Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26222
Mărime: 257.67KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Florin Niculea

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1:
 2. Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante
 3. pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin pg. 3
 4. CAPITOLUL 2:
 5. Analiza SWOT a domeniilor economico-sociale ce caracterizeaza
 6. zona transfrontaliera Dolj-Vidin pg. 14
 7. CAPITOLUL 3:
 8. Domenii strategice de interventie si dezvoltare a mediului economic
 9. din zona transfrontaliera Dolj-Vidin in vederea dezvoltarii durabile pg. 18
 10. CAPITOLUL 4:
 11. Modalitati de actiune a ONG-urilor de mediu din zona transfrontaliera Dolj-Vidin,
 12. pentru asigurarea dezvoltarii durabile pg. 28
 13. CAPITOLUL 5:
 14. Instrumente de actiune ale cetatenilor privind dezvoltarea durabila a
 15. zonei transfrontaliere Dolj-Vidin pg. 49
 16. CAPITOLUL 6:
 17. Bune practici europene in domeniul asigurarii dezvoltarii durabile
 18. la nivel transfrontalier.
 19. Experiente de succes in zona transfrontaliera Dolj-Vidin pg. 51
 20. CAPITOLUL 7:
 21. Efecte si impact pe termen mediu si lung pg. 58
 22. Bibliografie pg. 64

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin

Ce se intelege prin dezvoltare durabila?

Conceptul de dezvoltare durabila semnifica atitudinea generatiei prezente fata de satisfacerea propriilor necesitati prin utilizarea echilibrata a resurselor. Cea mai cunoscuta si sintetica definitie a dezvoltarii durabile este urmatoarea:

Capacitatea generatiei prezente de a-si satisface necesitatile de supravietuire, fara a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.

In 2001, Consiliul European de la Göteborg a adoptat prima Strategie privind Dezvoltarea Durabila a Uniunii Europene. Acest document a fost completat cu obiective si principii de actiune specifice, in contextul extinderii spre estul Europei a UE.

Scopul declarat al acestei strategii este de a identifica si implementa proiecte si masuri menite a imbunatati continuu viata cetatenilor de azi si de maine ai Uniunii Europene, prin dezvoltarea la nivelul comunitatilor locale a abilitatilor de administra si utiliza in mod eficient resursele naturale, de a stimula inovarea in domeniile sociale si ecologice, asigurand astfel prosperitate, protectia mediului si coeziune sociala.

Din prisma acestei misiuni propuse in strategia europeana, conceptul de dezvoltare durabila are in vedere tematici variate ale societatii europene: protectia mediului, protectie sociala, dezvoltarea economiei.

Obiectivele cheie ale strategiei de dezvoltare durabila a UE sunt urmatoarele:

Protectia mediului:

o conservarea calitatilor Pamantului de a sustine viata pe pamant, in toate formele sale de bio-diversitate, respectarea caracterului limitativ al resurselor naturale, protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator

o prevenirea si reducerea poluarii mediului, promovarea consumului si productiei „durabile”, reducand astfel degradarea mediului ca urmare a cresterii economice

Echitate si coeziune sociala: dezvoltarea si promovarea unei societati democratice, bazata pe incluziune sociala, coeziune, siguranta si justitie sociala, dezvoltarea respectului pentru drepturile fundamentale ale omului, diversitatea culturala, prin crearea de oportunitati egale pentru toti cetatenii si combaterea oricaror forme de discriminare

Prosperitate economica: promovarea unei economii prospere, bazata pe cunostinte si inovatie , competitiva, eco-eficienta, capabila sa asigure standarde de viata ridicate si locuri de munca cetatenilor UE;

Respectarea responsabilitatilor internationale ale UE: asigurarea concordantei intre politicile europene si cele internationale si mondiale, concretizarea si apararea institutiilor democratice, pacea, stabilitatea, libertatea si securitatea la nivel international.

Politicile si masurile dezvoltate in sprijinul strategiei europene de dezvoltare durabila vor asigura integrarea si respectarea urmatoarelor principii

Promovarea si protectia drepturilor fundamentale: cetatenii europeni si drepturile acestora sunt obiectivul central al oricaror politici ale UE, prin promovarea si respectarea drepturilor fundamentale ale omului, combaterea discriminarii, reducerea saraciei si eliminarea excliziunii sociale

Solidaritate in cadrul si intre generatii: utilizarea rationala a resurselor naturale si echilibrarea consumului, astfel incat necesitatile generatiei curente sa fie satisfacute fara a compromite sansele generatiilor viitoare de supravietuire si dezvoltare;

Societate deschisa si democratica: garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces liber la informatie si la justitie, dezvoltarea canalelor adecvate de consultare si participare a tuturor cetatenilor interesati si a societatii civile, in cadrul politicilor si strategiiloe locale si europene;

Implicarea cetatenilor: cresterea participarii cetatenilor in procesul de adoptare al deciziilor, promovarea educarii si constientizarii sociale asupra principiilor de dezvoltare durabila, informarea continua a cetatenilor asupra efectelor si impactului deciziilor acestora asupra mediului inconjurator;

Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali: stimularea dialogului social, responsabilitatea sociala a corporatiilor si parteneriatul public-privat

Coerenta politicilor si a procesului de guvernare: asigurarea coeziunii intre politicile Uniunii Europene si abordarile la nivel local, regional si national privind dezvoltarea durabila

Integrarea politicilor: integrarea principiilor si conceptelor de dezvoltare durabila in politicile europene economice, sociale si de mediu, astfel incat sa se asigure coerenta acestora, o mai buna reglementare a domeniului si evaluarea echilibrata a efectelor;

Utilizarea celor mai bune cunostinte: pregatirea, implementarea si evaluarea politicilor pe baza celor mai bune si mai noi cunostinte si informatii

Principiul prevederii: dezvoltarea de masuri preventive distincte, in vederea diminuarii si eliminarii pericolelor asupra sanatatii populatiei si mediului;

Principiul „poluatorul plateste”: reglementari privind preturile si tarifele de mediu, care sa reflecte efectele asupra mediului inconjurator realizat de „poluatorul platitor”- agent economic, consumator, cetatean;

Pe parcursul celor 7 ani de implementare si dezvoltare a strategiei europene de dezvoltare durabila, Comisia Europeana a evaluat si monitorizat in permanenta efectele si impactul masurilor adoptate la nivelul societatii europene. Principalii factori de evaluare si monitorizare/provocari, pe care-i vom urmari si la nivelul zonei transfrontaliere Dolj-Vidin sunt:

1) Schimbarea climatica si utilizarea energiei ecologice

Obiectiv european general: reducerea efectelor de schimbare climatica, a costurilor si a efectelor negative asupra societatii si mediului inconjurator

Rezultate urmarite la nivel european:

- reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de sera;

- producerea a 12% din energia consumata, respectiv 21% din electricitatea consumata din surse de energie regenerabila, pana in anul 2010;

- pana in 2010, 5,75% din combustibilii utilizati in transport vor fi bio-combustibili, respectiv 8% pana in 2015;

- economisirea a 9% din energia consumata pana in anul 2017;

Romania, Regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Dolj

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova confirma faptul ca seceta si alte fenomene pedoclimatice favorizeaza desertificarea judetului Dolj. Verile cu temperaturi din ce in ce mai insuportabile din ultimii ani sunt doar o mostra din felul in care se va schimba clima. Sadova, Dabuleni, Marsani si Desa sunt comunele in care au aparut cele mai mari probleme in ultimul timp. Cea mai afectata regiune este cuprinsa intre Calafat, Poiana Mare, Sadova, Bechet, Dabuleni si Dunare, respectiv o suprafata de 104.600 de hectare. Prezenta unor soluri nisipoase, ce nu retin apa, imprima, cel putin in partea sudica a judetului, caracterul de zona semiarida, cu accente de aridizare. Vegetatia pitica este uscata, iar fasiile verzi, acoperite cu grau tanar, sunt foarte rare. Studiile arata ca in Campia Olteniei frecventa anilor cu recolte slabe si foarte slabe, ca efect al secetelor, este cuprinsa intre 36 si 39 la suta. Mai mult, intr-o statistica pusa la dispozitie de Agentia de Mediu Craiova, se observa ca, in judetul Dolj, in perioada 2000 - 2002, suprafata agricola calamitata a reprezentat intre 79,6 si 87,8 la suta din totalul suprafetei cultivate.

Bibliografie

Strategia si programul Consiliului judetean Dolj de dezvoltare economico-sociala a judetului Dolj, 2005 – 2008”

„Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030”

Bulgaria “Second National Action Plan on Climate Change”, 2005 – 2008

„Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007”

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova - www.arpmsv4.ro

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (Romania) - http://www.mmediu.ro/

Ministerul Bulgar al Mediului si al Apelor - http://www.moew.government.bg/index_e.html

Consiliul Judetean Dolj - http://www.cjdolj.ro

Primaria Municipiului Calafat - http://www.municipiul-calafat.ro/

Guvernatorul Districtului Vidin - http://en.vidin.government.bg/094/60-16-16/index.html

Preview document

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 1
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 2
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 3
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 4
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 5
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 6
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 7
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 8
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 9
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 10
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 11
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 12
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 13
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 14
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 15
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 16
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 17
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 18
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 19
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 20
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 21
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 22
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 23
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 24
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 25
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 26
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 27
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 28
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 29
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 30
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 31
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 32
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 33
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 34
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 35
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 36
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 37
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 38
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 39
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 40
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 41
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 42
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 43
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 44
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 45
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 46
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 47
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 48
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 49
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 50
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 51
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 52
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 53
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 54
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 55
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 56
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 57
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 58
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 59
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 60
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 61
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 62
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 63
Politicile Durabile de Mediu ale Petrom - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Politicile Durabile de Mediu ale Petrom.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aplicație la SC Petrom SA București - membru OMV Group

CAP. I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. Tipul societatii si obiectul de activitate S.C. Petrom S.A. Bucuresti a functionat pâna la...

Întreprinderea în mediul competitiv studiu de caz realizat la SC Petrom SA

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 SCURT ISTORIC Dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial, Petrobrazi si-a dezvoltat...

Management organizațional Petrom

Etapa I Prezentarea organizatiei I.1 Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei Petrom - companie integratã de þiþei si gaze Petrom, membru...

Abordări economice în protecția mediului

CAPITOLUL I: Generalitati OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai importantă companie românească care exploateaza resurse dovedite de petrol si...

Mix de Marketing la Compania OMV-Petrom SA

INTRODUCERE Marketingul, după cum este definit de către American Marketing Association, este "o funcţie organizaţională şi un set de procese...

Schimbări în managementul relațiilor organizaționale în ipoteza internaționalizării firmei

Introducere Internationalizarea este un proces obiectiv,care se realizeaza in mod gradual. Realitatea istorica arata faptul ca, pe masura...

Reflectarea Aspectelor Financiare la Petrom SA

Cap. I Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează S.C PETROM S.A 1.1 Date de identificare S.C. Petrom S.A. Bucureşti a funcţionat până...

Program de marketing internațional privind lansarea unui produs românesc pe o piață străină

Introducere 1. Identificarea oportunității derulării programului de marketing internațional și a necesității pentru organizație a acestui demers...

Ai nevoie de altceva?