Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 11 din 25

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel putând într-un final să realizăm o comparație între România și celelalte state U.E. În primul capitol ne propunem să vorbim despre forma de guvernământ din România putând... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cum este reglementata telemunca în legislația romana

Legea nr. 81/2018 definește telemunca drept forma de organizare prin care salariatul își îndeplinește, în mod regulat și voluntar, atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de munca amenajat de angajator, cel puțin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Competențele de conducere ale liderului

Introducere Liderii militari conduc prin influențarea, motivarea și inspirarea organizațiilor lor interne și a mediului extern din jurul lor. Ca lider, abilitatea de a conduce alții este cea mai fundamentală dintre competențele de bază. Pentru a-și atinge succesul, liderii stabilesc o viziune clară și dezvoltă... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

1. Conceptul de audit intern În definiție, auditul intern este o activitate independentă, de asigurare și consultanță obiectivă, concepută pentru a adăuga valoare și a îmbunătăți operațiunile unei organizații. Acesta ajută o organizație să își îndeplinească obiectivele, aducând o abordare sistematică și... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teoria separației puterilor în stat

Teoria separației puterilor în stat În lucrarea sa Despre Spiritul Legilor, filosoful iluminist Charles-Louis de Decondat Baron de Brede et de Montesquieu (1689-1755)teoretizează principiul separației puterilor în stat .Acest principiu fundamental ,în secolele urmatoare va fi pus în practică de toate statele care... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Noțiuni generale de drept și de drept civil

Termenul „drept” este folosit în limbajul cotidian cu mai multe sensuri. Astfel, într-o primă accepțiune, aceea de drept subiectiv, noțiunea desemnează prerogativa, posibilitatea recunoscută unei persoane de a face ceva ori de a pretinde ceva de la un alt subiect de drept. Ca exeplu putem lua: dreptul de a se... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Protecția minorităților în dreptul internațional

SITUAȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR MINORITĂȚILOR După cel de-al doilea război mondial, sarcina ocrotirii drepturilor omului și a creării normelor juridice pentru îndeplinirea acestui scop a fost încredițată Organizații Națiunilor Unite. După expunerea principiilor generale ale recunoașterii și ocrotirii drepturilor... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Propunere politică publică agricultură

I. PREZENTAREA DOMENIULUI Agricultura este ramura a productiei materiale, in care , cu ajutorul plantelor verzi si sub actiunea diriguitoare a omului are loc transformarea energiei cinetice a soarelui in energie potentiala-materia organica, singura forma de energie accesibila organismului omenesc si animal; este... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Serviciile de utilitate publică în cadrul comunei Aricesti Rahtivani

INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba cărora activează. Fiecare individ care compune o comunitate locală are un anumit nivel de expectanță, are o serie de dorințe care se regăsesc în dorința de a avea un... citește mai departe

49 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Integritatea ca valoare etică

Integritatea este practica de a fi cinstit și de a arăta o aderență consecventă și fără compromisuri la principii și valori etice și morale puternice. În etică, integritatea este considerată drept onestitatea și veridicitatea sau exactitatea acțiunilor cuiva. Integritatea poate fi în opoziție cu ipocrizia, în... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii. Sistemul de pensii din România a suferit numeroase reforme, care vizează îmbunătățirea durabilității sistemului confruntat cu schimbări structurale de natură demografică, în sensul unei ponderi sporite a... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiu privind datoria publică în perioada 2009-2018 în România

Datoria publică Datoria publică reprezintă totalitatea obligațiilor financiare interne și externe alestatului, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau de autoritățile administrației publice locale de la diverși creditori ,... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Reconstruirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în lumină legii 18-1991

1. Introducere România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republica. Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privată este... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inventarierea patrimoniului

1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice, instituții publice autonome și instituțiile publice subordonate, au obligația să întocmcesc situații financiare trimestriale și anuale, care, conform... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice

1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper, concepția potrivit căreia funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuții în realizarea competenței unei autorități publice, ce... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consiliul European

1. Scurt istoric al Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, în cadrul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Competența organelor fiscale

1. Introducere Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedura ficală distinge organele fiscale ca organul fiscal central, organul fiscal local, precum și alte instituții publice care administrează creanțe fiscale. În sensul legii organul fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală adică... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bilanț contabil

1. Sistemul bugetar Sfera de activitate care formează, sistemul bugetar din țara noastră cuprinde: învățământul, sănătatea, cultura, apărarea țării, justiția, autoritatea publică, protecția mediului înconjurător, asistența și protecția socială, activități de interes strategic, transporturi și telecomunicații,... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică locală - reglementări privind înfiinanțarea unui club sportiv municipal

1. Administrația publică locală Regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale reglementează Legea 215 din 2001, republicată și modificată prin multe ordonațe. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consiliul fiscal și rolul sau în promovarea politicilor fiscal-bugetare

I. Consiliul fiscal - accepțiuni și caracteristici Consiliile fiscale reprezintă instituții fiscale independente care au drept scop pregătirea previziunilor macroeconomice pentru întocmirea bugetului public, monitorizarea performanțelor fiscal precum și emiterea de avize privind zona fiscală și bugetară (Comisia... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategii de marketing și utilitatea lor în organizația publică

Capitolul I. Intoducere- aspecte teoretice în domeniul Marketingului Marketingul public reprezintă funcția organizațională și un process de furnizare, creare și comunicare a unor servicii publice pentru anumiți clienți și are rolul de a coordona realția cu aceștia în scopul de a satisfice nevoile organizației și a... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decât un simplu... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect de intervenție socială

I. Prezentarea comunității locale Municipiul București este cel mai aglomerat oraș al României, cu o populației de 2.121.794 locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Totodată, acesta reprezintă cel mai important centru industrial, cultural, istoric și comercial al țării. Într-o... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza mijloacelor de administrare eficientă a bunurilor ce aparțin statului și unităților

În dreptul românesc, încă de la începutul secolului al XIX-lea, apar primele acte juridice care fac referire la noțiunea de proprietate publică, și anume Regulamentele Organice. Mai apoi, în cea de-a doua jumătate a aceluiași secol, sunt promulgate legi prin care se impune noțiunea de domeniu public, sub domnia lui... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Autorizarea activității farmaceutice

Introducere Actualitatea și importanta temei Actualmente sistemul farmaceutic al Republicii Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme, cum ar fi: - scăderea drastică a calității serviciilor farmaceutice prin implicarea nespecialiștilor în exercitarea activității farmaceutice; -micșorarea accesibilității... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview