Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3094
Mărime: 26.47KB (arhivat)
Publicat de: Madalina M.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

I. Ombudsman-ul European

Instituția Ombudsmanului a fost înființată în Suedia, în anul 1809, de către Parlament care a introdus în noua Constituție Biroul Ombudsmanului Parlamentar, ca instrument care să poată permite Parlamentului să exercite un anumit control asupra exercițiului puterii de către executiv, prin monitorizarea modului în care autoritățile publice respectă legile.

Dar această idee nu era nouă în 1809. Monarhul absolut Karl al XII-lea a creat în anul 1713 Biroul Ombudsmanului Suprem al Majestății Sale. În perioada respectivă, Karl al XII-lea era în Turcia (într-o zonă aflată pe teritoriul Basarabiei de astăzi) de aproape 13 ani, iar în absența sa administrația a devenit neglijentă. Ca urmare, el a reglementat Ombudsmanul Suprem ca fiind reprezentantul său suprem în Suedia.

Sarcina acestuia era de a se asigura că judecătorii (mai târziu și funcționarii publici în general), acționau cu respectarea legilor în vigoare și își desfășurau activitatea în mod corespunzător în alte privințe. Dacă Ombudsmanul aprecia că aceștia nu își îndeplineau sarcinile în mod corespunzător, era abilitat să inițieze procedurile legale împotriva lor pentru abatere de la sarcinile lor. În anul 1719, Ombudsmanul Suprem a devenit Cancelarul Justiției. Acest birou încă mai există și în prezent, Cancelarul Justiției acționând ca Ombudsman guvernamental. În anul 1766, Parlamentul a ales pentru prima data Cancelarul Justiției, dar din 1772 numirea Cancelarului Justiției a redevenit o prerogativă regală.

Potrivit Constituției din 1809, puterea statului a fost împărțită între rege și Parlament. Regele numea Cancelarul Justiției (cu alte cuvinte, acesta era Ombudsmanul regal), în timp ce Parlamentul numea Ombudsmanul Parlamentar.

Principalul scop pentru care a fost înființat a fost pentru a apăra drepturile cetățenilor prin stabilirea unei agenții de supervizare complet independentă de executiv. Ca și Cancelarul Justiției, sarcina Ombudsmanului era de a supraveghea aplicarea legilor de către judecătorii și funcționarii publici. Astfel, Constituția din 1809 prevedea ca Parlamentul să numească în funcția de Ombudsman Parlamentar o persoană „cunoscută pentru competența sa judiciară și pentru probitatea sa exemplară”. Prin urmare, rolul său era de a veghea asupra protecției drepturilor cetățenilor. De exemplu, printre atribuțiile Ombudsmanului Parlamentar se aflau încurajarea aplicării uniforme a legislației și clarificarea obscurităților legislative. Activitatea sa se desfășura mai ales sub forma de inspecții și anchete. Plângerile au jucat un rol relativ nesemnificativ în perioada de început. În primul secol de existență al Ombudsmanului Parlamentar, numărul total de plângeri a fost de aproximativ 8000.

Următorul Ombudsman Parlamentar a fost înființat în Finlanda, prin Constituția din 1919. Ideea a atras atenția în afara Scandinaviei, după reglementarea Biroului Ombudsman în Danemarca, în anul 1954. În ultimii 30 de ani, această instituție s-a răspândit în întreaga lume, astfel încât în prezent există aproximativ 120 de instituții de tip ombudsman.

Institutia de tip ombudsman s-a dezvoltat in doua forme:

1. ombudsman cu competență generala - tratează toate problemele care decurg din disfuncționalități in administrație

2. ombudsman cu competență specială - specializat intr-un anumit domeniu (de exemplu: ombudsman pentru protecția copilului, ombudsman pentru protecția consumatorilor, ombudsman pentru servicii financiare, ombudsman pentru egalitate si anti-discriminare, ombudsman pentru persoane cu dizabilitati, ombudsman impotriva discriminarilor etnice, ombudsman pentru apărare etc).

Ombudsmanul European este ombudsman al Uniunii Europene, cu sediul în clădirea Salvador de Madariaga din Strasbourg.

Ombudsmanul European a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht, iar primul, Jacob Söderman din Finlanda, a fost ales de Parlament în 1995. Ombudsmanul actual, Emily O'Reilly din Irlanda, a preluat funcția la 1 octombrie 2013.

În ceea ce privește modul în care este ales, ombudsmanul este numit de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Aceasta este una dintre primele sarcini care le revin deputaților proaspăt aleși. Termenul funcției este reînnoibil. La cererea Parlamentului, Ombudsmanul poate fi înlăturat de către Curtea de Justiție dacă "nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale sau dacă se face vinovat de o abatere gravă". (Articolul 228 din Tratatul privind funcționarea UE).

Atribuțiile acestuia sunt de a investiga diferite tipuri de administrare defectuoasă de către insituțiile și organismele UE, precum comportamentul abuziv, discriminare, abuz de putere, lipsa de informații sau refuzul de a furniza informații, întârzieri nejustificate și proceduri incorecte. Ombudsmanul nu poate investiga Curtea Europeană de Justiție în calitatea sa judiciară, Tribunalul, Tribunalul Funcției Publice, administrațiile naționale și regionale (chiar și în cazul legislației UE), judecătorii, persoanele fizice sau corporațiile. Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprinderi cu sediul în UE.

În ceea ce privește modul de funcționare a instituției, biroul Ombudsmanului începe investigații după primirea unei plângeri sau din proprie inițiativă. Ca organism imparțial, nu primește instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a vreunei alte organizații. În fiecare an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate. Uneori, este posibil ca Ombudsmanul să soluționeze problema informând, pur și simplu, instituția vizată. Dacă este nevoie de mai mult, se fac toate eforturile necesare pentru găsirea unei soluții amiabile. În caz de eșec, Ombudsmanul poate adresa recomandări instituției în cauză. Dacă acestea nu sunt acceptate, Ombudsmanul poate redacta un raport special pe care îl înaintează Parlamentului, iar acesta ia măsurile care se impun.

Bibliografie

http://www.jo.se/ - The Parliamentary Ombudsmen of Sweden

https://ec.europa.eu/info/departments/data-protection-officer_ro

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Ombudsman

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_ro

http://www.avp.ro

https://www.ombudsman.europa.eu/ro/resources/statute.faces

https://edps.europa.eu

Preview document

Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 1
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 2
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 3
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 4
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 5
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 6
Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Ombudsman-ul European si Responsabilul European pentru Protectia Datelor.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este...

Funcționarii publici de execuție

1. Noțiunea de funcționar public Pentru ca serviciile publice să-și realizeze sarcinile pentru care au fost organizate este necesar ca funcțiile...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Cum Funcționează Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări. Timp de peste o jumătate de secol a contribuit...

Instituțiile și organismele Uniunii Europene

I. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI ÎN TIMP A UNIUNII EUROPENE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

Capitolul 1 Prezentarea şi structura sistemului instituţional al Uniunii Europene Cadrul instituţional al unei societăţi oferă structura care...

Sistemul Bugetar al Uniunii Europene

Bugetul Uniunii Europene Prezentarea Uniunii Europene Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări democratice europene care conlucrează pentru...

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană(UE) este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot...

Economia Uniunii Europene

Uniunea Europeana 1 .Evoluţia uniuni Europene. 2. Instituţile şi organismele Uniunii Europene. 3 .Relaţiile R. Moldova cu statele Uniunii...

Ai nevoie de altceva?