluxul financiar este considerabil. Acest indicator este determina gradul de receptivitate a autorităților publice locale, se dictează cheltuirea lor , astfel că autoritaea locală poate să implementeze legi bune, însă acestea răspund răspund unor cereri externe Dependența financiară este determinată de venitul din taxele locale versus finanțarea din buget.

Deci, începînd cu anul 1995, cînd s-au pus bazele APL, lor permanent le-au revenit diverse responsabilități care nici pe departe nu erau acoperite financiar, cum ar fi ( protecția mediului înconjurător, activități pentru tineret la nivel local, dezvoltare social- economică, amenajarea teritoriului și urbanistică, transportul auto de călători, reparația drumurilor, construcția gazoductelor , etc )

Problematica și Soluțiile autorităților publice locale în domeniul veniturilor bugetelor unităților administrativ-teritoriale:

1. Lipsa unui mecanism care ar stimula la nivel local extinderea și consolidarea bazei de impozitare a comunității

Soluție : Este necesar de a elabora anumite mecanisme ,care ar stabili criterii reale și drepturi foarte clare și sigure,pe o perioadă strictă de timp, pentru administrațiile publice locale, care le-ar permite să obțină o cotă sigură din veniturile generale de stat colectate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale de la agenții economici. În felul acesta vor fi nemijlocit interesați în susținerea inițiativei private din unitatea economică respectivă și totodată liderii locali vor avea stimulente suplimentare privind atragerea de noi agenți economici în comunitatea pe care o reprezintă.

2. Stabilirea unei cote-parte din buget necesară pentru angajarea speciliștilor în primării în funcție de necesitate.

Soluție : Pentru a găsi o soluție la chestiunea respectiva și a da posibilitate autorităților locale sa soluționeze în mod independent, în funcție de situația creată, problema privind unitățile de personal, fără a se impune restricții de către Guvern , se propune să se stabilească , după criterii stricte, o cotă parte din bugetul local , care să fie utilizată în exclusivitate pentru angajarea și remunerarea speciliștilor în primărie în dependență de necesitatea la moment . Experții în domeniu susțin că această cotă ar putea varia între 10-15 % din mărimea bugetului local, în funcție de mai multe componente și cu siguranță ar da posibilitate Consiliului Local să rezolve problema statelor de personal. Principiul acesta funcționează eficient în mai multe state europene, pemițînd autorităților locale un grad mai mare de libertate în rezolvarea problemei date, angajînd specialiști la primărie permanent ori part-time în funcție de necesitatea soluționării problemelor din comunitate.

Bibliografie

Legislație :

1. Legea nr 397 privind finanțele publice locale nr 397 din 16-10-2003

2. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetare nr 181 din 25-07-2014

3. Legea privind statul juridic special al Găgăuziei nr 344, din 23-12-1994

4. Legea privind administrația publică locală nr 436 din 28-12-2006

5. Carta Europeană a Autonomiei Locale a Consiliului Europei.

Literatura de specialitate :

1. Dreptul Finatelor Publice, Mircea Ștefan ,Ed a 5, Editura Sfera SRL, Cluj - Napoca 2006, p112

2. Drept financiar .AL. Armeanic .Editura Catedra ASEM, Chișinău 2008, p 223

3. Analiza sistemului finanțelor publice locale în RM ,Veaceslav,Ionită IDIS, Chisinau 2003 , p 16

4. Descentralizarea - elementele unui model, Victor Popa, Tipografia Centrală ,Chișinăău 2006, p 26,

5. Dinamica finanțelor publoce locale în condițiile re-centrallizării puteriide stat ,V.Ionită , Tip ,Centrală , Chisinau 2004 , p 12-15

6. Probleme actuale ale dezvoltarii locale, Liubomir Chiriac,Tip. Centrală, Chisinau 2004, p17-18

7. Standarte de performantă in APL . Victor Mocanu, ,Tip. Centrală, Chisinau 2004, p 15,21,24 ..

8. Analiza functionala a puterilor locale - metoda și concept, Igor Munteanu,,Tip. Centrală, Chisinau 2004, p17-18.

9. M.Orlov,B.Negru ,C.Eugenia,”Quo Vadis Moldova ?”,Chișinău 2002,”Tipografia centrală”p.98.

10. Joel Boudine,”La distinction entre collectivite territoriale,variation semantique ou juridique?”Revue de droit Public ,1992,p.171.

Preview document

Veniturile bugetelor unităților - Pagina 1
Veniturile bugetelor unităților - Pagina 2
Veniturile bugetelor unităților - Pagina 3
Veniturile bugetelor unităților - Pagina 4
Veniturile bugetelor unităților - Pagina 5
Veniturile bugetelor unităților - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Veniturile bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Particularități ale regulamentului de ordine internă și contractul colectiv de munca

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către...

Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen...

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre...

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele...

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru...

Managementul programelor și proiectelor europene

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ZONA 4 COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR din orașul Amara,județul Ialomița. BENEFICIARUL (APLICANTUL):Primăria...

Raporturile dintre Legea contenciosului administrativ nr 554-2004 și Codul de procedură civilă

I. Noțiunea Conceptul de contencios vine din limba latină din verbul ”contendo” având semnificația de dispută sau ceartă. Așadar când spunem...

Te-ar putea interesa și

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Monografia Complexului Hotelier - SC Moldova SA

S.C. COMPLEX HOTELIER MOLDOVAS.A. este organizată ca o societate pe acţiuni, condusă de Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă este...

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Bugete Publice și Fiscalitate

PREZENTARE S.C. IMROM S.A. Sediu: Str. OGOARELOR 6 cod 611047, LOC. ROMAN, JUD. NEAMT România. Tel. (40)-0233 740302 Fax: (40)-0233 743659...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Bugetul de stat

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiintei finanţelor, la definirea căreia...

Monografie fiscal bugetară la agentul economic SC Rosilcom SRL- Adjud

CAP I Scurt istoric Societatea Comerciala ROSILCOMSRL s-a infiitat in 1992 de catre 2 actionari si este inregistrata la Registrul Comertului cu...

Ai nevoie de altceva?