Decizia administrativă

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2298
Mărime: 22.77KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancovici Alina Simona
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Eftimie Murgu", Resita

Extras din referat

Decizia este definită ca un act social deliberat al unei persoane sau al unui grup de persoane, prin care se stabilesc sopul și obiectivele unei acțiuni, direcțiile și modalitațile de realizare a acesteia, toate determinate în funcție de o anumită necesitate, pe baza unui proces de informare, reflecție și evaluare a mijloacelelor și a consecințelor desfașurării acțiunii respective.

Decizia administrativă este componenta activității oamenilor care lucrează în organele administrației publice. De aceea putem spune că decizia administrativă este o specie a deciziei umane, care constituie elementul central al activității desfașurate de organele administrației publice în realizarea sarcinilor de conducere și organizare.

Pentru organele administrației publice, decizia este rezultatul unui proces rațional care pornește de la sesizarea necesității emiterii unui asemenea act și continuă cu culegerea informațiilor necesare, prelucrarea acestora, alegerea variantei optime, adoptarea actului și aplicarea acestuia.

Totodată, decizia administrativă este și o determinantă pentru acțiunea funcționarilor administrației, deoarece activitatea acestora este urmarea deciziei administrative, în cadrul sistemului administrației publice.

Ca în orice activitate umană, activitatea organelor administrației publice trebuie să pornească sub forma unei intenții de a realiza ceva. În vederea declanșării unei acțiuni a administrației publice este necesară decizia administrativă. Intenția administrației publice de a întreprinde o acțiune marchează impusul procesului decizional. Având ca obiect realizarea politicii statului, decizia administrativă este de multe ori inițiată de factorii politici.

Partidele politice, alte formațiuni sau organizații politice, organizații neguvernamentale, precum și puterea legislativă sesizează organele autorităților administrației publice în vederea declanșării procesului decizional, făcând astfel să intervină acțiunea organelor administrației publice locale în vederea soluționării unor probleme care privesc realizarea politicii statului în domeniile în care acționează organele administrației publice.

De cele mai multe ori, inițiativa deciziei administrative revine organelor administrației publice care din informațiile proprii sau pe baza sesizărilor diferitelor organe de stat sau asociative, ori ale cetățenilor găsesc necesar că este oportună intervenția lor pentru rezolvarea anumitor probleme din domeniul lor de activitate. De multe ori însă, organele administrației publice așteaptă declanșarea ori încuviințarea declanșării acțiunii lor de către

organele puterii legiuitoare, care sunt informate cu privire la respectivele probleme prin

mijloace proprii sau chiar de organele administrației publice. Aceasta este etapa inițiativei în

procesul decizional.

După inițiativă urmează o etapă complexă, de confruntare de păreri, pe care psihologii o numesc „lupta motivelor” și în care au un rol important atât părerile afective cat și cele intelectuale. Aceasta este etapa deliberării care trebuie privită ca un veritabil proces, care parcurge mai multe etape.

Dupa faza deliberării urmează luarea deciziei administrative, care este manifestarea unei hotărâri căreia trebuie să i se conformeze conduita oamenilor administrației și a celor cărora li se adresează administrația publică în activitatea de organizare a executării și de executare a legii.

1. Modalități de participare la decizia administrativă.

Participarea politică la decizia administrativă.

Participarea la complexul proces decizional în administrația publică este determinată de natura deciziei administrative. Caracterul politic al obiectului acestei decizii implică participarea factorilor politici la procesul decizional. În plus, participarea politică la decizia administrativă pune în lumină necesitatea cooperării între puterea legiuitoare și cea executivă pentru realizarea interesului general al societății.

Participarea socială la decizia administrativă.

Această formă de participare este strâns legată de participarea cetățenilor la diverse nivele și derivă din caracterul democratic al statului. De multe ori, organele administrației publice antrenează în procesul decizional instituții cetățenești sau grupuri de cetățeni care sunt interesați în legătura cu decizia care va fi luată. Această antrenare are mai mult caracterul unei consultări. Ea ajută administrația la cunoașterea opiniei cetățenilor cărora urmează să le fie aplicată decizia ce va fi luată.

Bibliografie

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, Editura Biblioteca Juridică, Nemira, București, 1996

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ. vol. I, Editura CH Beck, București, 2005

Corneliu Manda, Știința adminstrației, Editura Lumina Lex, București, 2004

Gh. Teodorof, Metode și tehnici de elaborare a deciziei administrative, suport de curs, SNSPA, 2004

Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, Editura Lumina Lex, București, 1996

V. A. Munteanu, Management public local, Editura Tipo Moldova, Iași, 2003

Preview document

Decizia administrativă - Pagina 1
Decizia administrativă - Pagina 2
Decizia administrativă - Pagina 3
Decizia administrativă - Pagina 4
Decizia administrativă - Pagina 5
Decizia administrativă - Pagina 6
Decizia administrativă - Pagina 7
Decizia administrativă - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Decizia administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul decizional

Noțiuni introductive Funcția publică poate fi definită ca situația juridică legal determinată a persoanei fizice învestite cu prerogative în...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Decizia Administrativă în Contextul Politicii de Dezvoltare Regională

CAPITOLUL I Regiunea – nivel administrativ intermediar în societatea modernă 1.1 Concepte specifice dezvoltării regionale. Regiune. Regionalism....

Impactul deciziilor Primăriei Iași asupra dezvoltării locale

1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de...

Funcțiile în organele administrației publice

ARGUMENT Caracterul legal al administratiei publice, impune ca atat organizarea cat si activitatea acesteia, sa fie reglementata de lege, in...

Trăsăturile deciziei administrative

1. Administraţia publică Administraţia publică reprezintă un sistem care functionează dupa o serie de principii “dupa propria sa ordine”, dar care...

Aplicarea deciziilor de grup în administrația publică din România

1. Notiuni generale despre decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principia, dar...

Asemănări și Deosebiri între Modelele de Fundamentare a Deciziilor Administrative

1. Conceptul de decizie administrativă Activitate din sfera administraţiei publice se realizează prin intermediul unei multitudini de decizii. De...

Procesul decizional în cadrul unei organizații de servicii publice - decizia administrativă

Consiliul Judetean Botosani se constituie la nivel judetean, în urma alegerilor locale, ca autoritate a administratiei publice locale pentru...

Aplicarea Deciziilor de Grup în Administrația Publică din România

1. Noţiuni generale despre decizia administrativă Administraţia publica reprezinta un sistem care funcţionează dupa o serie de principii, dar care...

Ai nevoie de altceva?