Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 13 din 25

Funcția de motivare manageriala în cadrul instituției BRD

Introducere Productivitatea la nivel individual, organizational si macroeconomic are implicatii directe asupra competitivitatii unei firme sau unei tari. Organizatia poate face fata schimbarilor cerute de competitivitate sau progress munai prin orientarea eforturilor managerilor sau angajatilor catre ceea ce... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul bugetar local și implicațiile sale

I. Introducere Cuvântul „buget”, cât și procedeul financiar al bugetului statului își au originea în Anglia secolului al XIII-lea, de unde au fost preluate de către francezi la începutul secolului al XIX-lea. Concepția în materie bugetară își are izvorul formal în Constituția României și într-o serie de legi-cadru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate ne obligă înainte de toate, să cercetăm și să definim noțiunea de administrație publică. Termenul de administrație își are izvorul „din latinescul administrare care... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sector public și sector privat în România

Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat în răsunătoare cazuri în Occident, dar se realizează si sub ochii noștri în economia României. Justificarea și realizarea economică a acestui proces lasă încă loc pentru... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Faptul juridic

Introducere .2 Faptul juridic 3 1.1.Faptul juridic ... 3 1.2. Faptele juridice involuntare .3 1.3.Faptele juridice voluntare .4 1.4.Faptele voluntare ilicite .4 1.5. Faptele voluntare licite .6 1.6. Studiu de caz 7 Punct de vedere 9 Bibliografie 10 1 Introducere Relațiile sociale devin raporturi juridice... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcția de motivare în cadrul unității scoala gimnazială, Comuna Urecheni, Județul Neamț

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI ALE FUNȚIEI DE MOTIVARE 1.4. Definire și concept Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri -... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei

I. NOȚIUNI GENERALE Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne, respectiv acel spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Aceste drepturi sunt un factor esențial în procesul de formare a... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea arhivistică presupune, de asemenea, stăpânirea metodelor de lucru din cadrul acestor discipline, care sunt discipline tradiționale, dar într-o perpetuă înnoire... citește mai departe

164 pagini Gratis Extras Preview

Domeniul public

1. Conceptul de domeniu. Categoria de domeniu, în special cea de domeniu public, are o istorie îndelungată, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretări științifice. Din vremuri străvechi s-a simțit nevoia ca anumite bunuri, datorită naturii lor sau din alte rațiuni să fie destinate, prin reglementări... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Primarul ca autoritate publică

Un primar (din latinescul primarius, însemnând primul, principalul) este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Decizia administrativă

Decizia este definită ca un act social deliberat al unei persoane sau al unui grup de persoane, prin care se stabilesc sopul și obiectivele unei acțiuni, direcțiile și modalitațile de realizare a acesteia, toate determinate în funcție de o anumită necesitate, pe baza unui proces de informare, reflecție și evaluare a... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Modernizare și reformă în administrația publică - implicații ale managementului

Cadrul general privind reforma și modernizarea în administrația publică Fiecare țară est-europeană în curs de integrare se află într-un anumit stadiu de reformă, ținându-se cont de noile realități (Abaluță O. - Accelerarea procesului de reformă în administrația publică din România. Modificări realizate în plan... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile funcționarilor

1.1 Definirea noțiunii de “funcție publică” În sensul extins, tradițional, construcția de “funcție publică” desemnează atât funcționarul public, cât și ansamblul regimurilor juridice aplicabile personalului administrației de stat. În accepțiune restrânsă, prin funcția publică se subînțelege poziția (situația)... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza corupției

Unii istorici considera ca perioada comunista in Romania s-a caracterizat prin impunerea si apoi mentinerea practic neschimbata pana la prabusirea finala, a modului stalinist, rigid, autoritar si ultra centralizat al economie planificate, iar dar sunt si mituri conform caror prioada comunista era infloritoare,... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Administrația publică centrală de specialitate

În conformitate cu legislația românească, administrația publică se împarte în centrală, centrală, județeană și locală. În tema de astăzi ne vom focusa atenția asupra unei ramuri a administrației publice centrale și anume administrația publică centrală de specialitate. Aceasta este compusă din ministere, care se... citește mai departe

2 pagini 7 puncte Extras Preview

Fapte ilicite în domeniul jocurilor de noroc

Abstract: Apariția și reglementarea jocurilor de noroc la distanță în diversele legislaturi, a însemnat o adevărată „revoluție” în materie de „drept”, deoarece partea juridică trebuie și este împletită armonios cu o parte tehnică foarte precisă, care trebuie să reglementeze un domeniu „liber” - accesul și navigarea... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestionarea resurselor umane

Abstract: Rolul resurselor umane este fundamental pentru funcționarea eficientă a oricărei organizații. Alături de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricărui proiect sau desfășurarea oricăror activități atât în domeniul public cât și în domeniul privat, resursele umane reprezintă o... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul managerului în gestionarea eficientă a personalului

Abstract: Activitatea e conducere se defineste ca o activitate complexa ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor in procesul muncii. Exercitarea procesului de conducere presupune existenta unor persoane care efectueaza activitati specifice procesului de management, aceste persoane fiind denumite,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea performanțelor resurselor umane

Ce este și de ce este necesară evaluarea performanțelor - În conducerea unei organizații sau instituții, aprecierea obiectivă a personalului influențează creșterea eficienței personalului, cât și adoptarea celor mai bune decizii. Managementul resurselor umane este acea activitate organizatională care permite... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Instituția prefectului - Analiza comparativă cu instituția prefectului în Franța

Argument Alegerea acestei teme, a avut la bază activitatea derulată în domeniul achizițiilor publice, unde principlalele personaje sunt autoritățile contractante și operatorii economici. Autoritățile contractante sunt reprezentate de toate instituțiile statului, indiferente de nivelul de competență, atribuții,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetare marketing ONG Dăruiește viață

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Marketingul într-un O.N.G.”. În cercetarea mea mă raportez la modul în care o organizație non-guvernamentală reușește să se promoveze astfel încât să fie cunoscută publicului larg prin activitățile desfășurate în folosul unor idivizi/ comunități. Scopul cercetării... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Satisfacția cu privire la cuantumul alocațiilor

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă raportez la cei care încasează această sumă, părinți sau copii, întrucât doresc să răspund la întrebarea„ dacă îi ajută la satisfacerea nevoilor și creșterea nivelului de... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Satisfacția cetățenilor care frecventează Biblioteca Județeană "George Cosbuc", Bistrița-Năsăud

ISTORIC (BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA NĂSĂUD) Biblioteca Județeană își are fundamentul în dragostea pentru carte și lectură, cu îndelungi tradiții la Bistrița. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-Iea, se consemnează apariția mai multor societăți de lectură ale... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fonduri europene

Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, cu scopul realizării coeziunii economice și sociale. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene,... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview