Managementul organizațional

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3571
Mărime: 53.86KB (arhivat)
Publicat de: Tiberia Dogaru
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Abstract:

Omul prin natura lui este o ființă socială. În epoca modernă, progresul tehnico-științific a adus la o strictă specializare a muncii omului, ceea ce-l obligă să-și desfășoare activitatea în colectiv, să coopereze cu alții pentru realizarea bunurilor și serviciilor necesare satisfacerii nevoilor lui materiale și spirituale. Activitatea în colectivități umane organizate presupune îndrumare, dirijare, coordonare, organizare și control din partea conducătorului, denumit generic manager, pentru a putea obține rezultate maxime cu cheltuieli minime.

Cuvinte cheie: manager, omul, organizare, colectiv

Keywords: manager, man, organization, collective.

Conform unei definiții simple, o organizație reprezintă combinarea și utilizarea de resurse - umane, financiare și materiale - în vederea atingerii unor obiective. Toate organizațiile includ într-o formă sau alta un set de obiective proprii, distribuirea puterii și autorității, așteptările cu privire la funcții sau îndatoriri, canale de comunicare și anumite metode de asigurare a atingerii obiectivelor. Natura universală a organizațiilor a făcut ca ele să fie atât subiectul admirației, cât și al glumelor sau povestirilor negative. Pe de o parte, despre unele organizatii se spune faptul că “merg ca unse”, în timp ce în altele oamenii se plâng că sunt tratați ca niște numere, iar nu ca indivizi sau că se pierd în marea birocratie.

Termenul actual de management provine din englezescul „to manage” care înseamnă a administra, a conduce, a struni, dar etimologic, își are originea în latinescul „manus” (mână ) și exprimă acțiunea de mânuire, manevrare, pilotare, deci conducere. În această accepție, noțiunea de management și derivatul manager, au fost utilizate, se pare, mai întâi în domeniul sportului, în cel militar, politic, jurnalistic, al administrației publice, și s-a impus în sfera economică în perioada postbelică, ca urmare a apariției lucrării lui James Burnham „The Managerial Revolution” în 1941 la New York, care a produs o adevărată revoluție în teorie și practica de conducere a organizației.

Managementul ca activitate practică reprezintă un complex de acțiuni desfășurate cu scopul de a asigura funcționalitatea normală, eficientă a colectivităților umane organizate (întreprinderi economice, organizații politice, unități de învățământ etc.) în ansamblul lor, cât și a fiecărei verigi structurale componente.

Activitatea de conducere are un dublu scop:

- folosirea rațională a resurselor de care dispune organizația,

- înfăptuirea obiectivelor stabilite cu maximă eficiență.

Premizele sau condițiile esențiale care au generat apariția și dezvoltarea activității de conducere sunt:

- activitatea în grup (colectiv) a oamenilor, încă din zorii societății omenești, pune problema coordonării componenților, conexarea acțiunilor acestora, asigurarea ordinii și disciplinei, îndrumarea lor către atingerea unor obiective;

- diviziunea socială a muncii și adâncirea ei, ca urmare a progresului tehnico-științific, a condus la apariția unor activități distincte și specializarea producătorilor, ceea ce impune cooperarea în muncă pentru obținerea rezultatelor finale, îndrumarea, dirijarea și controlul activității participanților.

- concentrarea activității în unitățile mari de producție la sfârșitul secolului al XIX- lea, ce reuneau un mare număr de lucrători și un capital tehnic important, a necesitat schimbări esențiale în activitatea de coordonare, dirijare și control. Astfel, marea corporație (societate pe acțiuni) impune distincție clară între proprietar - depășit de complexitatea activității de conducere - și conducător, care își asumă responsabilitatea conducerii, devenind manager ce trebuie să conducă activitatea în așa fel încât să realizeze profit.

În concluzie, activitatea de management este un element esențial ce asigură echilibrul în cadrul societății și trebuie privită ca o funcție obiectiv necesară a existenței și evoluției societății omenești.

Ca știință economică, managementul apare la începutul secolului XX, iar întemeietorii ei sunt considerați: inginerul american Frederick Winslow Taylor care în 1911 publică „Principiile managementului științific” și inginerul geolog francez Henri Fayol care în 1916 publică la Paris „Administrație industrială și generală”.

Managementul apare ca o știință economică, ce face parte din grupa științelor economice funcționale și de măsurare. Ca orice știință socială, are ca obiect de studiu relații și procese, ce se transpun în practică prin activitatea fiecărui individ.

Obiectul de studiu al managementului îl constituie „studierea proceselor și relațiilor de management, în vederea descoperirii legăturilor și principiilor care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și modalități de conducere, de natură să asigure ridicarea eficienței” .

Procesul de management este acea latură a procesului de muncă (economic sau de producție) ce exprimă modul în care o parte a factorului muncă acționează asupra celeilalte, a majorității în scopul obținerii unei eficiențe sporite.

Relațiile de management reflectă legăturile ce apar între membrii unui colectiv, între aceștia și membrii altor colective în activitatea de dirijare a proceselor de previziune, organizare, coordonare, antrenare și control din cadrul organizației.

Ca relații interumane, relațiile de conducere sunt influențate de o serie de variabile precum:

-dimensiunea și gradul de specializare al organizației;

-complexitatea activității și gradul de dotare tehnică;

-dispersia teritorială;

-potențialul uman;

-filozofia conducerii;

-legislația etc.

De aceea, are importanță cunoașterea triplei lor determinări:

socio-economică, ce constă în dependența lor de natura proprietății care impune principii, metode și tehnici de conducere specifice formei de proprietate a organizației;

tehnico-materială, ce impune dependența față de caracteristicile factorilor de producție, imprimând particularitățile pe domenii de activitate și ca urmare specializarea managementului (industrial, agricol, turistic, financiar etc.) ;

umană, ce constă în faptul că, întotdeauna, componența colectivității, calitatea factorului de muncă, personalitatea managerilor etc. influențează esența actului conducerii.

Bibliografie

1. Management- de la teorie la practica, Prof. univ. dr. Viorel CORNESCU, Conf. univ. dr. Paul MARINESCU, Lector univ. dr. Doru CURTEANU, Lector univ. dr. Sorin TOMA , Editura Universității din București, 2003

2. Curs Managementul Organizatiei, Prov. Univ dr. Sica Stanciu

3. V. Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu, Management general, Ed. Actami, București, 2001

4. O. Nicolescu, I. Verboncu - Management - Ed. Economică, Buc., 1999

5. Ion Petrescu - Managementul - Ed. Holding Reporter, București 1991

6. Fayol H., Administration industrielle et générale, Dunod, Paris, 1964

7. Managementul organizatiei politiei- Curs universitar, prof. univ. Pruna Stefan, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012

Preview document

Managementul organizațional - Pagina 1
Managementul organizațional - Pagina 2
Managementul organizațional - Pagina 3
Managementul organizațional - Pagina 4
Managementul organizațional - Pagina 5
Managementul organizațional - Pagina 6
Managementul organizațional - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Managementul organizational.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția drepturilor omunlui în cadrul Organizației Națiunilor Unite

1. Primele preocupări pentru protecția drepturilor omului Ideea protecției drepturilor fundamentale ale persoanei nu aparține doar timpurilor...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Managementul organizațional și performanțe ecologice - Conpet

Etapa I: Definirea organizatiei 1.1.Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei Denumirea organizatiei este S.C CONPET S.A., iar misiunea ei...

Managementul organizațional la SC Rox Nik SRL

Capitolul I. Aspecte teoretice privind managementul organizaţional În orice societate o activitate importantă este realizată de către persoane...

Managementul de Cunoștințe și Memoriile Organizaționale

1. MANAGEMENTUL DE CUNOŞTINŢE. SISTEME DE MANAGEMENTUL CUNOŞTINŢELOR. Managementul de cunoştinţe este defintit ca funcţia de management...

Studiul relației dintre cultura organizațională și încrederea în management, în contextul schimbării organizaționale

I. Introducere Termenul de cultură organizaţională introdus în literatura de specialitate de Pettigrew (1979) s-a bucurat de o creştere rapidă a...

Management organizațional - portofoliu de servicii IT - service desk Petrom

Companiile de stat suferã din cauza managementului deficitar. În cazul privatizãrii, cea mai mare provocare pentru cumpãrãtor este schimbarea...

Rolul și importanța culturii organizaționale în eficientizarea procesului de management

1. Cultura organizationala si rolul ei in eficientizarea procesului de management Cultura organizationala reprezinta un stil de viata, fiind...

Analiză Comparativă Privind Cultura și Managementul Organizațional

Analiză comparativă privind cultura şi managementul organizaţional între ONG-uri, instituţii guvernamentale şi firme private I. Cultura...

Ai nevoie de altceva?