Regulamentul - act normativ european

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 21437
Mărime: 117.76KB (arhivat)
Publicat de: Alex S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mihaela Tofan

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE 4
 2. I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene 4
 3. I.2 Comparații între Regulament / Directivă / Decizie 8
 4. CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC AL REGULAMENTULUI ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE 15
 5. II.1 Noțiunea de Regulament 15
 6. II.2 Caracterele juridice / trăsături 19
 7. II.3 Clasificarea regulamentelor în dreptul Uniunii Europene 28
 8. II.4 Efectele Regulamentului 29
 9. II.5 Condițiile de fond ale Regulamentului 34
 10. CAPITOLUL III
 11. STUDIU DE CAZ
 12. REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL 36
 13. III.1 Analiza Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal 36
 14. III.2 Conținutul reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal 43
 15. III.3 Situația aplicării Regulamentului Uniunii Europene privind protecția datelor în Marea Britanie 49
 16. CONCLUZII 50
 17. BIBLIOGRAFIE 58

Extras din licență

CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE

I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene

Consider că teoria dreptului, ca și legistica formală, face diferențierea între ceea ce reprezintă forma internă a dreptului, ca structură internă (norme juridice, instituții juridice și ramuri de drept), foarte strâns legată de conținutul dreptului (substanța acestuia), și forma exterioară a dreptului, ca structură exterioară, ca posibilitate tehnică de „vizualizare” a dispozițiilor normative, identificată prin expresia „izvoare formale ale dreptului” sau, pe scurt, „izvoare ale dreptului”.

Semnificația expresiei „izvor al dreptului” o vom utiliza în continuare, pentru că aceeași sintagmă are, pe de altă parte, și un sens material (izvor material al dreptului), care nu are un conținut juridic, ci indică pozițiile materiale și spirituale care avantajează apariția și dezvoltarea dreptului.

Dacă privim dreptul internațional public în ansamblul lui, identificăm, pe de o parte, conținutul acestuia, respectiv totalitatea regulilor juridice în materialitatea și legătura lor internă deosebit de complexă, pentru că vizează o mare varietate de comportamente, iar pe de altă parte, identificăm forma, ca structură sistemică interioară și exterioară a dreptului. Există o multitudine de concepte, respectiv definiții privind noțiunea de izvor derivat al dreptului U.E. Dreptul derivat reflectă a doua sursă esențială de drept european, după tratate și acordurile internaționale (dreptul primar). Dreptul derivat este alcătuit din ansamblul actelor normative adoptate de instituțiile comunitare în practicarea capacităților atribuite lor de către Tratatele Constitutive, în scopul atingerii obiectivelor.

Dreptul derivat este constituit din: acte obligatorii (regulamente, directive și decizii) și fără forță de constrângere (rezoluții, avize) prevăzute în tratatul C.E., dar și alte acte, precum: regulamentele interne ale instițutiilor, programele pentru acțiunile comunitare, instrumentele juridice pentru al doilea și al treilea pilon comunitar, care nu fac propriu-zis parte din dreptul derivat, deoarece continuă să gestioneze relații interguvernamentale .

Expresia drept derivat acoperă totalitatea actelor adoptate de instituții abilitate în acest scop de tratatele constitutive, în vederea executării obiectivelor tratatelor.

Termenul ,,derivat" este folosit pentru a face cunoscută funcția acestor acte, respectiv îndeplinirea obiectivelor prevăzute de tratate, dar și subsumarea lor tratatelor, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că dispozițiile din dreptul derivat nu se pot abate de la tratatele constitutive, iar, pe de altă parte, că instituțiile abilitate nu pot adopta decât actele necesare îndeplinirii menirii lor și în condițiile prevăzute în tratate. Acestea din urmă constituie baza, cadrul și limitele puterilor normative ale instituțiilor.

Se numește derivat pentru că „reprezintă manifestarea de voință a Uniunii, totodată fiind subiect derivat al dreptului internațional ”, și pentru că el derivă din dreptul originar, fiind emis pe baza și pentru aplicarea acestuia; se numește secundar prin comparație cu cel primar. Actele care-l compun pot fi normative sau individuale, respectiv legislative (acte obligatorii, normative sau individuale, adoptate, pe baza și pentru aplicarea tratatelor, de către Consiliu, de către Parlament, de Consiliu și Parlament și, prin excepție, de către Comisie), de execuție (acte obligatorii, normative sau individuale, adoptate pe baza și pentru aplicarea actelor legislative sau pe baza și pentru aplicarea actelor speciale de completare sau modificare a celor legislative, respectiv acte obligatorii sau facultative, normative sau individuale, adoptate pe baza și pentru aplicarea tratatelor, de către Comisie, Consiliul însuși sau Banca Centrală Europeană) sau unice în felul lor (acte normative sau individuale care nu se încadrează în celelalte două categorii). În mod surprinzător, un autor califică „toate actele de drept derivat ca acte administrative, iar pe autorii lor ca instituții executive ale Uniunii ”.

În cazul în care tratatele nu prevăd tipul de act care trebuie adoptat într-o situație dată, instituția respectivă are posibilitatea de a-l alege ea, cu respectarea principiului proporționalității și a procedurii aplicabile.

Valoarea juridică a actelor de drept derivat este una obiectivă, decurgând din natura lor și neputând fi modificată de rezerve sau declarații unilaterale făcute de state cu ocazia adoptării lor. Și dreptul derivat face parte, evident, din ”acquis”.

Bibliografie

1. Coman Florian, „Drept comunitar european”, Editura Universul Juridic, București, 2003.

2. Diaconu Nicoleta, „Dreptul Uniunii Europene - tratat”, Editura Lumina Lex, București, 2008.

3. Diaconu Nicoleta, „Dreptul Uniunii Europene - tratat”, Editura Lumina Lex, București, 2011.

4. Dumitrașcu Mihaela Augustina, „Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia”, Editura Universul Juridic, București, 2012.

5. Dumitrașcu Mihaela Augustina, „Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia”, Editura Universul Juridic, București, 2015.

6. Fîbiîn Gyula, „Drept instituțional comunitar”, Editura Sfera Juridică, Cluj - Napoca, 2010.

7. Filipescu Ion P., „Drept instituțional comunitar european”, Editura Actami, București, 1996.

8. Fuerea Augustin, „Drept comunitar european”, Editura All Beck, București, 2003.

9. Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura C.H. Beck, București, 2006.

10. Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura C.H.Beck, București, 2007.

11. Lazăr Carmen, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj - Napoca, 2013.

12. Leicu Corina, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, București, 1998.

13. Manolache Octavian, „Drept comunitar - instituții comunitare”, Editura All Beck, București, 1999.

14. Manolache Octavian, „Drept comunitar”, Editura All Beck, București, 2003.

15. Manolache Octavian, „Tratat de drept comunitar”, Editura C.H. Beck, București, 2006.

16. Militaru Ioana Nely, „Dreptul Uniunii Europene - cronologie, izvoare, principii, instituții”, Editura Universul Juridic, București, 2011.

17. Militaru Ioana Nely, „Dreptul Uniunii Europene - cronologie, izvoare, principii, instituții, piața internă a Uniunii Europene, libertățile fundamentale”, Editura Universul Juridic, București, 2017.

18. Moroianu - Zlătescu Irina, Demetrescu Radu C., „Prolegomene la un drept instituțional comunitar”, Editura Economică, București, 2003.

19. Păun Roxana - Daniela, „Drept comunitar”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009.

20. Rusu Ioana Eleonora, „Dreptul Uniunii Europene”, Editura C.H. Beck, București, 2009.

21. Ștefan Tudorel, Andreșan - Grigoriu Beatrice, „Drept comunitar”, Editura C.H. Beck, București, 2007.

22. Tătar Ramona Gabriela, „Drept comunitar european”, Editura Nagard, Lugoj, 2014.

23. Vătăman Dan, „Drept comunitar european”, Editura Universul Juridic, București, 2009.

24. Vătăman Dan, „Drept comunitar european”, Editura Universul Juridic, București, 2010.

25. Vâlcu Elisé Nicoleta, „Drept comunitar european”, Editura Sitech, Craiova, 2008.

26. Vâlcu Elisé Nicoleta, Barbu Anca Ștefania, „Drept comunitar”, Editura Sitech, Craiova, 2007.

27. Vieriu Eufemia, Vieriu Dumitru, „Drept instituțional comunitar european”, Editura Lumina Lex, București, 2007.

Bibliografie electronică:

https://www.gdpreu.org/compliance/fines-and-penalties/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

https://www.juridice.ro/570300/situatii-in-care-nu-se-aplica-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal.html

https://cyberm.ro/2017/09/11/implementarea-gdpr-si-protectia-datelor-personale-in-romania/

https://protectia-datelor.eu/

https://www.mae.ro/node/46036

https://www.dcnews.ro/facebook-obligat-sa-respecte-regulamentul-general-privind-protectia-datelor_587757.html

https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/risk/articles/Brexit-and-GDPR.html

Preview document

Regulamentul - act normativ european - Pagina 1
Regulamentul - act normativ european - Pagina 2
Regulamentul - act normativ european - Pagina 3
Regulamentul - act normativ european - Pagina 4
Regulamentul - act normativ european - Pagina 5
Regulamentul - act normativ european - Pagina 6
Regulamentul - act normativ european - Pagina 7
Regulamentul - act normativ european - Pagina 8
Regulamentul - act normativ european - Pagina 9
Regulamentul - act normativ european - Pagina 10
Regulamentul - act normativ european - Pagina 11
Regulamentul - act normativ european - Pagina 12
Regulamentul - act normativ european - Pagina 13
Regulamentul - act normativ european - Pagina 14
Regulamentul - act normativ european - Pagina 15
Regulamentul - act normativ european - Pagina 16
Regulamentul - act normativ european - Pagina 17
Regulamentul - act normativ european - Pagina 18
Regulamentul - act normativ european - Pagina 19
Regulamentul - act normativ european - Pagina 20
Regulamentul - act normativ european - Pagina 21
Regulamentul - act normativ european - Pagina 22
Regulamentul - act normativ european - Pagina 23
Regulamentul - act normativ european - Pagina 24
Regulamentul - act normativ european - Pagina 25
Regulamentul - act normativ european - Pagina 26
Regulamentul - act normativ european - Pagina 27
Regulamentul - act normativ european - Pagina 28
Regulamentul - act normativ european - Pagina 29
Regulamentul - act normativ european - Pagina 30
Regulamentul - act normativ european - Pagina 31
Regulamentul - act normativ european - Pagina 32
Regulamentul - act normativ european - Pagina 33
Regulamentul - act normativ european - Pagina 34
Regulamentul - act normativ european - Pagina 35
Regulamentul - act normativ european - Pagina 36
Regulamentul - act normativ european - Pagina 37
Regulamentul - act normativ european - Pagina 38
Regulamentul - act normativ european - Pagina 39
Regulamentul - act normativ european - Pagina 40
Regulamentul - act normativ european - Pagina 41
Regulamentul - act normativ european - Pagina 42
Regulamentul - act normativ european - Pagina 43
Regulamentul - act normativ european - Pagina 44
Regulamentul - act normativ european - Pagina 45
Regulamentul - act normativ european - Pagina 46
Regulamentul - act normativ european - Pagina 47
Regulamentul - act normativ european - Pagina 48
Regulamentul - act normativ european - Pagina 49
Regulamentul - act normativ european - Pagina 50
Regulamentul - act normativ european - Pagina 51
Regulamentul - act normativ european - Pagina 52
Regulamentul - act normativ european - Pagina 53
Regulamentul - act normativ european - Pagina 54
Regulamentul - act normativ european - Pagina 55
Regulamentul - act normativ european - Pagina 56
Regulamentul - act normativ european - Pagina 57
Regulamentul - act normativ european - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Regulamentul - act normativ european.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Actele organismelor europene

Introducere Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare, care a început în anul 1952 , odată cu intrarea în vigoare a...

Regulamentul - Act Normativ European

I. Dreptul Derivat Dreptul derivat reprezintă a doua sursă importantă de drept european, după tratate şi acordurile internaţionale (dreptul...

Sisteme de certificare în industria alimentară

1. Descrierea produsului 1.1 Definirea pastelor făinoase Pastele făinoase sunt produse alimentare care se prepară din făină de grâu şi apă, cu...

Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001

I. Consideraţii preliminare Un pas determinant în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială îl constituie cu certitudine...

Drept European - Regulamentul

I. Izvoarele dreptului european Problema izvoarelor de drept este o chestiune de debut în studiul oricărei discipline juridice. Cu atât mai...

Insolvența iminentă

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA INSOLVENTA Spre deosebire de Codul comercial de la 1887 de inspiraţie italiană, care a reglementat o...

Ai nevoie de altceva?