Condițiile de valabilitate a actelor administrative

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5924
Mărime: 39.55KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1.Legalitatea actului administrativ.

In doctrina de specialitate s-a apreciat ca prin regimul juridic al actelor administrative intelegem un ansamblu de reguli de fond si de forma care contureaza “personalitatea” acestora in circuitul juridic, in sensul ca evoca criteriile lor de valabilitate sau ca regimul juridic al actelor administrative reprezinta un ansamblu de reguli ce guverneaza formarea, modificarea si desfiintarea respectivelor acte . In orice caz, elemental central al acestui regim juridic il reprezinta legalitatea actului administrativ, ceea ce inseamna ca autoritatile administratiei sunt tinute, in deciziile pe care le iau, de a se conforma legii sau, mai exact, legalitatii, adica unui ansamblu de reguli de drept de ranguri si continuturi diferite.

Urmarind evolutia teoriilor privind conditiile de legalitate ale actului administrativ, atat pe plan national cat si international, constatam de la inceput o mare varietate de idei, atat cu privire la continutul acestora, cat mai ales la modul lor de abordare.

In perioada interbelica, prof.Paul Negulescu a analizat conditiile de valabilitate ale actului administrativ in cadrul teoriei nulitatii, cu accent pe sanctiunile nerespectarii principiului legalitatii, iar prof. G. Rarincescu s-a aplecat asupra cercetarii “cauzelor de ilegalitate” ale actului administrativ cu ocazia examinarii, pe de o parte, a motivelor recursului pentru exces de putere (considerate cazuri de ilegalitate ale actelor administrative), iar pe de alta parte, a exceptiei de ilegalitate (considerata doar un mijloc de aparare).

In perioada postbelica, s-au distins ca fiind conditii de “valabilitate” ale actului administrativ:competenta organului administratiei de stat, respectarea textului legii si a scopului urmarit de legiuitor, respectarea formei si procedurii stabilite de lege.

Intr-o alta opinie se precizeaza, referindu-se la conditiile de valabilitate a actelor de drept administrativ ca acestea”nu sunt in realitate, decat aspecte ale unei singure conditii, care se exprima in obligatia ca aceste acte sa fie emise cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare”.

Pe masura largirii si diversificarii preocuparilor privind conditiile de legalitate ale actului administrativ, varietatea conditiilor de legalitate, faptul ca de multe ori ele sunt prevazute expres pentru actul administrativ in cauza sau pentru categoria din care acesta face parte i-a determinat pe autorii de drept administrativ sa analizeze tipuri ale conditiilor de legalitate, fie intr-o viziune sincronica, axata pe logica interna a sistemului normativitatii, fie intr-o viziune diacronica, axata pe fazele procesului administrativ (ale procedurii emiterii, adoptarii si exercitarii actelor administrative).

Un alt autor enumera ca fiind conditii de “valabilitate” ale actului administrativ:

actul sa fie emis de organul competent si in limitele competentei sale; sa fie emis in forma si procedura prevazute de lege; sa fie conform din punct de vedere al continutului cu Constitutia, legile si celelalte acte normative in vigoare; sa fie emis conform cu interesul public urmarit de lege.

In sfarsit, se mai apreciaza ca fiind conditii generale de legalitate ale actului administrativ, dupa cum urmeaza:actul sa fie emis in conformitate cu litera si spiritul Constitutiei; actul sa fie emis in conformitate cu litera si spiritual legilor si ordonantelor; actul sa fie emis pe baza tuturor actelor organelor administratiei publice care sunt superioare organului administrativ emitent:actul sa fie emis in forma si procedura prevazuta de lege . Autorul distinge si conditii specifice de legalitate, pe considerente de oportunitate in sensul ca actul sa fie conform cu interesul public ocrotit de lege, respective cu scopul legii, oportunitatea fiind inteleasa deci ca limita legala a dreptului de apreciere a autoritatii publice.

Principiul legalităţii semnifică:

- supremaţia legii, toate subiectele de drept public sau privat trebuie să se încadreze în limitele dreptului;

- baza legală, în sensul că acţiunea acestor subiecte de drept trebuie să se încadreze în limitele dreptului.

Ca principiu de drept, legalitatea se află în strânsă corelaţie cu alte principii precum:

- egalitatea în conţinutul legii, în sensul că normele juridice trebuie să fie generale şi

impersonale şi să se aplice nediferenţiat pe persoane sau situaţii;

- egalitatea în faţa legii, care se referă la autoritatea care execută legea, deci

administraţia, care trebuie să fie impersonală şi să trateze de o manieră unitară cazurile

deduse ei spre soluţionare.

Condiţiile realizării legalităţii actelor administrative sunt:

a. actul adoptat trebuie să fie adoptat/emis în baza şi executarea legii (a Constituţiei şi

legilor statului);

b. actul administrativ trebuie să fie emis pe baza tuturor actelor autorităţilor de

administraţie publică superioare organului emitent;

c. actul administrativ trebuie să fie emis în limitele competenţei sale;

d. actul administrativ trebuie să fie emis cu procedura şi în forma cerută de lege;

e. actul administrativ trebuie să corespundă scopului legii şi actelor normative ale

autorităţilor administraţiei publice superioare;

f. actul administrativ trebuie să fie oportun.

Preview document

Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 1
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 2
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 3
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 4
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 5
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 6
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 7
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 8
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 9
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 10
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 11
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 12
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 13
Condițiile de valabilitate a actelor administrative - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Conditiile de Valabilitate a Actelor Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Actul Administrativ

I. Introducere În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare...

Sancțiuni disciplinare aplicate funcționarilor publici

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE FUNCIONARILOR PUBLICI I. RǍSPUNDEREA ADMINISTRATIVǍ Ȋn sens general, prin administraţie publică se inţelege...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Condiții de valabilitate ale actelor de drept administrativ

Cap.1. DEFINITIA ACTULUI ADMINISTRATIV SI TRASATURI CARACTERISTICE Activitatea autoritatilor administratiei publice, ca organe executive ale...

Actele administrative

Actele administrative Noţiunea de act administrativ În literatura de specialitate, pentru desemnarea formei principale de activitate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Adoptarea actelor administrative în situații de urgență

Cap. 1.Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit în continuare...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Condiții Procedurale pentru Emiterea sau Adoptarea Actelor Administrative

1. Teoria generala a actului administrativ Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterala si expresa de vointa a autoritatilor...

Condițiile de valabilitate a actelor administrative

Actele administrative sau „actele de drept administrativ”,cum mai sunt numite,constituie principala formã juridicã de realizare a activitãţii...

Condiții de valabilitate ale actelor de drept administrativ

Cap.1. DEFINITIA ACTULUI ADMINISTRATIV SI TRASATURI CARACTERISTICE Activitatea autoritatilor administratiei publice, ca organe executive ale...

Ai nevoie de altceva?