Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 13 din 24

Administrația publică centrală de specialitate

În conformitate cu legislația românească, administrația publică se împarte în centrală, centrală, județeană și locală. În tema de astăzi ne vom focusa atenția asupra unei ramuri a administrației publice centrale și anume administrația publică centrală de specialitate. Aceasta este compusă din ministere, care se... citește mai departe

2 pagini 7 puncte Extras Preview

Fapte ilicite în domeniul jocurilor de noroc

Abstract: Apariția și reglementarea jocurilor de noroc la distanță în diversele legislaturi, a însemnat o adevărată „revoluție” în materie de „drept”, deoarece partea juridică trebuie și este împletită armonios cu o parte tehnică foarte precisă, care trebuie să reglementeze un domeniu „liber” - accesul și navigarea... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Gestionarea resurselor umane

Abstract: Rolul resurselor umane este fundamental pentru funcționarea eficientă a oricărei organizații. Alături de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricărui proiect sau desfășurarea oricăror activități atât în domeniul public cât și în domeniul privat, resursele umane reprezintă o... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul managerului în gestionarea eficientă a personalului

Abstract: Activitatea e conducere se defineste ca o activitate complexa ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor in procesul muncii. Exercitarea procesului de conducere presupune existenta unor persoane care efectueaza activitati specifice procesului de management, aceste persoane fiind denumite,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea performanțelor resurselor umane

Ce este și de ce este necesară evaluarea performanțelor - În conducerea unei organizații sau instituții, aprecierea obiectivă a personalului influențează creșterea eficienței personalului, cât și adoptarea celor mai bune decizii. Managementul resurselor umane este acea activitate organizatională care permite... citește mai departe

66 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Instituția prefectului - Analiza comparativă cu instituția prefectului în Franța

Argument Alegerea acestei teme, a avut la bază activitatea derulată în domeniul achizițiilor publice, unde principlalele personaje sunt autoritățile contractante și operatorii economici. Autoritățile contractante sunt reprezentate de toate instituțiile statului, indiferente de nivelul de competență, atribuții,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetare marketing ONG Dăruiește viață

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Marketingul într-un O.N.G.”. În cercetarea mea mă raportez la modul în care o organizație non-guvernamentală reușește să se promoveze astfel încât să fie cunoscută publicului larg prin activitățile desfășurate în folosul unor idivizi/ comunități. Scopul cercetării... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Satisfacția cu privire la cuantumul alocațiilor

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă raportez la cei care încasează această sumă, părinți sau copii, întrucât doresc să răspund la întrebarea„ dacă îi ajută la satisfacerea nevoilor și creșterea nivelului de... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Satisfacția cetățenilor care frecventează Biblioteca Județeană "George Cosbuc", Bistrița-Năsăud

ISTORIC (BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA NĂSĂUD) Biblioteca Județeană își are fundamentul în dragostea pentru carte și lectură, cu îndelungi tradiții la Bistrița. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-Iea, se consemnează apariția mai multor societăți de lectură ale... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fonduri europene

Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, cu scopul realizării coeziunii economice și sociale. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene,... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Îmbunătățirea calității aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu și a infrastructurii în transportul rutier din Sectorul 3

I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat. Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar și 2 Viceprimari aleși în... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava

Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Capitolul I: Clauze obligatorii ale ontractului individual de munca Codul Muncii defineste contractul individual de munca in urmatoarea maniera: „contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică între tradiție și modernitate în contextul societății informaționale

Capitolul I Administrația Publică tradițională Administrația publică este reprezentată ca fiind una dintre cele mai vechi forme de conducere exercitată de stat. Aproape fiecare stat are formele sale specifice de guvernare datorită tradiției și eveluției închise în cadrul granițelor. Aceste forme, au în general... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a marcat.evolutia finantelor publice. În Evul mediu si antichitate au existat doar elemente de FP, deoarece prevederile la dispoziția statului erau preponderent în natură... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională. În România, organizarea și... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dileme și bune practici în Primăria Târgu Neamț

1.Scurtă descriere a organizației publice Primaria orasului Tirgu-Neamt este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt privind... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Combaterea evaziunii fiscale și a altor infracțiuni economice prin implementarea administrației electronice

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE EVAZIUNI FISCALĂ „Evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesați sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă obligațiilor stabilite prin legile fiscale” . Evaziunea fiscală este în mod primordial rezultatul logic a... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor raporturilor. 4. Drepturile subiective si clasificare. 5. Obligatiile civile si clasificare 6. Bunurile. Clasificare. 7. Bunuri mobile si immobile 8. Bunuri certe si... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Economie regională - regiunea centru

Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cuprinde 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Suprafața Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3%... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale

Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane aflate în acel loc.În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieții sociale superior organizate , adică societății civile. Principiul separației puterilor în... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicarea în administrația publică

I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru cooperarea umană și joacă un rol hotărâtor în activitatea curentă. Este un proces complex, cu multe posibilități de eroare și neînțelegere. Comunicarea este realizată prin... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de angajați bine... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcția publică

Rolul statului Rolul principal al statului modern într-o economie de piață democratică este să asigure condițiile și standardele vieții de zi cu zi a indivizilor, cât și ale entităților legale. Prima sarcină a statului, în domeniul pieței muncii, este de a reglementa relațiile de bază dintre angajatori și... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Drept administrativ

1. Prezentatea stării de fapt și a problemelor de drept ale speței. Prin hotărârea de consiliu local ce constituie obiect al analizei noastre, autoritatea locală cu atribuții în materie, respectiv Consiliul local, căci despre el este vorba, dispune aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview