Etica și conflictul de interese în achizițiile publice

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4643
Mărime: 1002.25KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela N.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matic Andreea

Extras din referat

Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale acțiuni care îi pot afecta progresul. O astfel de acțiune care afectează negativ evoluția unei societăți este nerespectarea unei etici, a unor principii ale moralei, indiferent de domeniul de activitate.

În domeniul achizițiilor publice, ca act antisocial, nerespectarea unei etici, a unor principii este o acțiune deosebit de gravă deoarece favorizează unele interese individuale ale unor particulari, mai ales în domeniul economic, afectând astfel in teresele colective prin: însușirea, detur narea și folosirea resurselor publice în in teres personal ca urmare a încheierii unor contracte cu reprezentanți ai Statului prin eludarea normelor morale și legale. Activitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică oferă o serie de oportunități pentru dezvoltarea unor com-portamente nu tocmai corespunzătoare, prin care se încalcă etica, conduita în domeniul achizițiilor.

În majoritatea domeniilor există o serie de principii care sunt comune, ca de exemplu principiile eticii universităților , respectiv principiul răspunderii publice, principiul echității, principiul transparenței. În domeniul achizițiilor publice identificăm aceleași principii: principiul asumării răspunderii, principiul tratamentului egal, principiul transparenței.

În vederea respectării acestor principii și a evitării apariției unui comportament neadecvat, respectiv perceperea greșită a unui comportament, a fost necesară instituirea unui comportament etic. Astfel, în domeniul achizițiilor, comportamentul etic are misiunea de atenționa participanții la acest proces cu privire la posibile situații de risc, prin stabilirea unor reguli ce reglementează derularea activităților necesare pentru desfășurarea transparentă, eficientă și corectă a procedurilor de achiziții.

În urma modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice survenite în anul 2016 prin publicarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, s-au creat mecanisme moderne de respectare a eticii din prisma conflictului de interese.

Dacă pe legislația abrogată în anul 2016, exista doar un control exercitat la nivel de autoritate contractantă, respectiv comisie de evaluare prin publicarea și transmiterea către ANAP a declarației reprezentantului legal cu privire la persoanele din cadrul autorității contractante ce au legătura cu respectiva procedură de atribuire, iar la nivelul comisiei de evaluare, fiecare membru avea obligația de a completa o declarație pe proprie răspundere în care preciza ca nu are legături cu niciunul din operatorii economici care au depus ofertă, în baza legislației actuale, legiuitorul a emis anumite prevederi legislative prin care impun în sarcina autorității contractante și a operatorului economic mai multe obligații ce au ca scop respectarea eticii din punct de vedere al conflictului de interese.

Astfel, prin art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificările și actualizările ulterioare, s-a impus în sarcina operatorului economic obligația ca - ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, este exclus din procedura de atribuire.", iar prin art. 75 alin (1) din HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a OUG nr. 34/2006, au stabilit în sarcina comisiei de evaluare și membrilor cooptați obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.

Bibliografie

1. Legea nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educației naționale cu toate modificările și completările ulterioare

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate modificările și actualizările ulterioare

3. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate modificările și actualizările ulterioare

4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și actualizările ulterioare

5. HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și actualizările ulterioare

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

7. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu toate modificările și actualizările ulterioare

8. HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a OUG nr. 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare

9. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

10. Legea nr. 176/2010privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

11. Recomandarea Comisiei Europene din 03.10.2017 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice.

Preview document

Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 1
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 2
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 3
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 4
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 5
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 6
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 7
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 8
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 9
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 10
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 11
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 12
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 13
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 14
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 15
Etica și conflictul de interese în achizițiile publice - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Etica si conflictul de interese in achizitiile publice.docx

Alții au mai descărcat și

Achiziții publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema...

Achizițiile publice în dreptul romanesc

ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o...

Solutinarea litigiilor în domeniul achiziilor

Necesitatea autorității contractante - Primăria X constă în construirea unei Grădinițe. Valoarea estimată a contractului este: 600.000 lei La...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Economia Subterana. Fenomen Complementar Evaziunii Fiscale

Economia subterana – fenomen complementar evaziunii fiscale 1. Conceptul de economie subterana Aparitia economiei subterane coincide cu aparitia...

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Etică și corupție în administrație publică

Motivaţia alegerii acestei teme,o reprezintă dorinţa de a întelege şi prezenta,într-un mod cât mai detaliat,un model comportamental foarte...

Imperativul responsabilității sociale corporative

Este susținută ideea că responsabilitatea socială, ca datorie etică, este o necesitate naturală ce decurge din sensul pământean al vieții omului....

Combaterea corupției în achizițiile publice la nivel local

I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind...

Ai nevoie de altceva?