Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 19588
Mărime: 173.16KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar doctor C.Nilă Stratone Mirela

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I - COMUNITATEA RURALĂ CA SISTEM STRUCTURAT DE EXISTENȚĂ UMANĂ 6
 3. 1.1.Definirea satului, a așezărilor sătești 6
 4. 1.2. Definirea țăranului - tipul țărănesc de personalitate 9
 5. 1.3. Definirea ruralului 11
 6. CAPITOLUL II - DEFINIREA ȘI CARACTERIZAREA COMUNITĂȚII RURALE 14
 7. 2.1. Conceptul de spațiu rural 14
 8. 2.2. Caracteristicile socio-economice ale spațiului rural românesc 15
 9. 2.3. Structura comunității rurale 18
 10. 2.4. Funcțiile comunității rurale 21
 11. 2.5. Agricultura și spațiul rural 24
 12. 2.6. Industrializarea mediului rural 25
 13. 2.6. Satul - componentă principală a comunității rurale 26
 14. CAPITOLUL III - PROBLEMELE ȘI PROVOCĂRILE COMUNITĂȚII RURALE 30
 15. 3.1. Principalele probleme cu care se confruntă comunitățile rurale: sărăcie, migrație, îmbătrânirea populației, accesul la servicii și infrastructură 30
 16. 3.2. Perspectivele de dezvoltare ale comunităților rurale 36
 17. CONCLUZII 38
 18. CAPITOLUL IV-STUDIU DE CAZ 39
 19. BIBLIOGRAFIE 48

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivarea alegerii temei

Motivul principal pentru care am ales să studiez tema intitulată „Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană” în vederea susținerii examenului de licență îl constituie faptul că așezările și populația rurală constituie un sistem structurat de existență umană de o importanță deosebită în societatea românescă.

Un alt motiv pentru care am ales să studiez această temă este datorată faptului că o comunitate rurală constituie un stil de viață inegalabil, cu valori și tradiții cu totul deosebite față de comunitățile din mediul rural, aspect ce mi-a trezit interesul, iar din aceste considerente am ales să studiez această față mai puțin cunoscută a României.

Un aspect la fel de important care m-a determinat să aleg această temă de cercetare este determinat de curiozitatea personală de a afla în ce manieră comunitățile rurale contribuie la dezvoltarea factorului economic și cultural ca parte integrată a societății românești în întreg ansamblul său.

Problematica abordată și scopul lucrării

Problematica abordată

Lucrarea mea de licență este structurată pe două secțiuni. Astfel, prima secțiune o voi acorda cercetării din punct de vedere teoretic a temei de studiu, urmând ca în a doua secțiune să aplic în mod practic cunoștințele teoretice asimilate.

Așadar, primul capitol al lucrării mele va fi determinat de realizarea unei prezentări de ansamblu a conceptului de comunitate rurală ca sistem structurat de existență umană. În cadrul acestui capitol voi expune informații generale cu privire la definirea satului și a așezămintelor sătești, modul în care este conceput și definit țăranul împreună cu personalitatea definitorie a acestuia, în timp ce finalul capitolului va fi reprezentat de crearea unei imagini de ansamblu a tabloului rural.

Capitolul al doilea al temei de studiu determină caracterizarea per ansamblu a comunității rurale ca sistem integrat de existență umană. În cadrul acestei secțiuni voi realiza o prezentare a conceptului de spațiu rural cu toate implicațiile acestuia, factorii specifici din punct de vedere social și economic pe care îi reprezintă spațiul rural românesc. În continuare, voi expune prezentării noțiuni teoretice din perspectiva structurii, funcțiilor, agriculturii și industriei comunității rurale astfel încât să creez o imagine completă și complexă a comunităților rurale, iar pentru a realiza acest aspect voi încheia acest capitol prin prezentarea laitmotivului comunității rurale, adică satul, centrul acestei teme.

În cadrul celui de al treilea capitol denumit „Diagnoza satului românesc contemporan” mi-am propus să conceptualizez imaginea actuală pe care o prezintă comunitatea rurală din România, motiv pentru care voi prezenta criteriile de ordin economic și indicatorii acestora ale satului dar și indicii economici ai comunității rurale contemporane.

Ultimul capitol al temei mele de cercetare va fi marcat de prezentarea unui studiu de caz și aici mă refer la expunerea de informații esențiale ale unei comunități rurale din România care ar putea cu ușurință să depășească standardele și performanțele unui spațiu urban. În cadrul acestui studiu de caz mi-am propus să evidențiez maniera în care o comunitate rurală poate dezvolta un sistem structurat de existență umană care să funcționeze la cele mai dezvoltate standarde.

Importanța și actualitatea cercetării

Studierea temei „Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană” prezintă o importanță aparte luând în condiderare mai multe aspecte pe care le voi prezenta aici.

Comunitatea rurală este poate cel mai important factor de organizare socială care există încă de la începuturile omenirii și a continuat să existe în ciuda evoluției mijloacelor de trai. Încă mai sunt societăți în care comunitatea rurală este principalul factor de hrană și alte resurse pentru populație, fără de care nu ar fi posibilă perpetuarea speciilor umane și animale.

Având în vedere aceste considerente, consider că este foarte important să dedic acest studiu comunității rurale ca sistem structurat de existență umană, pentru că doar în acest fel vom putea percepe cât mai bine cum trăiesc oamenii într-o comunitate rurală și cum fac față resurselor limitate cu care trebuie să supraviețuiască.

Prin realizarea unui asemenea studiu vom putea stabili insuficiențele dar și oportunitățile din comunitatea rurală și astfel putem să identificăm soluții în vederea soluționării problemelor cu care acest tip de comunitate se confruntă și în același timp să adoptăm o politică de promovare a dezvoltării din punct de vedere economic și social a acestor comunități.

Actualitatea lucrării

În ultimii ani am fost cu toții martori la o modificare importantă în ceea ce privește comportamentul uman și aici mă refer la faptul că multe persoane au părăsit mediul rural pentru a se muta la oraș.

Acest proces a avut rezultate negative semnificative cu privire la comunitățile rurale care încearcă din răsputeri să lupte cu scăderea populației, compromiterea unor locuri de muncă sau cu degradarea elementului de infrastructură.

Așadar, având în vedere aceste considerente, consider că este de actualitate să înțelegem esențialitatea existenței unei comunități rurale din societatea românească, astfel încât să putem demara la nivel social măsuri corespunzătoare în vederea protejării și asigurării continuității acestor tipuri de comunități.

Bibliografie

1. Bădescu Ilie, Sufletul satului românesc, Editura Polirom, București, (2011);

2. Blaga Lucian, Trilogia culturii, Editura Humanitas, București, (2012;

3. Gusti Dimitrie, Etnologia și viața spirituală, Editura Humanitas, București, (2007);

4. Herseni Traian, Țăranul român și problema noastră națională, Editura Humanitas, București, (2002);

5. I. Bold, E. Buciuman, N. Drăghici Spațiul rural - definire, organizare, dezvoltare, Timișoara, Editura Mirton (2003);

6. I. Dona, C.Dobre, S. Gergely Dezvoltare rurală (NOTE DE CURS; SINTEZE), București (2005);

7. I.Brumă, C.Vasiliu Provocări rurale contemporane Studii de agro-economie și antropologie rurală, Cluj, Editura Presa Universitară Clujeană (2021)

8. V.Miftode Introducere in metodologia investigatiei sociologice, Editura Junimea, București, (1982)

9. Journal of Rural Studies Rural community stress, distress, and well-being in Pennsylvania Volume 13, Issue 3, July (1997),

10. M. Cândea, F. Bran, Spațiul geografic românesc. Organizare, amenajare, dezvoltare durabilă, București, Editura Economică, (2001);

11. I.Stoica Revitalizarea spațiului rural Editura Universitară, București, (2015);

12. M.Goia Sociologie rurală Editura Polirom (2013), București

13. M.Rusali Dezvoltarea economică a ruralului în România. Concepte și evaluări Editura Digital Data, Cluj (2013);

14. Comisia Europeană: Raportul pe 2001 privind Progresul României spre Aderare, Brussels, 13.11.2001;

15. Concluziile Președinției Consiliului European din Luxemburg 1997, Berlin 1999 și Bruxelles 2002,

16. I. Bădescu- De la comunitatea rurală la comunitatea urbană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980;

17. E.D. Ungureanu, Locuri de muncă în mediul rural: Realități și perspective, Editura Universității din București, București, 2021;

18. D.Buzducea, Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, Editura Polirom, București, 2021.

WEBOGRAFIE

1. https://ro.wikipedia.org;

2. https://www.usab-tm.ro/rezumat/4ro.pdf;

3. https://www.mae.ro/node/1481 în data de 20.04.2023

4. https://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mediul_rural;

5. https://www.comunalipova.ro/

6. https://www.comunalipova.ro/conducere/

Preview document

Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 1
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 2
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 3
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 4
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 5
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 6
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 7
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 8
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 9
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 10
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 11
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 12
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 13
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 14
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 15
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 16
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 17
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 18
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 19
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 20
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 21
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 22
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 23
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 24
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 25
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 26
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 27
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 28
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 29
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 30
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 31
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 32
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 33
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 34
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 35
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 36
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 37
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 38
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 39
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 40
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 41
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 42
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 43
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 44
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 45
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 46
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 47
Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Comunitatea rurala ca sistem structurat de existenta umana.docx

Te-ar putea interesa și

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Dezvoltarea Agroturismului în Soveja - Vrancea

INTRODUCERE După decembrie 1989, turismul românesc a intrat într-o nouă etapă, şi anume aceea a reformei economice, a aşezării sale pe principiile...

Determinarea Decalajului Regional dintre Județele Vrancea și Timiș

I Caracteristi generale ale judetului 1.Caracteristici generale ale judeţului Vrancea Numele ” Vrancea ” este pentru prima data atestat...

Județul Dâmbovița

1. Caracteristici generale ale judetului Dambovita Dambovita este un judet in regiunea Muntenia din Romania, cu resedinta la Targoviste (populatia...

Așezările Urbane

AŞEZĂRILE URBANE 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. DEFINIŢII “ Oraşul este leagănul civilizaţiei şi al crimei, centrul mizeriei şi al luxului,...

Dezvoltarea comunităților rurale și dinamica integrării europene

I. DESCRIEREA PROIECTULUI 1. TITLUL PROIECTULUI “Dezvoltarea comunitatilor rurale si dinamica integrarii europene” DURATA DE EXECUTIE: 1-3 ANI...

Managementul în societatea modernă și dezvoltarea agroturismului

INTRODUCERE Societatea umana se confrunta in ultimul timp cu probleme grave si presante ca saracia, foametea, dorinta de dominatie, explozia...

Măsuri Active Integrate pentru Persoanele din Mediul Rural în Căutare de Loc de Muncă sau Ocupate în Agricultura de Subzistență din Regiunea Sud Est

1. Denumire proiect Proiectul “Măsuri active integrate pentru persoanele din mediul rural în căutare de loc de muncă sau ocupate în agricultura de...

Ai nevoie de altceva?