Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 19 din 25

Analiza comparativă între Lion și București pe serviciul de transport public

1.1. Introducere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu, cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie, in vederea satisfacerii necesitailor materiale si spirituale ale... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicare în Administrația Publică

1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R., functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. SSPR este condus de un secretar de stat, numit... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu

2.Scurt Istoric Înființat în anul 1992, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu realiza dezideratul multor cărturari ce și-au legat numele de satul copilăriei lui Eminescu, anume înglobarea tradiționalei activități muzeale într-un amplu proiect cultural, focalizat pe cercetarea biografiei... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Paternul de dezvoltare a localității Fălticeni

Orașul Fălticeni este de o seamă cu S.U.A..Ca așezare omenească însă este mult mai veche. De fapt, tot atât de veche ca și așezările din continentul descoperit de Cristofor Columb, contemporan și el cu Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei.” (Geo Nichita, „Însemnări fălticenene” ) În tradiția municipiului Fălticeni... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendințe și raporturi între bugetele locale și bugetul central - Studiu de caz

Conducerea democratică presupune ca autoritățile publice centrale să se bazeze pe politici publice solide, orientate către cetățean, și pe proceduri interne adecvate. Continuarea reformei in administrația publică locală se bazeaza pe creșterea autonomiei colectivităților locale, atît a autonomiei decizionale, cît... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a tratatelor internaționale este implicat, in mod nemijlocit Președintele României, deoarece instituția șefului statului a apărut odată cu statul și a cunoscut o evoluție continuă... citește mai departe

71 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Autocontrolul în corecțiile neajunsurilor fizice, factor de ameliorare a stărilor psihice

Cuvinte cheie: autocontrol, adulti, activitate corporala, sanatate psihica Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol reprezinta punctul culminant al constructiei sociale a omului modern. De fapt, a fi in stare sa-ti controlezi aspectul fizic, profilul intelectual si etic reprezinta scopul... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Percepțiile cetățenilor asupra calității serviciilor oferite de poliția locală a municipiului București

În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună la dispoziție... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata. Putem define obligatia dandu-i 2 sensuri: - unul restrains care priveste latura pasiva- obligatia propriu-zisa a debitorului de a da,... citește mai departe

84 pagini Gratis Extras Preview

Activitatea administrației publice locale

INTRODUCERE Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbușirea imperiului sovietic în plan politic, economic și social, au determinat în mod firesc schimbări de substanță și în planul concret al organizării și funcționării administrației statului. Atât în plan structural-organizatoric, cât și cel... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mulțumirea studenților din Academia de Studii Economice București fata de aspecte legate de calitatea vieții

1. Introducere: Lucrarea de cercetare are ca scop prezentarea calității vieții studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București și căt de mulțumiți sunt aceștia în acord cu condițiile oferite de către facultățile din cadrul Academiei. Cănd spunem condiții ne referim la modul de predare al... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

MCSA - Examen

BLOCUL A 1. Ce este comparația? Ce obiective ale cunoașterii sunt vizate prin utilizarea comparației? Care sunt tipurile de comparație? (pentru fiecare categorie da-ți exemple, altele decât în suportul de curs, din științele administrative și sociale). Comparația reprezintă o extindere a cazului însuși. Scopul... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Drept administrativ

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV NORMA JURIDICĂ DE DREPT ADMINISTRATIV  obiectul dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale care constituie obiectul activității administrative a statului și a colectivităților locale, realizată, deci, de către autoritățile administrației publice potrivit... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Consiliul Uniunii Europene

Alături de Parlamentul European, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE este principalul organism de decizie al Uniunii Europene. Componența și funcționarea Consiliului Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene (CUE) este legislativul Uniunii Europene și este constituit din câte un reprezentant la nivel ministerial al... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Achiziționarea bunuri, servicii și lucrări I.M. Parcul Dendrariu

Prezentarea entității (autorității contractante) Î.M. Parcul „Dendrariu” a fost fondată de către Consiliul municipal Chișinău în scopul gestionării grădinii dendrologice din localitate, conservării în condiții artificiale a colecțiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) și a altor obiecte... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului

Introducere În lucrarea dată” Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului” voi relata urbanismul și amenajarea teritoriul atît în general la nivel de noțiune ,cît și în special, adică mai detaliat menționînd obiectivele generale ale acestora în parte și ce influență au ele în... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caiet practică Primăria Comunei Ivanești, județul Vaslui

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Localizată pe cursul inferior al râului Racova, apă ce izvorăște de la punctual numit Racovița, comuna Gârceni și care molcom și leneș parcurge o distanță de 75km după care se varsă, răsuflând ușurat în râul Bârlad lângă Vaslui. Comuna Ivanesti se... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Caiet de practică administrație publică

Comuna Frumușica este situată în partea de sud a județului Botoșani, pe E 58, la 36 km față de Municipiul Botoșani și la 92 km față de Municipiul Iași, într-un cadru geografic deosebit de pitoresc. Este principala poartă sudică de intrare în județul Botoșani. Comuna este formată din 6 sate: Boscoteni, Rădeni,... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Raport practică - Direcția publică de evidență a persoanelor și stare civilă - Sector 1

a) Identificarea instituției - gazdă și a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică: Adresa: Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Sector 1, București Telefon: 021.222.01.09 Instituția unde am efectuat stagiul de practică universitară se numește Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila -... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune Europeană formată din 28 de state membre care colaborează atât pe plan economic, cât și pe plan politic, social și cultural. O uniune care funcționează în baza unor... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un anumit teritoriu, în care un grup de indivizi exprimă și apără interesele fundamentale ale statului și ale națiunii. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI A. TERITORIUL -... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Interesul superior al copilului

Interesul superior al copilului este o noțiune abstractă, destul de greu de stabilit, astfel că realizarea lui presupune recunoașterea și garantarea unor prerogative fundamentale ale copilului și ale omului în general, cu mențiunea că garantarea lor în cazul copilului presupune luarea în considerare a faptului că un... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege. Continutul dreptului de proprietate este dat de prerogativele sau atributele pe care acesta i le confera titularului;... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Corespondența protocolară

Introducere În contextul relațiilor de afaceri printre îndatoririle asistentului manager și ale managerului, obligați prin natura funcției lor să contribuie la stabilirea unor relații interpersonale, se numără cunoașterea, înțelegerea și respectarea unor reguli de protocol, la care se adaugă cele de comportament și... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel mai uzual ,,știința administratiei’’ sau ,,știința administrației de stat ’’. În regimul totalitar, s-a urmărit stabilirea locului și rolului acestei științe, a... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview