Actori ai Dezvoltării Urbane

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 21040
Mărime: 118.80KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Neagoe
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragos Dinca

Extras din licență

1.1. Dezvoltare locală

Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat dezvoltării locale, creştere care este datorată şi fenomenelor de descentralizare şi de deconcentrare a serviciilor publice Acest fenomen este oarecum nou în România, fiind adoptat după perioada post comunistă, dar a cunoscut şi înainte de 1989 o altă formă specifică regimului comunist care s-a aflat la conducerea ţării în acea perioadă.

Cadrul legal necesar pentru dezvoltarea regională a fost asigurat odată cu căderea regimului comunist şi adoptarea constitutiei din anul 1991 care consacră principiile autonomiei locale şi descentralizării.

Conform opiniei autorilor de specialitate dezvoltarea locală este definită ca „expresie a solidarităţii locale, creatoare de noi relaţii sociale, manifestând voinţa locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale”.

Dezvoltarea locală reprezintă acţiunea de a (se) dezvolta şi rezultatul ei.

Dezvoltarea locală presupune creşterea, trecerea de la o stare nouă la o treaptă superioară, la complexitate. Trebuie să facem diferenţa între simpla creştere a unui oraş şi dezvoltarea acestuia prin apariţia de noi funcţiuni, a unor elemente inovatoare în plan arhitectural sau urbanistic etc.

Dezvoltarea locală este un proces de dezvoltare, în principal un proce de tip economic, într-o anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la nivel local. Dezvoltarea economică locală este rezultatul eforturilor colective ale sectorului public, al celui privat dar şi a colectivităţilor locale. Dezvoltarea economică locală are ca principal actor administraţia publică locală care trebuie să soluţioneze o gamă largă de necesităti ale dezvoltării economiei locale, ea este cea care se ocupă cu analizarea datelor economico-sociale de la nivelul teritoriului local, cu scopul de a fundamenta o planificare a unei strategi şi pentru a concepe diferite programe de dezvoltare locală. Adminsitraţia publică locală este cea care se bucură de autonomie administrativă şi care deţine iniţiativa în dezvoltarea economică locală. Dezvoltarea locală îşi propune o prosperitate locală prin crearea unui mediu de afaceri, utilizarea de resurse şi o dezvoltare a mediului privat

Dezvoltarea locală în contextul actual al schimbărilor, al restructurării economice, sociale, administrative, trebuie văzută ca un proces dependent de inovaţie şi antrepenoriat, sprijinit de mecanisme, societate şi structuri instituţionale flexibile, cu un grad ridicat de cooperare si interacţiune locală. Definirea conceptului de local se face nu numai în legătură cu unităţile administrativ-teritoriale, comună, oraşmunicipiu sau judeţ, ci şi la nivel intercomunal, interregional şi chiar transfrontalier.

Dezvoltarea locală poate fi înţeleasă şi ca fiind un proces complex de creştere a bunăstării, la nivelul unui teritoriu prin acţiunile concentrate ale actorilor locali, ale actorilor regionali şi ale actorilor naţionali, aceste acţiuni vizează protecţia mediului, devoltarea socială, economia, amenajarea teritoriului, educatia şi formarea, ştiinţa şi cercetarea, pornindu-se în primul rând de la potenţialul pe care îl are acel teritoriu.

În cea ce priveşte opinia specialiştilor străini cu privire la noţiunea de dezvoltare locală aceasta este văzută ca o finalitate economică şi culturală a descentralizării, ea deversificând şi îmbogăţind activităţile pe un teritoriu dat, printr-o mobilizare a resurselor şi energiilor existente în zonă.

Preview document

Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 1
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 2
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 3
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 4
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 5
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 6
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 7
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 8
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 9
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 10
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 11
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 12
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 13
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 14
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 15
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 16
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 17
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 18
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 19
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 20
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 21
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 22
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 23
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 24
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 25
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 26
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 27
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 28
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 29
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 30
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 31
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 32
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 33
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 34
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 35
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 36
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 37
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 38
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 39
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 40
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 41
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 42
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 43
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 44
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 45
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 46
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 47
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 48
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 49
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 50
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 51
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 52
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 53
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 54
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 55
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 56
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 57
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 58
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 59
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 60
Actori ai Dezvoltării Urbane - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Actori ai Dezvoltarii Urbane.docx

Alții au mai descărcat și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Administrația Publică

SECŢIUNEA I INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 1. SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de serviciu public Noţiunea de serviciu...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Dezvoltarea urbană, forma a dezvoltării locale

1.1.Noţiunea de dezvoltare locală Dezvoltarea - termenul este definit azi ca un proces ce conduce la creşterea bunăstării. - corespunde unui...

Amenajarea Teritoriului și Urbanism

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI...

Te-ar putea interesa și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Guvernanța UE

Introducere Guvernările locale au intrat într-o nouă eră, caracterizată printr-un set complex şi divers de instituţii şi procese . Crizele...

Importanța evenimentelor sportive în dezvoltarea urbană

Introducere În 2008, pentru prima dată în istorie, mai mult de jumătate din populaţia globului, însumând 3,3 miliarde de oameni, locuiesc la oraş....

Analiza Pieței Construcțiilor

Introducere Termenul de investiţie a început să fie utilizat în mod curent de populaţie. Dar prin folosirea în vorbirea uzuală a cuvântului...

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

CAPITOLUL 1 Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin Ce se intelege prin...

Marketingul Urban

MARKETINGUL URBAN Ultimul deceniu al secolului XX se caracterizează prin amplificarea provocărilor economice, sociale, politice, pe care...

România în contextul de dezvoltare durabilă

1. Scurt istoric În 1972, la Stockholm are loc Conferinta Natiunilor Unite, în care cele 113 natiuni prezente îsi manifesta îngrijorarea cu...

Dezvoltare și planificare urbană

Marketingul urban este un domeniu relativ nou la nivel internațional, cu atât mai mult la nivel național, fiind evidentă necesitatea familiarizării...

Ai nevoie de altceva?