Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2610
Mărime: 31.00KB (arhivat)
Publicat de: Petru Faur
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Regis Roman
Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad
Specializare: Administrație Publică

Extras din referat

1) Conceptul de secretariat/secretar

Odată cu actuala revoluție tehnico-științifică secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă, beneficiind de funcții și roluri multiple și complexe comparativ cu deceniile anterioare. Aceste transformări sunt valabile și în cazul societății românești .

În literatura de specialitate secretariatul este definit ca un nucleu cu activități, atribuții și sarcini individuale complexe. În zilele noastre activitatea de secretariat presupune un complex de activități și tehnici de lucru specifice, respectiv activități de documentare, protocol, arhivare de documente .

Secretariatul reprezintă un element necesar și obligatoriu funcționării optime a managerilor la toate nivelele activităților de: prevedere, programare, organizare, structurare a activității ( coordonare, decizie și control).

Din punct de vedere comunicativ secretariatul asigură funcționarea optimă a fluxurilor de informații și decizionale, prin organizarea corespondenței zilnice, clasificarea și selectarea corespondenței, circulația informației între servicii, stenografiere, organizarea întrunirilor și a ședințelor, dactilografierea materialelor etc.

În sens general, o activitate de secretariat eficientă trebuie să se bazeze de multe ori pe ingeniozitatea și creativitatea secretarelor, pe cunoașterea și aplicarea în practică a metodelor de cercetare calitative specifice redactării, analizei de text sau pe analize cantitative statistice ale diferitelor domenii de activitate.

În mod specific, activitatea de secretariat are în vedere cinci domenii mari care vizează: corespondența, documentarea ca selectare optimă a informațiilor de către manager, scriereea rapidă prin întocmirea proceselor verbale, traduceri și transcrieri ale textelor scrise, relații cu publicul și rezolvarea problemelor de protocol.

Așadar, un secretar trebuie să aibă o serie de calități, calități pe care le voi descrie într-un capitol ulterior.

2) Istoricul activității de secretariat

O abordare evolutivă a meseriei de secretar nu poate fi realizată decât în contextul evoluției istorice a managementului și mijloacelor de comunicare. Încă de la începutul practicării acestei meserii au putut fi evidențiate trei elemente esențiale care i-au marcat funționarea până în zilele noastre . Astfel, aceste elemente sunt:

- Meseria a apărut și funcționat, întotdeauna, pe lângă factorii de decizie ai activității economico-sociale

- La baza acestei activități a stat trasarea informației scrise

- Cerința esențială, sub aspect deontologic o reprezintă confidențialitatea

Confidențialitatea este sugerată chiar din termenul de „secretar” (a), termen ce provine din latinescul „secretum” (secret, taină) și desemnează o persoană care știe și păstrează secrete .

Primele forme ale scrierii au apărut din necesitățile administației de stat de a emite dispoziții, de a da ordine și a administra bunuri, aceste activități fiind executate de scribi, sectertarii autorităților, considerați a constitui prima celulă a birocrației în Orientul antic.

În perioada faraonilor egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori specializați în comunicarea scrisă.

La vremea respectivă, problema confidentialității era ridicată doar la nivel oral, fiind extrem de rare persoanele care știau să citească. Astfel se explică și practica unor autorități de a tăia limba scribilor, în vederea asigurării păstrarii secretului profesional.

Termenul gramatikos, termen ce denumește în limba greacă profesia de „secretar” poate fi considerat cel mai sugestiv, în ceea ce privește posibilitățile asocierii acestei meserii cu începuturile scrierii.

Treptat, prin trecerea de la un sistem economic la altul și prin evoluția mijloacelor de comunicatie, s-au conturat alte mijloace funcționale ale acestei profesii.

Bibliografie

1) Gatjens, Reuter Margit, Behrens, Claudia Manual de secretarit și asitență managerială, Editura Tehnică, București 1999

2) Maxim, Cornelia, Lazea, Hermiona Secretariat și corespondență instituțională, Editra SNSPA, București 2001

3) Popescu, Maria Management pentru tinerele secretare, Editura Universității Mării Negre, București 1995

4) Peters Tom, Management Revolution and Corporation Reinvention, Londra 2002

5) Roman, Regis Metodologia științelor sociale. Aplicații în domeniul tehnicilor de secretariat, Vasile Goldis University Press, Arad 2008,

6) Socobeanu, Ionel, Socobeanu, Iordana Secretele secretariatelor, Editura Eficient, București 1999

7) Vârgolici, Nina Asistență managerială și secretariat, Editura Credis, Buucrești 2003

8) Vârgolici, Nina Redactare și corespondență, Editura Universității din București, București 2003

9) Vedinaș, Verginia Elemente de protocol, Editura Lumina Lex, București 2000

Preview document

Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 1
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 2
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 3
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 4
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 5
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 6
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 7
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 8
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 9
Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Secretariatul domeniu de activitate in administratia publica.doc

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Instituția prefectului - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Organizarea și desfășurarea procesului bugetar la Primăria Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Primaria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate...

Ai nevoie de altceva?