Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 17 din 24

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre drept și politică, un obiect de studiu deosebit de interesant, fiind rezultatul cel mai convingător și complex al procesului de unificare europeană început la finele... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații. Activitatea economică este... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Analiza pieței imobiliare pentru trimestrul III al anului 2016 pentru orașul Chișinău

Prețurile de ofertă pentru toate categoriile de bunurile imobile pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2016, comparativ cu cele din primele trimestre ale anului, nu s-au modificat semnificativ. Tendința cea mai pronunțată este cea de majorare a perioadei de expunere pe piață. Dacă anterior expunerea obiectului pe... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Etica și conflictul de interese în achizițiile publice

Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale acțiuni care îi pot afecta progresul. O astfel de acțiune care afectează negativ evoluția unei societăți este nerespectarea unei etici, a unor principii ale moralei,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul administrației publice locale în implementarea politicii de mediu privind colectarea selectivă a deșeurilor

INTRODUCERE Una dintre numeroasele probleme ale vieții moderne o constituie cea a stocării, neutralizării ori eliminării deșeurilor. În viața de zi cu zi omul produce o serie de deșeuri menajere care sunt aruncate în locuri special amenajate și pe care nu le mai folosește nimeni. Multe dintre acestea au valoare... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Achizițiile publice prin mijloace electronice, SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Sistemul de achiziții publice este procedura prin care instituțiile de stat și organizațiile din sectorul public achiziționează bunuri și servicii și încheie contracte de lucrări publice cu furnizorii de produse și servicii, folosind bani publici. Introducerea progresivă a sistemului electronic de achiziții... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor politice, socio-economice, culturale și, nu în ultimul rând, în administrația publică, care s-a văzut confruntată cu schimbări privind cadrul propriu de funcționare,... citește mai departe

54 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

The dialectical organization - An alternative to Bureaucracy

I: Introducere Dezvoltarea timpurie a administratiei publice a fost afectata de factori sociologici. Pentru a distrage atentia de la aspectele mai putin placute ale administratiei in procesul guvernamental, s-a plecat de la premiza ca administratia este solutia majoritatii problemelor. Astfel, in ciuda anumitor... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Comisia Europeană și rolul sau în cadrul Uniunii Europene

Comisia Europeană este instituția executivă a Uniunii Europene și promovează interesul general al acesteia. Comisia este responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii. De asemenea, Comisia... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor

I. Ombudsman-ul European Instituția Ombudsmanului a fost înființată în Suedia, în anul 1809, de către Parlament care a introdus în noua Constituție Biroul Ombudsmanului Parlamentar, ca instrument care să poată permite Parlamentului să exercite un anumit control asupra exercițiului puterii de către executiv, prin... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcționarii publici de execuție

1. Noțiunea de funcționar public Pentru ca serviciile publice să-și realizeze sarcinile pentru care au fost organizate este necesar ca funcțiile publice - acele grupari de atribuții, puteri si competente - sa fie ocupate de persoane fizice cu o pregatire de specialitate, care sa realizeze, în practică, sarcinile... citește mai departe

7 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Memoriu justificativ Urechești

1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa). Comuna Urechești, Județul Bacău 1.2 Denumirea investiției. „ Achiziție de utilaj( buldoexcavator) pentru comuna Urechești, judetul Bacău.” 1.3 Elaborator (coordonate de identificare). 1.4 Amplasamentul (județul, localitatea, strada,... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza sistemului fiscal al Austriei

Introducere Actualitatea temei se conturează în faptul că impozetele sunt una din cea mai importante parti a vietii economice a unui stat. Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare a acestuia se diferentiaza de la o etapa de dezvoltare a economiei la... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării

Rezumat: Dincolo de realitatea globalizării, de tendința epocii moderne de a uniformiza societatea umană și a impune aceleași valori la scară mondială continuă să persiste dorința de netăgăduit a existenței conștiinței naționale, a identității și apartenenței la o anumită comunitate umană, indiferent de elementului... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Șomajul - analiză concretă pe exemplu UE 2010-2017 - Evoluția și structura

Importanța problemei - șomaj Problemele vizând viitorul muncii și ocuparea forței de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta economia. Munca și ansamblul activităților productive au drept scop sporirea avuției națiunilor și crearea astfel a unei vieți mai bune pentru toți... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Direcția generală asistență socială

I. COMPONENȚA DIRECȚIEI Direcția Generală asistență socială activează în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 50/4-2 din 04 iulie 2006. În subordinea Direcției generale asistență socială se află 5 Direcții de asistență socială din sectoarele municipiului Chișinău (Centru,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile impozitării

Impozitarea este impunerea de taxe sau contributii mandatare fata de guvern, pentru obtinerea de resurse reale sau activitati guvernamentale. Venitul poate fi obtinut prin impozitare, prin imprumut, prin impunerea de tarife pentru serviciile prestate sau din activitati economice. Impozitarea reprezinta 90% din... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Comparative Institutions and Public Policy

Imagine that you are a policy adviser in charge of engineering a brand new model of public administration. What would you recommend? Please use country examples in the discussion. Abstract To answer this question, I will be the adviser of a developing country’s policy maker and leader. That country would be... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Grilă de auditare

Organizatia publică : Primăria Fălticeni Locația: Municipiul Fălticeni Departamentul: Achiziții publice Obiectivul auditării secțiunii/departamentului : respectarea dispozițiilor legale, evoluția privind modul de administrare a patrimoniului public și întrebuințare a resurselor acestuia din punct de vedere etic.... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Administrație publică Comuna Zorleni

1. Date generale privind comuna Zorleni Zorleni este o comună din județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Dealu Mare, Popeni, Simila și Zorleni(reședința). Se află pe DE (drumul European) 581, care face legătura între municipiul Bârlad și Vaslui. Administrația publică a comunei Zorleni se întemeiază... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Administrația publică

CAPITOLUL I ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALE DISPOZIȚII GENERALE Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor locale, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investițiile externe de capital

Introducere În prezent, orice activitate economică, socială, politică presupune un proces de coordonare judicios și eficient, care să conducă la atingerea scopurilor propuse într-un mod cât mai economic și cu rezultate maxime. Investițiile externe de capital cuprind o mare parte din totalul investițiilor care se... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cum construim un plan de comunicare

Distincția dintre strategie, plan, tablou de comunicare Strategia de comunicare Conceptul de strategie își are originea în antichitatea greacă, primul care a evidențiat importanța acesteia pentru activitatea unei organizații, fiind Peter Druker. El consider că strategia trebuie să realizeze un echilibru între... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Raportul de Implementare al Statutului Elevului

Promovarea și apărarea drepturilor și intereselor elevilor dâmbovițeni este principalul scop care stă la baza activității Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Dâmbovița. Putem observa, la mai bine de doi ani de la implementarea Statutului Elevului, că o mare parte a elevilor dâmbovițeni încă nu beneficiază de... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activităților de ergoterapie

Psihiatria poate fi definită ca o „disciplină de sinteză” prin care urmărirea și menținerea sănătății mintale - scopul său principal - se obțin luând în considerare diverși factori: psihologici, socio-culturali, politici, juridici, medico-farmacologici. Domeniul psihiatriei se extinde în multe alte specialități... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview