Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 18 din 25

Șomajul - analiză concretă pe exemplu UE 2010-2017 - Evoluția și structura

Importanța problemei - șomaj Problemele vizând viitorul muncii și ocuparea forței de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta economia. Munca și ansamblul activităților productive au drept scop sporirea avuției națiunilor și crearea astfel a unei vieți mai bune pentru toți... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Direcția generală asistență socială

I. COMPONENȚA DIRECȚIEI Direcția Generală asistență socială activează în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 50/4-2 din 04 iulie 2006. În subordinea Direcției generale asistență socială se află 5 Direcții de asistență socială din sectoarele municipiului Chișinău (Centru,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile impozitării

Impozitarea este impunerea de taxe sau contributii mandatare fata de guvern, pentru obtinerea de resurse reale sau activitati guvernamentale. Venitul poate fi obtinut prin impozitare, prin imprumut, prin impunerea de tarife pentru serviciile prestate sau din activitati economice. Impozitarea reprezinta 90% din... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Comparative Institutions and Public Policy

Imagine that you are a policy adviser in charge of engineering a brand new model of public administration. What would you recommend? Please use country examples in the discussion. Abstract To answer this question, I will be the adviser of a developing country’s policy maker and leader. That country would be... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Grilă de auditare

Organizatia publică : Primăria Fălticeni Locația: Municipiul Fălticeni Departamentul: Achiziții publice Obiectivul auditării secțiunii/departamentului : respectarea dispozițiilor legale, evoluția privind modul de administrare a patrimoniului public și întrebuințare a resurselor acestuia din punct de vedere etic.... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Administrație publică Comuna Zorleni

1. Date generale privind comuna Zorleni Zorleni este o comună din județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Dealu Mare, Popeni, Simila și Zorleni(reședința). Se află pe DE (drumul European) 581, care face legătura între municipiul Bârlad și Vaslui. Administrația publică a comunei Zorleni se întemeiază... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Administrația publică

CAPITOLUL I ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALE DISPOZIȚII GENERALE Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor locale, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investițiile externe de capital

Introducere În prezent, orice activitate economică, socială, politică presupune un proces de coordonare judicios și eficient, care să conducă la atingerea scopurilor propuse într-un mod cât mai economic și cu rezultate maxime. Investițiile externe de capital cuprind o mare parte din totalul investițiilor care se... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cum construim un plan de comunicare

Distincția dintre strategie, plan, tablou de comunicare Strategia de comunicare Conceptul de strategie își are originea în antichitatea greacă, primul care a evidențiat importanța acesteia pentru activitatea unei organizații, fiind Peter Druker. El consider că strategia trebuie să realizeze un echilibru între... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Raportul de Implementare al Statutului Elevului

Promovarea și apărarea drepturilor și intereselor elevilor dâmbovițeni este principalul scop care stă la baza activității Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Dâmbovița. Putem observa, la mai bine de doi ani de la implementarea Statutului Elevului, că o mare parte a elevilor dâmbovițeni încă nu beneficiază de... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activităților de ergoterapie

Psihiatria poate fi definită ca o „disciplină de sinteză” prin care urmărirea și menținerea sănătății mintale - scopul său principal - se obțin luând în considerare diverși factori: psihologici, socio-culturali, politici, juridici, medico-farmacologici. Domeniul psihiatriei se extinde în multe alte specialități... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate ANFP

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) 1. Enumerați sancțiunile disciplinare ale funcționarilor publici și comentați modul de aplicare al acestora. Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa - se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia... citește mai departe

53 pagini 4 puncte Extras Preview

King's Business School

The Policy brief is a short paper intended for a minister that outlines the nature of a contemporary policy issue, problem or opportunity, and presents a brief background of the societal and institutional dynamics of the case. The brief should include the following: a. The nature of the problem, including a... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Regulamentul - act normativ european

CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene Consider că teoria dreptului, ca și legistica formală, face diferențierea între ceea ce reprezintă forma internă a dreptului, ca structură internă (norme juridice, instituții juridice și... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcționalitatea statului de drept în România

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE STAT DE DREPT ȘI EVOLUȚIA SA DOCTRINARĂ I.1. Cristalizarea conceptului de stat de drept În prezent, în diverse conjuncturi și cu o referință deosebită în discursul public, conceptele de democrație și stat de drept sunt înfățișate drept intangibile. Nu este o aserțiune peiorativă, pentru... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de tehnologia informației I

1. Sistemul de operare cuprinde, în principal, urmatoarele categorii de programe: I. programe de control si comanda II. editoare de texte si programe de calcul tabelar III. programe de servicii, executate sub supravegherea programelor de comanda si control A) I+II B) I+III C) II+III 2. CD-ROM-ul este un... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras Preview

Stadiul armonizării legislației românești cu aceea a Uniunii Europene

1. PROCESUL DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ Armonizarea legislației naționale cu reglementările comunitare este un obiectiv major ce trebuie să se regăsească în strategia de aderare a oricărui stat candidat la calitatea de membru al Uniunii Europene. Termenul de armonizare se referă la stabilirea unui obiectiv cheie al... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 continuă programele de cooperare transfrontalieră implementate în trecut în regiune (Interreg IIIA în Ungaria și Phare CBC în România) fiind implementat în cadrul unei structuri instituționale comune, prin utilizarea de fonduri comune, totodată... citește mai departe

73 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de afaceri - Cabinet Veterinar

INFORMAȚII GENERALE Denumire societate: Happy Vet Srl Obiect de activitate: ___________________________________________________ (cf. Ghidului Aplicantului Condiții specifice aferente apelului POCU, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană)... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Patternul de dezvoltare al orașului Gura Humorului

Gura Humorului este un oraș în județul Suceava, Bucovina, România, format din localitățile componente Gura Humorului (reședința) și Voroneț. Gura Humorului a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național prin Hotărârea Guvernului României nr.114 din 24 februarie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr.... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept administrativ

I. Statul, guvernarea si administratia publica 1. Notiunea de administratie publica Etimologic, termenul de administratie provine din limba latina, fiind format din prepozitia “ad” - care se traduce prin “la”, “catre” - si „minister”, cu semnificatia de „servitor”, „îngrijitor”, „ajutator”. Din aceste traduceri,... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Spania

1.1 Conceptul de cheltuieli publice și strucutura Cheltuielile publice pot fi reprezentate ca fiind acțiunile care stabilesc obligații ce vor avea drept rezultat plați imediate sau viitoare, care au ca sursa de finanțare veniturile publice și în special veniturile fiscale. Această definiție pune accentul pe rolul... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015

În zilele noastre nevoile sociale din toate țările cresc într-un ritm mai accelerat decât progresarea si dezvoltarea PIB-ului, ceea ce duce la o creștere ridicată de cerere de resurse financiare. În același timp, cererea de resurse financiare publice este influențată de o multitudine de factori, ca de exemplu:... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Salarizarea resursei umane din sectorul public 2

Introducere Salarizarea resursei umane este un domeniu de mare actualitate cu influențe puternice atât asupra sectorului public, cât și asupra sectorului privat. Între cele două sectoare, din punct de vedere al salarizării resursei umane se întâlnesc o mulțime de deosebiri. Principalul factor care influențează... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă între Lion și București pe serviciul de transport public

1.1. Introducere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu, cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie, in vederea satisfacerii necesitailor materiale si spirituale ale... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview