Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial

Seminar
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1997
Mărime: 23.58KB (arhivat)
Publicat de: Denisa Dumitrache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irimescu

Extras din seminar

Studiu de caz:

D.D în vârstă de 7 ani, a intrat în atenția Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași, ca urmare a sesizării făcute de către mama acesteia, deoarece familia în care se află este în dificultate iar copilul nu se poate dezvolta în condiții adecvate și într-un ritm armonios. Părinții nu au resurse materialecu care să crească copilul, deoarece nici unul dintre aceștia nu au un loc de muncă stabil, trăind într-un mediu de viată precar. Aceștia afirmă faptul că doresc să apeleze la serviciile de tip rezidențial din cadrul DGASPC Iași. Având în vedere situația prezentă, copilul se află în risc de abandon, atât familial, cât și școlar. Responsabilul de caz va întocmi planul de servicii, în vederea prevenirii neglijării și separării copilului de familia biologică.

În urma încercării de a menține copilul în familia biologică, s-a observat faptul că mediul familial în care trăiește D.D. a rămas în continuare disfuncțional, având multe lipsuri, copilul nu mai frecventa nici forma de învățămând la care era înscris, acesta fiind vizibil neglijat.

În urma autosesizării din partea compartimetului de asistență socială din cadrul primăriei Oțeleni, Iași, s-a impus măsura de plasament în serviciu de tip rezidențial la centrul rezidențial Bucium, din cadrul centrului de servicii sociale Bucium Iași și, implicit, întocmirea planului individualizat de protecție cu scopul reintegrării copilului în familia sa biologică în cel mai scurt timp.

PLANUL DE SERVICII (PS)

Numele si prenumele copilului: D.D.

CNP: ..

Mama: D.M.

Tata: D.C.

Reprezentantul legal al copilului: D.M, D.C

Domiciliul: Sat Oțeleni, Com. Oțeleni, Jud. Iași

Data realizarii/revizuirii Planului de servicii: 15 august, 2023

Dosar nr./data: .

Motivul întocmirii/revizuirii Planului de servicii: Prevenirea abandonului familial și combaterea neglijării copilului

Responsabilul de caz prevenire: T.M

Managerul de caz care asigura coordonarea metodologica a responsabilului de caz prevenire: C.A. DGASPC IAȘI

Membrii echipei si institutia din care provin:

- Responsabilul de caz - SPAS

- Primar - Primăria Oțeleni

- Psiholog - DGASPC

- Medicul de familie - cabinet Comuna Oțeleni

- învățător - școala gimnazială Oțeleni

PRESTAȚII

TIPUL CUANTUMUL/CANTITATEA AUTORITATEA LOCALĂ/INSTITUȚIA/OPA RESPONSABILĂ DATA ÎNCEPERII PERIOADA DE ACORDARE

Alocatia de stat 256 lei AJPIS IAȘI 18 ani

Alocatia complementară 50 lei AJPIS IAȘI După întocmirea planului de servicii lunar

SERVICII PENTRU COPIL

TIPUL INSTITUȚIA RESPONSABILĂ OBIECTIVE GENERALE DATA ÎNCEPERII PERIOADA DE DESFĂȘURARE REPSONSABIL DE INTERVENȚIE/PERSOANĂ RESPONSABILĂ

Prevenirea separării copilului de părinți Primăria Oțeleni Evaluarea mediului de proveniență a copilului în scopul implementării măsuilor necesare și monitorizarea eficienței acestora 15 august Pe perioada instituirii planului de servicii Asistent social, psiholog, responsabil caz prevenire;

Educație formană și nonformală/informală Scoala giamnazială Oțeleni Menținerea copilului într-o formă de învățămând și educarea acestuia prin programe aducaționale adecvate, precum și dezvoltarea deprinderilor de viată. 2022 Pe tot parcursul anilor de studiu Cadre didactice, psiholog, asistent social responsabil de caz

Preview document

Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 1
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 2
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 3
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 4
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 5
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 6
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 7
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 8
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 9
Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Plan de servicii si plan individualizat de protectie pentru o situatie de plasament in serviciu de tip rezidential.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Noțiunea de domeniu public al statului

.1.1. Consideratii introductive. Cercetarea domeniului public si a domeniului privat, prin raportare la notiunile de proprietate publica si...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Particularitățile Tulburărilor de Comportament la Preadolescenții Deficienți Mintali

INTRODUCERE În urma activităţii desfăşurate în cadrul Complexului Social al Copilului cu Handicap Hunedoara, în care sunt ocrotiţi copii cu...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Direcția pentru Protecția Copilului în Sectorul 5

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1.Denumirea institutiei publlice, profil, obiect de activitate predominanta....

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Protecția Copilului Supus Abuzului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte...

Ai nevoie de altceva?