Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 16 din 24

Proiect de intervenție socială într-o comunitate privind victimele violenței domestice

I. DESCRIEREA COMUNITATII LOCALE Iași este cel mai important municipiu din județul omonim, precum și din Regiunea Nord-Est, fiind încadrat în categoria polilor de creștere la nivel național, depășind ca populație și importanță celelalte municipii reședință de județ ale regiunii. Conform bazei de date TEMPO a... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul organizațional

Abstract: Omul prin natura lui este o ființă socială. În epoca modernă, progresul tehnico-științific a adus la o strictă specializare a muncii omului, ceea ce-l obligă să-și desfășoare activitatea în colectiv, să coopereze cu alții pentru realizarea bunurilor și serviciilor necesare satisfacerii nevoilor lui... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020

CAP.1 INTRODUCERE 1.1 SCURTĂ PREZENTARE Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi. Dezvoltarea durabilă o constituie asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, dar și accesul larg la serviciile... citește mai departe

102 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul achizițiile publice în România

1. Suportul legislativ si domeniul de aplicare al achizitiilor publice. 1.1. Cadrul institutional si legislativ. Sistemul achizițiilor publice desemneaza ansamblul regulilor si acțiunilor care privesc modul de cheltuire a banilor publici în interesul comunității, in scopul achizitionarii de produse, servicii și... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Resursele umane în contextul globalizării

Analiza la nivelul macro a proceselor economice, simultan cu abordarea lor dinamică, a conturat noi concepte, printre care și cele de creștere și dezvoltare economică. Din multitudinea de noțiuni utilizate pentru a investiga procesele macroeconomice, frecvența cea mai mare o au termenii de creștere, dezvoltare,... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Asigurații - Drepturile și obligațiile asiguraților

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. Sunt... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Cercetare de Marketing Carrefour

CAPITOLUL I: Prezentarea SC. CARREFOUR ROMÂNIA S.R.L 1. Scurt istoric Carrefour a inventat ideea de hypermarket în 1963, produse de propria marcă în 1976 și "Filières Qualité Carrefour" sisteme de calitate de garantare în 1992. Ca urmare, inovarea reprezintă punctul său forte . Pentru a-și servi mai bine clienții... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Protecția drepturilor omunlui în cadrul Organizației Națiunilor Unite

1. Primele preocupări pentru protecția drepturilor omului Ideea protecției drepturilor fundamentale ale persoanei nu aparține doar timpurilor noastre. Recunoașterea universală a drepturilor, departe de a fi o întâmplare fericită, este rodul evoluției umanității, a unui demers care se găsește în diferite măsuri, mai... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reguli privind interpretarea tratatelor internaționale

1. Definiția și clasificarea tratatelor Dreptul tratatelor ca ramură a dreptului internațional reprezintă totalitatea normelor convenționale și cutumiare, ce reglementează ordinea de încheiere, acțiune și încetare a tratatelor internaționale. Aceasta este una dintre cele mai vechi și mai importante ramuri ale... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Oportunități de finanțare a proiectelor din Agenda Sportivă

1. Importanța sportului Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. În primul rând, practicarea sportului ajută la arderea grăsimilor din organism, implicit, ajută la eliminarea kilogramelor în... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcția și funcționarul public

CAPITOLUL I: FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC 1.1. Noțiunea și trăsăturile funcției publice Problematica funcției publice și a funcționarilor publici constituie o temă de mare actualitate pentru dreptul administrativ și științele administrative. În vederea definirii într-o manieră cât mai completă funcția... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind Ministerul Educației Naționale din Suedia, Franța și România

Argumentarea alegerii temei Am ales această temă privind Ministerul Educației din Franța și cel din Suedia deoarece acestea dețin un rol esențial în asigurarea unui mediu prielnic dezvoltării generațiilor viitoare și în păstrarea unui nivel ridicat de cultură, educație, contribuind în același timp la o bună formare... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procedura emiterii-adoptării actelor administrative

1. NOȚIUNEA ACTULUI ADMINISTRATIV Actul administrativ ocupă locul central în cadrul formelor concrete de realizare a activității administrației publice. Actul administrativ a fost subiectul multor definiții distincte, fiecare autor ținând să aducă ceva nou atunci când a definit această noțiune, de aceea nu se... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Factorii motivaționali și sistemul de recompensare a personalului din Administrația publică

Capitolul I. Motivația 1.1. Conceptul de motivație și formele pe care le îmbracă aceasta Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - trebuințe, tendințe, afecte, interese,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Generarea diagramelor de tip pai

Temă: LUCRUL CU DIAGRAME (GRAFICE) DE TIP PAI IN WORD STUDIU DE CAZ Rata de promovare la examenul de bacalaureat a inregistrat o crestere din 2013 pana in anul 2016 conform tabelul 1. tabelul 1-rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2013 2014 2015 2016 56.44 60.65 66.41 66.7 GENERAREA DIAGRAMELOR... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Surse de finanțare a proiectelor de investiții

Notiuni generale despre investiti Investitiile reprezinta cel mai important stimul pentru orice activitate economica. In cadrul economiei nationale, investitiile constituie elementul fundamental care initiaza si dezvolta orice activitate umana, reprezinta ceea ce este motorul pentru un sistem activ. Efectele... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

Abordand problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine in realitatea juridica, nu exista drepturi si obligatii independente unele de altele.Astfel, fiecarui drept ii corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie naste, la randul sau un drept. Daca institutia... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Plan de afaceri Beauty Shop SRL

DATE DE IDENTIFICARE 1.Numele firmei: „beauty SHOP” 2.Cod unic de înregistrare: 6859662 3.Forma juridică de constituire: S.R.L. 4.Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: 5233, comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie 5.Valoarea capitalului: 50000 €... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Semnătura electronică și utilitatea acesteia în procesele administrative publice

Ce este semnătura electronică? Semnatura electronica (sau digitala) este pentru documentele electronice ceea ce este o semnatura olografa pentru documentele tiparite. In plus, serveste ca metoda de identificare a semnataruiui si este inmagazinata pe suport magnetic securizat. serveste ca metoda de identificare a... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Administrația publică centrală în Țara Românească și Moldova - secolele XIV - XVII

De la formarea fiecăreia dintre cele două țări române și până la Unirea lor de la 1859, atât Țara Românească, cât și Moldova, au cunoscut diferite forme de administrare publică centrală. Astfel, pornind de la slaba centralizare a celor două state române, așa-numita epocă a „țărilor” - caracteristică administrației... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Descentralizarea administrației în România

1 Introducere Descentralizarea urmărește să ofere colectivităților locale o anumită autonomie permițându-le să-și definească singure normele de acțiune și să-și aleagă modalitățile de intervenție. Descentralizarea reprezintă principiul care conferă administrației publice locale posibilitatea de manifestare a unui... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli - Comuna Ucea, Județul Brașov

I. INTRODUCERE 1. Motivarea alegerii subiectului Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ucea, jud. Brașov, se datorează, în primul rând, unui aspect de ordin pur subiectiv, deoarece am trecut în urmă cu câteva zile prin această localitate, iar imaginea Munților Carpați, de pe drumul național a... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Integrare europeană

Introducere In aceasta lucrare vom detalia principiile si valorile ce stau la baza Uniunii Europene, in principal cele patru libertati, considerate astazi fundamentale, bunei functionari a economiei si societatii europene. Se va discuta despre trasaturile principale a circulatiei bunurilor si serviciilor, alaturi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se referă acestea, mai întâi de toate trebuie avută în vedere o definiție clară a conceptului de e-guvernare sau guvernare electronică, în jurul căruia se propagă serviciile... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea restauranului Peștișorul azuriu

Introducere Alimentația publică este prezentată ca una din ramurile de bază care se bucură de o mare aplicare în zilele noastre, ea se caracterizează prin aplicarea ei atît în măsuri individuale, adică prelucrarea și prepararea bucatelor in condiții casnice, cît și deservirea consumatorilor în întreprinderi de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview