Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1615
Mărime: 53.40KB (arhivat)
Publicat de: Fayer L N.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

Rezumat: Dincolo de realitatea globalizării, de tendința epocii moderne de a uniformiza societatea umană și a impune aceleași valori la scară mondială continuă să persiste dorința de netăgăduit a existenței conștiinței naționale, a identității și apartenenței la o anumită comunitate umană, indiferent de elementului de legătură care o formează, fie el religios, lingvistic sau național. Dreptul la libera circulație recâștigat o dată cu deschiderea „cortinei de fier”, a dus și duce încă la migrarea unui numar foarte mare de oameni dintr-o regiune în alta sau chiar dintr-o parte în alta a globului, sărăcia și mirajul occidentului, de asemenea, nu fac decât să accentueze această realitate. Formarea de noi comunități etnice, religioase, lingvistice în paralel sau chiar în cadrul celor vechi, este o realitate de necontestat a ultimului secol, iar aceste comunități devin tot mai conștiente de identitatea lor, în raport cu majoritatea.

Cuvinte cheie: discriminare, rasism, etnie, migrare

I. Scurt istoric

Înainte de 1940 fiecare stat națiune era liber să hotarască cine putea intra pe teritoriul în care își exercita suveranitatea și cine dintre străini putea deveni un conațional.

Istoria politicii de imigrație arăta că în două momente istorice Franța a fost pe punctul de a alege politici de preferință etnică explicită.

După cel de-al doilea Război Mondial ca reacție la nazism, toate democrațiile liberale acceptau să își supună politicile de imigrație la noile norme de drept internațional, astfel ele excludeau orice selecție a imigrației pe cota etnică sau națională.

Se consideră că în ultimii două sute de ani, Franța, dintre toate statele europene a primit cei mai mulți imigranți. Mai mult, în 1930, procentul de străini din populația franceză era mai mare decât cel al Statelor Unite.

Franța a început să primească tot mai puțini imigranți din țările europene și tot mai mulți de la fostele sale colonii din Africa de Nord și de Sud și din Asia de Sud-Est. Colonialismul a creat cel mai eficient canal pentru mișcările de migrație în Franța. Potențial major de forță de muncă s-a găsit în Maghreb, Senegal, Indochina, Martinica, Guyana Franceză, Insula Reunion. De la mijlocul anilor 1950, maghrebienii au fost cel mai semnificativ grup de imigranți în Franța.

Pentru a vorbi de minoritatile etnice si drepturile acestora este necesara o definiție a conceptelor, astfel conceptul de ,,etnie” utilizat masiv în antropologie și etnologie, este unul recent. Potrivit lui Richard Molard: „etnia este o comunitate de limbă, de obiceiuri, de credințe, de valori, suprapusă peste criteriul spațial (spațiu teritorial delimitat)” .

Etnia definește acei indivizi care sunt considerați de alții ca împărtășind caracteristici comune care îi diferențiază de alte colectivități dintr-o societate în cadrul căreia dezvoltă un comportament distinct. Termenul a fost introdus pentru a stabili o distincție fată de rasă , întrucât, deși un grup etnic poate fi indentificabil în termeni de trăsături rasiale, el poate împărtăși și alte caracteristici comune precum religia, ocupația, limba sau politica .

În Franța se evidențiază printre cele mai importante grupuri etnice: latini ,slavi, africani (in special din Africa de nord), indochinezi, negrii, mulatrii, est indieni, chinezi, amerindieni.

Bibliografie

1. Dinu Balan, Etnie, Etnicitate, Națiune și Naționalism

2. Dictionar de sociologie, ed. a 2-a, Ed.Univers Enciclopedic, 2003

3. http://www.edrc.ro/docs/docs/caietel_minEU-RO.pdf

4. Andreescu, Gabriel, Națiuni și minorități, Polirom, Iași, 2004

5. Taguieff, P.A. La force du prejuge : Essai sur le racisme et ses doubles. Paris: Gallimard. Taguieff, P.A. Face au racisme, Tome 1 & 2. Paris: Gallimard. Tajfel, H.

6. Wodak, R.; Reisigl, M., Discourse and Racism: European Perspectives, Annual Review of Anthropology, Vol. 28, 1999

Preview document

Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 1
Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 2
Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 3
Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 4
Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 5
Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Egalitatea de tratament si interzicerea discriminarii.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Reglementări internaționale privind drepturile femeii

Capitolul I Scurt istoric Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Terrei, li s-a rezervat dintotdeauna, şi în anumite zone...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Drepturile salariaților

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Managementul proiectelor - cofetărie

A. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT A.1. SOLICITANT Numele organizaţiei: DULCIX S.R.L Anul infiinţării: 2011 Cod de identificare fiscal (CIF):...

Efectele Contractului Individual de Muncă

1.Aspecte generale privind efectele contractului individual de muncă Efectele contractului individual de muncă vizează atât la drepturile cât şi...

Migrația de muncă din Republica Moldova - contex, probleme, perspective

INTRODUCERE Migraţia internaţională a forţei de muncă este procesul de circulaţie a capitalului uman dintr-o ţară în alta în scopul angajării în...

Ai nevoie de altceva?