Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2571
Mărime: 18.76KB (arhivat)
Publicat de: Noris Danilă
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macovetchi Carolina
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Noțiunea și conceptele de urbanism și amenajarea teritoriului.
  2. 2. Obiectivele activității de urbanism și amenajarea teritoriului.
  3. 3. Conținutul și factorii ce influențează activitățile de urbanism și amenajarea teritoriului.

Extras din referat

Introducere

În lucrarea dată” Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului” voi relata urbanismul și amenajarea teritoriul atît în general la nivel de noțiune ,cît și în special, adică mai detaliat menționînd obiectivele generale ale acestora în parte și ce influență au ele în societatea noastra,sau mai bine spus unitatea administrativ - teritorială în care este aplicată și altele.Această lucrare va aborda 3 mari subdiviziuni: noțiunile,obiectivele și conținutul activităților de urbanism și amenajarea teritoriului.Prima subdiviziune va aduce la iveală o mulțime de noțiuni atît din Legea privind principiile urbanisului și amenajării teritoriului, cît și din opiniile autorilor față de caeti termeni.O alta subdiviziune generînd obiectivele de bază care sunt stipulate în cadrul legal și prezintă anume acele obligațiuni ce le datorează să le îndeplinească prentru a spori eficacitatea și dezvoltarea domeniului în cauză.Tot aici voi menționa că urbanismul și amenajarea teritorială nu este una și aceia,dar sunt 2 termeni ce au o însemnătate majora atît în cadrul legal cît și în literatura de specialitate. O a treia subdiviziune va releva sau mai bine spus va fi dotată cu conținutul și totalitatea de activități pe care o are scrisă î fișa postului șicare după toate ar trebui s-o fi îndeplinit.Tot aici ca într-un final voi face analiză și voi identifica care sunt factorii care influențează asupra activității de amenajarea teritoriului și urbanism, desfășurindule în măsura posibilității pe toți factorii evidențiați de mine.

1.Noțiunea de urbanism și amenajarea teritoriului

Conform legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului art. 1 noțiunea de ”urbanism ” este definită astfel -cea mai importantă componentă a amenajării teritoriului, al cărei obiect îl constituie teritoriul localităților și toate teritoriile necesare asigurării funcționării și dezvoltării acestora, iar amenajarea teritoriului fiind definită - complex de activități pentru coordonarea politicii economice, sociale, culturale și ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale societății luate în ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural și construit armonios, care să favorizeze viața socială și culturală a populației.

Urbanism si Amenajarea Teritoriului reprezintă un complex de cunostințe știintifice, tehnice, functionale si estetice care serveste la satisfacerea unor necesitati obiective ale colectivitatilor umane atât indivizi cât si grupuri.

Elena Maria Minea a definit amenajarea teritoriului și urbanismul ca domenii de activitate practică, reprezintă pârghii de bază în stabilirea strategiilor de remodelare a mediului uman, astfel încât să se stabilească o reală concordanță între interesele, obiectivele, dezideratele și capacitățile mereu amplificate ale omului cu posibilitățile și resursele oferite de cadrul material de viață.

De cele mai multe ori considerate în alăturarea lor (și, de cele mai multe ori cu referire doar la urbanism), sintagmele prezintă și problematizează preocupări din ce în ce mai serioase și de mare actualitate prin imperativitatea cu care se cer soluționate de către specialiștii din cvasitotalitatea domeniilor vieții sociale, cărora sunt chemați să li se alăture - prin acțiuni și atitudini corespunzătoare - oamenii de pretutindeni.

Amenajarea teritoriului este o noțiune mai vastă și mai complexă, integratoare a conceptului de urbanism, constituie unul dintre principalele instrumente de investigare și cunoaștere, de previziune și planificare, de edificare și permanentă readaptare a mediului uman, a cadrului material creat de societate și indispensabil existenței sale. Amenajarea teritoriului se deosebește, prin complexitatea sa și prin atribuțiile multiprofilate pe care le deține, de toate celelalte discipline care se ocupă, direct sau indirect, doar parțial de problema mediului uman, datorită capacității sale de a analiza global și de a prezenta sintetic multitudinea de date obținute prin mijloace proprii sau prin cooperarea cu numeroase sfere polispecializate complementare în vederea readaptării continue a structurii mediului uman, pe măsura evoluției cerințelor sociale. Doctrina franceză definește amenajarea teritoriului ca fiind “un ansamblu de acte ale colectivităților locale sau a instituțiilor publice de cooperare intercomunală care vizează, în cadrul competenței loc, pe de o parte, conducerea sau autorizarea acțiunilor și operațiunilor, respectiv pe de altă parte, asigurarea armonizării acestora. Obiectul acestor acțiuni sau operațiuni de amenajare constă în înfăptuirea unei politici locale a habitatului, organizarea menținerii, extinderii sau receptarea activităților economice, favorizarea dezvoltării activităților de loisir și de turism, realizarea de echipamente colective, de luptă împotriva insalubrității, de reînnoire urbană, de salvare și de punere în valoare a patrimoniului construit sau neconstruit și a spațiilor naturale.

Bibliografie

1. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanisului și amenajării teritoriului.

2. http://www.lora.ro/urbanism-si-amenajarea-teritoriului-definitie-scurt-istoric/

3. Elena Maria Minea ”Urbanism și amenajarea teritoriului”

4. http://documents.tips/documents/curs-urbanism-si-amenajarea-teritoriului-sinteze.html

Preview document

Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 1
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 2
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 3
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 4
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 5
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 6
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 7
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 8
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 9
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 10
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 11
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 12
Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Obiectivele si continutul activitatii de urbanism si amenajarea teritoriului.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Actori ai Dezvoltării Urbane

1.1. Dezvoltare locală Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Lucrare de practică Primăria Bacău

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Proiectarea, construcția și lansarea unei construcții cu funcție de cazare

INTRODUCERE Proiectul de investiţii supus studiului vizează construirea unei pensiuni turistice rurale, construcţie formată din parter plus...

Strategia adaptării serviciilor de apă canal

1 ABORDARI TEORETICE GENERALE ÎN SFERA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 1.1 Serviciile publice: necesitate, continut Serviciul public reprezinta forma...

Ai nevoie de altceva?