Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2960
Mărime: 67.74KB (arhivat)
Publicat de: Clarisa Toth
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen lung, prin creșterea productivității și a eficacității angajaților și prin dezvoltarea competențelor acestora. Este un proces continuu, dinamic, orientat către viitor, care are ca scop optimizarea activității organizației, și care implică o înțelegere comună a obiectivelor organizaționale și a standardelor de performanță și competență dezirate.

Proiectarea unui sistem eficace de management al performanței pornește de la rezultatele analizei muncii și nu poate fi implementat fără o descriere clară a atribuțiilor și responsabilităților fiecărui post și a competențelor necesare pentru ocuparea acestuia. Pentru performanță în activitate, este necesară compatibilitatea dintre angajat și cerințele generale și specifice ale postului, un factor de măsurare a acesteia fiind evaluarea performanțelor individuale.

În această lucrare doresc să evidențiez importanța încorporării în evaluarea perfomanțelor personalului adminstrației publice a mai multor forme de evaluare, cu precădere evaluarea gradului de satisfacție a cetățeanului cu privire la serviciile oferite de către instituții și evaluarea de către colegi, acestea fiind necesare pentru a se contura o perspectivă cât mai cuprinzătoare a raportului dintre individ și organizație.

Procesul de măsurare a performanței în sectorul public este recunoscut ca fiind unul dificil, datorită multitudinii persoanelor implicate - clienți curenți și potențiali, cetățeni cu drept de vot, reprezentanși aleși, organizații nonprofit, sindicate etc., datorită lipsei unui mediu concurențial, naturii serviciului public oferit, compexității mediului socio-politic dar și datorită influenței valorilor politice. Pornind de la aceste considerente generale, se pot identifica cinci categorii de performanțe în instituțiile publice: financiare, bugetare, manageriale, politice și profesionale, care determină semnificativ celelalte categorii de performanțe.

Noțiunea de evaluare a performanțelor a fost definită de-a lungul timpului de importanți specialiști în domeniu, fiecare aducând în discuție noi aspecte și orientări ale întregului proces. În sens larg, evaluarea performanțelor este procesul prin care un evaluator apreciază sau estimează performanța unui individ în raport cu standardele stabilite, precum și cu reprezentarea sa mentală, propriul sistem de valori sau cu propria percepție privind performanța obținută.

Evaluarea performanțelor este un proces indispensabil pentru managementul resurselor umane, având ca scop determinarea gradului de performanță a unui salariat în raport cu standardele stabilite, fiind fundamentală pentru dezvoltarea performanțelor profesionale, fapt ce conduce la creșterea beneficiilor atât pentru organizație, cât și pentru individ.

Bibliografie

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ghidul angajatorului în funcția publică

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2015-2020

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Rapoartele privind managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, 2009-2019

Chraif, M. (2013), Tratat de psihologia muncii. Aplicații practice în organizații și resurse umane. Volumul I. Fundamentele psihologiei muncii, București: Editura Trei, 324-396

Daley D. (1992), Public Productivity and Management Review, Pay for performance, Performance Appraisaland Total Quality Management, vol. 16, nr.1, United States of America, 39-49

Novac C. (2012) Evaluarea performanței angajaților, Note de curs, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Ordonanța de Urgență a Guverului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii, Iași: Polirom, 58-75

Primăria Sectorului 5 București, Procedură operațională privind evaluarea performanțelor

Schmitt, N. W. PhD & Highhouse, S. PhD (2013), Handbook of Psychology. Volume 12: Industrial and organisational psychology, United States of America: John Wiley & Sons Inc., 61-103, 141-183

Vărzari, A. (2017), Revista Administrarea Publică, Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică, Chișinău: Academia de Administrare Publică

Preview document

Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 1
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 2
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 3
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 4
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 5
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 6
Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Particularități ale regulamentului de ordine internă și contractul colectiv de munca

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către...

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre...

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele...

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru...

Managementul programelor și proiectelor europene

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ZONA 4 COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR din orașul Amara,județul Ialomița. BENEFICIARUL (APLICANTUL):Primăria...

Raporturile dintre Legea contenciosului administrativ nr 554-2004 și Codul de procedură civilă

I. Noțiunea Conceptul de contencios vine din limba latină din verbul ”contendo” având semnificația de dispută sau ceartă. Așadar când spunem...

Administrația publică - Consiliul local

Considerații generale Administrația publică, ca și categorie de autorități reprezentând puterea executivă este un subsistem în cadrul...

Te-ar putea interesa și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Perfecționarea Structurii Instituționale și a Procesului Decizional în România în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

Introducere În contextul aderării la Uniunea Europeană, România, la fel ca toate celelalte state candidate, se vede în situaţia de a-şi reforma...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Evaluarea performanțelor angajaților în administrația publică

I. Evaluarea performanţelor Motto: “Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi...

Funcția și funcționarul public

Personalul administratiei publice Orice domeniu de activitate al vietii politice,economice,sociale,ca si al celui administrativ din orice tara...

Funcționarii publici în administrația publică

a. Definitie Functionarul public este persoana fizica investita cu o functie publica cu caracter de permanenta în serviciile autoritatii centrale...

Funcționarul Public

Cap 1. Funcţionarul Public 1. Funcţionarul public. Concept şi tipologie Noţiunea de funcţionar public a fost definită pentru prima dată în...

Ai nevoie de altceva?