Procedura emiterii-adoptării actelor administrative

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4374
Mărime: 29.38KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Tudose
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Vasilica Negruț
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati
Materie: drept si administratie publica europeana

Extras din referat

1. NOȚIUNEA ACTULUI ADMINISTRATIV

Actul administrativ ocupă locul central în cadrul formelor concrete de realizare a activității administrației publice.

Actul administrativ a fost subiectul multor definiții distincte, fiecare autor ținând să aducă ceva nou atunci când a definit această noțiune, de aceea nu se poate vorbi despre o definiție utilizată de toată lumea.

Vă prezint câteva dintre ele:

- “acte juridice unilaterale emise în cadrul activității executive de organe de stat în calitatea lor de subiecte special investite cu atribuții de realizare a puterii de stat”.

- „acea formă juridică principală a activității organelor administrației publice, care constă într-o manifestare unilaterală si expresă de voință de a da nastere, a modifica sau a stinge drepturi si obligații, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanțelor judecătoresti”.

- „acte juridice unilaterale de putere publică, obligatorii si executorii, prin care se organizează executarea sau se execută în concret legile si celelalte acte ale organelor statului sau ale colectivităților locale”.

- „o manifestare unilaterală de voință juridică, pe baza si în executarea legii, a unei autorități administrative, prin care se formează o situațiejuridică nouă sau se refuză o pretenție juridică referitoare la un drept recunoscut de lege, voință juridică supusă regimului juridic administrativ”.

Elemente utilizate în mod constant, conduc la definirea actului administrativ, ca fiind o manifestare unilaterală de vointă, făcută cu scopul de a produce efecte juridice, emisă în regim de putere publică, pentru punerea în aplicare a legii ori prestării de servicii publice.

Definiția actului administrativ o găsim în prezent în Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ modificată: actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice.

Actul administrativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislativ.

Trăsăturile actului administrativ:

- este forma principală a activității autoritătilor administrației publice;

- este o manifestare de voință juridică unilaterală ce aparține autorității publice care l-a emis;

- are forță juridică obligatorie, atât față de persoanele fizice și juridice cărora li se adresează, cât și față de autoritatea care l-a emis;

- este dat pe baza și în executarea legii;

- se bucură de prezumția de legalitate;

- este executoriu odată ce a intrat în vigoare.

Drepturile și obligațiile care iau naștere prin actele administrative sunt stabilite în mod unilateral de către autoritatea publică emitentă a acelor acte.

Persoanele cărora li se adresează actele respective au îndatorirea de a se conforma întocmai voinței unilaterale a autorității administrației publice, exprimată prin actul administrativ.

2. PROCEDURA DE EMITERE A ACTELOR ADMINISTRATIVE

Procedura de elaborare a actelor administrative cuprinde ansamblul de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului care va produce efecte juridice, fără a produce ele însele efecte juridice și care pot fi realizate de autoritatea emitentă sau de către un alt organ al administrației publice. La adoptarea actelor, autoritățile publice pot colabora.

Regulile procedurale ale regimului actelor administrative, în raport de momentul emiterii actului, sunt împărțite în trei categorii: anterioare, concomitente si posterioare.

Pe lângă forma scrisă, actele administrative trebuie adoptate în conformitate cu anumite condiții procedurale, acestea fiind:

A. Condiții procedurale anterioare emiterii actului administrativ;

B. Condiții procedurale concomitente emiterii actului administrativ;

C. Condiții procedurale posterioare emiterii actului administrativ.

A. Condiții procedurale anterioare emiterii actului administrativ

Sunt activități care nu produc prin ele însele, efecte juridice.

Cele mai importante sunt:

- Avizarea;

- Obținerea acordului prevăzut de lege din partea unui alt organ;

- Întocmirea unor rapoarte, studii, propuneri.

Bibliografie

1. Apostol Tofan, Dana - Drept administrativ, vol.I, ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, 2008.

2. Drăganu, Tudor - Formele concrete de activitate ale organului statului socialist român, Editura Stiințifică, 1985.

3. Iorgovan, Antonie - Tratat de drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, 2005.

4. Iovănas, Ilie - Drept administrativ, Editura Servo-Sat, Arad, 1997.

5. Negoiță, Alexandru - Drept administrativ si stiinta administratiei, Editura Atlas-Lex, 1993.

6. Negruț, Vasilica - Drept administrativ, Editura Didactică si Pedagogică, 2008.

7. Petrescu, Rodica Narcisa - Drept administrative, Editura Hamangiu, 2009.

8. Santai, Ioan - Drept administrativ și știința administrației, Editura Oscar Print, 1998.

9. Vedinaș, Virginia - Drept administrativ și instituții politico-administrative, Editura Lumina Lex, 2002.

- ** Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata si republicata in Monitorul Oficial nr. 123 din 20.2.2007.

- ** Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata in M.Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010.

.

Preview document

Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 1
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 2
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 3
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 4
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 5
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 6
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 7
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 8
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 9
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 10
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 11
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 12
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 13
Procedura emiterii-adoptării actelor administrative - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Procedura emiterii-adoptarii actelor administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Primăria orașului Târgu - Frumos compartimentul resurse umane și salarizare

Primăria oraşului Tg. Frumos este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţilor pentru care...

Practică administrație publică, Primăria Botoșani

Aflat în nord-estul României, Botoşaniul se remarcă prin diversitatea culturală marcată îndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste...

Condiții de valabilitate a actelor administrative

CAPITOLUL 1 1.1 NOTIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV Forma principala de activitate a autoritatilor administratiei publice o reprezinta actele...

Procedura de elaborare, emitere sau adoptare, efectele juridice, nulitatea și inexistența actului administrativ

1.Actul administrativ-definitie I n cadrul formelor concrete de realizare a activitatii administratiei publice, locul central il ocupa actele...

Condițiile de valabilitate a actelor administrative

1.Legalitatea actului administrativ. In doctrina de specialitate s-a apreciat ca prin regimul juridic al actelor administrative intelegem un...

Ai nevoie de altceva?