Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 17207
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MIROSLAVA
 2. 1.1 SCURT ISTORIC ...3
 3. 1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARIEI COMUNEI MIROSLAVA .6
 4. 1.3 ORGANIZARE INTERNA A PRIMARIEI COMUNEI MIROSLAVA .8
 5. 1.4 FUNCTIONALITATE .12
 6. 1.5 RELATIILE EXTERNE ...18
 7. 1.6 STRUCTURA SI EVOLUTIA PRINCIPALELOR VENITURI ȘI CHELTUIELI BUGETARE ..21
 8. CAPITOLUL 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA PRIMARIA COMUNEI MIROSLAVA
 9. 2.1 CADRUL JURIDIC APLICAT ÎN FUMDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI ..24
 10. 2.2 FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIMĂRIEI MIROSLAVA 27
 11. 2.3 FUNDAMENTAREA VENITURILOR PRIMĂRIEI MIROSLAVA 52
 12. CAPITOLUL 3. FINANTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE LA PRIMARIA COMUNEI MIROSLAVA
 13. 3.1 MODALITĂȚI TEHNICE UTILIZATE ÎN FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE ..59
 14. 3.2 UTILIZAREA EFECTIVĂ A CREDITELOR BUGETARE ȘI A FONDURILOR ALOCATE ..63
 15. 3.3FLUXURI INFORMAȚIONALE GENERATE DE FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE .65.
 16. CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ A PRIMĂRIEI COMUNEI MIROSLAVA
 17. 4.1 EVIDENȚA TEHNIC-OPERATIVĂ 68
 18. 4.2 EVIDENȚA STATISTICĂ ...71
 19. 4.3 EVIDENȚA CONTABILĂ ...72
 20. BIBLIOGRAFIE ...75

Extras din proiect

Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava

1.1 Scurt istoric

Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea națională, cu denumirea de DN28D, drum ce leagă comuna spre nord de Valea Lupului și spre sud-est de Ciurea.

Totodată,Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași, fiind plasată la limita sud-vestică a municipiului Iași, la 47°08' latitudine nordică și 27°29' longitudine estică. Miroslava se află la 30 de kilometri de râul Prut, pe care se află frontiera Uniunii Europene și granița dintre România și Republica Moldova. Față de limita vestică a județului, comuna Miroslava se află la 40 de kilometri, iar față de cea sudică la 25 de kilometri.

Suprafa]a comunei Miroslava, cu cele 13 sate componente, este de 8270 de hectare. Populația comunei ajunge la 12.150 de locuitori.

Stema comunei cu o Crucea și o coarda de vie reprezintă vechea stemă a familiei Sturdza, arătându-ne faptul că în casele acestei familii funcționează în prezent Liceul Agricol din Miroslava, cu o veche tradiție. Totodată, simbolul crucii, reliefează și vestita pogorâre de la Uricani, sat aflat pe teritoriul comunei. Balanța provine din stema familiei Beldiman. Săgeata cu două vârfuri, și cornul de lună reprezintă vechea stemă a lui Ciurba din sec. al XV-lea, de la care provine și numele satului și al lacului Ciurbești.

Comuna Miroslava are în componența sa unele dintre cele mai vechi sate atestate documentar din județul Iași. Astfel, prima menționare documentară a localității din cadrul comunei Miroslava face referire la satul Vorovești și datează încă din anul 1434. Toate celelalte sate componente sunt atestate istoric în felul următor:

o Balciu- anul 1446

o Brătuleni- anul 1456

o Uricani- anul 1456

o Proselnici- anul 1490

o Ciurbești- anul 1503

o Miroslava-anul 1579

o Găureni- anul 1583

o Cornești- anul 1613

o Horopaz- anul 1646

o Valea Adâncă- anul 1772

o Dancaș- anul 1820

o Valea Ursului- anul 1864

Populația

În ceea ce privește numărul locuitorilor din Comuna Miroslava, este de precizat faptul că între anii 1950 și 1968 comuna Miroslava dispăruse ca unitate administrativă, iar în anul 1968 a apărut din nou, în urma Legii Organizării administrativ-teritoriale după contopirea comunelor Uricani și Cornești.

În anul 1912, la recensământul din acest an, se remarcă faptul că șase sate din cadrul comunei numărau peste 200 de locuitori. Astfel, satele Uricani și Vorovești depășeau 400 de locuitori în anul 1966, iar în satul Miroslava trăiau atunci 983 de persoane. Totodată, în anul 1977, la recensământ se remarcă un număr de 6.980 locuitori în întreaga comună, urmând o creștere la începutul anului 1980 până la 7.041 loc. iar în 2013 ajungându-se la 12.150.

Bibliografie

1. ȘTEFURA, Gabriel , „Procesul bugetar în Romania”, Ed. Tipografia Moldova, Iași - 2004;

2. ȘTEFURA, Gabriel, „Bugete publice și fiscalitate”, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași - 2005;

3. MOȘTEANU, Tatiana, „Buget si trezorerie publică”, Ed. Didactica si Pedagogică,

4. FILIP G., Finanțe publice, Iași, 2008, Ed.

1. . Legea Finanțelor Publice nr.273 din 2006

2. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, M.O. al României, nr.597/13.08.2002.

3. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, M.O. al României, nr. 103/06.02.2002, modificată prin O.U.G. nr. 144/2005, Publicata în M.Of. nr. 969/01.11.2005

4. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, Monitorul Oficial al României, nr. 72/05.02.2003, actualizată prin legea Lege nr. 371/2005 publicată în M.O., Partea I nr. 1147 din 19/12/2005

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005, Modificări la clasificatia bugetara aprobata conf. OMF nr. 1025/2005

6. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001, modificată prin Legea 286/2006

7. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale din 29/06/2006 Publicată în M.O., Partea I nr. 618 din 18/07/2006

8. Hotărârii Guvernului nr. 144 din 13.02.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008

9. Regulamentul de organizare internă și funcționare al Primăriei Comunei Miroslava.

1. http://www.primariamiroslava.ro/docs/monografie_miroslava_2014.pdf

2. http://www.mfinante.gov.ro/strategiaucaapi.html?pagina=domenii

3. http://www.primariamiroslava.ro/buget/

Preview document

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 1
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 2
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 3
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 4
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 5
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 6
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 7
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 8
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 9
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 10
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 11
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 12
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 13
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 14
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 15
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 16
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 17
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 18
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 19
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 20
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 21
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 22
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 23
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 24
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 25
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 26
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 27
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 28
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 29
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 30
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 31
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 32
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 33
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 34
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 35
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 36
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 37
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 38
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 39
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 40
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 41
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 42
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 43
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 44
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 45
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 46
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 47
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 48
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 49
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 50
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 51
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 52
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 53
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 54
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 55
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 56
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 57
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 58
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 59
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 60
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 61
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 62
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 63
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 64
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 65
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 66
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 67
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 68
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 69
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 70
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 71
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 72
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 73
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 74
Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Organizarea gestiunii financiare a Primariei Comunei Miroslava.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică la Primăria Miroslava

Cap. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MIROSLAVA 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava, cu satele componente, face parte din categoria...

Ai nevoie de altceva?