Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1395
Mărime: 46.56KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela Hutuleac
Puncte necesare: 6
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

  1. Capitolul I: Structura cheltuielilor publice din bugetul de local - criterii și componente (conform clasificatiei bugetare) 2
  2. 1.1. Sinteza clasificatiei functionale a cheltuielilor publice din bugetul local 2
  3. 1.2. Sinteza clasificației economice a cheltuielilor publice din bugetul local 2
  4. Capitolul II: Analiza cheltuielilor publice din bugetul local din perioada 2018 - 2022 4
  5. 2.1. Dinamica relativă a cheltuielilor publice locale a Primariei Municipiului Dorohoi 1 5
  6. Capitolul III: Evoluții in structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul local în perioada 2018 - 2022 7
  7. 3.1. Nivelul nominal (mărimi absolute) și nivelul real (mărimi absolute) și modificările anuale ale cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizat 7
  8. Concluzii 8
  9. Bibliografie 9

Extras din proiect

Capitolul I: Structura cheltuielilor publice din bugetul de local - criterii și componente (conform clasificatiei bugetare )

1.1. Sinteza clasificatiei functionale a cheltuielilor publice din bugetul local

Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească, care se manifestă între stat pe de-o parte și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia.

Cheltuielile publice materializează faza a doua a funcției de repartiție, surprinzând repartizarea resurselor financiare, in funcție de nevoi.

Prin intermediul cheltuielile publice, cu ajutorul statului, se satisface cererea de utilități publice(bunuri si servicii), socotite indispensabile pentru societate.

Prin clasificarea cheltuielilor publice, depinzând de diferite norme, se realizează ințelegerea conținutului economic, rolul diverselor categorii de cheltuieli si structura lor, în momentul în care sunt facute clasificațiile bugetare corespunzătoare.

Clasificația cheltuielilor publice în funcție de criteriile următoare:

Clasificația administrativă- se bazează pe instituțiile prin intermediul carora se realizează cheltuielile publice, precum ministerele și unitațile administrative-teritoriale. alocațiile bugetare stabilindu-se prin aceștia beneficiarii.

1.2. Sinteza clasificației economice a cheltuielilor publice din bugetul local

Clasificația economică se realizează prin utilizarea a două criterii de grupare:

- în funcție de scopul pentru care sunt efectuate plățile: cheltuieli curente ( de funcționare) și cheltuieli de capital ( de investiții)

- manifestarea sau nu a unei contraprestații : cheltuieli administrative ( al serviciilor publice ) și cheltuieli de transfer

Clasificația funcțională - gruparea cheltuielilor publice se efectuează in funcție de sectoarele de activitate, reflectând scopurile politicii financiare a statului.

Realizata in functie de intervalul producerii cheltuielilor:

Clasificarea în funcție de rolul cheltuielilor publice în procesul de repartiție socială:

- cheltuieli publice reale(negative)- consumul permanent/definitiv al PIB-ului

- cheltuieli publice economice(pozitive)- crează valoare adăugată, reprezentând o avansare de PIB

Realizată in funcție de obiectivele pentru care au fost alocate aceste cheltuieli:

- cheltuieli publice guvernamentele

- cheltuieli publice de exercițiu

Realizată in funcție de domeniul cheltuielilor publice:

- cheltuieli publice ale administrației publice central din fondurile bugetare și extrabugetare

- cheltuielile colectivităților locale

- cheltuielile care sunt finanțate prin intermediul fondurile asigurărilor sociale de stat

- cheltuieli publice ale organismelor internațional finanțate din resursele publice naționale

Capitolul II: Analiza cheltuielilor publice din bugetul local din perioada 2018 - 2022

Vom prezenta evoluția cheltuielilor publice în perioadă 2018-2022, din cadrul bugetului local al Primariei Municipiului Dorohoi , observându-le prin intermediul tabelelor acestea ajutându-ne le interpretări.

Cu ajutorul tabelelor, vom înfățișa nivelul nominal și real al cheltuielilor publice din bugetul local , cât și transformările ce intervin pe parcursul celor 4 ani.

Tabel 2.1. Nivelul nominal al cheltuielilor publice din bugetul local al Primariei Municipiului DOROHOI în anii 2018 -2022 exprimate în milioane lei

în milioane lei

Anul 2018-2019 Anul 2019-2020 Anul 2020-2021 Anul 2021-2022

UM: Milioane lei

Milioane lei RON Milioane lei RON Milioane lei RON Milioane lei RON

CHELTUIELI - total 106088,7 104569,8 110128,1 115615,9

Servicii publice generale 37968,8 40261,2 42436,1 43767,7

Autoritati publice si actiuni externe 9546,6 11760 11212,4 12892,2

Cercetare fundamentala si cercetare - dezvoltare 1482,5 1443,3 1365,3 1481,2

Alte servicii publice generale 1335,1 1498,6 966,9 1845,1

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 9692,7 11353,8 11398,7 10977,9

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 15911,9 14205,5 17492,8 16571,3

Aparare, ordine publica si siguranta nationala 15566 16163,9 18428,4 20394,4

Aparare 4293,7 4159,8 4967,6 5668,4

Ordine publica si siguranta nationala 11272,3 12004,1 13460,8 14726

Cheltuieli social-culturale 26421,9 25483,3 25477,9 26679

Invatamant 4207,6 3994 3867,2 4442,4

Sanatate 2435,1 2224,6 2725,3 3143,6

Cultura, recreere si religie 1971,8 1774,7 1700,9 1871,4

Asigurari si asistenta sociala 17807,4 17490 17184,5 17221,6

Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 3485,3 2810,8 2839,8 5722,3

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2510,2 1428,7 1272,9 3731,1

Protectia mediului 975,1 1382,1 1566,9 1991,2

Actiuni economice 22646,7 19850,6 20945,9 19052,5

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 1515,4 1878,1 2677,9 1698,4

Combustibili si energie 820,8 178,8 162,9 133,1

Industria extractiva, prelucratoare si constructii 349,1 222 127,5 148,1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 7021,2 6044,2 5811,8 5678,6

Transporturi 12164,3 11042,7 11904,9 11102,3

Comunicatii 201,9 192,9 149 39,6

Cercetare si dezvoltare in domeniul economic 163,7 153,1 85,8 97,1

Alte actiuni economice 410,3 138,8 26,1 41,7

Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior : : : 113,6

EXCEDENT (+), DEFICIT (-) -26400,7 -18551 -19183 -21102,2

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Bibliografie

1. Curs Finanțe Publice

2. Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

3. Anuarul statistic al României http://www.insse.ro - baza de date Tempo

4. Clasificatia Indicatorilor Privind Bugetele Locale 2018 a Primăriei Municipiului Dorohoi

5. Rapoarte și analize ale Primăriei Dorohoi

Preview document

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 1
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 2
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 3
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 4
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 5
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 6
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 7
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 8
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 9
Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Structura si dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale.docx

Te-ar putea interesa și

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

1. BUGETELE LOCALE 1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR Pentru a aprecia locul...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

1.1 Structura cheltuielilor si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale - criterii si componente (conform...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Cheltuielile și Veniturile Înregistrate la Bugetul de Stat

Capitolul I. Trezoreria Statului concept, evoluţie, funcţiile de bază şi principiile funcţionării 1.1. Concept şi evoluţie Conceptul de...

Evoluția și dinamica cheltuielilor publice

I N T R O D U C E R E Bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de...

Bugetele de stat și bugetele locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice au o importanță aparte în cadrul societății deoarece ,statul prin prezența lui participă la...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

CAPITOLUL 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației...

Ai nevoie de altceva?