Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 11 din 24

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice

1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper, concepția potrivit căreia funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuții în realizarea competenței unei autorități publice, ce... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consiliul European

1. Scurt istoric al Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Competența organelor fiscale

1. Introducere Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedura ficală distinge organele fiscale ca organul fiscal central, organul fiscal local, precum și alte instituții publice care administrează creanțe fiscale. În sensul legii organul fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală adică... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bilanț contabil

1. Sistemul bugetar Sfera de activitate care formează, sistemul bugetar din țara noastră cuprinde: învățământul, sănătatea, cultura, apărarea țării, justiția, autoritatea publică, protecția mediului înconjurător, asistența și protecția socială, activități de interes strategic, transporturi și telecomunicații,... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică locală - reglementări privind înfiinanțarea unui club sportiv municipal

1. Administrația publică locală Regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale reglementează Legea 215 din 2001, republicată și modificată prin multe ordonațe. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consiliul fiscal și rolul sau în promovarea politicilor fiscal-bugetare

I. Consiliul fiscal - accepțiuni și caracteristici Consiliile fiscale reprezintă instituții fiscale independente care au drept scop pregătirea previziunilor macroeconomice pentru întocmirea bugetului public, monitorizarea performanțelor fiscal precum și emiterea de avize privind zona fiscală și bugetară (Comisia... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategii de marketing și utilitatea lor în organizația publică

Capitolul I. Intoducere- aspecte teoretice în domeniul Marketingului Marketingul public reprezintă funcția organizațională și un process de furnizare, creare și comunicare a unor servicii publice pentru anumiți clienți și are rolul de a coordona realția cu aceștia în scopul de a satisfice nevoile organizației și a... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decât un simplu... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect de intervenție socială

I. Prezentarea comunității locale Municipiul București este cel mai aglomerat oraș al României, cu o populației de 2.121.794 locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Totodată, acesta reprezintă cel mai important centru industrial, cultural, istoric și comercial al țării. Într-o... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza mijloacelor de administrare eficientă a bunurilor ce aparțin statului și unităților

În dreptul românesc, încă de la începutul secolului al XIX-lea, apar primele acte juridice care fac referire la noțiunea de proprietate publică, și anume Regulamentele Organice. Mai apoi, în cea de-a doua jumătate a aceluiași secol, sunt promulgate legi prin care se impune noțiunea de domeniu public, sub domnia lui... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Autorizarea activității farmaceutice

Introducere Actualitatea și importanta temei Actualmente sistemul farmaceutic al Republicii Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme, cum ar fi: - scăderea drastică a calității serviciilor farmaceutice prin implicarea nespecialiștilor în exercitarea activității farmaceutice; -micșorarea accesibilității... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice în domeniul mediului și energiei

I.Politica de mediu Politica de mediu a fost adoptată în Consiliul European de la Paris în anul 1972. Aceasta a urmărit echilibrul între creșterea economică susținută și necesitatea măsurilor de politică comunitară de mediu, urmărind crearea unei Europe rezistente la schimbări. Titlul de ”mediu” a fost introdus în... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații sub forma de mesaje, texte scrise, între doi indivizi, numiți emițător și receptor. ”Comunicarea... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Orange Business Services

1. Scurt istoric al activitatii firmei- domeniul de activitate, momentul infiintarii firmei, locul desfasurarii activitatii. Incepand cu data de 01.07.2019, divizia B2B din cadrul Orange Romania va folosi brandul Orange Business Services (OBS) pentru serviciile IT&C, marcand prima asociere de acest tip cu liderul... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Abuzul de poziție dominantă

Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de putere economică pe care o are o firmă, fapt care îi permite să împiedice menținerea unui mediu concurențial pe piața relevantă și, în acest fel, să se comporte, într-o... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Competența organelor fiscale

Precizări prealabile În vederea colectării veniturilor și asigurării supremației puterii de stat, statele centralizate medievale românești și-au creat organe regionale și locale cu atribuții fiscale, militare și judecătorești. Precizarea competenței lor teritoriale a impus crearea unităților... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza temelor politice abordate de ziarele Gazeta de Cluj și Monitorul de Cluj

Gazeta de Cluj Monitorul de Cluj Data Titlul știri Observații Data Titlul știri Observații 16.04.20 Nici o strie in categoria Politica a ziarului 16.04.20 O senatoare PNL anunță că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID -19 unui parlamentar PSD Sursă știri - Răspuns a unei senatoare PNL, la afirmațiile... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici fiscal-bugetare neokeynesiste și eficiența lor

Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Șomajul

Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiil tuturor tarilor. Notiunrea de somaj provine de la cuvantul “chomage” din limba franceza, la randul sau preluat din limba greaca “cauma” care insemna “caldura mare” din cauza careia se intrerupea orice activitate. La origine... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Eficiența politicilor fiscal-bugetare keynesiste

Capitolul I. Conținutul politicii fiscal-bugetare 1.1 Concepte privind politica și principalele componente ale acesteia În literatura de specialitate, expresia "politică generală", care este utilizată în mod regulat cu importanța "politicii generale de stat", care se regăsește fundamental în metodologia solidă a... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat al României și al Austriei

Capitolul I. Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Introducere Problema cheltuielilor publice cu timpul a devenit un domeniu larg de interes în sfera unor decizii ce ține de factorii de conducere, în special cei de la nivel macroeconomic, în contextula unei integrări în cadrul unor modele de creștere economică.1... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii publice (bugetare) în România și Bulgaria în perioada 2011-2015

Structura resurselor financiare publice conform clasificarilor oficiale Prin resurse financiare publice înțelegem ,în principiu, totalitatea mijloacelor bănești care se administrează de către autoritățile publice pentru îndeplinirea obiectivelor , funcțiilor și îndatoririlor ce le revin, asigurând structurilor... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în teritoriu, deoarece, de regulă, autoritățile centrale nu pot rezolva singure și în mod exclusiv acele sarcini executive ce revin în mod specific nivelului local de abordare. În... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza județului Sibiu

Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie